randRangeNonZero( -9, 9 ) randRangeNonZero( -9, 9 ) randRangeExclude( 2, 9, [ N1, -N1 ] ) randRangeExclude( 2, 9, [ N2, -N2 ] ) getLCM( D1, D2 ) LCM / D1 LCM / D2

fraction( N1, D1 ) + fraction( N2, D2 ) = {?}

N1 / D1 + N2 / D2

Po pierwsze musimy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika. Trzeba znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność D1 i D2.

\lcm(D1, D2) = LCM

Teraz musimy zmienić oba ułamki, tak by ich mianowniki były równe LCM.

\begin{align*}fraction( N1, D1 )\cdot fraction( F1, F1 ) &= fraction( N1 * F1, LCM )\\ fraction( N2, D2 )\cdot fraction( F2, F2 ) &= fraction( N2 * F2, LCM )\end{align*}

Zostaje do rozwiązania:

fraction( N1 * F1, LCM ) + fraction( N2 * F2, LCM ) = {?}

N2 > 0 ? "Dodaj" : "Odejmij" liczniki.

fraction( F1 * N1 + F2 * N2, LCM)

Uprość.

fractionReduce( F1 * N1 + F2 * N2, LCM )