rand( 18 ) - 9 rand( 18 ) - 9 A * B

A \times B = ?

C

A negative times a negative is a positive.

A negative times a positive is a negative.

Liczba dodatnia razy liczba ujemna to liczba ujemna.

A \times B = C

C \div B = ?

A

A negative divided by a negative is a positive.

A negative divided by a positive is a negative.

Liczba dodatnia podzielona przez liczbę ujemną to liczba ujemna.

C \div B = A