randFromArray([30, 42, 66, 70, 105, 110, 154, 165, 210])

Uprość \sqrt{NUM}.

NUM

Liczba NUM nie jest kwadratem liczby naturalnej, więc \sqrt{NUM} jest już w najprostszej formie.

randFromArray([9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225]) splitRadical(NUM) SPLIT[0] === 1 ? "" : SPLIT[0]

Uprość \sqrt{NUM}.

NUM

Liczba NUM jest kwadratem liczby naturalnej, więc \sqrt{NUM} = COEFFICIENT.

randFromArray([8, 12, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 40, 44, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 63, 72, 75, 80, 88, 90, 98, 99, 120, 125, 128, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 216]) splitRadical(NUM) SPLIT[0] === 1 ? "" : SPLIT[0] SPLIT[1] === 1 ? "" : SPLIT[1]

Uprość \sqrt{NUM}.

NUM

Największy kwadrat liczby, który dzieli NUM wynosi COEFFICIENT * COEFFICIENT.

Po uproszczeniu mamy NUM = COEFFICIENT^2 \cdot RADICAL.

Więc \sqrt{NUM} = COEFFICIENT\sqrt{RADICAL}.