To ćwiczenie obejmuje działania na potęgach, o podstawach naturalnych podniesione do nieujemnych potęg. Zajmuje się specyficznymi przypadkami: liczb podniesionych do dodatniej potęgi (najczęstszy przypadek); niezerowych liczb podniesionych o 0 potęgi; i -1, 0, i 1 podniesionych do dowolnych potęg.

pickIntegerBasePositiveExponent() VALS.base VALS.exp BASE > 0 ? "" : ( isEven( EXP ) ? "even" : "odd" )

\Large negParens( BASE )^{EXP}

round( pow( BASE, EXP ) )

Każda liczba podniesiona do potęgi 0 jest równa... ?,None 198,Każda liczba podniesiona do potęgi 0 jest równa 1."

Każda liczba podniesiona do potęgi 0 równa się 1.

Każda liczba podniesiona do potęgi 1 jest równa... ?,None 200,x^{1}=x niezależnie od tego ile x."

x^{1}=x niezależnie od tego ile wynosi x.

Cardinal( BASE ) podniesiona do potęgo NEG_ONE_HINT jest równa... ?

Cardinal( BASE ) podniesiona do potęgi NEG_ONE_HINT jest równa cardinal( round( pow( BASE, EXP ) ) ).

= v