To ćwiczenie obejmuje potęgowanie o liczb podstawie wymiernej i głównie ujemnych wykładnikach.

pickRationalBaseIntegerExponent() VALS.base_n VALS.base_d VALS.exp < 0 EXP_NEG ? "-" : "" abs( VALS.exp ) EXP_NEG ? BASE_D : BASE_N EXP_NEG ? BASE_N : BASE_D VALS.sol_n VALS.sol_d

\Large fracParens( BASE_N, BASE_D )^{EXP_SIGN+EXP}

SOL_N / SOL_D

= fracParens( BASEF_N, BASEF_D )^{EXP}

= v

= frac( SOL_N, SOL_D )