randRange(1, 12) randRange(2, 11) Bf + (Bf >= A ? 1 : 0) randRange(3, 9) A * M B * M binop( 1 )

Jaka liczba może zastąpić SYMBOL poniżej?

\dfrac{A}{B} = \dfrac{C}{SYMBOL}

D

Żeby uzyskać prawy licznik C, lewy licznik A pomnóż przez M.

Żeby policzyć prawy mianownik, również pomnóż lewy mianownik przez M.

B \times M = D

Notice both the numerator and denominator are being multiplied by {M}.

We can write that as \dfrac{M}{M}, which is equal to 1 when reduced.

So we can solve this problem by multiplying the fraction on the left by 1.

The equation becomes: \dfrac{A}{B} \times \dfrac{M}{M} = \dfrac{C}{D} so our answer is D.

Jaka liczba może zastąpić SYMBOL poniżej?

\dfrac{A}{B} = \dfrac{SYMBOL}{D}

C

Żeby uzyskać prawy mianownik D, lewy mianownik B pomnóż przez M.

Żeby policzyć prawy licznik, również pomnóż lewy licznik przez M.

A \times M = C

Notice both the numerator and denominator are being multiplied by {M}.

We can write that as \dfrac{M}{M}, which is equal to 1 when reduced.

So we can solve this problem by multiplying the fraction on the left by 1.

The equation becomes: \dfrac{A}{B} \times \dfrac{M}{M} = \dfrac{C}{D} so our answer is C.

Jaka liczba może zastąpić SYMBOL poniżej?

\dfrac{C}{D} = \dfrac{A}{SYMBOL}

B

Żeby uzyskać prawy licznik A, lewy licznik C podziel przez M.

Żeby policzyć prawy mianownik, równiewż podziel lewy mianownik przez M.

D \div M = B

Notice both the numerator and denominator are being divided by {M}.

We can write that as \dfrac{M}{M}, which is equal to 1 when reduced.

So we can solve this problem by dividing the fraction on the left by 1.

The equation becomes: \dfrac{C}{D} \div \dfrac{M}{M} = \dfrac{A}{B} so our answer is B.

Jaka liczba może zastąpić SYMBOL poniżej?

\dfrac{C}{D} = \dfrac{SYMBOL}{B}

A

Żeby uzyskać prawy mianownik B, lewy mianownik D podziel przez M.

Żeby policzyć prawy licznik, podziel lewy licznik przez M.

C \div M = A

Notice both the numerator and denominator are being divided by {M}.

We can write that as \dfrac{M}{M}, which is equal to 1 when reduced.

So we can solve this problem by dividing the fraction on the left by 1.

The equation becomes: \dfrac{C}{D} \div \dfrac{M}{M} = \dfrac{A}{B} so our answer is A.