randRange( 1, 11 ) randRange( 2, 12 )

Ile wynosi licznik ułamka \dfrac{NUMERATOR}{DENOMINATOR}?

NUMERATOR

Ułamki reprezentują jakąś część całości.

Ułamek \dfrac{NUMERATOR}{DENOMINATOR} można zapisać jako NUMERATOR z DENOMINATOR kawałków ciasta. Innymi słowy: z ciasta podzielonego na DENOMINATOR kawałków, bierzemy tylko NUMERATOR kawałków.

init({ range: [ [-2, 10], [-2, 2] ], scale: 25 }); piechart( [NUMERATOR, DENOMINATOR - NUMERATOR], ["#6495ED", "#FFA500"], 2 ); label( [2, 0], "=\\dfrac{\\color{#6495ED}{" + NUMERATOR + "}}{" + DENOMINATOR + "}" + "=\\dfrac{\\color{#6495ED}{\\text{numerator}}}{\\text{denominator}}", "right");

Licznik to liczba kawałków ciasta, którą bierzemy. Jest zapisywyna ponad kreską ułamkową. Mianownik to całkowita liczba kawałków. Jest zapisywana poniżej kreski ułamkowej.

A więc licznik wynosi NUMERATOR.

Ile wynosi mianownik ułamka \dfrac{NUMERATOR}{DENOMINATOR}?

DENOMINATOR

A więc mianownik wynosi DENOMINATOR.