Historia zmian [Powrót]
5
Wersja nr 4
Uaktualniono 5 miesięcy temu
luna
87736 pkt2

log_ab \\ a></del><ins><img src=1, \ b>0'/>

a)
log_x27=3

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^3=27

x^3=3^3

x=3

b)
log_x81=-2

x>0, \ x\ne 1

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^{-2}=81

x^{-2}=9^2

x^{-2}=(\frac{1}{9})^{-2}

x=\frac{1}{9}

c)
log_x25=-2

x>0,  \ i \ x\ne 1

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^{-2}=25

x^{-2}=5^2

x^{-2}=(\frac{1}{5})^{-2}

x=\frac{1}{5}

e)
log_x32=5

x>0 \ i \ x\ne 1 D:x\in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^5=32

x^5=2^5

x=2

4
Wersja nr 3
Uaktualniono 5 miesięcy temu
luna
87736 pkt2

log_ab \\ a>0, \  a \ne 1

a)
log_x27=3

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^3=27

x^3=3^3

x=3

b)
log_x81=-2

x>0, \ x\ne 1

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^{-2}=81

x^{-2}=9^2

x^{-2}=(\frac{1}{9})^{-2}

x=\frac{1}{9}

c)
log_x25=-2

x\ne 1 \ i \ x>0x>0,  \ i \ x\ne 1

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^{-2}=25

x^{-2}=5^2

x^{-2}=(\frac{1}{5})^{-2}

x=\frac{1}{5}

e)
log_x32=5

x>0 \ i \ x\ne 1 D:x\in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^5=32

x^5=2^5

x=2

3
Wersja nr 2
Uaktualniono 5 miesięcy temu
luna
87736 pkt2

log_ab \\ a>0, \  a \ne 1

a)
log_x27=3$ log_x27=3

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^3=27

x^3=3^3

x=3

b)
log_x81=-2

x>0, \ x\ne 1

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^{-2}=81

x^{-2}=9^2

x^{-2}=(\frac{1}{9})^{-2}

x=\frac{1}{9}

c)
log_x25=-2

x\ne 1 \ i \ x>0

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^{-2}=25

x^{-2}=5^2

x^{-2}=(\frac{1}{5})^{-2}

x=\frac{1}{5}

e)
log_x32=5

x>0 \ i \ x\ne 1 D:x\in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^5=32

x^5=2^5

x=2

2
Wersja nr 1
Uaktualniono 5 miesięcy temu
luna
87736 pkt2

log_ablog_ab \\ a>0, \ </ins> <del>, <img src=

a) log_x27=3
log_x27=3$

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^3=27

x^3=3^3

x=3

b) log_x81=-2
log_x81=-2

x>0, \ x\ne 1

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^{-2}=81

x^{-2}=9^2

x^{-2}=(\frac{1}{9})^{-2}

x=\frac{1}{9}

c) log_x25=-2
log_x25=-2

x\ne 1 \ i \ x>0

D:x \in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^{-2}=25

x^{-2}=5^2

x^{-2}=(\frac{1}{5})^{-2}

x=\frac{1}{5}

e)
log_x32=5

x>0 \ i \ x\ne 1 D:x\in (0;1)\cup (1;+\infty)

x^5=32

x^5=2^5

x=2

1
Data pytania 5 miesięcy temu
luna
87736 pkt2
$log_ab$ , $a>0\ i \ a\ne 1$ a) $log_x27=3$ b) $log_x81=-2$ c) $log_x25=-2$ e) $log_x32=5$ $x>0 \ i \ x\ne 1$ $D:x\in (0;1)\cup (1;+\infty)$ $x^5=32$ $x^5=2^5$ $x=2$