randRange(0, 359) randRange(20, 70)

Czy pokazany kąt jest ostry, prosty czy rozwarty?

var ANGLE_TWO = ANGLE_ONE + DIFF; var ANGLE_ONE_R = ANGLE_ONE * PI / 180; var ANGLE_TWO_R = ANGLE_TWO * PI / 180; init({ range: [ [-11, 31], [-10, 10] ], scale: 20 }); path([ [5 * cos( ANGLE_ONE_R ), 5 * sin( ANGLE_ONE_R )], [0, 0], [5 * cos( ANGLE_TWO_R ), 5 * sin( ANGLE_TWO_R )] ]); DIFF == 90 ? path([ [1 * cos( ANGLE_ONE_R ), 1 * sin( ANGLE_ONE_R )], [sqrt(2) * cos( ANGLE_ONE_R + PI / 4 ), sqrt(2) * sin( ANGLE_ONE_R + PI / 4)], [1 * cos( ANGLE_TWO_R ), 1 * sin( ANGLE_TWO_R )] ]) : arc( [0,0], 1, ANGLE_ONE, ANGLE_TWO ); graph.protractor = new Protractor( [22, 0], 8 ); Khan.scratchpad.disable();
Acute
  • Acute
  • Right
  • Obtuse
protractorHint( graph.protractor, 360 - ANGLE_ONE, DIFF );

Ten kąt ma mniej niż 90^\circ.

Dlatego jest to kąt ostry.

randRange(110, 160)
Obtuse
protractorHint( graph.protractor, 360 - ANGLE_ONE, DIFF );

Ten kąt ma więcej niż 90^\circ.

Dlatego jest to kąt rozwarty