rand(360) roundTo( 2, toRadians(NUM_DEGREES) ) rand( commonAngles.length ) commonAngles[COMMON_INDEX].deg commonAngles[COMMON_INDEX].rad

Zamień kąt COMMON_RADIANS w radianach na stopnie.

COMMON_DEGREES°

Żeby zamienić kąt z radianów na stopnie, trzeba przemnożyć kąt przez 180^{\circ} i podzielic przez \pi.

COMMON_RADIANS \times \frac{180^{\circ}}{\pi} = COMMON_DEGREES^{\circ}

  • wrongCommonAngle( COMMON_INDEX, 1 ).deg°
  • wrongCommonAngle( COMMON_INDEX, 2 ).deg°
  • wrongCommonAngle( COMMON_INDEX, 3 ).deg°

Zamień NUM_RADIANS radianów na stopnie. (Zaokrąglij do pełnych stopni.)

round(NUM_DEGREES)°

Żeby zamienić kąt z radianów na stopnie, trzeba przemnożyć kąt przez 180^{\circ} i podzielic przez \pi.

NUM_RADIANS \times \frac{180^{\circ}}{\pi} = NUM_DEGREES^{\circ}

  • wrongDegrees( NUM_DEGREES )°
  • wrongDegrees( NUM_DEGREES )°
  • wrongDegrees( NUM_DEGREES )°