randRange(-9, 9) randRange(-9, 9) randRange(1, 7) H === 0 ? "x^2" : expr(["^", ["+", "x", -H], 2]) K === 0 ? "y^2" : expr(["^", ["+", "y", -K], 2])

Równanie okręgu C jest równe expr(["+", X2T, Y2T]) = R * R.

Podaj współrzędny środka okręgu (h, k) i jego promień r?

(h, k) = (H, K)

r = R

Wzór okręgo o współrzędnych środka wynoszących (h, k), a jego promień r jest równy (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.

Możemy przepisać dane równanie jako (x - negParens(H))^2 + (y - negParens(K))^2 = R^2.

Dlatego (h, k) = (H, K) and r = R.