randRange( 1, 3 ) randRange( 2, 4 ) randRange(2, 3) A * M B * M binop( 1 )

Jaka liczba może zastąpić SYMBOL poniżej?

\dfrac{A}{B} = \dfrac{SYMBOL}{D}

C

Ułamek po lewej stronie reprezentuje A spośród B kawałków prostokątnej pizzy pizza( 1 ).

init({ range: [ [0, 1], [0, 1] ], scale: [180, 25] }); rectchart( [A, B - A], ["#e00", "#999"] );

Co się stanie jeżeli przetniemy pizza( 1 ) na D kawałków? Ile kawałków pozostanie w tej samej ilości co pizza( 1 )?

init({ range: [ [0, 1], [0, 1] ], scale: [180, 25] }); rectchart( [0, D], ["#e00", "#999"] );

Potrzebowalibyśmy C kawałków.

init({ range: [ [0, 1], [0, 1] ], scale: [180, 25] }); rectchart( [C, D - C], ["#e00", "#999"] );

\dfrac{A}{B} = \dfrac{C}{D} więc odpowiedzią jest C.

Another way to get the answer is to multiply by \dfrac{M}{M}.

\dfrac{M}{M} = \dfrac{1}{1} = 1 so really we are multiplying by 1.

The final equation is: \dfrac{A}{B} \times \dfrac{M}{M} = \dfrac{C}{D} so our answer is C.

Jaka liczba może zastąpić SYMBOL poniżej?

\dfrac{A}{B} = \dfrac{C}{SYMBOL}

D

Ułamek po lewej stronie reprezentuje A spośród B kawałków prostokątnej pizzy pizza( 1 ).

init({ range: [ [0, 1], [0, 1] ], scale: [180, 25] }); rectchart( [A, B - A], ["#e00", "#999"] );

Ile w sumie kawałków musimy mieć, żeby uzyskać tę samą ilość pizza( 1 ) w C kawałkach?

init({ range: [ [0, 1], [0, 1] ], scale: [180, 25] }); rectchart( [C, D - C], ["#e00", "#fff"] );

Musielibyśmy pociąć pizza( 1 ) na D kawałków.

init({ range: [ [0, 1], [0, 1] ], scale: [180, 25] }); rectchart( [C, D - C], ["#e00", "#999"] );

\dfrac{A}{B} = \dfrac{C}{D} and so the answer is D.

Another way to get the answer is to multiply by \dfrac{M}{M}.

\dfrac{M}{M} = \dfrac{1}{1} = 1 so really we are multiplying by 1.

The final equation is: \dfrac{A}{B} \times \dfrac{M}{M} = \dfrac{C}{D} so our answer is D.