randRange(3, 5) randRange(2, 20) randRange(1, 10) * (C - 1)

{person(1) is A years older than person(2)|person(2) is A years younger than person(1)}. {For the last {four|3|two} years, person(1) and person(2) have been going to the same school.|person(1) and person(2) first met 3 years ago.|} Cardinal(B) years ago, person(1) was C times {as old as|older than} person(2).

Ile lat ma teraz person(1)?

(C * (B + A) - B) / (C - 1)

Zapiszmy wiek ofPerson(1) jako personVar(1).

Oznacza to, że years(B) temu, person(1) had(1) personVar(1) - B lat.

person(2) ma teraz personVar(1) - A lat, więc years(B) temu, he(2) had(2) (personVar(1) - A) - B = personVar(1) - A + B lat.

person(1) was(1) C razy older(1) od ofPerson(2), więc to oznacza, że personVar(1) - B = C (personVar(1) - A + B).

Policz: personVar(1) - B = C personVar(1) - C * (A + B).

C - 1 personVar(1) = C * (A + B) - B; personVar(1) = (C * (B + A) - B) / (C - 1).

person(1) jest years(A) older(1) od ofPerson(2). years(B) temu, person(1) was(1) C razy older(1) od ofPerson(2).

Ile lat ma teraz person(2)?

(A - B + C * B) / (C - 1)

Oznaczmy obecny wiek ofPerson(2) jako personVar(2).

Oznacza to, że person(1) ma teraz personVar(2) + A lat, a years(B) temu person(1) had(1) (personVar(2) + A) - B = personVar(2) + A - B lat.

years(B) temu, person(2) had(2) personVar(2) - B lat.

person(1) was(1) C razy older(1) od ofPerson(2), więc to oznacza, że personVar(2) + A - B = C (personVar(2) - B).

Oblicz: personVar(2) + A - B = C personVar(2) - C * B.

C - 1 personVar(2) = A - B + C * B; personVar(2) = (A - B + C * B) / (C - 1).

randRange(3, 5) randRange(2, 10) * (C - 1)

person(1) jest C razy older(1) od ofPerson(2) i jest też years(A) older(1) od ofPerson(2).

Ile lat ma teraz person(1)?

A * C / (C - 1)

Zapiszmy wiek ofPerson(1) jako personVar(1).

Wiemy, że person(2) jest 1/C razy older(2) od ofPerson(1), więc wiek ofPerson(2) może być zapisany jako personVar(1) / C.

His(2) wiek może być zapisany również jako personVar(1) - A.

Przyrównaj do siebie 2 wyrażenia oznaczające wiek person(2

Pomnóż obie strony przez C, żeby otrzymać personVar(1) = C personVar(1) - A * C.

C - 1 personVar(1) = A * C; personVar(1) = A * C / (C - 1).

person(1) jest C razy older(1) od ofPerson(2) i jest też years(A) older(1) od ofPerson(2).

Ile lat ma teraz person(2)?

A / (C - 1)

Oznaczmy wiek ofPerson(2) jako personVar(2).

Wiemy, że person(1) jest C razy older(1) od ofPerson(2), więc wiek ofPerson(1) może być zapisany jako C personVar(2).

His(1) wiek może być zapisany również jako personVar(2) + A.

Przyrównaj do siebie 2 wyrażenia oznaczające wiek person(1

C - 1 personVar(2) = A; personVar(2) = A / (C - 1).

randRange(2, 5) randRange(A + 2, 9) randRange(2, 7) * (C - A)

person(1) jest A razy older(1) od ofPerson(2). years(B) temu, person(1) was(1) C razy older(1) od ofPerson(2).

Ile lat ma teraz person(1)?

A * B * (C - 1) / (C - A)

Zapiszmy wiek ofPerson(1) jako personVar(1).

Wiemy, że person(2) jest 1/A razy older(2) od ofPerson(1), więc wiek ofPerson(2) można zapisać jako personVar(1) / A.

years(B) temu, person(1) had(1) personVar(1) - B lat, a person(2) had(2) personVar(1) / A - B lat.

Wtedy person(1) was(1) C razy older(1) od ofPerson(2), więc możemy napisać personVar(1) - B = C (personVar(1) / A - B).

personVar(1) - B = fractionReduce(C, A) personVar(1) - C * B.

fractionReduce(C - A, A) personVar(1) = B * (C - 1); personVar(1) = fractionReduce(A, C - A) \cdot B * (C - 1) = A * B * (C - 1) / (C - A).

person(1) jest A razy older(1) od ofPerson(2). years(B) temu, person(1) was(1) C razy older(1) od ofPerson(2).

Ile lat ma teraz person(2)?

B * (C - 1) / (C - A)

Oznaczmy wiek ofPerson(2) jako personVar(2).

Wiemy, że person(1) jest A razy older(1) od ofPerson(2), więc wiek ofPerson(1) może być zapisany jako A personVar(2).

years(B) temu, person(1) had(1) A personVar(2) - B lat, a person(2) had(2) personVar(2) - B lat.

Wtedy person(1) was(1) C razy older(1) od ofPerson(2), więc możemy napisać A personVar(2) - B = C (personVar(2) - B).

Rozwiń: A personVar(2) - B = C personVar(2) - B * C.

C - A personVar(2) = B * (C - 1); personVar(2) = B * (C - 1) / (C - A).

randRange(3, 20) randRange(7, 24) * (A - 1)

Za years(B), person(1) będzie A razy older(1) niż teraz.

Ile lat ma teraz person(1)?

B / (A - 1)

Zapiszmy wiek ofPerson(1) jako personVar(1).

Za years(B) będzie had(1) personVar(1) + B lat.

Z treści zadania wiemy też, że wtedy będzie had(1) A personVar(1) lat.

Zapiszmy to w formie równania! personVar(1) + B = A personVar(1).

A - 1 personVar(1) = B; personVar(1) = B / (A - 1).

randRange(3, 5) randRange(1, 10) * (C - 1) randRange(C * B + 1, 15) * (C - 1)

person(1) ma years(A), a person(2) ma years(B).

Ile lat musi upłynąć, żeby person(1) was(1) tylko C razy older(1) od ofPerson(2)?

(A - B * C) / (C - 1)

Niech y będzie ilością lat, które muszą upłynąć.

Za y lat person(1) będzie had(1) A + y lat, a person(2) będzie had(2) B + y lat.

Wtedy person(1) będzie C razy older(1) od ofPerson(2).

Zapiszmy to w formie równania: A + y = C (B + y).

A + y = C * B + C y.

C - 1 y = A - C * B; y = (A - C * B) / (C - 1).