randRange(3, 8) randRange(3, 8) AC * AC + BC * BC

W trójkącie prostopadłym pokazanym poniżej AC = AC and BC = BC. Ile wynosi AB?

betterTriangle( BC, AC, "A", "B", "C", BC, AC, "?" );
AB2

Chcemy znaleźć c; niech a = BC i b = AC.

Więc c^2 = BC^2 + AC^2 = AB2.

c = \sqrt{AB2}.

Upraszając pierwiastek otrzymujemy c = formattedSquareRootOf(AB2).

randRange(3, 5) randRange(6, 10) AB * AB - AC * AC shuffle([["a", "?", "BC", sqrt(BC2)], ["b", AC, "AC", AC]]) legs[0] legs[1]

W trójkącie prostopadłym pokazanym poniżej bside = AC and AB = AB. Ile wynosi aside?

betterTriangle( alen, blen, "A", "B", "C", alabel, blabel, AB );
BC2

Chcemy znaleźć a; let b = AC i c = AB.

Więc a^2 = c^2 - b^2 = AB^2 - AC^2 = BC2.

a = \sqrt{BC2}.

Upraszając pierwiastek otrzymujemy a = formattedSquareRootOf(BC2).

Wiemy, że a^2 + b^2 = c^2.