KhanUtil.shuffle([ "blue", "green", "red", "purple", "orange", "brown" ]) (function() { var array = []; var ds = []; var used = {}; var arrLength = randRange( 4, 6 ); while ( array.length < arrLength ) { var d = randRange( 1, 3 ) * randRange( 2, 9 ); var n = randRange( 1, d - 1 ); var ns = ( n / d ).toFixed( 3 ); if ( !used[ ns ] ) { var gcd = getGCD( n, d ); array.push([ n/d, (n/gcd), (d/gcd), fractionReduce( n, d, true ), (n/gcd) + "/" + (d/gcd), COLORS[array.length] ]); ds.push( d/gcd ); used[ ns ] = true; } } return array; })() jQuery.map( NUMS, function( el ) { return el[2]; }) jQuery.map( NUMS, function( el ) { return "\\color{" + el[5] + "}{" + el[2] + "}"; }).join( "," ) getLCM.apply( KhanUtil, DENOMS ) jQuery.map( NUMS, function( el, idx ) { var n = el[1], d = el[2], scalar = (LCD/d); return "\\color{" + el[5] + "}{" + fractionSmall( n * scalar, LCD ) + "}"; }) NUMS_LCD_COLOR.join( "," ) jQuery.map( NUMS, function( el ) { return el[3]; } ).join( "," ) jQuery.map( NUMS, function( el ) { return "\\color{" + el[5] + "}{" + el[3] + "}"; } ).join( "," ) jQuery.extend( true, [], NUMS ).sort( function(a, b) { return a[0] - b[0]; } ) jQuery.map( NUMS_SORT, function( el ) { return "\\color{" + el[5] + "}{" + el[3] + "}"; } ).join( "," ) jQuery.map( NUMS_SORT, function( el, idx ) { var n = el[1], d = el[2], scalar = (LCD/d); return "\\color{" + el[5] + "}{" + fractionSmall( n * scalar, LCD ) + "}"; }) NUMS_LCD_SORT_COLOR.join( "," )

Uporządkuj poniższe ułamki od najmniejszego do największego:

NUMS_TEX

NUM[0]

Let's use different colors for each fraction.

NUMS_TEX_COLOR

Find the least common denominator of all the fractions, so that we can compare them more easily.

Pokolorujmy każdy ułamek innym kolorem.

NUMS_TEX_COLOR

Znajdź najmnieszy wspólny dzielnik dla wszystkich ułamków, żeby można je było łatwiej porównać.

Najmniejszy wspólny mianownik jest najmniejszą wspólną wielokrotnością wszystkich mianowników.

Najmniejsza wspólna wielokrotność DENOMS_TEX_COLOR to LCD.

Przemnóż wszystkie ułamki \dfrac{a}{b} przez \dfrac{\frac{LCD}{b}}{\frac{LCD}{b}}. Wtedy każdy ułamek będzie miał LCD w mianowniku:

\color{NUM[5]}{NUM[3]} \times \dfrac{\frac{LCD}{NUM[2]}}{\frac{LCD}{NUM[2]}} = \color{NUM[5]}{NUM[3]} \times \frac{LCD / NUM[2]}{LCD / NUM[2]} =NUMS_LCD_COLOR[I]

Teraz wszystkie ułamki mają taką formę, że możemy je uporządkować porównując ich liczniki:

NUMS_LCD_TEX_COLOR

Uporządkuj ułamki od najmniejszego do największego względem ich liczników:

NUMS_LCD_SORT_COLOR_TEX

Na końcu zredukuj ułamki do pierwotnej postaci.

NUMS_SORT_TEX_COLOR