randRange( 2, 6 ) randRange( 1, 10 ) randRangeExclude( 1, 10, [ START_A ] ) START_A * C START_B * C Math.max( A, B ) Math.min( A, B ) A * B getGCD( A, B ) PRODUCT / GCD getMultiples( BIGGER, LCM )

Jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność A i B?

Innym słowy:

\lcm(A, B) = {?}

LCM

Najmniejsza wspólna wielokrotność to najmniejsza liczba

Wiemy, że A x B (albo PRODUCT) są wspólnymi wielokrotnościami, ,ale która jest najmniejsza?

Wypisz wielokrotności liczby BIGGER dopólki nie znajdziemy liczby podzielnej przez SMALLER.

M,

A więc LCM jest najmniejszą wspólną wielokrotnością A i B.