shuffle( [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], 5 ) +DIGITS.join( "" ) randFromArray([ -2, -3 ]) placesLeftOfDecimal[ -PLACE ] roundTo( PLACE, NUM )

Zaokrąglij commafy( NUM ) do TPLACE miejsca.

ROUNDED

Są 2 sposoby rozwiązania tego ćwiczenia.

Pierwszy sposób: Popatrz na placesLeftOfDecimal[ -1 - PLACE ] liczbę DIGITS[ 5 + PLACE ], żeby sprawdzić czy musisz zaokrąglać w góre czy w dół.

Ponieważ jest to liczba większamniejsza od 5, zaokrąglamy w górę, giving ROUNDED.

Ponieważ jest to mniej niż 5, zaokrąglamy w dół commafy( ROUNDED ).

Drugi sposób: Zastanów się który koniec liczby jest bliższy do NUM - this end is circled in blue.

init({ range: [ [ -0.06 * pow( 10, -PLACE ) , 1.3 * pow( 10, -PLACE ) ], [-1, 1] ], scale: [ 600 * pow( 10, PLACE ), 40 ] }); numberLine( floorTo( PLACE , NUM ), ceilTo( PLACE , NUM ) + pow( 10, -( PLACE+2 )) , round( pow( 10, -(PLACE + 1 ))) ); style({ stroke: "#FFA500", fill: "#FFA500", strokeWidth: 3.5 }); ellipse( [ 10 * pow( 10, -( PLACE+1 )) * (NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow( 10,- (PLACE) ), 0 ], [pow( 10, -PLACE ) / 100, 0.15]); label( [ 10 * pow(10, -( PLACE+1 )) * ( NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow( 10,- (PLACE) )], NUM, "below"); style({ stroke: "#6495ED", "fill": "none", strokeWidth: 3.5 }); if( DIGITS[ 5 + PLACE ] >= 5 ) { ellipse( [ pow( 10, -PLACE ), -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); } else { ellipse( [ 0, -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); }
shuffle( [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], 6 ) +DIGITS.join( "" ) / 10000 randFromArray([ 0, 1, 2 ]) placesRightOfDecimal[ PLACE ] roundTo( PLACE, NUM )

Zaokrąglij commafy( NUM ) do TPLACE miejsca.

ROUNDED

Są 2 sposoby rozwiązania tego ćwiczenia.

Pierwszy sposób: Popatrz na placesRightOfDecimal[ 1 + PLACE ] cyfrę DIGITS[ 2 + PLACE ], żeby się zorientować czy zaokrąglać w górę czy w dół.

Ponieważ jest to więcej niżrówne 5, zaokrąglamy w górę ROUNDED.

Ponieważ jest to mniej niż 5, zaokrąglamy w dół commafy( ROUNDED ).

Drugi sposób: Zastanów się który koniec liczby jest bliższy do NUM - this end is circled in blue.

init({ range: [ [ -0.06 * pow( 10, -PLACE ) , 10.3 * pow( 10, -PLACE ) ], [-1, 1] ], scale: [ 600 * pow( 10, PLACE ), 40 ] }); numberLine( floorTo( PLACE , NUM ), ceilTo( PLACE , NUM ) + pow( 10,- (PLACE+2 )) , pow( 10,- (PLACE+1) ) ); style({ stroke: "#FFA500", fill: "#FFA500", strokeWidth: 3.5 }); ellipse( [ 10 * pow(10,- (PLACE+1)) * (NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow(10,- (PLACE) ), 0 ], [pow(10, -PLACE) / 100, 0.15]); label( [ 10 * pow(10, -( PLACE+1 )) * ( NUM - floorTo( PLACE , NUM ))/pow(10, -(PLACE) )], NUM, "below"); style({ stroke: "#6495ED", "fill": "none", strokeWidth: 3.5 }); if ( DIGITS[ 2 + PLACE ] >= 5 ) { ellipse( [ pow( 10, -PLACE ), -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); } else { ellipse( [ 0, -0.55 ], [pow( 10, - PLACE - 0.5 ) / 6.5, 0.35] ); }