wawa

0
-10
Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną (17 sierpnia 2017 20:36:06)

10
0
Rozwiąż nierówność i zapisz w postaci przedziału (16 sierpnia 2017 11:19:29)

0
-10
Rozwiąż nierówność i zapisz w postaci przedziału (16 sierpnia 2017 11:19:02)

10
0
Jak zamienić 13 i 1/3% na ułamek? (16 sierpnia 2017 10:54:19)

0
-10
Jak zamienić 13 i 1/3% na ułamek? (16 sierpnia 2017 10:42:22)

10
0
Wykaż, że dla x>0 i y>0 prawdziwa jest nierówność (4 sierpnia 2017 10:07:50)

0
-10
Wykaż, że dla x>0 i y>0 prawdziwa jest nierówność (4 sierpnia 2017 10:05:59)

10
0
Rozwiąż nierówność wykładniczą (4 sierpnia 2017 09:54:48)

0
-10
Rozwiąż nierówność wykładniczą (3 sierpnia 2017 22:25:13)

0
-10
Jeśli α i β są pierwiastkami równania 2x^3+3x-1=0 (3 sierpnia 2017 14:55:57)

10
0
W pewnym banku kapitał wzrósłby 4-krotnie (3 sierpnia 2017 14:17:09)

0
-10
W pewnym banku kapitał wzrósłby 4-krotnie (3 sierpnia 2017 13:14:42)

0
-10
Wyznacz R ze wzoru a = 2πR^2 + 2πR (1 sierpnia 2017 09:17:51)

20
0
Wyznacz R ze wzoru a = 2πR^2 + 2πR (1 sierpnia 2017 09:17:51)

0
-10
Wyznacz R ze wzoru a = 2πR^2 + 2πR (31 lipca 2017 20:25:54)

10
0
Zapisz w postaci iloczynowej x^4+y^4 (30 lipca 2017 18:11:02)

0
-10
Zapisz w postaci iloczynowej x^4+y^4 (30 lipca 2017 18:00:20)

10
0
Działania na wyrażeniach wymiernych (30 lipca 2017 16:56:53)

0
-10
Działania na wyrażeniach wymiernych (30 lipca 2017 16:40:17)

0
-10
Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb (NWW) (26 lipca 2017 11:21:33)

10
0
Jak pomnożyć i uprościć (24 lipca 2017 17:48:38)

10
0
Rozwiąż równanie wykładnicze (24 lipca 2017 17:48:09)

10
0
Jak uprościć wyrażenie z pierwiastkami (24 lipca 2017 17:42:52)

0
-10
Jak uprościć wyrażenie z pierwiastkami (24 lipca 2017 17:29:03)

10
0
Rozwiąż równanie wykładnicze (24 lipca 2017 16:22:15)

0
-10
Rozwiąż równanie wykładnicze (24 lipca 2017 16:21:59)

10
0
Obliczanie logarytmów (24 lipca 2017 13:13:17)

0
-10
Obliczanie logarytmów (24 lipca 2017 13:02:10)

0
-10
Działania na potęgach (23 lipca 2017 13:37:49)

10
0
Na konto z odsetkami prostymi wpłacono 1400 zł (22 lipca 2017 09:03:34)

0
-10
Na konto z odsetkami prostymi wpłacono 1400 zł (22 lipca 2017 09:03:12)

0
-10
Rozwiąż równanie wykładnicze (21 lipca 2017 15:32:15)

10
0
Znajdź pierwiastek sześcienny z 0.000001 (20 lipca 2017 21:04:30)

0
-10
Znajdź pierwiastek sześcienny z 0.000001 (20 lipca 2017 20:57:24)

10
0
Jaki jest największy wspólny dzielnik 54 i 36? (20 lipca 2017 20:55:10)

0
-10
Jak pomnożyć i uprościć (19 lipca 2017 17:48:18)

10
0
Zapisz w postaci sześcianu (19 lipca 2017 16:38:05)

0
-10
Zapisz w postaci sześcianu (19 lipca 2017 16:27:20)

0
-10
Jaki jest największy wspólny dzielnik 54 i 36? (17 lipca 2017 11:59:55)

10
0
Jak uprościć pierwiastki ? (17 lipca 2017 11:41:33)

0
-10
Jak uprościć pierwiastki ? (17 lipca 2017 11:33:31)

0
-10
Zapisz x^2-8x+13 w formie (x-a)^2=b (16 lipca 2017 19:42:10)

10
0
Do banku wpłacono 5000 zł na 4 lata przy rocznej stopie (16 lipca 2017 19:38:11)

10
0
Pewna liczba przy dzieleniu przez 51 daje resztę 40 (16 lipca 2017 19:38:06)

10
0
Rzucamy dwa razy symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (16 lipca 2017 19:37:59)

10
0
Dany jest okrąg o środku S=(2,3). W punkcie A=(-1,-1) ... (16 lipca 2017 19:37:54)

10
0
Znajdź punkt wspólny paraboli y=x^2+2x+4 z prostą y=12 (16 lipca 2017 19:37:49)

0
-10
Jak uprościsz \sqrt{-32} ? (12 lipca 2017 10:41:33)

10
0
Rozwiąż równanie z logarytmem (11 lipca 2017 09:22:43)

0
-10
Rozwiąż równanie z logarytmem (11 lipca 2017 09:07:59)

10
0
Działania na potęgach (10 lipca 2017 19:23:54)

0
-10
Działania na potęgach (10 lipca 2017 19:21:57)

10
0
Jaka jest postać iloczynowa wielomianu (9 lipca 2017 22:35:30)

0
-10
Jaka jest postać iloczynowa wielomianu (9 lipca 2017 22:34:56)

10
0
Jakie jest minimum lub maksimum funkcji (9 lipca 2017 22:19:12)

0
-10
Jakie jest minimum lub maksimum funkcji (9 lipca 2017 22:04:37)

10
0
Dwie kolejne liczby, takie, że √21 leży między nimi (9 lipca 2017 15:27:59)

0
-10
Dwie kolejne liczby, takie, że √21 leży między nimi (9 lipca 2017 15:27:36)

10
0
Na lokatę bankową wpłacono 1000 zł (9 lipca 2017 15:25:46)

0
-10
Na lokatę bankową wpłacono 1000 zł (8 lipca 2017 14:25:22)

10
0
Jaka jest postać wierzchołkowa tej funkcji (8 lipca 2017 14:22:42)

0
-10
Jaka jest postać wierzchołkowa tej funkcji (7 lipca 2017 16:23:37)

0
-10
Jaką liczbę przedstawia kalkulator naukowy? (3 lipca 2017 12:00:48)

10
0
Testując wagę pięciu losowo wybranych konserw (29 czerwca 2017 17:32:49)

0
-10
Testując wagę pięciu losowo wybranych konserw (29 czerwca 2017 17:32:46)

10
0
Ile jest liczb pięciocyfrowych, w których cyfry (29 czerwca 2017 16:56:50)

0
-10
Ile jest liczb pięciocyfrowych, w których cyfry (29 czerwca 2017 16:42:00)

10
0
Testując wagę pięciu losowo wybranych konserw (29 czerwca 2017 16:33:01)

0
-10
Testując wagę pięciu losowo wybranych konserw (29 czerwca 2017 16:29:45)

10
0
Bank oferuje lokatę oprocentowaną na 10% (25 czerwca 2017 09:56:14)

0
-10
Bank oferuje lokatę oprocentowaną na 10% (23 czerwca 2017 11:42:40)

10
0
Oceną na półrocze jest średnia ważona zaokrąglona (23 czerwca 2017 11:33:38)

0
-10
Oceną na półrocze jest średnia ważona zaokrąglona (23 czerwca 2017 10:32:41)

10
0
Grupa 8 przyjaciół (5 dziewczyn i 3 chłopców) planuje (18 czerwca 2017 22:03:31)

10
0
Zapisz w postaci potęgi o podstawie mniejszej od 10 (17 czerwca 2017 18:34:59)

0
-10
Zapisz w postaci potęgi o podstawie mniejszej od 10 (17 czerwca 2017 18:25:07)

10
0
Nierówność wielomianowa - rozszerzona matematyka (17 czerwca 2017 18:23:35)

0
-10
Nierówność wielomianowa - rozszerzona matematyka (17 czerwca 2017 18:01:31)

10
0
Przedstaw w postaci iloczynowej x^4 - 5x^2 + 4 (14 czerwca 2017 15:29:10)

0
-10
Przedstaw w postaci iloczynowej x^4 - 5x^2 + 4 (14 czerwca 2017 15:25:40)

0
-10
Grupa 8 przyjaciół (5 dziewczyn i 3 chłopców) planuje (14 czerwca 2017 14:52:05)

10
0
Jakie jest równanie okręgu, którego środek znajduje się ... (14 czerwca 2017 14:13:49)

0
-10
Jakie jest równanie okręgu, którego środek znajduje się ... (14 czerwca 2017 14:04:22)

10
0
Jaka jest wartość x jeśli 3^{2x} + 1 = 3^x + 5 (13 czerwca 2017 11:45:51)

0
-10
Jaka jest wartość x jeśli 3^{2x} + 1 = 3^x + 5 (13 czerwca 2017 11:43:06)

10
0
Pani Patrycja wzięła kredyt w wysokości 16000 zł (12 czerwca 2017 00:18:44)

10
0
Pani Patrycja wzięła kredyt w wysokości 16000 zł (11 czerwca 2017 19:40:19)

0
-10
Pani Patrycja wzięła kredyt w wysokości 16000 zł (11 czerwca 2017 19:39:50)

10
0
Rozwiąż następujące równanie kwadratowe (2 czerwca 2017 23:13:45)

0
-10
Rozwiąż następujące równanie kwadratowe (2 czerwca 2017 22:52:03)

10
0
Uzasadnij, jeśli to możliwe, że dwumian (x - 8) jest czynnikiem (2 czerwca 2017 22:13:25)

0
-10
Uzasadnij, jeśli to możliwe, że dwumian (x - 8) jest czynnikiem (2 czerwca 2017 22:12:50)

10
0
Znajdź sumę pierwszych ośmiu wyrazów ciągu (1 czerwca 2017 12:05:01)

0
-10
Znajdź sumę pierwszych ośmiu wyrazów ciągu (1 czerwca 2017 11:49:12)

10
0
Jaką liczbę dodasz, aby dopełnić kwadrat x^2 - 4x (31 maja 2017 11:52:09)

0
-10
Jaką liczbę dodasz, aby dopełnić kwadrat x^2 - 4x (29 maja 2017 12:28:13)

0
-10
Jaki jest najbardziej logiczny pierwszy krok (27 maja 2017 16:48:18)

0
-10
Mianownik ułamka przekracza licznik o 7 (27 maja 2017 11:53:33)

0
-10
Prosisz przyjaciela, aby pomyślał o liczbie (27 maja 2017 11:16:31)

10
0
Zapisz w postaci iloczynu 54c^3d^4+9c^4d^2 (21 maja 2017 15:21:05)

0
-10
Zapisz w postaci iloczynu 54c^3d^4+9c^4d^2 (21 maja 2017 15:18:08)

10
0
Suma dwóch liczb wynosi 9, a sumą ich kwadratów (19 maja 2017 21:08:22)

0
-10
Suma dwóch liczb wynosi 9, a sumą ich kwadratów (19 maja 2017 16:14:45)

10
0
Znajdź liczby rzeczywiste x, takie, że (19 maja 2017 13:55:47)

0
-10
Znajdź liczby rzeczywiste x, takie, że (19 maja 2017 13:51:31)

10
0
Rozwiąż równanie 5/(2x+3) + 4/(2x-3)=(14x+3)/(4x^2 -9) (19 maja 2017 13:05:29)

0
-10
Rozwiąż równanie 5/(2x+3) + 4/(2x-3)=(14x+3)/(4x^2 -9) (19 maja 2017 13:05:07)

10
0
Biorąc pod uwagę funkcję f(x) = 4|x - 5| + 3 (19 maja 2017 11:35:50)

0
-10
Biorąc pod uwagę funkcję f(x) = 4|x - 5| + 3 (19 maja 2017 11:21:34)

10
0
Jaka jest skala podobieństwa sześcianu o objętości (19 maja 2017 10:06:49)

0
-10
Jaka jest skala podobieństwa sześcianu o objętości (19 maja 2017 10:02:29)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (18 maja 2017 09:24:10)

0
-10
Działania na potęgach i pierwiastkach (18 maja 2017 09:21:19)

10
0
Która odpowiedź daje rozwiązanie równania (17 maja 2017 16:38:33)

0
-10
Która odpowiedź daje rozwiązanie równania (17 maja 2017 16:19:43)

10
0
Na rysunku w skali 1 cm : 5 ft (stóp) powierzchnia (17 maja 2017 15:39:06)

0
-10
Na rysunku w skali 1 cm : 5 ft (stóp) powierzchnia (17 maja 2017 15:29:31)

0
-10
Czy równania definiują tę samą prostą (17 maja 2017 11:09:38)

10
0
Rozwiąż równanie kwadratowe 3x^2+2=11-x^2 (17 maja 2017 10:28:25)

0
-10
Rozwiąż równanie kwadratowe 3x^2+2=11-x^2 (17 maja 2017 10:22:51)

10
0
Jeden z pierwiastków równania 4x^2 + bx + c = 0 (17 maja 2017 01:41:57)

0
-10
Jeden z pierwiastków równania 4x^2 + bx + c = 0 (17 maja 2017 01:40:52)

10
0
Żółw porusza się z prędkością 2m/s, a zając 72 km/h (8 maja 2017 23:18:49)

10
0
Funkcje f(x) oraz g(x) mają to samo miejsce zerowe (8 maja 2017 12:15:29)

0
-10
Funkcje f(x) oraz g(x) mają to samo miejsce zerowe (8 maja 2017 12:02:31)

0
-10
Żółw porusza się z prędkością 2m/s, a zając 72 km/h (7 maja 2017 20:29:31)

10
0
Gazda Stach do swojego stada liczącego 28 owiec (6 maja 2017 19:18:50)

0
-10
Gazda Stach do swojego stada liczącego 28 owiec (6 maja 2017 18:59:48)

10
0
Oblicz długość krawędzi sześcianu, jeśli wiesz (6 maja 2017 10:28:09)

0
-10
Oblicz długość krawędzi sześcianu, jeśli wiesz (6 maja 2017 10:14:45)

10
0
Turysta powinien przejechać z miasta A do miasta B (5 maja 2017 23:04:38)

0
-10
Turysta powinien przejechać z miasta A do miasta B (5 maja 2017 23:03:24)

10
0
W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany (5 maja 2017 18:56:06)

0
-10
W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany (5 maja 2017 18:19:19)

10
0
Potęgi pierwiastki i logarytmy, matura 2017 (5 maja 2017 14:14:31)

0
-10
Potęgi pierwiastki i logarytmy, matura 2017 (5 maja 2017 14:14:06)

10
0
Wykaż, że stosunek długości promienia okręgu wpisanego (12 kwietnia 2017 17:03:03)

0
-10
Wykaż, że stosunek długości promienia okręgu wpisanego (12 kwietnia 2017 17:03:01)

10
0
Wykaż, że stosunek długości promienia okręgu wpisanego (12 kwietnia 2017 17:02:58)

0
-10
Wykaż, że stosunek długości promienia okręgu wpisanego (12 kwietnia 2017 16:55:42)

10
0
W trzydziestoosobowej klasie 30% stanowiły dziewczęta (12 kwietnia 2017 11:29:48)

0
-10
W trzydziestoosobowej klasie 30% stanowiły dziewczęta (12 kwietnia 2017 11:29:29)

10
0
Używając potęg o wykładniku dodatnim, zapisz wyrażenie (6 kwietnia 2017 02:04:26)

0
-10
Używając potęg o wykładniku dodatnim, zapisz wyrażenie (6 kwietnia 2017 01:28:31)

10
0
Mama ma 0,5 litra octu o stężeniu 10%, a potrzebuje ocet (5 kwietnia 2017 16:33:49)

0
-10
Mama ma 0,5 litra octu o stężeniu 10%, a potrzebuje ocet (5 kwietnia 2017 16:33:14)

10
0
Pan Kowalski ulokował w banku 10 000 zł. Ile będzie miał pieniędzy (5 kwietnia 2017 15:14:37)

0
-10
Pan Kowalski ulokował w banku 10 000 zł. Ile będzie miał pieniędzy (5 kwietnia 2017 12:41:48)

10
0
Długość jednego boku kwadratu K skrócono o 20%, a długość drugiego ... (5 kwietnia 2017 12:34:02)

0
-10
Długość jednego boku kwadratu K skrócono o 20%, a długość drugiego ... (5 kwietnia 2017 12:22:54)

10
0
Cosinus kąta nachylenia przekątnej graniastosłupa do jego podstawy (4 kwietnia 2017 12:36:15)

0
-10
Cosinus kąta nachylenia przekątnej graniastosłupa do jego podstawy (4 kwietnia 2017 12:23:36)

0
-10
Uzasadnij, że zbiorem wartości funkcji f(x)^2=2x^2-x+3 określonej (4 kwietnia 2017 11:18:23)

10
0
Kapitał 2000 zł wpłacono na lokatę półroczną z oprocentowaniem 2% (2 kwietnia 2017 13:25:31)

0
-10
Kapitał 2000 zł wpłacono na lokatę półroczną z oprocentowaniem 2% (1 kwietnia 2017 23:08:00)

10
0
Kredyt 90 mln oprocentowany jest w wysokości 7,5% w stosunku rocznym (1 kwietnia 2017 16:39:32)

0
-10
Kredyt 90 mln oprocentowany jest w wysokości 7,5% w stosunku rocznym (1 kwietnia 2017 13:21:23)

10
0
Dziadek założył w banku trzyletnią lokatę pieniężną (31 marca 2017 01:46:32)

10
0
Samochód przebył w pewnym czasie drogę 210 km (31 marca 2017 01:09:48)

0
-10
Samochód przebył w pewnym czasie drogę 210 km (31 marca 2017 01:09:26)

0
-10
Dziadek założył w banku trzyletnią lokatę pieniężną (30 marca 2017 22:29:03)

10
0
Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych podzielnych przez 4 lub przez 7 (29 marca 2017 20:12:22)

0
-10
Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych podzielnych przez 4 lub przez 7 (29 marca 2017 19:31:10)

10
0
Na początku roku pan Marek wpłacił na swoje konto 700 zł (28 marca 2017 21:40:02)

10
0
Dwóch robotników wykonuje pewną pracę w ciągu 12 dni (28 marca 2017 21:23:16)

10
0
Dwóch robotników wykonuje pewną pracę w ciągu 12 dni (28 marca 2017 21:23:08)

0
-10
Dwóch robotników wykonuje pewną pracę w ciągu 12 dni (28 marca 2017 20:42:02)

0
-10
Na początku roku pan Marek wpłacił na swoje konto 700 zł (28 marca 2017 12:41:29)

10
0
W dziewięciowyrazowym ciągu arytmetycznym piąty wyraz jest równy 2 (26 marca 2017 18:46:25)

0
-10
W dziewięciowyrazowym ciągu arytmetycznym piąty wyraz jest równy 2 (26 marca 2017 18:46:03)

10
0
Oblicz, o ile liczba x jest mniejsza od liczby y, gdy: (22 marca 2017 18:45:23)

0
-10
Oblicz, o ile liczba x jest mniejsza od liczby y, gdy: (22 marca 2017 18:35:51)

10
0
Wyznacz p ze wzoru (21 marca 2017 12:33:38)

0
-10
Wyznacz p ze wzoru (21 marca 2017 12:19:40)

10
0
Porównaj liczby 333^{222} i 222^{333} (20 marca 2017 12:06:28)

0
-10
Porównaj liczby 333^{222} i 222^{333} (20 marca 2017 11:38:46)

10
0
Wyłącz czynnik przed pierwiastek (16 marca 2017 21:01:21)

0
-10
Wyłącz czynnik przed pierwiastek (16 marca 2017 20:48:58)

0
-10
Wilk może ponieść pewną ilość baranów (16 marca 2017 19:00:13)

10
0
Czy prawdziwa jest nierówność (14 marca 2017 22:57:22)

0
-10
Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których (14 marca 2017 12:02:11)

0
-10
Czy prawdziwa jest nierówność (13 marca 2017 19:42:55)

10
0
Przyjmując, że Ziemia i Księżyc są kulami oraz promień Księżyca (11 marca 2017 11:18:19)

0
-10
Przyjmując, że Ziemia i Księżyc są kulami oraz promień Księżyca (10 marca 2017 22:02:10)

10
0
Testy maturalne z matematyki (10 marca 2017 19:50:18)

0
-10
Testy maturalne z matematyki (10 marca 2017 17:42:00)

10
0
Nierówności kwadratowe (10 marca 2017 17:32:59)

10
0
Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny (10 marca 2017 17:32:42)

10
0
Kasia chce zrobić czapeczkę na bal przebierańców. (10 marca 2017 17:32:35)

10
0
Z miasta A do miasta B wyruszył motocyklista z prędkością 40 km/h (10 marca 2017 17:32:29)

10
0
Wyznacz wartości parametru m dla których równanie x^2+mx+2=0 ma dwa ... (10 marca 2017 17:32:23)

10
0
Ile złotych należy wpłacić na konto, aby otrzymać po roku 936 zł? (10 marca 2017 17:32:11)

10
0
Bolek połowę swoich oszczędności przeznaczył na prezent dla Toli (10 marca 2017 17:32:05)

0
-10
Wykaż, że x liczba 2x^2+4x+10 jest podzielna przez 8. (9 marca 2017 11:14:10)

10
0
Rozwiąż równanie 12x^3 - 8x^2 - x + 1 = 0 (7 marca 2017 23:28:57)

0
-10
Rozwiąż równanie 12x^3 - 8x^2 - x + 1 = 0 (7 marca 2017 23:04:41)

10
0
Wartość kapitału Ko zainwestowanego w lokatę terminową (7 marca 2017 19:56:13)

0
-10
Wartość kapitału Ko zainwestowanego w lokatę terminową (7 marca 2017 14:51:03)

10
0
Rozwiąż równania i nierówności (7 marca 2017 12:55:25)

0
-10
Rozwiąż równania i nierówności (7 marca 2017 12:27:24)

10
0
Książka kosztowała początkowo 20 zł. Po dwukrotnej obniżce o p% (6 marca 2017 21:01:12)

0
-10
Książka kosztowała początkowo 20 zł. Po dwukrotnej obniżce o p% (6 marca 2017 21:00:43)

10
0
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa czworokątnego jest równe 600 cm^2 (6 marca 2017 12:49:49)

0
-10
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa czworokątnego jest równe 600 cm^2 (6 marca 2017 12:49:24)

0
-10
Do banku wpłacono 5000 zł na 4 lata przy rocznej stopie (6 marca 2017 00:40:09)

0
-10
Pewna liczba przy dzieleniu przez 51 daje resztę 40 (3 marca 2017 17:28:19)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długości 10,10,12 (3 marca 2017 01:50:49)

10
0
Cenę książki obniżono o 10%. O ile procent należy podwyższyć ... (3 marca 2017 01:36:29)

0
-10
Cenę książki obniżono o 10%. O ile procent należy podwyższyć ... (3 marca 2017 01:36:09)

10
0
Spółka akcyjna "Korzyść" zakupiła na giełdzie akcje (3 marca 2017 01:33:32)

0
-10
Spółka akcyjna "Korzyść" zakupiła na giełdzie akcje (2 marca 2017 18:07:57)

10
0
Na półce stoi 8 tomów encyklopedii. Jakie jest prawdopodobieństwo ... (2 marca 2017 18:02:12)

10
0
Pierwszego dnia robotnik przekroczył normę o p% , a drugiego o q% (2 marca 2017 18:02:02)

0
-10
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długości 10,10,12 (2 marca 2017 12:10:14)

10
0
Aby wydrukować cały nakład gazety na dwóch maszynach (1 marca 2017 22:36:53)

0
-10
Aby wydrukować cały nakład gazety na dwóch maszynach (1 marca 2017 22:18:14)

10
0
Z miejscowości A o godzinie 8:00 wyruszyli łódką dwaj turyści (1 marca 2017 22:13:31)

0
-10
Z miejscowości A o godzinie 8:00 wyruszyli łódką dwaj turyści (1 marca 2017 17:51:56)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (1 marca 2017 16:14:20)

0
-10
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (1 marca 2017 14:43:03)

10
0
Wyznacz odwrotność liczby - potęgi i pierwiastki (28 lutego 2017 14:05:17)

0
-10
Wyznacz odwrotność liczby - potęgi i pierwiastki (28 lutego 2017 13:38:13)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach - liceum (28 lutego 2017 13:09:07)

0
-10
Działania na potęgach i pierwiastkach - liceum (28 lutego 2017 13:02:18)

10
0
Droga z A do B wiedzie pod górę (26 lutego 2017 21:46:50)

0
-10
Droga z A do B wiedzie pod górę (26 lutego 2017 21:08:51)

10
0
Na jaki procent wpłacono do banku 10000 zł (15 lutego 2017 00:37:28)

0
-10
Na jaki procent wpłacono do banku 10000 zł (15 lutego 2017 00:36:51)

10
0
Marek i Jarek chcą dotrzeć z punktu A do punktu B (12 lutego 2017 22:36:05)

0
-10
Marek i Jarek chcą dotrzeć z punktu A do punktu B (12 lutego 2017 22:19:11)

10
0
Ze wszystkich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach ze zbioru {0,1,2,7,8} (12 lutego 2017 22:11:08)

0
-10
Rzucamy dwa razy symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (3 lutego 2017 23:20:59)

10
0
Uzasadnij, że jeśli ab > 2, to a^4 + b^4 > 8 (1 lutego 2017 00:15:10)

0
-10
Uzasadnij, że jeśli ab > 2, to a^4 + b^4 > 8 (1 lutego 2017 00:13:55)

10
0
Samochód przebył trasę z Warszawy do Torunia ze średnią prędkością (31 stycznia 2017 20:34:06)

0
-10
Samochód przebył trasę z Warszawy do Torunia ze średnią prędkością (31 stycznia 2017 20:32:06)

10
0
Jeden z gatunków bambusa rośnie z prędkością 4cm/h (31 stycznia 2017 16:46:53)

0
-10
Jeden z gatunków bambusa rośnie z prędkością 4cm/h (31 stycznia 2017 15:19:08)

0
-10
Dany jest okrąg o środku S=(2,3). W punkcie A=(-1,-1) ... (31 stycznia 2017 14:37:54)

10
0
Samochód przebył trasę 396 km. Droga powrotna zajmuje o 27 minut ... (31 stycznia 2017 12:38:38)

0
-10
Samochód przebył trasę 396 km. Droga powrotna zajmuje o 27 minut ... (31 stycznia 2017 02:03:08)

10
0
Rachunek Prawdopodobieństwa i Kombinatoryka, wzory i własności (26 stycznia 2017 15:50:10)

10
0
Dany jest ciąg liczb: 3, 7, 11, 15, 19, ... Kolejne liczby tworzone są (25 stycznia 2017 17:14:44)

0
-10
Dany jest ciąg liczb: 3, 7, 11, 15, 19, ... Kolejne liczby tworzone są (25 stycznia 2017 15:55:21)

10
0
Rachunek Prawdopodobieństwa i Kombinatoryka, wzory i własności (25 stycznia 2017 15:53:05)

0
-10
Rachunek Prawdopodobieństwa i Kombinatoryka, wzory i własności (25 stycznia 2017 11:01:07)

10
0
Znajdź funkcję odwrotną do f(x) = 5^-x (19 stycznia 2017 01:57:19)

0
-10
Znajdź funkcję odwrotną do f(x) = 5^-x (19 stycznia 2017 01:56:57)

10
0
Rozwiąż równania wymierne (17 stycznia 2017 22:59:06)

0
-10
Rozwiąż równania wymierne (17 stycznia 2017 22:57:27)

10
0
Wykaż (powołując się na odpowiednie własności logarytmów) (15 stycznia 2017 15:37:34)

0
-10
Wykaż (powołując się na odpowiednie własności logarytmów) (15 stycznia 2017 15:05:25)

10
0
Wykaż (powołując się na odpowiednie własności logarytmów) (15 stycznia 2017 14:43:14)

0
-10
Wykaż (powołując się na odpowiednie własności logarytmów) (15 stycznia 2017 14:17:07)

5
0
Oblicz logarytmy (15 stycznia 2017 13:33:33)

10
0
Oblicz logarytmy (15 stycznia 2017 13:21:18)

0
-10
Oblicz logarytmy (15 stycznia 2017 13:20:34)

10
0
Dany jest kwadrat o boku 10 cm. Ile razy większe jest pole koła ... (15 stycznia 2017 00:16:19)

0
-10
Dany jest kwadrat o boku 10 cm. Ile razy większe jest pole koła ... (15 stycznia 2017 00:15:49)

10
0
Z trójkąta równobocznego o boku 12 cm wycięto koło (15 stycznia 2017 00:11:45)

0
-10
Z trójkąta równobocznego o boku 12 cm wycięto koło (15 stycznia 2017 00:07:31)

10
0
Rozwiąż równania (14 stycznia 2017 23:29:47)

0
-10
Rozwiąż równania (14 stycznia 2017 23:21:39)

10
0
Ze zbioru cyfr {1,2,3,4,5,6,7} losujemy cztery razy po jednej cyfrze (14 stycznia 2017 23:02:15)

0
-10
Ze zbioru cyfr {1,2,3,4,5,6,7} losujemy cztery razy po jednej cyfrze (14 stycznia 2017 22:46:53)

10
0
Przedstaw iloczyn potęg w postaci jednej potęgi: (14 stycznia 2017 20:53:55)

0
-10
Przedstaw iloczyn potęg w postaci jednej potęgi: (14 stycznia 2017 20:31:46)

10
0
Przedstaw iloraz potęg w postaci jednej potęgi (14 stycznia 2017 20:25:07)

0
-10
Przedstaw iloraz potęg w postaci jednej potęgi (14 stycznia 2017 20:05:16)

10
0
Dany jest kwadrat o boku długości x. Znajdź pole kwadratu ... (14 stycznia 2017 20:03:27)

0
-10
Dany jest kwadrat o boku długości x. Znajdź pole kwadratu ... (14 stycznia 2017 19:50:08)

10
0
Najdłuższym owadem świata jest wielki patyczak indonezyjski, osiągający 330 mm (14 stycznia 2017 19:49:08)

0
-10
Najdłuższym owadem świata jest wielki patyczak indonezyjski, osiągający 330 mm (14 stycznia 2017 19:47:39)

10
0
Rzucamy dziewięć razy symetryczną monetą (14 stycznia 2017 19:45:47)

0
-10
Rzucamy dziewięć razy symetryczną monetą (14 stycznia 2017 15:47:41)

10
0
Oblicz do jakiej kwoty wzrośnie kapitał w wysokości 16000 zł (14 stycznia 2017 11:35:03)

0
-10
Oblicz do jakiej kwoty wzrośnie kapitał w wysokości 16000 zł (14 stycznia 2017 11:34:28)

10
0
Ile wśród liczb naturalnych dwucyfrowych jest podzielnych przez 5? (14 stycznia 2017 00:16:14)

0
-10
Ile wśród liczb naturalnych dwucyfrowych jest podzielnych przez 5? (14 stycznia 2017 00:15:52)

10
0
Średnia arytmetyczna liczb 2,x,3,6,5 jest równa 5. Ile wynosi x? (14 stycznia 2017 00:11:28)

0
-10
Średnia arytmetyczna liczb 2,x,3,6,5 jest równa 5. Ile wynosi x? (14 stycznia 2017 00:05:21)

10
0
Obwód działki w kształcie czworokąta jest równy 240 m (13 stycznia 2017 14:18:10)

0
-10
Obwód działki w kształcie czworokąta jest równy 240 m (13 stycznia 2017 14:06:34)

10
0
Wyznacz wszystkie całkowite wartości n (n≠0), dla których podana liczba (12 stycznia 2017 21:52:21)

0
-10
Wyznacz wszystkie całkowite wartości n (n≠0), dla których podana liczba (12 stycznia 2017 21:26:48)

0
-10
Znajdź punkt wspólny paraboli y=x^2+2x+4 z prostą y=12 (12 stycznia 2017 19:27:23)

10
0
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 kul czarnych (12 stycznia 2017 18:31:51)

0
-10
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 kul czarnych (12 stycznia 2017 17:51:25)

10
0
Udowodnij, że jeżeli stosunek rozwiązań równania kwadratowego ax^2+(2a+b)x+2b−a=0 ... (11 stycznia 2017 12:39:31)

0
-10
Udowodnij, że jeżeli stosunek rozwiązań równania kwadratowego ax^2+(2a+b)x+2b−a=0 ... (10 stycznia 2017 23:50:47)

10
0
Rozwiąż nierówność wielomianową 4 stopnia (10 stycznia 2017 00:43:47)

0
-10
Pierwszego dnia robotnik przekroczył normę o p% , a drugiego o q% (10 stycznia 2017 00:02:24)

10
0
Z klasy liczącej x uczniów a% było nieobecnych a b% niećwiczących (9 stycznia 2017 21:26:26)

0
-10
Rozwiąż nierówność wielomianową 4 stopnia (9 stycznia 2017 19:32:50)

10
0
Ile kilogramów wody trzeba odparować z 3 kg solanki o stężeniu 5% (9 stycznia 2017 19:29:08)

0
-10
Ile kilogramów wody trzeba odparować z 3 kg solanki o stężeniu 5% (9 stycznia 2017 18:51:39)

0
-10
Z klasy liczącej x uczniów a% było nieobecnych a b% niećwiczących (9 stycznia 2017 17:49:24)

10
0
Wpisz w kratkach liczby -4, 6,-7 (w każdej inną liczbę) (9 stycznia 2017 17:48:09)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (9 stycznia 2017 17:47:32)

10
0
W urnie jest 8 kul - 3 czarne i 5 niebieskich. Losujemy dwie kule (4 stycznia 2017 01:28:02)

0
-10
W urnie jest 8 kul - 3 czarne i 5 niebieskich. Losujemy dwie kule (4 stycznia 2017 01:21:49)

10
0
Adam pokonał rowerem drogę długości 30 km w czasie 90 minut (3 stycznia 2017 21:14:29)

0
-10
Adam pokonał rowerem drogę długości 30 km w czasie 90 minut (1 stycznia 2017 21:15:56)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (1 stycznia 2017 17:32:50)

0
-10
Działania na potęgach i pierwiastkach (1 stycznia 2017 17:05:35)

10
0
Gra, w której grają Kuba, Bartek, Mateusz i Tomek (18 grudnia 2016 13:35:13)

0
-10
Gra, w której grają Kuba, Bartek, Mateusz i Tomek (17 grudnia 2016 22:26:28)

10
0
Planimetria - Oblicz długość brakujących odcinków (17 grudnia 2016 06:45:49)

0
-10
Ze wszystkich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach ze zbioru {0,1,2,7,8} (16 grudnia 2016 20:33:44)

10
0
W szkolnym konkursie recytatorskim Kasia uzyskała 180 punktów (16 grudnia 2016 18:36:34)

0
-10
W szkolnym konkursie recytatorskim Kasia uzyskała 180 punktów (16 grudnia 2016 18:34:47)

10
0
W pewnym uniwesytecie, w którym 65% stanowią kobiety, zauważono (16 grudnia 2016 17:29:13)

0
-10
W pewnym uniwesytecie, w którym 65% stanowią kobiety, zauważono (16 grudnia 2016 17:28:31)

0
-10
Planimetria - Oblicz długość brakujących odcinków (16 grudnia 2016 12:40:52)

10
0
Łucznik, strzelając do tarczy, uzyskuje co najmniej 8 punktów (13 grudnia 2016 17:36:15)

0
-10
Łucznik, strzelając do tarczy, uzyskuje co najmniej 8 punktów (13 grudnia 2016 17:11:34)

10
0
Ile wody należy dolać do 240 g roztworu 5% (13 grudnia 2016 01:34:51)

0
-10
Ile wody należy dolać do 240 g roztworu 5% (13 grudnia 2016 01:23:38)

10
0
Ze zbioru cyfr 1,2, ... , 8 losujemy dwie cyfry ze zwracaniem (13 grudnia 2016 00:56:58)

10
0
W urnie znajduje się 12 kul ponumerowanych od 1 do 12 (13 grudnia 2016 00:47:09)

0
-10
W urnie znajduje się 12 kul ponumerowanych od 1 do 12 (13 grudnia 2016 00:46:32)

0
-10
Ze zbioru cyfr 1,2, ... , 8 losujemy dwie cyfry ze zwracaniem (12 grudnia 2016 23:46:34)

10
0
Rzucamy cztery razy monetą. Opisz zbiór zdarzeń doświadczenia (12 grudnia 2016 22:44:13)

0
-10
Rzucamy cztery razy monetą. Opisz zbiór zdarzeń doświadczenia (12 grudnia 2016 22:21:08)

10
0
Ze zbioru naturalnych liczb dwucyfrowych wybieramy jedną liczbę (12 grudnia 2016 21:24:13)

10
0
Wyznacz liczbę czterocyfrowych liczb naturalnych (12 grudnia 2016 21:12:10)

0
-10
Wyznacz liczbę czterocyfrowych liczb naturalnych (11 grudnia 2016 23:54:48)

0
-10
Ze zbioru naturalnych liczb dwucyfrowych wybieramy jedną liczbę (9 grudnia 2016 21:16:30)

10
0
Wiktoria urosła przez wakacje 3 cm i obecnie ma 162 cm wzrostu (9 grudnia 2016 15:06:54)

0
-10
Wiktoria urosła przez wakacje 3 cm i obecnie ma 162 cm wzrostu (9 grudnia 2016 15:00:44)

10
0
Wykopano studnie o głębokości 10 m. Za pierwszy metr zapłacono 200 zł (9 grudnia 2016 14:57:13)

0
-10
Wykopano studnie o głębokości 10 m. Za pierwszy metr zapłacono 200 zł (9 grudnia 2016 14:57:08)

10
0
Do 16 - procentowego roztworu o masie 40 g dolano 160 g wody (9 grudnia 2016 14:50:49)

0
-10
Do 16 - procentowego roztworu o masie 40 g dolano 160 g wody (9 grudnia 2016 14:50:03)

10
0
Wykopano studnie o głębokości 10 m. Za pierwszy metr zapłacono 200 zł (9 grudnia 2016 14:38:08)

0
-10
Wykopano studnie o głębokości 10 m. Za pierwszy metr zapłacono 200 zł (9 grudnia 2016 14:23:41)

10
0
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość jest o 6 dłuższa (9 grudnia 2016 14:04:39)

0
-10
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość jest o 6 dłuższa (9 grudnia 2016 13:50:32)

10
0
W ciągu geometrycznym czwarty wyraz jest liczbą 8 razy większą (9 grudnia 2016 12:16:24)

0
-10
W ciągu geometrycznym czwarty wyraz jest liczbą 8 razy większą (9 grudnia 2016 12:13:11)

10
0
Wyrazami rosnącego ciągu arytmetycznego (an) są liczby 10 i 174 (8 grudnia 2016 20:13:25)

0
-10
Wyrazami rosnącego ciągu arytmetycznego (an) są liczby 10 i 174 (8 grudnia 2016 19:47:34)

10
0
Ile liczb trzycyfrowych można utworzyć wykorzystując liczby {1,2,5,6,8} (8 grudnia 2016 17:41:54)

0
-10
Ile liczb trzycyfrowych można utworzyć wykorzystując liczby {1,2,5,6,8} (8 grudnia 2016 17:39:32)

0
-10
Na półce stoi 8 tomów encyklopedii. Jakie jest prawdopodobieństwo ... (5 grudnia 2016 19:03:10)

10
0
Kredyt w wysokości 6000 zł ma być spłacony w 5 równych miesięcznych ratach (2 grudnia 2016 10:57:35)

0
-10
Kredyt w wysokości 6000 zł ma być spłacony w 5 równych miesięcznych ratach (1 grudnia 2016 23:39:55)

0
-10
Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny (1 grudnia 2016 19:59:12)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (30 listopada 2016 14:09:58)

0
-10
Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (30 listopada 2016 12:33:09)

10
0
Który z poniższych zbiorów jest zbiorem pustym? (30 listopada 2016 00:14:17)

0
-10
Który z poniższych zbiorów jest zbiorem pustym? (30 listopada 2016 00:03:58)

10
0
Podaj stosunek objętości sześcianu o krawędzi 4a do objętości ... (29 listopada 2016 23:43:13)

10
0
Suma dwóch liczb dodatnich wynosi 378 (29 listopada 2016 23:43:07)

10
0
Zaplanowałeś zakup nowego telewizora (29 listopada 2016 23:43:02)

10
0
Ziarno rzepaku zawiera średnio 45% tłuszczu (oleju) (27 listopada 2016 17:20:00)

0
-10
Ziarno rzepaku zawiera średnio 45% tłuszczu (oleju) (27 listopada 2016 17:02:17)

10
0
Działania na potęgach (27 listopada 2016 16:04:47)

0
-10
Działania na potęgach (27 listopada 2016 15:51:01)

10
0
Rozwiąż równania i przestaw w postaci iloczynowej (23 listopada 2016 17:48:12)

0
-10
Rozwiąż równania i przestaw w postaci iloczynowej (23 listopada 2016 15:07:17)

10
0
Liczba miejsc zerowych funkcji f(x)=(x-4)^2+9 (23 listopada 2016 14:43:41)

0
-10
Liczba miejsc zerowych funkcji f(x)=(x-4)^2+9 (23 listopada 2016 14:43:19)

10
0
Zmieszano 0.85 l octu o stężeniu 20% z 1.15 l octu o stężeniu 8% (22 listopada 2016 20:42:19)

0
-10
Zmieszano 0.85 l octu o stężeniu 20% z 1.15 l octu o stężeniu 8% (22 listopada 2016 18:44:39)

10
0
Liczba 7^+3*7^5+7^4 jest podzielna przez ... (21 listopada 2016 12:56:56)

0
-10
Liczba 7^+3*7^5+7^4 jest podzielna przez ... (20 listopada 2016 09:49:47)

10
0
Rozwiąż nierówność podwójną 2x ≥ x^2 -3 ≥ 6 (19 listopada 2016 01:28:53)

0
-10
Rozwiąż nierówność podwójną 2x ≥ x^2 -3 ≥ 6 (17 listopada 2016 16:28:39)

10
0
Przed podwyżką cena czekolady i batonika była jednakowa (17 listopada 2016 15:34:37)

0
-10
Przed podwyżką cena czekolady i batonika była jednakowa (17 listopada 2016 15:32:37)

10
0
Sweter kosztował 200 zł. Jego cenę obniżono o 18% (17 listopada 2016 11:25:39)

0
-10
Sweter kosztował 200 zł. Jego cenę obniżono o 18% (17 listopada 2016 11:18:58)

0
-10
Kasia chce zrobić czapeczkę na bal przebierańców. (16 listopada 2016 23:29:29)

0
-10
Z miasta A do miasta B wyruszył motocyklista z prędkością 40 km/h (13 listopada 2016 22:12:10)

10
0
Pociąg o długości 800 m, który ma prędkość 15 m/s wjeżdża w tunel (13 listopada 2016 17:59:27)

0
-10
Pociąg o długości 800 m, który ma prędkość 15 m/s wjeżdża w tunel (13 listopada 2016 17:37:04)

0
-10
Wyznacz wartości parametru m dla których równanie x^2+mx+2=0 ma dwa ... (12 listopada 2016 19:17:08)

10
0
Zamień ułamek okresowy 0,9(108) na ułamek zwykły (10 listopada 2016 22:44:20)

0
-10
Zamień ułamek okresowy 0,9(108) na ułamek zwykły (10 listopada 2016 22:39:30)

0
-10
Bolek połowę swoich oszczędności przeznaczył na prezent dla Toli (7 listopada 2016 20:24:18)

10
0
Przed obniżką buty kosztowały 230 zł, po obniżce 207 zł (7 listopada 2016 19:58:26)

0
-10
Przed obniżką buty kosztowały 230 zł, po obniżce 207 zł (7 listopada 2016 19:58:00)

0
-1
Prosze o pomoc (7 listopada 2016 10:41:00)

0
-1
Streszczenie z klipu wideo (200 words summary) (7 listopada 2016 10:40:51)

0
-1
Zadanie extra str 16 (7 listopada 2016 10:40:45)

0
-1
Opisz wypadek samochodowy z j.ang w czasie past simple (7 listopada 2016 10:40:37)

0
-1
Comprehension (7 listopada 2016 10:40:31)

0
-1
Tytuł polecenia (7 listopada 2016 10:40:25)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (7 listopada 2016 10:38:59)

10
0
Działania na potęgach (7 listopada 2016 10:38:50)

10
0
Ile trzeba dolać wody do 250 g dziesięcioprocentowego octu (7 listopada 2016 10:38:43)

10
0
Działania na potęgach (7 listopada 2016 10:38:37)

10
0
Znajdź wzór skróconego mnożenia pozwalający obliczyć (7 listopada 2016 10:38:31)

0
-10
Ile złotych należy wpłacić na konto, aby otrzymać po roku 936 zł? (31 października 2016 10:53:20)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (29 października 2016 23:25:15)

0
-10
Działania na potęgach i pierwiastkach (29 października 2016 22:51:46)

10
0
Liczby x, y, p i G są dodatnie. Wiemy, ze p% liczby x jest równe 30 (29 października 2016 19:36:51)

0
-10
Liczby x, y, p i G są dodatnie. Wiemy, ze p% liczby x jest równe 30 (29 października 2016 19:36:21)

10
0
Znajdź liczbę której 16% stanowi wartość wyrażenia (28 października 2016 12:54:14)

0
-10
Znajdź liczbę której 16% stanowi wartość wyrażenia (28 października 2016 12:53:51)

10
0
Przedstaw liczbę w postaci 2^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (27 października 2016 20:59:31)

0
-10
Przedstaw liczbę w postaci 2^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (27 października 2016 20:35:11)

10
0
Działania na potęgach (26 października 2016 12:12:34)

0
-10
Działania na potęgach (24 października 2016 00:32:03)

10
0
Obliczanie potęg i pierwiastków (23 października 2016 19:57:21)

0
-10
Obliczanie potęg i pierwiastków (23 października 2016 19:52:05)

10
0
Funkcja kwadratowa powtórka przed sprawdzianem (19 października 2016 11:35:14)

0
-10
Funkcja kwadratowa powtórka przed sprawdzianem (19 października 2016 11:19:13)

10
0
Równania drugiego i trzeciego stopnia (19 października 2016 11:04:14)

0
-10
Równania drugiego i trzeciego stopnia (19 października 2016 10:54:54)

10
0
Równania kwadratowe Powtórka do sprawdzianu (19 października 2016 10:43:26)

0
-10
Równania kwadratowe Powtórka do sprawdzianu (19 października 2016 10:41:00)

10
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (18 października 2016 23:04:55)

0
-10
Rozwiąż nierówności kwadratowe (18 października 2016 22:36:11)

10
0
Człowiek o wysokości 1,5 m rzuca cień o długości 4,5 m (18 października 2016 12:15:01)

0
-10
Człowiek o wysokości 1,5 m rzuca cień o długości 4,5 m (18 października 2016 12:04:00)

10
0
Oblicz pole trójkąta o wysokości 10\sqrt3 (17 października 2016 21:48:04)

0
-10
Oblicz pole trójkąta o wysokości 10\sqrt3 (17 października 2016 21:43:14)

10
0
Rozłóż liczbę podpierwiastkową na czynniki pierwsze i wyłącz czynnik (16 października 2016 23:15:41)

0
-10
Rozłóż liczbę podpierwiastkową na czynniki pierwsze i wyłącz czynnik (16 października 2016 23:00:05)

10
0
O ile procent liczba 12 jest większa od liczby 9? (16 października 2016 19:55:58)

0
-10
O ile procent liczba 12 jest większa od liczby 9? (16 października 2016 19:55:29)

10
0
Pan Świeca zakupił 100 świec. Codziennie wypala jedną świecę (16 października 2016 10:47:18)

0
-10
Pan Świeca zakupił 100 świec. Codziennie wypala jedną świecę (16 października 2016 10:46:52)

10
0
O ile procent liczba x jest większa od liczby y? (15 października 2016 17:21:30)

0
-10
O ile procent liczba x jest większa od liczby y? (15 października 2016 16:50:35)

10
0
6 arów to 15‰ powierzchni pewnego pola (13 października 2016 22:53:39)

0
-10
6 arów to 15‰ powierzchni pewnego pola (13 października 2016 22:45:35)

10
0
Zamień na ułamki zwykłe nieskracalne (12 października 2016 21:06:42)

0
-10
Zamień na ułamki zwykłe nieskracalne (12 października 2016 20:57:38)

10
0
Waldemar stanął na środku swojej prywatnej siłowni (12 października 2016 14:33:57)

0
-10
Waldemar stanął na środku swojej prywatnej siłowni (12 października 2016 14:26:44)

10
0
W spiżarni na trzech półkach stało razem 150 słoików (12 października 2016 14:03:55)

0
-10
W spiżarni na trzech półkach stało razem 150 słoików (12 października 2016 14:03:33)

10
0
Ile jest wody w 240 g 5-procentowego wodnego roztworu soli (12 października 2016 13:43:39)

0
-10
Ile jest wody w 240 g 5-procentowego wodnego roztworu soli (12 października 2016 13:41:41)

0
-10
Podaj stosunek objętości sześcianu o krawędzi 4a do objętości ... (12 października 2016 13:33:03)

10
0
W firmie która zatrudnia 10 osób, średnie miesięczne wynagrodzenie ... (11 października 2016 11:49:48)

0
-10
W firmie która zatrudnia 10 osób, średnie miesięczne wynagrodzenie ... (11 października 2016 11:49:12)

10
0
Zapisz w postaci potęgi o podstawie będącej liczbą ... (9 października 2016 11:25:58)

0
-10
Zapisz w postaci potęgi o podstawie będącej liczbą ... (8 października 2016 20:53:35)

10
0
Trzech kolegów oznaczyło długość odcinka AB trzema różnymi wyrażeniami (8 października 2016 20:17:38)

0
-10
Trzech kolegów oznaczyło długość odcinka AB trzema różnymi wyrażeniami (8 października 2016 20:17:06)

0
-10
Suma dwóch liczb dodatnich wynosi 378 (8 października 2016 19:52:57)

10
0
Dla jakich argumentów funkcja f(x)= 0,25 *4^2x -3 przyjmuje ... (8 października 2016 19:25:29)

0
-10
Dla jakich argumentów funkcja f(x)= 0,25 *4^2x -3 przyjmuje ... (8 października 2016 19:17:18)

10
0
Różnica dwóch liczb naturalnych jest równa 45 (8 października 2016 11:56:21)

0
-10
Różnica dwóch liczb naturalnych jest równa 45 (8 października 2016 11:47:36)

10
0
Janek odległość z domu do kina pokonuje w 20 min (8 października 2016 11:45:52)

10
0
Komputer z podatkiem VAT 23% kosztuje 1906,50 zł (8 października 2016 11:45:46)

10
0
Zapisz wyrażenie w postaci sumy algebraicznej (8 października 2016 11:45:40)

0
-10
Wpisz w kratkach liczby -4, 6,-7 (w każdej inną liczbę) (2 października 2016 21:37:58)

0
-10
Działania na potęgach (27 września 2016 18:31:00)

10
0
Zastąp litery liczbami (27 września 2016 17:18:37)

10
0
Zastąp litery liczbami (27 września 2016 16:58:49)

0
-10
Zastąp litery liczbami (27 września 2016 16:57:38)

0
-10
Zastąp litery liczbami (27 września 2016 16:57:38)

0
-10
Działania na potęgach i pierwiastkach (27 września 2016 09:37:40)

10
0
Powierzchnia Oceanu Atlantyckiego wynosi 9,2*10^7 km^2 (27 września 2016 08:06:39)

0
-10
Powierzchnia Oceanu Atlantyckiego wynosi 9,2*10^7 km^2 (26 września 2016 20:02:16)

10
0
Iloraz i iloczyn potęg gimnazjum 2 klasa (26 września 2016 14:36:36)

0
-10
Iloraz i iloczyn potęg gimnazjum 2 klasa (26 września 2016 14:13:44)

0
-10
Ile trzeba dolać wody do 250 g dziesięcioprocentowego octu (25 września 2016 20:45:13)

10
0
Wykonaj działania i zapisz wynik w notacji wykładniczej (23 września 2016 18:42:29)

0
-10
Wykonaj działania i zapisz wynik w notacji wykładniczej (23 września 2016 18:41:58)

0
-10
Działania na potęgach (21 września 2016 10:16:39)

10
0
Działania na potęgach (19 września 2016 14:24:01)

0
-10
Działania na potęgach (19 września 2016 14:14:44)

10
0
Rozwiąż nierówności (20 czerwca 2016 19:24:14)

0
-10
Rozwiąż nierówności (20 czerwca 2016 18:56:51)

0
-10
Janek odległość z domu do kina pokonuje w 20 min (20 czerwca 2016 15:29:31)

10
0
Zadanie 2 Oblicz x, wiedząc, że liczby 5, x-5, 36 tworzą ciąg geometryczny (17 czerwca 2016 20:49:46)

0
-10
Zadanie 2 Oblicz x, wiedząc, że liczby 5, x-5, 36 tworzą ciąg geometryczny (17 czerwca 2016 20:48:39)

10
0
Oblicz pole koła opisanego na trójkącie równobocznym (14 czerwca 2016 08:40:20)

0
-10
Oblicz pole koła opisanego na trójkącie równobocznym (14 czerwca 2016 08:39:49)

10
0
Wzory skróconego mnożenia (12 czerwca 2016 20:50:12)

0
-10
Wzory skróconego mnożenia (12 czerwca 2016 19:48:49)

0
-10
Znajdź wzór skróconego mnożenia pozwalający obliczyć (12 czerwca 2016 19:04:40)

10
0
Oblicz pierwiastki (12 czerwca 2016 18:06:47)

0
-10
Oblicz pierwiastki (12 czerwca 2016 18:06:10)

10
0
Przedstaw podane wyrażenia w postaci kwadratu sumy (12 czerwca 2016 17:59:03)

0
-10
Przedstaw podane wyrażenia w postaci kwadratu sumy (12 czerwca 2016 17:55:27)

10
0
O ile procent spadła cena roweru, jeżeli kosztował 820 zł (10 czerwca 2016 14:19:03)

0
-10
O ile procent spadła cena roweru, jeżeli kosztował 820 zł (10 czerwca 2016 14:19:02)

10
0
O ile procent spadła cena roweru, jeżeli kosztował 820 zł (10 czerwca 2016 14:19:02)

0
-10
Komputer z podatkiem VAT 23% kosztuje 1906,50 zł (10 czerwca 2016 14:04:32)

0
-10
O ile procent spadła cena roweru, jeżeli kosztował 820 zł (10 czerwca 2016 14:00:23)

10
0
Cena wzrosła o 1/3. O ile procent należy obniżyć cenę (10 czerwca 2016 13:44:40)

0
-10
Cena wzrosła o 1/3. O ile procent należy obniżyć cenę (10 czerwca 2016 13:43:47)

10
0
Cena towaru wynosiła 300 zł. Wzrosła o 25%, a potem zmalała (10 czerwca 2016 13:42:08)

10
0
Pewien towar po podwyżce o 10%, a następnie obniżce o 26 zł (10 czerwca 2016 13:15:51)

0
-10
Pewien towar po podwyżce o 10%, a następnie obniżce o 26 zł (10 czerwca 2016 13:11:48)

0
-10
Cena towaru wynosiła 300 zł. Wzrosła o 25%, a potem zmalała (10 czerwca 2016 12:51:13)

10
0
Rozwiąż równania nie stosując delty (10 czerwca 2016 11:13:57)

0
-10
Rozwiąż równania nie stosując delty (9 czerwca 2016 22:15:38)

10
0
Obwód rombu jest równy 24 cm, a jego pole jest równe 18√3 cm^2 (9 czerwca 2016 15:21:08)

0
-10
Obwód rombu jest równy 24 cm, a jego pole jest równe 18√3 cm^2 (9 czerwca 2016 15:13:16)

10
0
Zastosuj wzory skróconego mnożenia (9 czerwca 2016 15:10:54)

10
0
Funkcję daną w postaci ogólnej zapisz w postaci kanonicznej (9 czerwca 2016 15:10:48)

10
0
Wykaż, że liczba 18^8-15^8 jest podzielna przez 11 (9 czerwca 2016 15:10:42)

10
0
Kasia wpłaciła 5000 zł do banku na okres 4 lat (9 czerwca 2016 15:10:36)

10
0
Klatka w sklepie kosztuje 240 zł. Ile podatku jest naliczone... (9 czerwca 2016 15:10:30)

10
0
Obliczanie logarytmów (9 czerwca 2016 15:10:23)

10
0
Dla jakich wartosci parametrów a i b wielomiany u i w mają równe współczynniki (9 czerwca 2016 15:10:12)

0
-10
Funkcję daną w postaci ogólnej zapisz w postaci kanonicznej (2 czerwca 2016 23:09:27)

10
0
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej wiedząc, że... (31 maja 2016 23:18:13)

0
-10
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej wiedząc, że... (31 maja 2016 23:18:11)

10
0
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej wiedząc, że... (31 maja 2016 23:18:07)

0
-10
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej wiedząc, że... (31 maja 2016 22:51:07)

10
0
Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) (31 maja 2016 22:45:25)

0
-10
Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) (31 maja 2016 22:29:03)

10
0
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej (31 maja 2016 22:24:03)

0
-10
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej (31 maja 2016 22:08:17)

10
0
Dla jakich wartości parametru m miejscem zerowym funkcji (31 maja 2016 21:21:15)

0
-10
Dla jakich wartości parametru m miejscem zerowym funkcji (31 maja 2016 21:16:56)

10
0
Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=-10x^2+20x+8 (31 maja 2016 20:26:24)

0
-10
Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=-10x^2+20x+8 (31 maja 2016 20:17:09)

10
0
Odległość punktu A(-4,-6) od środka odcinka BC (30 maja 2016 21:38:35)

0
-10
Odległość punktu A(-4,-6) od środka odcinka BC (30 maja 2016 21:37:34)

10
0
Z podanego wzoru wyznacz niewiadomą x (30 maja 2016 17:07:17)

0
-10
Z podanego wzoru wyznacz niewiadomą x (30 maja 2016 16:56:36)

10
0
Różnica miar kątów przeciwległych trapezu równoramiennego (28 maja 2016 23:35:34)

0
-10
Różnica miar kątów przeciwległych trapezu równoramiennego (28 maja 2016 23:35:03)

10
0
Działania na potęgach liceum (28 maja 2016 19:55:58)

0
-10
Działania na potęgach liceum (28 maja 2016 19:54:55)

10
0
Oblicz tangens jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego (26 maja 2016 22:57:50)

0
-10
Oblicz tangens jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego (26 maja 2016 22:56:59)

10
0
Oblicz cosinus większego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego (26 maja 2016 22:03:26)

0
-10
Oblicz cosinus większego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego (26 maja 2016 22:02:44)

10
0
Wyznacz wartość wyrażenia (26 maja 2016 21:22:16)

0
-10
Wyznacz wartość wyrażenia (26 maja 2016 21:17:33)

10
0
Wykonaj działania. Wynik przedstaw w notacji wykładniczej (26 maja 2016 14:08:48)

0
-10
Wykonaj działania. Wynik przedstaw w notacji wykładniczej (26 maja 2016 13:55:46)

10
0
Jak obliczyć g (22 maja 2016 13:22:29)

0
-10
Jak obliczyć g (22 maja 2016 13:18:41)

10
0
Oblicz stosując wzory skróconego mnożenia, równania (22 maja 2016 12:35:12)

0
-10
Oblicz stosując wzory skróconego mnożenia, równania (22 maja 2016 12:34:44)

10
0
Określ dziedzinę funkcji, a następnie uprość (22 maja 2016 12:15:19)

0
-10
Określ dziedzinę funkcji, a następnie uprość (22 maja 2016 11:53:28)

10
0
Rozwiąż równanie wymierne (21 maja 2016 23:35:50)

0
-10
Rozwiąż równanie wymierne (21 maja 2016 23:32:19)

10
0
Wyznacz dziedzinę funkcji, a następnie ją uprość (21 maja 2016 23:28:16)

0
-10
Wyznacz dziedzinę funkcji, a następnie ją uprość (21 maja 2016 23:21:49)

10
0
Wyznacz dziedzinę funkcji, a następnie ją uprość (21 maja 2016 22:53:40)

0
-10
Wyznacz dziedzinę funkcji, a następnie ją uprość (21 maja 2016 22:52:31)

10
0
Wyznacz dziedzinę funkcji i wykonaj działania (21 maja 2016 22:51:04)

0
-10
Wyznacz dziedzinę funkcji i wykonaj działania (21 maja 2016 22:51:02)

10
0
Rozwiąż równanie wymierne (21 maja 2016 22:29:42)

0
-10
Rozwiąż równanie wymierne (21 maja 2016 22:29:09)

10
0
Wyznacz dziedzinę funkcji i wykonaj działania (21 maja 2016 22:25:39)

0
-10
Wyznacz dziedzinę funkcji i wykonaj działania (21 maja 2016 22:12:22)

10
0
Oblicz wartości wielomianu w dla: x=0, x=1/2, x=-2, x=-3 (21 maja 2016 22:10:04)

0
-10
Oblicz wartości wielomianu w dla: x=0, x=1/2, x=-2, x=-3 (21 maja 2016 20:54:37)

10
0
Dane są wielomiany u(x)=2x^3-6x^2+0,1x^4, v(x)=-6x^2+4+x^3 (21 maja 2016 20:38:02)

0
-10
Dane są wielomiany u(x)=2x^3-6x^2+0,1x^4, v(x)=-6x^2+4+x^3 (21 maja 2016 20:23:11)

10
0
Działania na potęgach (21 maja 2016 18:47:46)

0
-10
Działania na potęgach (21 maja 2016 18:40:34)

10
0
Przekształcanie wzorów fizycznych (17 maja 2016 00:01:31)

0
-10
Przekształcanie wzorów fizycznych (16 maja 2016 23:24:12)

10
0
Rozwiąż równanie (16 maja 2016 17:06:23)

0
-10
Rozwiąż równanie (16 maja 2016 17:02:29)

10
0
Uzasadnij, że czworokąt o wierzchołkach: A(401,101), B(301,401), C(-299,201) i D(-199,-99) (16 maja 2016 15:33:46)

0
-10
Uzasadnij, że czworokąt o wierzchołkach: A(401,101), B(301,401), C(-299,201) i D(-199,-99) (16 maja 2016 15:33:00)

0
-10
Wykaż, że liczba 18^8-15^8 jest podzielna przez 11 (14 maja 2016 13:49:59)

0
-10
Zastosuj wzory skróconego mnożenia (14 maja 2016 13:22:38)

0
-10
Klatka w sklepie kosztuje 240 zł. Ile podatku jest naliczone... (14 maja 2016 12:57:45)

0
-10
Kasia wpłaciła 5000 zł do banku na okres 4 lat (14 maja 2016 12:53:45)

10
0
Pole pewnego trójkąta jest równe P (14 maja 2016 12:20:28)

10
0
Wzory skróconego mnożenia - pierwiastki (14 maja 2016 12:20:22)

10
0
Wyznacz dziedzinę wyrażenia (14 maja 2016 12:20:16)

10
0
Nie wykonując dzielenia, sprawdź, czy wielomian jest podzielny przez dwumian q (14 maja 2016 12:20:10)

10
0
Przekształć wzór tak, aby otrzymać m (m*v*v):r=m*g+d (14 maja 2016 12:19:39)

0
-10
Zaplanowałeś zakup nowego telewizora (23 kwietnia 2016 19:11:36)

10
0
Wyznacz zmienną a ze wzoru P=(a+b+c)/2 * r (21 kwietnia 2016 16:19:15)

0
-10
Wyznacz zmienną a ze wzoru P=(a+b+c)/2 * r (21 kwietnia 2016 16:15:26)

10
0
Cenę pewnego towaru podwyższono o 25%, a następnie obniżono (20 kwietnia 2016 23:05:32)

0
-10
Cenę pewnego towaru podwyższono o 25%, a następnie obniżono (20 kwietnia 2016 23:04:58)

10
0
Przedsiębiorca wynajął 22 robotników którzy w ciągu 12 dni ... (20 kwietnia 2016 21:19:22)

0
-10
Przedsiębiorca wynajął 22 robotników którzy w ciągu 12 dni ... (20 kwietnia 2016 21:08:16)

10
0
Jasiek obliczył że jeden uczeń stanowi 0,25% liczby uczniów (20 kwietnia 2016 16:40:17)

0
-10
Jasiek obliczył że jeden uczeń stanowi 0,25% liczby uczniów (20 kwietnia 2016 16:29:36)

10
0
Ile wody trzeba dodać do 12 kg ośmioprocentowego roztworu (20 kwietnia 2016 15:22:18)

0
-10
Ile wody trzeba dodać do 12 kg ośmioprocentowego roztworu (20 kwietnia 2016 15:15:40)

0
-10
Pole pewnego trójkąta jest równe P (20 kwietnia 2016 14:54:47)

10
0
Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu 10 osób (1 kwietnia 2016 16:35:12)

0
-10
Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu 10 osób (1 kwietnia 2016 16:23:32)

10
0
Stosunek długości krawędzi dwóch czworościanów foremnych jest równy 1:3 (31 marca 2016 22:38:15)

0
-10
Stosunek długości krawędzi dwóch czworościanów foremnych jest równy 1:3 (31 marca 2016 12:29:45)

10
0
Dwa z boków trójkąta mają długość 4 i 7, a kąt między nimi ... (30 marca 2016 19:25:24)

0
-10
Dwa z boków trójkąta mają długość 4 i 7, a kąt między nimi ... (30 marca 2016 19:09:29)

10
0
W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 6\sqrt3 (30 marca 2016 18:50:48)

0
-10
W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 6\sqrt3 (30 marca 2016 18:41:47)

10
0
Obliczanie logarytmów (30 marca 2016 00:20:58)

0
-10
Obliczanie logarytmów (28 marca 2016 23:00:16)

0
-10
Obliczanie logarytmów (28 marca 2016 21:30:23)

10
0
Przez punkt P oddalony od środka okręgu o 25 cm poprowadzono styczne (23 marca 2016 13:58:01)

0
-10
Przez punkt P oddalony od środka okręgu o 25 cm poprowadzono styczne (23 marca 2016 13:55:18)

10
0
Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest równy 2 (23 marca 2016 13:51:22)

0
-10
Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest równy 2 (23 marca 2016 13:44:48)

10
0
Funkcje trygonometryczne kąta ostrego (23 marca 2016 13:42:17)

0
-10
Funkcje trygonometryczne kąta ostrego (23 marca 2016 13:36:38)

10
0
Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych (23 marca 2016 13:29:57)

0
-10
Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych (23 marca 2016 13:23:48)

10
0
Obliczanie wyrazów ciągu arytmetycznego (23 marca 2016 12:41:46)

0
-10
Obliczanie wyrazów ciągu arytmetycznego (23 marca 2016 12:30:46)

10
0
Zbadaj monotoniczność ciągu (23 marca 2016 12:26:43)

0
-10
Zbadaj monotoniczność ciągu (23 marca 2016 12:19:07)

10
0
Ile wyrazów ma ciąg arytmetyczny, którego pierwszy i ostatni wyraz ... (23 marca 2016 12:05:30)

0
-10
Ile wyrazów ma ciąg arytmetyczny, którego pierwszy i ostatni wyraz ... (23 marca 2016 12:01:10)

10
0
Wypisz wszystkie wyrazy ciągu składającego się z kolejnych ... (23 marca 2016 11:48:45)

0
-10
Wypisz wszystkie wyrazy ciągu składającego się z kolejnych ... (23 marca 2016 11:43:09)

10
0
Licznik ułamka jest o 3 mniejszy od mianownika (23 marca 2016 01:00:07)

0
-10
Licznik ułamka jest o 3 mniejszy od mianownika (23 marca 2016 00:59:26)

10
0
Oblicz wartość danych logarytmów (20 marca 2016 19:15:28)

0
-10
Oblicz wartość danych logarytmów (20 marca 2016 19:01:25)

0
-10
Wzory skróconego mnożenia - pierwiastki (20 marca 2016 18:57:00)

10
0
Podaj wzór proporcjonalności odwrotnej y=a/x, jeśli do jej wykresu ... (20 marca 2016 13:33:45)

0
-10
Wyznacz dziedzinę wyrażenia (20 marca 2016 13:20:05)

10
0
Uzupełnij tabelę, wiedząc, że wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (20 marca 2016 13:05:18)

0
-10
Uzupełnij tabelę, wiedząc, że wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne (20 marca 2016 13:02:40)

0
-10
Podaj wzór proporcjonalności odwrotnej y=a/x, jeśli do jej wykresu ... (20 marca 2016 12:45:19)

10
0
Dla jakich wartości parametru m równanie ma dwa rozwiązania? (19 marca 2016 23:47:38)

0
-10
Dla jakich wartości parametru m równanie ma dwa rozwiązania? (19 marca 2016 23:46:44)

10
0
Z dwóch miejscowości oddalonych od siebie o 126 km wyjechali naprzeciw siebie dwaj rowerzyści (19 marca 2016 23:24:58)

0
-10
Z dwóch miejscowości oddalonych od siebie o 126 km wyjechali naprzeciw siebie dwaj rowerzyści (19 marca 2016 23:23:42)

10
0
Trójkąty T1 i T2 są podobne. Obwód T2 jest 2 razy większy (19 marca 2016 21:16:11)

0
-10
Trójkąty T1 i T2 są podobne. Obwód T2 jest 2 razy większy (19 marca 2016 20:30:24)

10
0
Dana jest funkcja kwadratowa. Oblicz wartości tej funkcji dla agumentów (19 marca 2016 15:47:06)

0
-10
Dana jest funkcja kwadratowa. Oblicz wartości tej funkcji dla agumentów (19 marca 2016 15:44:51)

0
-10
Zapisz wyrażenie w postaci sumy algebraicznej (19 marca 2016 12:25:47)

10
0
Które z liczb: -3,0,1,2,5 nie mogą być pierwiastkami wielomianu (16 marca 2016 16:38:39)

0
-10
Które z liczb: -3,0,1,2,5 nie mogą być pierwiastkami wielomianu (16 marca 2016 16:30:57)

0
-10
Nie wykonując dzielenia, sprawdź, czy wielomian jest podzielny przez dwumian q (16 marca 2016 14:57:26)

10
0
Rozłóż wielomian na czynniki (16 marca 2016 13:54:17)

0
-10
Rozłóż wielomian na czynniki (16 marca 2016 13:52:03)

10
0
Rozwiąż równania wielomianowe (16 marca 2016 12:51:30)

0
-10
Rozwiąż równania wielomianowe (16 marca 2016 12:50:53)

10
0
Równania wielomianowe - rozwiązania (15 marca 2016 17:36:27)

0
-10
Równania wielomianowe - rozwiązania (15 marca 2016 16:29:31)

10
0
Rozkładanie wielomianów na czynniki (15 marca 2016 15:27:22)

0
-10
Rozkładanie wielomianów na czynniki (15 marca 2016 15:26:54)

10
0
Rozłóż wielomian na czynniki (15 marca 2016 15:17:18)

0
-10
Rozłóż wielomian na czynniki (15 marca 2016 14:54:56)

0
-10
Dla jakich wartosci parametrów a i b wielomiany u i w mają równe współczynniki (15 marca 2016 14:28:19)

10
0
Dane są wielomiany w(x)=2x^2-1 i u(x)=3x^3-x^2. Wyznacz wielomian k (15 marca 2016 13:56:04)

0
-10
Dane są wielomiany w(x)=2x^2-1 i u(x)=3x^3-x^2. Wyznacz wielomian k (15 marca 2016 13:42:37)

10
0
Ciągi liczbowe - powtórka do matury (14 marca 2016 22:44:54)

0
-10
Ciągi liczbowe - powtórka do matury (14 marca 2016 22:23:24)

10
0
Wyznaczyć najmniejszą i najwiekszą wartość funkcji y= -x^2+4x-3 (14 marca 2016 13:17:48)

0
-10
Wyznaczyć najmniejszą i najwiekszą wartość funkcji y= -x^2+4x-3 (14 marca 2016 13:16:49)

10
0
Liczby x+3, 3x-1, 2x+10 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego (14 marca 2016 02:29:56)

0
-10
Liczby x+3, 3x-1, 2x+10 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego (14 marca 2016 02:29:54)

10
0
Liczby x+3, 3x-1, 2x+10 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego (14 marca 2016 01:42:27)

0
-10
Liczby x+3, 3x-1, 2x+10 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego (14 marca 2016 01:30:27)

10
0
Funkcję y=-2x^2+20x-38 zapisz w postaci kanonicznej (14 marca 2016 01:25:26)

0
-10
Funkcję y=-2x^2+20x-38 zapisz w postaci kanonicznej (14 marca 2016 01:16:33)

10
0
Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 7 (14 marca 2016 00:56:55)

10
0
Oblicz średnią arytmetyczną liczb x-2,x,x+2 (24 lutego 2016 20:36:30)

0
-10
Oblicz średnią arytmetyczną liczb x-2,x,x+2 (24 lutego 2016 20:30:04)

10
0
Wykaż, że wyrażenie (2x+3y-z)^2 po przekształceniu (24 lutego 2016 20:18:37)

0
-10
Wykaż, że wyrażenie (2x+3y-z)^2 po przekształceniu (24 lutego 2016 20:12:34)

10
0
Średnia arytmetyczna liczb x,y,z jest równa 10 (24 lutego 2016 20:00:22)

0
-10
Średnia arytmetyczna liczb x,y,z jest równa 10 (24 lutego 2016 19:59:48)

0
-10
Przekształć wzór tak, aby otrzymać m (m*v*v):r=m*g+d (24 lutego 2016 16:46:10)

10
0
Usuwanie niewymierności z mianownika (23 lutego 2016 21:40:15)

0
-10
Usuwanie niewymierności z mianownika (23 lutego 2016 19:34:48)

10
0
Działania na potęgach (22 lutego 2016 22:06:59)

0
-10
Działania na potęgach (22 lutego 2016 21:42:11)

10
0
Działania na potęgach (22 lutego 2016 21:15:49)

0
-10
Działania na potęgach (22 lutego 2016 21:12:22)

10
0
Rozwiaząniem równania x²+bx+c =0 są liczby 8 i (-3) (22 lutego 2016 18:30:51)

0
-10
Rozwiaząniem równania x²+bx+c =0 są liczby 8 i (-3) (22 lutego 2016 18:16:10)

0
-10
Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 7 (21 lutego 2016 23:44:15)

10
0
Wykonaj działania x+5/x-5/(x^2-25) i podaj założenia (20 lutego 2016 01:00:18)

0
-10
Wykonaj działania x+5/x-5/(x^2-25) i podaj założenia (20 lutego 2016 00:55:58)

10
0
Stosunek pól figur podobnych (19 lutego 2016 21:50:43)

0
-10
Stosunek pól figur podobnych (19 lutego 2016 21:26:32)

10
0
Kolejność działań (19 lutego 2016 21:03:13)

0
-10
Kolejność działań (19 lutego 2016 20:59:40)