randRange(1, 8)

Załóżmy, że promień okręgu wynosi \color{R_COLOR}{R}. Ile wynosi średnica?

2 * R
initCircle( R ); drawRadius( R );

Wiemy, że d = 2r, więc d = 2 \cdot \color{R_COLOR}{R} = \color{D_COLOR}{2 * R}.

drawDiameter( R );
randRange(1, 8)

Załóżmy, że średnica okręgu wynosi \color{D_COLOR}{2 * R}. Ile wynosi jego promień?

R
initCircle( R ); drawDiameter( R );

Wiemy, że d = 2r, więc r = d / 2 i r = \color{D_COLOR}{2 * R} / 2 = \color{R_COLOR}{R}.

drawRadius( R );
randRange(1, 8)

Załóżmy, że promień okręgu wynosi \color{R_COLOR}{R}. Ile wynosi jego obwód?

Math.PI * 2 * R
initCircle( R ); drawRadius( R );

Wiemy, że c = 2\pi r, więc c = 2 \pi \cdot \color{R_COLOR}{R} = \color{C_COLOR}{2 * R\pi}.

drawCircumference( R );
randRange(1, 8)

Załóżmy, że obwód okręgu wynosi \color{C_COLOR}{2 * R\pi}. Ile wynosi jego promień?

R
initCircle( R ); drawCircumference( R );

Wiemy, że c = 2\pi r, więc r = c / 2\pi = \color{C_COLOR}{2 * R\pi} / 2 \pi = \color{R_COLOR}{R}.

drawRadius( R );
randRange(2, 16) / 2

Załóżmy, że średnica okręgu wynosi \color{D_COLOR}{2 * R}. Ile wynosi jego obwód?

Math.PI * 2 * R
initCircle( R ); drawDiameter( R );

Wiemy, że c = \pi d, więc c = \pi \cdot \color{D_COLOR}{2 * R} = \color{C_COLOR}{2 * R\pi}.

drawCircumference( R );
randRange(2, 16) / 2

Załóżmy, że obwód okręgu wynosi \color{C_COLOR}{2 * R\pi}. Ile wynosi jego średnica?

2 * R
initCircle( R ); drawCircumference( R );

Wiemy, że c = \pi d, więc d = c / \pi = \color{C_COLOR}{2 * R\pi} / \pi = \color{D_COLOR}{2 * R}.

drawDiameter( R );
randRange(1, 8)

Załóżmy, że promień okręgu wynosi \color{R_COLOR}{R}. Ile wynosi jego powierzchnia?

Math.PI * R * R
initCircle( R ); drawRadius( R );

Wiemy, że K = \pi r^2, więc K = \pi \cdot \color{R_COLOR}{R}^2 = \color{K_COLOR}{R * R\pi}.

drawArea( R );
randRange(1, 8)

Załóżmy, że powierzchnia okręgu wynosi \color{K_COLOR}{R === 1 ? "" : R * R\pi}. Ile wynosi jego promień?

R
initCircle( R ); drawArea( R );

Wiemy, że K = \pi r^2, więc r = \sqrt{K / \pi} = \sqrt{\color{K_COLOR}{R * R\pi} / \pi} = \color{R_COLOR}{R}.

drawRadius( R );
randRange(1, 8)

Załóżmy, że średnica okręgu wynosi \color{D_COLOR}{2 * R}. Ile wynosi jego powierzchnia?

Math.PI * R * R
initCircle( R ); drawDiameter( R );

Na początku obliczmy promień: r = d/2 = \color{D_COLOR}{2 * R}/2 = \color{R_COLOR}{R}.

Oblicz powierzchnie: K = \pi r^2, więc K = \pi \cdot \color{R_COLOR}{R}^2 = \color{K_COLOR}{R * R\pi}.

drawArea( R );
randRange(1, 8)

Załóżmy, że powierzchnia okręgu wynosi \color{K_COLOR}{R === 1 ? "" : R * R\pi}. Ile wynosi jego średnica?

2 * R
initCircle( R ); drawArea( R );

Na początku obliczmy promień: K = \pi r^2, więc r = \sqrt{K / \pi} = \sqrt{\color{K_COLOR}{R * R\pi} / \pi} = \color{R_COLOR}{R}.

Teraz obliczmy średnicę: d = 2r = 2\cdot \color{R_COLOR}{R} = \color{D_COLOR}{2*R}.

drawDiameter( R );
randRange(1, 8)

Załóżmy, że obwód okręgu wynosi \color{C_COLOR}{2 * R\pi}. Ile wynosi jego powierzchnia?

Math.PI * R * R
initCircle( R ); drawCircumference( R );

Na początku policzmy promień: r = c/2\pi = \color{C_COLOR}{2 * R\pi}/2\pi = \color{R_COLOR}{R}.

Oblicz powierzchnie: K = \pi r^2, więc K = \pi \cdot \color{R_COLOR}{R}^2 = \color{K_COLOR}{R * R\pi}.

drawArea( R );
randRange(1, 8)

Załóżmy, że powierzchnia okręgu wynosi \color{K_COLOR}{R === 1 ? "" : R * R\pi}. Ile wynosi jego obwód?

Math.PI * 2 * R
initCircle( R ); drawArea( R );

Na początku obliczmy promień: K = \pi r^2, więc r = \sqrt{K / \pi} = \sqrt{\color{K_COLOR}{R * R\pi} / \pi} = \color{R_COLOR}{R}.

Teraz oblicz obwód: c = 2\pi r = 2\pi \cdot \color{R_COLOR}{R} = \color{C_COLOR}{2*R\pi}.

drawCircumference( R );