randRange( 2, 10 ) randRangeNonZero( -10, 10 ) randRange( 2, 10 ) fractionReduce( D - B, A )

Policz x:

Ax + B = D

( D - B ) / A

B > 0 ? "Odejmij" : "Dodaj" abs(B) B > 0 ? "od" : "do" obu stron:

(Ax + B) + -B = D + -B

Ax = D - B

Podziel obie strony równania przez A.

\dfrac{Ax}{A} = \dfrac{D - B}{A}

Uprość.

x = SOLUTION