luna

10
0
Zapisz w postaci sześcianu (20 lipca 2017 20:55:02)

10
0
Jak pomnożyć i uprościć (20 lipca 2017 20:54:55)

10
0
Ile jest liczb w zbiorze {1,2, ..., 4000} podzielnych przez 3 (20 lipca 2017 20:52:33)

10
0
Kolejność działań (17 lipca 2017 12:13:09)

10
0
Pierwsza urna zawiera 5 czerwonych kulek i 3 czarne (17 lipca 2017 12:13:00)

10
0
Dlaczego 12/9 = 24/18 ? (17 lipca 2017 12:12:47)

10
0
Zapisz x^2-8x+13 w formie (x-a)^2=b (17 lipca 2017 12:12:37)

10
0
Przez ile różnych liczb pierwszych dzieli się (17 lipca 2017 12:12:26)

10
0
Jak uprościć pierwiastki ? (17 lipca 2017 12:12:17)

10
0
Jaki jest największy wspólny dzielnik 54 i 36? (17 lipca 2017 12:12:10)

10
0
Zapisz w postaci potęgi liczby 4 (14 lipca 2017 23:19:25)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (14 lipca 2017 23:19:17)

0
-10
Działania na potęgach i pierwiastkach (14 lipca 2017 10:50:58)

10
0
Przedstaw w postaci kanonicznej (14 lipca 2017 07:55:06)

10
0
Jak uprościsz \sqrt{-32} ? (14 lipca 2017 07:54:59)

10
0
Wyłącz czynnik przed pierwiastek (14 lipca 2017 07:54:45)

10
0
Zamiana ułamka na liczbę mieszaną i postać dziesiętną (14 lipca 2017 07:54:10)

10
0
Według danych w pewnym kraju prawdopodobieństwo (14 lipca 2017 07:54:01)

10
0
Rozwiąż równanie z ułamkami (14 lipca 2017 07:53:40)

10
0
Rozwiąż równanie: (13 lipca 2017 21:25:35)

10
0
Podaj wszystkie liczby naturalne spełniajace nierówność (13 lipca 2017 21:25:28)

10
0
Oblicz wartość liczbową wyrażenia dla x=2\sqrt2 (13 lipca 2017 20:12:41)

10
0
Która z liczb jest większa i o ile? a=2^2*[0,4-2/5:(-2)] (13 lipca 2017 20:12:29)

10
0
Podaj najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą nierówność (13 lipca 2017 20:12:08)

10
0
Oblicz współrzędne punktu, w którym przecinają się proste (13 lipca 2017 20:11:55)

15
0
Stosując wzór skróconego mnożenia oblicz 97*103 (11 lipca 2017 16:37:54)

10
0
Rzucamy symetryczną sześcienną kostką do gry (9 lipca 2017 22:43:06)

10
0
Za 6 kg jabłek zapłacono 11,1 zł. Ile należy zapłacić za 13 kg tych jabłek? (9 lipca 2017 22:42:52)

10
0
Jaka jest postać wierzchołkowa tej funkcji (9 lipca 2017 22:42:37)

10
0
Na lokatę bankową wpłacono 1000 zł (9 lipca 2017 22:42:27)

10
0
Dwie kolejne liczby, takie, że √21 leży między nimi (9 lipca 2017 22:42:19)

10
0
Jakie jest minimum lub maksimum funkcji (9 lipca 2017 22:42:00)

10
0
Jaka jest postać iloczynowa wielomianu (9 lipca 2017 22:41:52)

10
0
Gdy do roztworu soli o stężeniu 10% dodano 0,5kg soli, (5 lipca 2017 19:35:38)

10
0
Oblicz potęgi (5 lipca 2017 10:37:14)

15
0
Oblicz potęgi (5 lipca 2017 10:37:12)

10
0
Rozwiąż nierówność 16x^2-4(x+1)^2>3(2x-1)^2-6 (4 lipca 2017 22:53:19)

10
0
Oblicz pole trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna (4 lipca 2017 22:53:08)

10
0
Oblicz: 12345678^2-12345677*12345679 (4 lipca 2017 22:52:44)

10
0
Oblicz procent danego wyrażenia (4 lipca 2017 17:15:00)

15
0
Oblicz procent danego wyrażenia (4 lipca 2017 17:14:57)

10
0
Działania na ułamkach zwykłych (4 lipca 2017 17:05:45)

15
0
Działania na ułamkach zwykłych (4 lipca 2017 17:05:42)

10
0
Ile jest liczb pięciocyfrowych, w których cyfry (4 lipca 2017 16:27:34)

10
0
Była sobie samotna babcia, która bardzo pragnęła (27 czerwca 2017 20:03:25)

10
0
Wykonaj działania na ułamkach zwykłych (27 czerwca 2017 20:02:42)

10
0
Oblicz pole i obwód prostokąta o wymiarach: 12cmX8cm (27 czerwca 2017 20:02:34)

10
0
Oceną na półrocze jest średnia ważona zaokrąglona (25 czerwca 2017 09:56:35)

10
0
Bank oferuje lokatę oprocentowaną na 10% (25 czerwca 2017 09:56:21)

10
0
Dwie standardowe kostki do gry rzucono jednocześnie (21 czerwca 2017 08:38:08)

10
0
Która z podanych liczb: 0,1,2,3 nie należy do dziedziny funkcji? (21 czerwca 2017 08:37:46)

10
0
Prostokątna część parku narodowego to 48x^2+16x (21 czerwca 2017 08:37:35)

10
0
Zimą 6 na 10 osób choruje na grypę, a 2 na 10 - na anginę (21 czerwca 2017 08:37:26)

10
0
Oblicz pole trójkata ABC w którym: AB=6 BC=10 kątABC=60 st. (19 czerwca 2017 12:16:03)

10
0
Oblicz pole trójkata ABC w którym: BC=10 AC=12 kąt=150st. (19 czerwca 2017 12:15:45)

15
0
Maciek ma pewną liczbę mandarynek (19 czerwca 2017 12:15:38)

15
0
Rozwiąż nierówność : 0,6|x-0,1|>0 (19 czerwca 2017 12:15:30)

15
0
Podaj przykład liczb całkowitych a i b, dla których (19 czerwca 2017 12:15:19)

10
0
Podaj przykład dwóch liczb niewymiernych, znajdujących się (19 czerwca 2017 12:15:04)

15
0
Oblicz x, jesli logx(25)=-2 (19 czerwca 2017 12:14:39)

10
0
Ile wynosi prawdopodobieństwo, że trzycyfrowy numer (18 czerwca 2017 22:59:19)

10
0
Jakie jest równanie okręgu, którego środek znajduje się ... (18 czerwca 2017 22:03:43)

10
0
Grupa 8 przyjaciół (5 dziewczyn i 3 chłopców) planuje (18 czerwca 2017 22:03:36)

10
0
Przedstaw w postaci iloczynowej x^4 - 5x^2 + 4 (18 czerwca 2017 22:03:24)

10
0
Jaki jest punkt przecięcia osi y dla wykresu (18 czerwca 2017 22:03:17)

10
0
Losujesz bez zwracania dwie kulki z pudełka (18 czerwca 2017 22:01:23)

10
0
Losujesz bez zwracania dwie kulki z pudełka (18 czerwca 2017 22:01:20)

10
0
Klasa 5 zorganizowała loterię fantową (18 czerwca 2017 22:01:05)

10
0
Cenę płaszcza obniżono najpierw o 10% (18 czerwca 2017 22:00:56)

10
0
Andrzej zarabia 2900 zł, a Bernard 3600 zł (18 czerwca 2017 22:00:37)

10
0
Adam sprzedając 7 płyt zmniejszył swoją kolekcję (18 czerwca 2017 22:00:25)

10
0
Iloczyn wyrzuconych oczek jest równy 8 (18 czerwca 2017 22:00:15)

10
0
Zapisz w notacji wykładniczej (18 czerwca 2017 21:59:57)

10
0
Dwukrotny rzut sześcienną kostką do gry (18 czerwca 2017 21:59:50)

10
0
Rozłóż wielomian W(x) = x^4 - 25x^2 na czynniki (18 czerwca 2017 21:59:28)

10
0
Nierówność wielomianowa - rozszerzona matematyka (18 czerwca 2017 21:59:14)

10
0
Zapisz w postaci potęgi o podstawie mniejszej od 10 (18 czerwca 2017 21:59:04)

10
0
Rzucamy dwiema kostkami do gry. Ile jest możliwości (18 czerwca 2017 21:58:55)

10
0
Jaki jest niezbędny czas potrzebny do wydrukowania (18 czerwca 2017 21:58:40)

10
0
Mała porcja soku zawiera 200 ml napoju (18 czerwca 2017 21:58:31)

10
0
Czy krążkiem o średnicy 5 cm można przykryć (14 czerwca 2017 13:07:40)

10
0
Samochód przebył drogę 60 km, jadąc z prędkością 60 km/h (14 czerwca 2017 10:00:09)

10
0
Jaka jest wartość x jeśli 3^{2x} + 1 = 3^x + 5 (14 czerwca 2017 09:59:47)

10
0
Rozwiąż nierówność -2(x- √2)x(x+7)>0 (14 czerwca 2017 09:58:23)

10
0
Na podstawie danych punktów wyróżnionych na wykresie funkcji kwadratowej f (14 czerwca 2017 08:00:28)

10
0
W pudełku znajdują się trzy kartki oznaczone cyframi (12 czerwca 2017 00:22:06)

10
0
W pojemniku znajdują 2 jednakowe kule białe i jedna czarna (12 czerwca 2017 00:21:57)

10
0
Doświadczenie polega na dwukrotnym rzucie monetą (12 czerwca 2017 00:21:48)

10
0
Średni wiek pięciu kobiet wynosi 42 lata (12 czerwca 2017 00:21:42)

10
0
W koło o promieniu 4 wpisano kwadrat (12 czerwca 2017 00:20:55)

10
0
Rozwiąż równanie wielomianowe (12 czerwca 2017 00:20:34)

10
0
Rozwiąż równanie wielomianowe (12 czerwca 2017 00:20:28)

10
0
Z talii 52 kart losujemy bez zwracania 8 (12 czerwca 2017 00:20:16)

10
0
Które spośród pierwiastków równania spełniają warunek (12 czerwca 2017 00:20:04)

10
0
Wyznacz v z równania 1/u + 1/v = 1/f (12 czerwca 2017 00:19:54)

10
0
Generator liczb losowych jest używany do wybierania (12 czerwca 2017 00:19:47)

10
0
Zamień 16 2/3 % na ułamek (12 czerwca 2017 00:19:35)

10
0
W grupie 1200 osób 468 ma brązowe oczy (12 czerwca 2017 00:19:26)

10
0
Przedstaw funkcję f w postaci kanonicznej (12 czerwca 2017 00:19:01)

10
0
Przedstaw funkcję f w postaci kanonicznej (12 czerwca 2017 00:18:56)

10
0
Pani Patrycja wzięła kredyt w wysokości 16000 zł (12 czerwca 2017 00:18:48)

10
0
Wadliwość w zakładzie A produkującym pewien wyrób wynosi 0.08 (12 czerwca 2017 00:05:23)

10
0
Wadliwość w zakładzie A produkującym pewien wyrób wynosi 0.08 (11 czerwca 2017 23:59:52)

0
-15
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (10 czerwca 2017 19:07:29)

0
-15
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (10 czerwca 2017 19:06:52)

15
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (10 czerwca 2017 19:06:52)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (10 czerwca 2017 19:06:51)

0
-15
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (10 czerwca 2017 19:05:48)

15
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (10 czerwca 2017 19:05:48)

10
0
Prawdopodobieństwo, że 4 osoby mają urodziny w różne dni (9 czerwca 2017 13:42:03)

10
0
W urnie jest 14 białych kul. Ile kul czarnych (9 czerwca 2017 13:41:49)

10
0
Wyznacz x z równania 3x + a = bx + c (9 czerwca 2017 13:41:29)

10
0
Zadanie powtórzone (9 czerwca 2017 13:41:19)

0
-10
Zadanie powtórzone (9 czerwca 2017 13:22:36)

10
0
Rozwiąż równanie wielomianowe (8 czerwca 2017 15:08:34)

10
0
Z urny, w której jest siedem kul białych i sześć czarnych ... (8 czerwca 2017 15:07:52)

10
0
Z urny zawierającej sześć kul białych, pięć czarnych i cztery (8 czerwca 2017 15:07:04)

10
0
Wyznacz sumę S+T (8 czerwca 2017 15:06:53)

10
0
Rozwiąż równanie kwadratowe (8 czerwca 2017 15:06:42)

10
0
ZADANIE Z MATEMATYKI (8 czerwca 2017 15:06:21)

10
0
Wyznacz największą i najmniejszą wartość wyrażenia (8 czerwca 2017 15:05:45)

10
0
Czy dla m = 2 liczba a jest pierwiastkiem podanego równania ? (8 czerwca 2017 15:05:37)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek (8 czerwca 2017 15:05:24)

10
0
Znajdź prawdopodobieństwo udzielenia prawidłowych odpowiedzi (8 czerwca 2017 15:05:11)

10
0
Które wyrażenie jest odpowiednikiem pierwiastka (8 czerwca 2017 15:05:01)

0
-15
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (7 czerwca 2017 17:37:02)

15
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (7 czerwca 2017 17:37:02)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (7 czerwca 2017 17:37:01)

0
-15
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (7 czerwca 2017 17:36:48)

15
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (7 czerwca 2017 17:36:48)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (7 czerwca 2017 17:36:44)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (7 czerwca 2017 17:36:12)

0
-15
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (7 czerwca 2017 17:36:10)

15
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (7 czerwca 2017 17:36:10)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek będzie nie większa niż 6 (7 czerwca 2017 14:53:40)

10
0
Korzystając ze wzorów Viete'a, oblicz: (7 czerwca 2017 14:52:07)

10
0
Korzystając ze wzorów Viete'a, oblicz: (7 czerwca 2017 14:51:56)

10
0
Sprawdź, czy ciąg (bn) jest ciągiem arytmetycznym (7 czerwca 2017 00:11:15)

10
0
Oblicz wartości sumy algebraicznej dla x=-1/2 , x=-1/4 i x=1/4. (7 czerwca 2017 00:10:31)

10
0
Sprawdź, czy ciąg (bn) jest ciągiem arytmetycznym (6 czerwca 2017 21:32:55)

10
0
Na szkolną loterię przygotowano 100 losów (6 czerwca 2017 21:31:44)

10
0
Rzucamy 9 razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo (6 czerwca 2017 21:31:37)

10
0
W urnie znajdują się kule ponumerowane od 3 do 9 (6 czerwca 2017 21:31:25)

10
0
Rzucamy 2 razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (6 czerwca 2017 21:31:17)

10
0
Sumy algebraiczne (6 czerwca 2017 21:30:46)

10
0
Sumy algebraiczne (6 czerwca 2017 21:30:43)

10
0
Rozwiąż równanie. Ile spośród pierwiastków (6 czerwca 2017 21:30:30)

10
0
Zredukuj wyrazy podobne (6 czerwca 2017 21:30:16)

0
-15
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 19:28:23)

15
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 19:28:23)

0
-15
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 19:28:18)

15
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 19:28:18)

0
-15
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 19:28:15)

15
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 19:28:15)

15
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 19:28:10)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 19:28:06)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 19:28:05)

10
0
Oblicz wariancję i odchylenia standardowe liczb (6 czerwca 2017 10:48:40)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 10:46:09)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 09:55:30)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 09:55:14)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 09:55:09)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 09:55:06)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 09:55:01)

10
0
Wielomiany i planimetria - powtórka do matury (6 czerwca 2017 09:54:56)

0
-15
Kilka zdań z Present Perfect Simple and Continuous i pytania pośrednie (6 czerwca 2017 02:06:35)

15
0
Kilka zdań z Present Perfect Simple and Continuous i pytania pośrednie (6 czerwca 2017 02:06:31)

10
0
Kilka zdań z Present Perfect Simple and Continuous i pytania pośrednie (6 czerwca 2017 00:28:57)

0
-2
Proszę o szybkie rozwiązanie! (5 czerwca 2017 19:45:36)

10
0
Oblicz wysokość trójkąta równobocznego o boku ... (4 czerwca 2017 19:04:24)

10
0
Oblicz sumę wyrazów ciągu arytmetycznego: 2+5+8+...179 (4 czerwca 2017 15:03:32)

15
0
Oblicz sumę wyrazów ciągu arytmetycznego: 2+5+8+...179 (4 czerwca 2017 15:03:31)

15
0
Od liczby 20 odejmij iloraz liczb 48 i 6 (4 czerwca 2017 15:03:19)

10
0
Suma trzech liczb tworzących ciąg geometryczny wynosi 26 (4 czerwca 2017 14:37:07)

15
0
Suma trzech liczb tworzących ciąg geometryczny wynosi 26 (4 czerwca 2017 14:37:05)

10
0
Oblicz pola powierzchni całkowitej stożków (4 czerwca 2017 14:13:14)

0
-2
Oblicz pola powierzchni całkowitej stożków (4 czerwca 2017 14:04:01)

10
0
Tabela przedstawia wyniki z 10 sprawdzianów (4 czerwca 2017 08:07:36)

15
0
Tabela przedstawia wyniki z 10 sprawdzianów (4 czerwca 2017 08:07:33)

10
0
Zamiana ułamków okresowych na ułamki zwykłe (3 czerwca 2017 15:53:17)

15
0
Spośród liczb dwucyfrowych wylosowano jedną. (3 czerwca 2017 15:53:05)

15
0
Czesiu ma 10 monet po 5zl a Krzyś 10 monet po 2zł. (3 czerwca 2017 15:52:54)

10
0
Czesiu ma 10 monet po 5zl a Krzyś 10 monet po 2zł. (3 czerwca 2017 15:52:40)

10
0
Czesiu ma 10 monet po 5zl a Krzyś 10 monet po 2zł. (3 czerwca 2017 14:52:16)

10
0
Spośród liczb dwucyfrowych wylosowano jedną. (3 czerwca 2017 13:57:03)

10
0
Poniżej przedstawione są wykresy pewnych funkcji (3 czerwca 2017 13:56:24)

10
0
Oblicz pierwiastek kwadratowy z 22 801 metodą dzielenia (1 czerwca 2017 23:17:49)

10
0
Znajdź sumę pierwszych ośmiu wyrazów ciągu (1 czerwca 2017 23:17:39)

10
0
Jeśli wielomian x^4+2x^3+8x^2+12x+18 jest podzielony (1 czerwca 2017 23:17:31)

10
0
Oblicz pierwiastek kwadratowy z 98t^5 (1 czerwca 2017 23:17:23)

10
0
Oblicz różnicę między polem kwadratu o boku 2\sqrt2 (1 czerwca 2017 23:17:13)

10
0
Kombinacja blokady składa się z dwóch cyfr (1 czerwca 2017 23:16:52)

10
0
Oblicz pierwiastek kwadratowy z 22 801 metodą dzielenia (31 maja 2017 16:48:56)

10
0
Odchylenie standardowe (31 maja 2017 11:53:11)

10
0
Objętości dwóch podobnych brył wynoszą 1331 m^3 i 343 m^3 (31 maja 2017 11:53:03)

10
0
Torba zawiera 10 czerwonych kulek, 5 szarych (31 maja 2017 11:52:51)

10
0
Jaką liczbę dodasz, aby dopełnić kwadrat x^2 - 4x (31 maja 2017 11:52:15)

10
0
Rozdano 7 kart ze standardowej talli 52 kart (31 maja 2017 11:52:00)

10
0
Fortepian ma 52 białe klawisze i 36 czarnych klawiszy (31 maja 2017 11:50:06)

10
0
W grupie uczniów 55% to dziewczęta i 79% (31 maja 2017 11:49:49)

10
0
Oblicz ósmy wyraz ciagu arytmetycznego (an) (31 maja 2017 11:49:39)

10
0
Oblicz ósmy wyraz ciagu arytmetycznego (an) (31 maja 2017 11:49:36)

10
0
Lewa strona równania jest sumą kilku początkowych (31 maja 2017 11:49:03)

10
0
Lewa strona równania jest sumą kilku początkowych (31 maja 2017 11:48:58)

10
0
Czy ciąg (bn) jest ciągiem geometrycznym? (31 maja 2017 11:48:41)

10
0
Iloczyn dwóch liczb jest równy -8 (31 maja 2017 11:48:31)

10
0
W biegu uczestniczy 9 zawodników (31 maja 2017 11:48:14)

10
0
Pan Król ma ma na półce 8 książek z matematyki (31 maja 2017 11:48:04)

10
0
Z grupy 15 dziewcząt zostanie wybranych 5 cheerleaderek (31 maja 2017 11:47:51)

10
0
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (29 maja 2017 20:25:33)

10
0
Jaki numer dodasz, aby dopełnić kwadrat x^2-4x (29 maja 2017 12:28:39)

0
-10
Jaki numer dodasz, aby dopełnić kwadrat x^2-4x (29 maja 2017 12:26:31)

10
0
Mianownik ułamka przekracza licznik o 7 (27 maja 2017 11:55:06)

0
-10
Mianownik ułamka przekracza licznik o 7 (27 maja 2017 11:40:03)

10
0
Równania i nierówności kwadratowe (26 maja 2017 08:52:19)

10
0
Równania i nierówności kwadratowe (26 maja 2017 08:52:15)

10
0
Wyznacz dziedzinę i miejsce zerowe funkcji (26 maja 2017 08:51:03)

10
0
Jakie są rozwiązania równania kwadratowego (26 maja 2017 08:50:39)

10
0
Oblicz objętość i pole powierzchni sześcianu (26 maja 2017 08:50:26)

10
0
Miara kąta wpisanego (26 maja 2017 08:48:49)

10
0
Pole wycinka koła (26 maja 2017 08:48:40)

10
0
Pole okręgu wpisanego (26 maja 2017 08:48:16)

10
0
DUCH ŚWIĘTY (24 maja 2017 11:14:21)

0
-2
Sprawdzian długość okręgu i pole koła matematyka z plusem (23 maja 2017 15:53:54)

0
-2
Sprawdzian długość okręgu i pole koła matematyka z plusem (23 maja 2017 15:53:52)

0
-2
Sprawdzian długość okręgu i pole koła matematyka z plusem (23 maja 2017 15:53:50)

10
0
Sprawdzian matematyka z plusem 2 klasa Graniastosłupy (22 maja 2017 22:11:34)

10
0
Sprawdzian matematyka z plusem 2 klasa Graniastosłupy (22 maja 2017 22:11:32)

0
-2
Sprawdzian matematyka z plusem 2 klasa Graniastosłupy (22 maja 2017 19:40:06)

10
0
Poniżej przedstawiono fragment pewnego rachunku (22 maja 2017 15:09:06)

10
0
W urnie są 3 kule białe i 5 zielonych - Prawdopodobieństwo (22 maja 2017 13:51:06)

10
0
Znajdź liczby rzeczywiste x, takie, że (22 maja 2017 11:53:33)

10
0
Jaki jest stopień wielomianu ? (22 maja 2017 11:53:04)

10
0
Suma dwóch liczb wynosi 9, a sumą ich kwadratów (22 maja 2017 11:52:52)

10
0
Otrzymujesz jedną kartę ze standardowej talii (22 maja 2017 11:52:34)

10
0
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A (22 maja 2017 11:52:09)

10
0
Na parkingu stoi 10 samochodów: 7 ciężarowych (22 maja 2017 11:51:51)

10
0
Czterech studentów zdaje egzamin (22 maja 2017 11:51:21)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa - rzuty kostką (22 maja 2017 11:50:59)

10
0
Zapisz liczbę w notacji wykładniczej (22 maja 2017 11:44:14)

0
-1
Suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 365 (22 maja 2017 09:58:40)

0
-1
Funkcja kwadratowa - rozwiązania (22 maja 2017 09:53:56)

10
0
Funkcja kwadratowa - rozwiązania (21 maja 2017 21:28:51)

0
-10
Zapisz w postaci iloczynu (21 maja 2017 15:16:21)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (19 maja 2017 10:08:12)

10
0
Torba zawiera 7 czerwonych kulek, 12 pomarańczowych (19 maja 2017 10:07:52)

10
0
Prawdopodobieństwo, że wypadnie: orzeł - reszka - orzeł (19 maja 2017 10:07:01)

10
0
Jaka jest skala podobieństwa sześcianu o objętości (19 maja 2017 10:06:52)

0
-10
Jaka jest skala podobieństwa sześcianu o objętości (19 maja 2017 09:57:04)

10
0
Rzucasz sześcienną kostką do gry 36 razy (17 maja 2017 11:18:20)

10
0
Rozwiąż równanie kwadratowe 3x^2+2=11-x^2 (17 maja 2017 11:18:12)

10
0
Czy równania definiują tę samą prostą (17 maja 2017 11:18:02)

0
-2
Oblicz prędkość , drogę , czas (16 maja 2017 22:25:23)

10
0
Długości przekątnych rombu różnią się o 4 cm (16 maja 2017 19:02:13)

10
0
Which of the following numbers is greater in value than 115%? (14 maja 2017 15:59:15)

10
0
The polynomial x^3-ax^2-13x+b has (x-1) and (x+3) (14 maja 2017 15:59:02)

10
0
If a+b=10 and ab=16 find the value a^2-ab+b^2 (14 maja 2017 15:58:47)

10
0
Six students: Michelle, Nadir, Olivia, Parvi and Richard (14 maja 2017 15:58:33)

10
0
Out of 8 boys and 6 girls in a high school, a team (14 maja 2017 15:58:25)

10
0
Działania na pierwiastkach i potęgach liceum (14 maja 2017 13:04:37)

10
0
Zadanie z treścią (12 maja 2017 13:55:44)

10
0
Zadanie z treścią (12 maja 2017 13:55:41)

10
0
Pierwiastek pod pierwiastkiem - dzielenie (12 maja 2017 13:54:46)

10
0
You roll 2 dice. What is probability, that the sum of dice (12 maja 2017 13:54:15)

10
0
Let event A be "The first die shows a 2, a 3 or a 5" (12 maja 2017 13:53:55)

10
0
Find the value of the following expression (12 maja 2017 13:53:46)

10
0
A manufacturer fills an order fot 4,200 smartphones (12 maja 2017 13:53:38)

10
0
Part of population of 4,500 elk at a wildlife reserve (12 maja 2017 13:53:31)

10
0
Oblicz jakim procentem liczby 8 1/3 jest 125 (11 maja 2017 21:57:39)

10
0
How many solutions does 2x=-10y+6 and x+5y=3 have (11 maja 2017 21:57:31)

10
0
What is the equation of the axis of symmetry (11 maja 2017 21:57:19)

10
0
Calculate the surface area and volume (11 maja 2017 21:56:59)

10
0
Calculate the surface area and volume (11 maja 2017 21:56:56)

10
0
A card is drawn from a standard deck of 52 cards (11 maja 2017 21:56:43)

10
0
Calculate the logarithm (11 maja 2017 21:56:15)

10
0
Zadanie z treścią (11 maja 2017 21:56:04)

10
0
The general form of the equation of a circle (11 maja 2017 21:55:45)

10
0
The general form of the equation of a circle (11 maja 2017 21:55:43)

10
0
What is distanse between (-13,9) and (11,2) (11 maja 2017 21:55:25)

10
0
Probabilites of selection Queen of a spades (11 maja 2017 15:54:05)

0
-10
Probabilites of selection Queen of a spades (11 maja 2017 15:39:56)

10
0
Zadania otwarte - ciągi (10 maja 2017 23:16:53)

10
0
Obwód trójkąta (10 maja 2017 23:16:41)

10
0
Zadania otwarte - ciągi (10 maja 2017 23:13:26)

10
0
Zadania otwarte - ciągi (10 maja 2017 23:13:23)

10
0
Rozwiąż równanie wymierne (10 maja 2017 23:12:51)

10
0
Zadanie tekstowe (10 maja 2017 23:11:46)

10
0
Proporcje - Rozwiąż równanie (10 maja 2017 23:11:28)

10
0
Proporcje - Rozwiąż równanie (10 maja 2017 23:11:24)

0
-1
Zadanie tekstowe (10 maja 2017 19:28:49)

10
0
Uczeń miał dwa jednakowe małe prostopadłościenne klocki (10 maja 2017 17:39:09)

0
-1
Zadanie plis (10 maja 2017 13:47:06)

10
0
Rozwiąż równanie z wartością bezwzględną (9 maja 2017 23:16:25)

10
0
Zadania otwarte - ciągi (9 maja 2017 23:12:09)

10
0
Zadania otwarte - ciągi (9 maja 2017 23:11:15)

10
0
Zadania otwarte - ciągi (9 maja 2017 23:11:13)

10
0
Zadania otwarte - ciągi (9 maja 2017 23:11:02)

10
0
Oblicz odległość na osi liczbowej między liczbami (9 maja 2017 23:06:02)

1
0
Trzy liczby, których suma jest równa 21, tworzą ciąg arytmetyczny (9 maja 2017 19:59:11)

10
0
Młot parowy o masie m=4 ton uderza z prędkością v=3m/s w żelazną płytę o masie mp=6kg i cieple (9 maja 2017 19:50:52)

10
0
Praca domowa (9 maja 2017 15:11:44)

10
0
Praca domowa (9 maja 2017 15:11:05)

10
0
Promień okręgu (8 maja 2017 23:20:18)

10
0
Pole i obwód koła opisanego (8 maja 2017 23:19:05)

10
0
Żółw porusza się z prędkością 2m/s, a zając 72 km/h (8 maja 2017 23:18:56)

10
0
Z urny zawierającej 10 kul ponumerowanych kolejnymi ... (8 maja 2017 23:18:38)

10
0
Za każdym razem wypadną różne ilości oczek (8 maja 2017 23:18:29)

10
0
Funkcje f(x) oraz g(x) mają to samo miejsce zerowe (8 maja 2017 23:18:17)

10
0
Grupa 10 dzieci przechodzi przez kładkę (8 maja 2017 23:18:08)

10
0
Pole wycinka koła (8 maja 2017 23:17:49)

10
0
Oblicz wysokość trójkąta równobocznego o polu (8 maja 2017 23:17:40)

10
0
Oblicz pole koła wpisanego w trójkąt (8 maja 2017 23:17:30)

10
0
Wylosowano dokładnie jednego asa i 2 karty pikowe (8 maja 2017 23:17:18)

10
0
Oblicz pole kwadratu mając dany promień koła opisanego (8 maja 2017 23:17:09)

10
0
Graniastosłupy Sprawdź, czy umiesz str 205 (8 maja 2017 19:10:20)

0
-2
Graniastosłupy Sprawdź, czy umiesz str 205 (8 maja 2017 17:01:49)

10
0
Dana jest funkcja f, której wykresem jest (7 maja 2017 14:54:20)

10
0
Rozwiąż nierówność z wartością bezwzgl. (7 maja 2017 13:56:35)

10
0
Potęgi pierwiastki i logarytmy, matura 2017 (6 maja 2017 19:42:42)

10
0
Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych (6 maja 2017 19:42:30)

10
0
Gazda Stach do swojego stada liczącego 28 owiec (6 maja 2017 19:42:22)

10
0
Czy liczba -49 jest wyrazem ciągu arytmetycznego (6 maja 2017 10:32:51)

10
0
Wadliwość produkcji pewnego zakładu wynosi 2% (6 maja 2017 10:32:27)

10
0
Wyznaczyć wzór ogólny ciągu geometrycznego (an) (6 maja 2017 10:32:15)

10
0
Obliczyć 4 początkowe wyrazy ciągu (an) (6 maja 2017 10:32:09)

10
0
Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb (6 maja 2017 10:31:59)

10
0
Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3,5,7,9,x,15,17,19 (6 maja 2017 10:31:47)

10
0
Potęgi pierwiastki i logarytmy, matura 2017 (6 maja 2017 10:31:38)

10
0
Na ile sposobów możemy włożyć 10 identycznych (6 maja 2017 10:31:24)

10
0
W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany (6 maja 2017 10:31:15)

10
0
Dwóch studentów i dwie studentki idą do kina (6 maja 2017 10:31:06)

10
0
Turysta powinien przejechać z miasta A do miasta B (6 maja 2017 10:30:56)

10
0
Oblicz długość krawędzi sześcianu, jeśli wiesz (6 maja 2017 10:30:50)

10
0
Oblicz objętość sześcianu o przekątnej długości 6 pierwiastków z 6. (6 maja 2017 10:30:18)

10
0
Wytłumaczy mi ktoś skąd się wzięło 0,75? (4 maja 2017 20:20:25)

10
0
Kalendarz i czas pomocy to na jutro (3 maja 2017 21:31:11)

10
0
Suma kątów wewnętrznych wielokąta foremnego (3 maja 2017 20:58:28)

10
0
Świeżo zebrane grzyby zawierają 90% wody (2 maja 2017 19:21:55)

10
0
Zadanie na "6" Rozwiąż równanie (2 maja 2017 19:19:43)

10
0
W parku rozrywki w kolejce na roller coaster (2 maja 2017 19:19:33)

10
0
W windzie dziesięciopiętrowego domu jedzie trzech pasażerów (2 maja 2017 19:13:15)

15
0
Wielomian W(x)=ax^2+bx+c ma pierwiastki (2 maja 2017 11:59:31)

10
0
Wielomian W(x)=ax^2+bx+c ma pierwiastki (2 maja 2017 11:59:31)

10
0
Ile jest siedmiocyfrowych liczb naturalnych, większych ... (2 maja 2017 08:29:26)

10
0
Podaj objętość największej kuli, jaką (2 maja 2017 08:28:58)

10
0
Stosunek objętości dwóch kul wynosi 1: 8/27 (2 maja 2017 08:28:46)

15
0
Stosunek objętości dwóch kul wynosi 1: 8/27 (2 maja 2017 08:28:45)

10
0
W następujących działaniach gwiazdki zastąp cyframi (2 maja 2017 08:27:53)

15
0
W następujących działaniach gwiazdki zastąp cyframi (2 maja 2017 08:27:52)

10
0
Skracanie ułamków (1 maja 2017 14:59:22)

15
0
Skracanie ułamków (1 maja 2017 14:59:20)

10
0
Wykonaj działania na potęgach (1 maja 2017 14:57:52)

15
0
Wykonaj działania na potęgach (1 maja 2017 14:57:50)

10
0
Z pudełka z metalowymi kulkami wyjęto najpierw 105 kulek (1 maja 2017 07:46:51)

10
0
Obliczanie procentów w zadaniach tekstowych (1 maja 2017 07:46:24)

10
0
Powtórka gimnazjum (30 kwietnia 2017 11:18:28)

15
0
Powtórka gimnazjum (30 kwietnia 2017 11:18:25)

10
0
Powtórka gimnazjum (30 kwietnia 2017 11:18:19)

10
0
Oblicz pole i obwód kwadratu,którego przekątna jest o 2√3 (30 kwietnia 2017 11:13:24)

15
0
Oblicz pole i obwód kwadratu,którego przekątna jest o 2√3 (30 kwietnia 2017 11:13:23)

10
0
Co wstawić w miejsce x? (29 kwietnia 2017 20:20:45)

10
0
Trygonometria - wzory redukcyjne (29 kwietnia 2017 20:20:35)

10
0
Punkt S jest środkiem odcinka AB. Oblicz a i b (29 kwietnia 2017 20:19:02)

10
0
Wyznacz równanie osi symetrii odcinka AB (29 kwietnia 2017 20:18:47)

10
0
Sprawdź czy istnieje wielokąt (29 kwietnia 2017 20:18:35)

10
0
Ile boków ma wielokąt foremny (29 kwietnia 2017 20:18:26)

10
0
Wzory redukcyjne (29 kwietnia 2017 20:17:13)

10
0
Ile jest liczb naturalnych mniejszych od 10 000 (29 kwietnia 2017 20:17:02)

10
0
Patryk zbiera czarne i czerwone guziki (29 kwietnia 2017 20:16:51)

10
0
Ile wody należy dolać do 8 litrów roztworu (29 kwietnia 2017 20:16:41)

10
0
Wyznacz miary kątów trójkąta, wiedząc, że ich stosunek (29 kwietnia 2017 20:15:50)

10
0
Ile jest trzycyfrowych liczb naturalnych w zapisie których (29 kwietnia 2017 20:15:34)

10
0
Rozwiąż układ równań y=2^x , y+2x=8 (29 kwietnia 2017 20:15:24)

10
0
Średnica stożka jest o 80% krótsza od jego wysokości (29 kwietnia 2017 20:15:08)

10
0
Rozwiąż równanie z pierwiastkiem (27 kwietnia 2017 13:34:57)

15
0
Rozwiąż równanie z pierwiastkiem (27 kwietnia 2017 13:34:55)

0
-1
Sprawdziuan (26 kwietnia 2017 22:46:06)

0
-1
Sprawdziuan (26 kwietnia 2017 22:46:00)

0
-1
Zad 12 a,b zad 13 a,b (26 kwietnia 2017 22:39:03)

10
0
W firmie Transan pracuje o sześciu mężczyzn więcej (26 kwietnia 2017 19:50:30)

10
0
Zad 12 a,b zad 13 a,b (26 kwietnia 2017 19:48:33)

10
0
Zad 12 a,b zad 13 a,b (26 kwietnia 2017 19:48:28)

10
0
Suma wyników obu rzutów jest dzielnikiem liczby 18 (26 kwietnia 2017 19:48:15)

10
0
Pole wycinka koła (26 kwietnia 2017 19:48:05)

10
0
Długość łuku okręgu wyznaczonego przez kąt 40 stopni (26 kwietnia 2017 19:47:55)

10
0
Pole odcinka koła (26 kwietnia 2017 19:47:46)

10
0
Pole odcinka koła (26 kwietnia 2017 19:47:39)

10
0
Skracanie ułamków (26 kwietnia 2017 09:32:30)

10
0
Rozstrzygnij, czy dana liczba a jest liczbą pierwszą? (26 kwietnia 2017 07:10:33)

10
0
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} losujemy dwa razy po jednej (25 kwietnia 2017 18:15:53)

10
0
Obliczanie logarytmów (25 kwietnia 2017 18:15:44)

10
0
Obwód trójkąta prostokatnego. (25 kwietnia 2017 18:15:22)

10
0
Wielomiany - powtórzenie do matury (24 kwietnia 2017 21:57:59)

10
0
W urnie pierwszej znajdują się 2 losy wygrywające i 3 losy (24 kwietnia 2017 00:21:59)

10
0
Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b (24 kwietnia 2017 00:21:41)

10
0
W urnie jest 12 kul (5 białych i 7 czerwonych) (24 kwietnia 2017 00:20:57)

10
0
Ile jest wszystkich liczb pięćdziesięciocyfrowych (24 kwietnia 2017 00:20:45)

10
0
W pewnej szkole 220 uczniów uczestniczy w zajęciach (24 kwietnia 2017 00:20:30)

10
0
Liczymy średnią ocen z 10 przedmiotów (24 kwietnia 2017 00:20:14)

10
0
Rzucamy monetą 5 razy. Jakie jest prawdopodobieństwo (24 kwietnia 2017 00:19:49)

10
0
Ze zbioru {1,2,3,6,7,9} losujemy kolejno, bez zwracania (24 kwietnia 2017 00:19:33)

10
0
W urnie jest 20 kul, 10 białych i 10 czarnych. Losujemy (24 kwietnia 2017 00:19:15)

10
0
Rzucasz cztery razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (24 kwietnia 2017 00:18:42)

10
0
Uzupełnij zapisy, a następnie wyraź podane wielkości (24 kwietnia 2017 00:18:28)

10
0
Prawdopodobieństwo - zdarzenia losowe (24 kwietnia 2017 00:17:41)

10
0
Prawdopodobieństwo - zdarzenia losowe (24 kwietnia 2017 00:17:38)

10
0
Prawdopodobieństwo - zdarzenia losowe (24 kwietnia 2017 00:17:34)

10
0
Sprawdzian - Trygonometria (23 kwietnia 2017 12:33:12)

10
0
Ze zbioru {1,4,5,6,7} losujemy kolejno bez zwracania dwie liczby (21 kwietnia 2017 18:30:35)

10
0
W klasie II A jest 12 dziewcząt i 14 chłopców, natomiast ... (21 kwietnia 2017 11:14:18)

10
0
Jeżeli promień kuli zostanie zwiększony o 10% tego promienia (21 kwietnia 2017 11:13:59)

10
0
Rzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry (21 kwietnia 2017 11:13:47)

10
0
Suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest większa od 7 (21 kwietnia 2017 11:13:33)

10
0
Za każdym razem wypadła parzysta liczba oczek lub ... (21 kwietnia 2017 11:13:26)

10
0
Funkcja kwadratowa - powtórka do matury (20 kwietnia 2017 19:15:24)

10
0
Funkcja kwadratowa - powtórka do matury (20 kwietnia 2017 19:15:20)

10
0
Funkcja kwadratowa - powtórka do matury (20 kwietnia 2017 19:15:15)

10
0
Funkcja kwadratowa - powtórka do matury (20 kwietnia 2017 14:59:46)

10
0
Wyznacz przybliżoną wartość potęgi (20 kwietnia 2017 00:01:56)

10
0
Do której ćwiartki układu współrzędnych należy punkt (x,y) ? (20 kwietnia 2017 00:01:44)

10
0
Do której ćwiartki układu współrzędnych należy punkt (x,y) ? (20 kwietnia 2017 00:01:38)

10
0
Rzucono dwa razy sześcienną kostką do gry (19 kwietnia 2017 20:35:25)

10
0
Dana jest funkcja kwadratowa: y=2x^2-4x+2. (19 kwietnia 2017 20:35:04)

10
0
Liczby naturalne trzycyfrowe, których iloczyn cyfr jest równy zero (19 kwietnia 2017 20:34:50)

10
0
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7} losujemy trzy razy po jednej ... (19 kwietnia 2017 20:34:42)

10
0
Przystanek zadanek (19 kwietnia 2017 20:34:13)

10
0
Celina pomalowała każdą z pisanek na jeden z trzech kolorów (19 kwietnia 2017 20:34:00)

10
0
A, B są zdarzeniami takimi, że P(A')=0,1, P(B)=0,5, P(AUB)=0,8 (19 kwietnia 2017 20:33:51)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania orła (19 kwietnia 2017 20:33:40)

10
0
Producent zważył 100 puszek z kawiorem ... (19 kwietnia 2017 18:26:19)

0
-2
Producent zważył 100 puszek z kawiorem ... (19 kwietnia 2017 16:42:50)

15
0
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:19:12)

0
-15
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:18:47)

15
0
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:18:44)

10
-15
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:18:38)

15
0
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:18:38)

15
0
Oblicz długość przekątnej prostokąta (19 kwietnia 2017 00:18:35)

10
0
Oblicz długość przekątnej prostokąta (19 kwietnia 2017 00:18:32)

10
0
Zapisz liczbę w postaci potęgi a^x, gdzie a ∊ N (18 kwietnia 2017 23:39:31)

10
0
Dokładnie trzy razy otrzymamy liczbę oczek podzielną przez 3 (18 kwietnia 2017 20:04:17)

10
0
Wylosujemy sumę oczek podzielną przez 4 (18 kwietnia 2017 20:02:59)

10
0
W urnie są 3 kule białe, 3 czarne i 4 zielone (18 kwietnia 2017 20:02:51)

10
0
W pudełku jest 14 kawałków czekolady, w tym 6 kawałków (18 kwietnia 2017 20:02:26)

10
0
W klasie trzeciej wybrano w sposób losowy jedną osobę (18 kwietnia 2017 20:02:19)

10
0
Ile jest liczb dwucyfrowych o niepowtarzających się cyfrach (18 kwietnia 2017 20:01:43)

10
0
Oblicz sumę dwudziestu początkowych wyrazów ciągu (18 kwietnia 2017 20:01:30)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych podzielnych przez 20 (18 kwietnia 2017 20:01:00)

10
0
Oblicz sumę 3+10+17+...346 początkowych wyrazów ciągu (18 kwietnia 2017 20:00:50)

10
0
Oblicz x wiedząc, że liczby -3, x+4,-48 tworzą ciąg geometryczny (18 kwietnia 2017 20:00:40)

15
0
Jak leżą względem siebie dwa okręgi O(A,r₁)i O(B,r₂) (18 kwietnia 2017 17:08:20)

10
0
Jak leżą względem siebie dwa okręgi O(A,r₁)i O(B,r₂) (18 kwietnia 2017 17:08:19)

10
0
Jakie długości mają pozostałe boki trójkąta ? (18 kwietnia 2017 16:42:51)

15
0
Jakie długości mają pozostałe boki trójkąta ? (18 kwietnia 2017 16:42:49)

15
0
Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych (18 kwietnia 2017 13:35:59)

10
0
Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych (18 kwietnia 2017 13:35:54)

0
-10
W urnie są 3 kule białe, 3 czarne i 3 zielone. Oblicz prawdopodobieństwo (17 kwietnia 2017 20:50:14)

15
0
Wykaż, że jeśli prosta o równaniu x-y-5=0 jest rozłączna (17 kwietnia 2017 14:35:42)

10
0
Wykaż, że jeśli prosta o równaniu x-y-5=0 jest rozłączna (17 kwietnia 2017 14:35:41)

10
0
Czy trójkąt ABC o bokach: 12cm, 8cm,10 cm jest podobny do (15 kwietnia 2017 22:09:18)

10
0
Czy trójkąt ABC o bokach: 12cm, 8cm,10 cm jest podobny do (15 kwietnia 2017 21:41:38)

10
0
Usuń niewymierności z mianownika (15 kwietnia 2017 15:33:28)

15
0
Wyłącz czynnik przed pierwiastek. (15 kwietnia 2017 13:58:58)

10
0
Wyłącz czynnik przed pierwiastek. (15 kwietnia 2017 13:58:57)

10
0
Usuń niewymierności z mianownika (15 kwietnia 2017 12:00:44)

15
0
Usuń niewymierności z mianownika (15 kwietnia 2017 12:00:42)

10
0
Rzucamy pięć razy sześcienną kostką do gry (15 kwietnia 2017 09:46:14)

10
0
Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych (15 kwietnia 2017 09:45:32)

10
0
Gmina Linia (województwo pomorskie) ma powierzchnię 120 km^2 (15 kwietnia 2017 09:44:56)

10
0
Rozwiąż nierówność i przedstaw rozwiązanie na osi liczbowej (15 kwietnia 2017 09:44:45)

10
0
Wykonaj działania - zastosuj wzory skróconego mnożenia. (15 kwietnia 2017 09:44:33)

10
0
Uzupełnij tak , aby lewa strona była równa prawej. (15 kwietnia 2017 09:43:47)

10
0
Masz liczbę 6,75 i jej przybliżenie 6,8. (15 kwietnia 2017 09:43:21)

10
0
Ile jest rozwiązań równania x + y + z = 10 (15 kwietnia 2017 09:43:01)

10
0
Usuń niewymierności z mianownika (15 kwietnia 2017 09:42:49)

10
0
Rozważmy równanie x + y + z = 10. Jego rozwiązaniami są (15 kwietnia 2017 09:42:39)

0
-15
Buty Izy kosztowały 70 zł, a buty Oli 40 zł (14 kwietnia 2017 20:07:16)

10
0
Buty Izy kosztowały 70 zł, a buty Oli 40 zł (14 kwietnia 2017 20:07:16)

15
0
Buty Izy kosztowały 70 zł, a buty Oli 40 zł (14 kwietnia 2017 20:07:11)

1
0
Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych (14 kwietnia 2017 14:46:49)

0
-1
Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych (14 kwietnia 2017 14:46:47)

15
0
Oblicz wartość wyrażenia bez korzystania z tablic (14 kwietnia 2017 14:04:30)

10
0
Oblicz wartość wyrażenia bez korzystania z tablic (14 kwietnia 2017 14:04:28)

15
0
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych p i r (14 kwietnia 2017 12:31:05)

10
0
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych p i r (14 kwietnia 2017 12:31:04)

15
0
Granica ciągu - obliczanie (13 kwietnia 2017 19:32:42)

10
0
Granica ciągu - obliczanie (13 kwietnia 2017 19:32:40)

15
0
Pochodna z pierwiastkiem. (13 kwietnia 2017 19:32:27)

10
0
Pochodna z pierwiastkiem. (13 kwietnia 2017 19:32:26)

10
0
Liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach i parzystej cyfrze (13 kwietnia 2017 14:42:50)

10
0
Granica ciągu - obliczanie (13 kwietnia 2017 14:42:22)

10
0
Ile jest różnych liczb dziesięciocyfrowych podzielnych przez 8 (13 kwietnia 2017 14:40:51)

10
0
Suma liczb oczek na obu kostkach jest większa od 6 (13 kwietnia 2017 14:40:31)

10
0
Suma oczek wylosowanych kostek będzie większa od 5 (13 kwietnia 2017 14:40:23)

10
0
Kiedy wielomian jest podzielny przez dwumian. (12 kwietnia 2017 17:25:28)

10
0
Wiedząc, że alfa jest kątem ostrym i cos alfa =3/7 (12 kwietnia 2017 17:24:31)

10
0
Dana jest funkcja kwadratowa postaci f(x)=-1/2 x^2 + x + 3/2 (12 kwietnia 2017 17:23:45)

10
0
Na ile sposobów można wylosować z talii 52 kart 6 kart (12 kwietnia 2017 17:16:09)

10
0
Który układ równań nie ma rozwiązań (12 kwietnia 2017 17:14:44)

10
0
Wskaż wartość a, dla której rownanie cos alfa=1/a^2-4a ma rozwiązanie (12 kwietnia 2017 17:13:57)

10
0
Wskaż wartość a, dla której rownanie cos alfa=1/a^2-4a ma rozwiązanie (12 kwietnia 2017 17:13:54)

10
0
Wskaż zbiór rozwiązań nierówności x+3/2 -5-2x/3<2x (12 kwietnia 2017 17:13:29)

10
0
Wskaż równanie symetralnej odcinka AB, jeśli A (2,-4) , B(6,0) (12 kwietnia 2017 17:13:18)

10
0
Proste k:y=-3 i l :y=x-7 przecinają się w punkcie P (12 kwietnia 2017 17:12:05)

10
0
Suma wyrzuconych oczek będzie większa od 7 (12 kwietnia 2017 17:09:44)

10
0
Na egzamin przygotowano 90 pytań, po trzy pytania (12 kwietnia 2017 17:04:34)

0
-10
Liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach i parzystej cyfrze (12 kwietnia 2017 17:04:24)

10
0
Liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach i parzystej cyfrze (12 kwietnia 2017 17:04:05)

10
0
W trzydziestoosobowej klasie 30% stanowiły dziewczęta (12 kwietnia 2017 17:03:52)

10
0
Wykaż, że stosunek długości promienia okręgu wpisanego (12 kwietnia 2017 17:03:36)

10
0
Funkcje liniowe i kwadratowe - powtórzenie (12 kwietnia 2017 08:55:38)

10
0
Wielokąty i okręgi Sprawdzian matematyka z plusem 2 klasa (11 kwietnia 2017 20:24:24)

10
0
Funkcje liniowe i kwadratowe - powtórzenie (11 kwietnia 2017 17:15:26)

10
0
Rozwiązywanie równań - 1 klasa gimnazjum (11 kwietnia 2017 16:57:33)

15
0
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (11 kwietnia 2017 12:25:40)

0
-15
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (11 kwietnia 2017 12:25:37)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (11 kwietnia 2017 12:25:22)

15
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (11 kwietnia 2017 12:25:21)

10
0
Losujemy bez zwracania dwie karty do gry spośród wszystkich kart (11 kwietnia 2017 12:25:02)

15
0
Losujemy bez zwracania dwie karty do gry spośród wszystkich kart (11 kwietnia 2017 12:25:01)

10
0
W jaki sposób można obliczyć resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian (x-p). (11 kwietnia 2017 12:24:19)

15
0
W jaki sposób można obliczyć resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian (x-p). (11 kwietnia 2017 12:24:17)

10
0
Jakie zdarzenie nazywamy niewykluczającymi się. (11 kwietnia 2017 12:24:01)

15
0
Jakie zdarzenie nazywamy niewykluczającymi się. (11 kwietnia 2017 12:24:00)

15
0
Który układ równań nie ma rozwiązań (11 kwietnia 2017 12:13:49)

10
0
Rozwiąż równanie x+1/x-1=x+1 (10 kwietnia 2017 22:07:31)

10
0
Rozwiąż równanie x+1/x-1=x+1 (10 kwietnia 2017 22:07:30)

10
0
Rozwiąż równanie x+1/x-1=x+1 (10 kwietnia 2017 21:42:58)

10
0
Kiedy wielomian jest podzielny przez dwumian. (10 kwietnia 2017 17:35:37)

15
0
Kiedy wielomian jest podzielny przez dwumian. (10 kwietnia 2017 17:35:36)

10
0
Podaj definicję trójmianu kwadratowego . (10 kwietnia 2017 17:33:33)

15
0
Podaj definicję trójmianu kwadratowego . (10 kwietnia 2017 17:33:32)

10
0
Kiedy dwa wielomiany nazywamy równymi ? (10 kwietnia 2017 17:18:52)

15
0
Kiedy dwa wielomiany nazywamy równymi ? (10 kwietnia 2017 17:18:51)

10
0
Dane są zbiory A={2,3,4,9,10,12,13} oraz B={3,9,12} (10 kwietnia 2017 17:14:47)

15
0
Dane są zbiory A={2,3,4,9,10,12,13} oraz B={3,9,12} (10 kwietnia 2017 17:14:46)

10
0
Jakie zdarzenia nazywamy wykluczającymi się . (10 kwietnia 2017 17:11:23)

15
0
Jakie zdarzenia nazywamy wykluczającymi się . (10 kwietnia 2017 17:11:22)

10
0
Suma cyfr pewnej liczby trzycyfrowej wynosi 18 (10 kwietnia 2017 16:20:06)

15
0
Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy dwa asy. (10 kwietnia 2017 14:18:02)

0
-15
Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy dwa asy. (10 kwietnia 2017 14:18:01)

15
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (10 kwietnia 2017 14:09:23)

0
-15
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (10 kwietnia 2017 14:09:22)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (9 kwietnia 2017 08:11:51)

10
0
Uzasadnij, że liczba 10^500 -5 jest podzielna przez 5 (8 kwietnia 2017 22:46:39)

10
0
Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej reszki (8 kwietnia 2017 22:46:30)

15
0
Każdy z boków prostokąta zwiększono o 70% (8 kwietnia 2017 22:34:37)

10
0
Każdy z boków prostokąta zwiększono o 70% (8 kwietnia 2017 22:34:36)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (8 kwietnia 2017 21:51:11)

15
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (8 kwietnia 2017 21:51:10)

15
0
Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy dwa asy. (8 kwietnia 2017 21:50:49)

10
0
Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy dwa asy. (8 kwietnia 2017 21:50:48)

0
-15
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:19:02)

15
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:19:02)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:19:00)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:18:59)

15
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:18:55)

10
0
Losowo wybrana liczba trzycyfrowa ma cyfrę setek mniejszą (8 kwietnia 2017 01:21:34)

10
0
Losowo wybrana liczba trzycyfrowa ma cyfrę setek mniejszą (8 kwietnia 2017 01:21:31)

15
0
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (7 kwietnia 2017 19:14:19)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (7 kwietnia 2017 19:12:19)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (7 kwietnia 2017 19:12:09)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (7 kwietnia 2017 19:12:04)

15
0
Rozłóż trójmian kwadratowy na czynniki jak najniższych stopni (7 kwietnia 2017 19:02:27)

15
0
Oblicz pierwiastki wielomianu W (x) wiedząc , że jest podzielny (7 kwietnia 2017 19:02:16)

15
0
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (7 kwietnia 2017 19:01:54)

10
0
Rozłóż trójmian kwadratowy na czynniki jak najniższych stopni (7 kwietnia 2017 18:42:56)

10
0
Oblicz pierwiastki wielomianu W (x) wiedząc , że jest podzielny (7 kwietnia 2017 18:31:40)

10
0
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (7 kwietnia 2017 18:17:30)

10
0
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (7 kwietnia 2017 17:20:14)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 17:03:54)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 17:03:50)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 17:03:47)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 17:03:43)

0
-2
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 13:44:54)

0
-2
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 13:44:52)

0
-2
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 13:44:49)

0
-2
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 13:44:47)

10
0
Ile jest liczb w zbiorze {1,2, ..., 4000} podzielnych przez 3 (7 kwietnia 2017 11:35:11)

10
0
Bardzo proszę o rozwiązanie tych 7 zadań jest to dla mnie strasznie ważne (7 kwietnia 2017 11:34:23)

10
0
Bardzo proszę o rozwiązanie tych 7 zadań jest to dla mnie strasznie ważne (7 kwietnia 2017 11:34:19)

10
0
Tworząca stożka o długości 10 cm jest nachylona do płaszczyzny (7 kwietnia 2017 11:34:02)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (7 kwietnia 2017 11:33:53)

10
0
Prawdopodobieństwo zdarzeń, że co najmniej raz wypadła szóstka (7 kwietnia 2017 11:33:46)

10
0
W pudełku znajduje się 15 losów, w tym trzy wygrywające (7 kwietnia 2017 11:33:38)

10
0
Z urny, w której znajduje się 5 kul białych i 3 czerwone losujemy (7 kwietnia 2017 11:33:32)

10
0
Zadanie powtórzone (7 kwietnia 2017 10:08:59)

0
-10
Zadanie powtórzone (7 kwietnia 2017 09:51:42)

15
0
Jaka jest część wspólna tych dwóch przedziałów? (6 kwietnia 2017 16:21:12)

10
0
Jaka jest część wspólna tych dwóch przedziałów? (6 kwietnia 2017 16:21:10)

10
0
Mama ma 0,5 litra octu o stężeniu 10%, a potrzebuje ocet (6 kwietnia 2017 02:05:29)

10
0
W urnie są tylko kule czarne i białe. Kul czarnych jest o 4 mniej (6 kwietnia 2017 02:05:18)

10
0
Dwóch równorzędnych przeciwników gra w szachy (6 kwietnia 2017 02:05:08)

10
0
Losujemy 2 liczby ze zbioru: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1,2,13,14,15,16,17} (6 kwietnia 2017 02:04:54)

10
0
Ile sześcioosobowych delegacji można utworzyć z klasy (6 kwietnia 2017 02:04:43)

10
0
Używając potęg o wykładniku dodatnim, zapisz wyrażenie (6 kwietnia 2017 02:04:35)

10
0
Używając potęg o wykładniku dodatnim, zapisz wyrażenie (6 kwietnia 2017 02:04:31)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 23:30:50)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 23:30:46)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 23:30:41)

0
-15
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 13:15:15)

15
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 13:15:15)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 13:15:13)

15
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 13:14:18)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (5 kwietnia 2017 02:49:13)

10
0
Na ile sposobów można wybrać 13 kart z talii 52 kart (5 kwietnia 2017 02:48:37)

10
0
Rzucono 8 razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (5 kwietnia 2017 02:48:27)

10
0
W pewnej klasie liczącej 35 uczniów wybrano samorząd (5 kwietnia 2017 02:48:17)

10
0
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa trójkątnego jest równe 175 pierwiastków z 3 (4 kwietnia 2017 23:57:59)

10
0
W pierwszej urnie są 2 kule białe i 3 czarne a w drugiej ... (4 kwietnia 2017 20:39:09)

10
0
Funkcja wykładnicza-zadania z rozwiązaniami (4 kwietnia 2017 20:02:32)

10
0
Funkcja wykładnicza-zadania z rozwiązaniami (4 kwietnia 2017 20:00:47)

0
-2
Do banku wpłacono 1000 zł na czteroletnią lokatę (4 kwietnia 2017 18:14:03)

10
0
Rzucamy kostką w kształcie dwunastościanu foremnego, na którego ... (4 kwietnia 2017 14:01:24)

10
0
Uzasadnij, że zbiorem wartości funkcji f(x)^2=2x^2-x+3 określonej (4 kwietnia 2017 14:01:10)

10
0
Cosinus kąta nachylenia przekątnej graniastosłupa do jego podstawy (4 kwietnia 2017 14:00:56)

10
0
Ile jest liczb w których cyfra setek jest o 3 większa od cyfry jedności (4 kwietnia 2017 14:00:46)

10
0
Prawdopodobieństwo-na każdej kostce wypadły co najwyżej 4 oczka (4 kwietnia 2017 07:21:29)

10
0
Rozwiąż nierówność kwadratową (3 kwietnia 2017 22:34:35)

10
0
Wykaż, że prosta przechodząca przez punkty P=(-1,-9) i Q=(2,6) (3 kwietnia 2017 22:34:27)

10
0
Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest nachylona (3 kwietnia 2017 22:34:15)

10
0
W loterii jest 50 losów ponumerowanych kolejno od 1 do 50 (3 kwietnia 2017 22:34:05)

10
0
Do badań zgłosiły się osoby o następujących wzrostach (3 kwietnia 2017 22:33:56)

1
0
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 20:14:14)

15
0
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 20:02:35)

10
0
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 20:02:34)

0
-1
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 19:44:06)

1
0
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 19:44:01)

0
-1
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 19:43:49)

10
0
Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 144 cm ^3 (3 kwietnia 2017 18:26:19)

10
0
Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych mniejszych od 900 (3 kwietnia 2017 16:26:35)

10
0
Dana jest funkcja y=x²-10x+6 (3 kwietnia 2017 16:26:19)

10
0
Ile jest liczb czterocyfrowych utworzonych z liczb: 0,1,2,3,4,5,6 (3 kwietnia 2017 16:26:02)

10
0
Ile jest liczb czterocyfrowych utworzonych z liczb: 0,1,2,3,4,5,6 (3 kwietnia 2017 16:25:59)

10
0
W urnie umieszczono po 6 kul: białych, czarnych i zielonych (3 kwietnia 2017 16:25:51)

10
0
W trójkącie równoramiennym kąt między dwusieczną kąta (3 kwietnia 2017 16:14:21)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia jednego orła (3 kwietnia 2017 00:59:35)

10
0
Równanie przekątnej. (3 kwietnia 2017 00:25:26)

10
0
Wartość wyrażenia W=|x-6|-3x+5 dla liczby x (3 kwietnia 2017 00:19:24)

10
0
Liczby dwucyfrowe, które mają więcej dzielników niż liczba 13 (3 kwietnia 2017 00:19:01)

10
0
Druga wylosowana liczba będzie liczbą parzystą (3 kwietnia 2017 00:18:51)

10
0
Spośród wszystkich uczniów klasy III a, w której jest 15 dziewcząt (3 kwietnia 2017 00:18:04)

10
0
Mamy dwa pojemniki. W pierwszym są trzy kule białe (3 kwietnia 2017 00:17:55)

15
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia (2 kwietnia 2017 22:53:15)

15
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej trzech orłów (2 kwietnia 2017 19:27:01)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej trzech orłów (2 kwietnia 2017 19:27:00)

15
0
Równanie przekątnej. (2 kwietnia 2017 15:51:19)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. II (2 kwietnia 2017 13:37:27)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. II (2 kwietnia 2017 13:37:22)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. II (2 kwietnia 2017 13:37:18)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. II (2 kwietnia 2017 13:37:13)

10
0
Ułamki algebraiczne - wykonaj dzialania gr.2 zad 9 (2 kwietnia 2017 13:35:19)

10
0
W urnie są cztery kule białe i pewna ilość kul czarnych (2 kwietnia 2017 13:35:02)

10
0
Zbiór liczb naturalnych. Oblicz prawdopodobieństwo. (2 kwietnia 2017 13:29:03)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo. PILNE! (2 kwietnia 2017 13:28:31)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo. PILNE! (2 kwietnia 2017 13:28:28)

10
0
Z pudełka w którym są 2 kule białe i 3 czarne losujemy (2 kwietnia 2017 13:28:15)

10
0
Ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w których ... (2 kwietnia 2017 13:26:36)

10
0
Ile sześcioosobowych delegacji można utworzyć z klasy (2 kwietnia 2017 13:26:11)

10
0
Ile sześcioosobowych delegacji można utworzyć z klasy (2 kwietnia 2017 13:26:07)

10
0
W pudełku znajdują się lizaki w trzech kolorach (2 kwietnia 2017 13:25:56)

10
0
Obliczanie potęg (2 kwietnia 2017 13:25:48)

10
0
Kapitał 2000 zł wpłacono na lokatę półroczną z oprocentowaniem 2% (2 kwietnia 2017 13:25:35)

10
0
W zapisie występują co najmniej 3 cyfry nieparzyste (2 kwietnia 2017 13:25:22)

10
0
Przedstaw funkcję w postaci iloczynowej (2 kwietnia 2017 13:25:02)

10
0
Pole powierzchni sześcianu wynosi z^2 (2 kwietnia 2017 13:24:56)

10
0
Ułożyć w postaci tabeli plan spłaty długu 50 mln zł (1 kwietnia 2017 20:08:22)

15
0
Ułożyć w postaci tabeli plan spłaty długu 50 mln zł (1 kwietnia 2017 20:08:20)

10
0
Dana jest funkcja y=x²-10x+9 (1 kwietnia 2017 18:02:23)

10
0
Kredyt 90 mln oprocentowany jest w wysokości 7,5% w stosunku rocznym (1 kwietnia 2017 17:44:37)

15
0
Pożyczkę 100 mln zł należy spłacać rocznymi ratami 40 mln zł z dołu (1 kwietnia 2017 16:13:42)

10
0
Pożyczkę 100 mln zł należy spłacać rocznymi ratami 40 mln zł z dołu (1 kwietnia 2017 16:13:41)

10
0
Ile wynosza odsetki (1 kwietnia 2017 09:02:16)

15
0
Ile wynosza odsetki (1 kwietnia 2017 09:02:15)

10
0
Spłata długu (1 kwietnia 2017 09:00:45)

15
0
Spłata długu (1 kwietnia 2017 09:00:43)

15
0
Dług 80 mln oprocentowany na 10% rocznie ma być spłacony (31 marca 2017 19:32:49)

0
-15
Dług 80 mln oprocentowany na 10% rocznie ma być spłacony (31 marca 2017 19:32:48)

10
0
Dług 80 mln oprocentowany na 10% rocznie ma być spłacony (31 marca 2017 19:29:40)

15
0
Dług 80 mln oprocentowany na 10% rocznie ma być spłacony (31 marca 2017 19:29:38)

15
0
Udowodnij że dla każdej liczby naturalnej n większej od 1 (31 marca 2017 13:18:45)

10
0
Równania wymierne (31 marca 2017 10:50:11)

0
-15
Równania wymierne (31 marca 2017 10:50:09)

15
0
Równania wymierne (31 marca 2017 10:50:09)

10
0
Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma 6 cm długości (31 marca 2017 10:27:02)

10
0
Samochód przebył w pewnym czasie drogę 210 km (31 marca 2017 06:20:34)

0
-15
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:20:02)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:20:02)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:20:01)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:19:32)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:19:31)

10
0
Dziadek założył w banku trzyletnią lokatę pieniężną (31 marca 2017 01:46:37)

10
0
Samochód przebył w pewnym czasie drogę 210 km (31 marca 2017 01:46:24)

15
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:44)

0
-15
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:43)

0
-15
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:22)

15
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:22)

10
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:21)

15
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:19)

10
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:17)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 1-2 (30 marca 2017 23:51:09)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 1-2 (30 marca 2017 23:51:08)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.II zad 1-2 (30 marca 2017 23:12:44)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.II zad 1-2 (30 marca 2017 23:12:43)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 3-4 (30 marca 2017 22:47:21)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 3-4 (30 marca 2017 22:47:19)

10
0
Ile jest liczb siedmiocyfrowych, w których zapisie cyfra 1 (30 marca 2017 22:40:16)

10
0
W grupie jest 5 chłopców i 6 dziewczynek. Wybieramy cztery osoby (30 marca 2017 22:39:35)

10
0
Udowodnij że dla każdej liczby naturalnej n większej od 1 (30 marca 2017 16:34:53)

10
0
Prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych kart będzie co najwyżej 1 trefl (30 marca 2017 16:31:28)

10
0
Prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych kart będzie co najwyżej 1 trefl (30 marca 2017 16:31:25)

10
0
Ciąg 1, x, y-1 jest arytmetyczny, natomiast ciąg: x, y, 12 geometryczny (30 marca 2017 16:31:16)

10
0
Ciąg 1, x, y-1 jest arytmetyczny, natomiast ciąg: x, y, 12 geometryczny (30 marca 2017 16:31:12)

10
0
Ciąg 1, x, y-1 jest arytmetyczny, natomiast ciąg: x, y, 12 geometryczny (30 marca 2017 16:31:08)

10
0
Funkcje trygonometryczne (30 marca 2017 16:30:54)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (30 marca 2017 16:30:44)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (30 marca 2017 16:30:41)

10
0
Udowodnij że dla każdej liczby naturalnej n większej od 1 (30 marca 2017 16:30:21)

10
0
Obliczanie potęg (30 marca 2017 07:19:31)

10
0
Działania na potęgach (29 marca 2017 21:49:36)

10
0
Działania na potęgach (29 marca 2017 21:49:33)

10
0
Działania na potęgach (29 marca 2017 21:49:30)

10
0
Działania na potęgach (29 marca 2017 21:49:24)

10
0
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 21:35:43)

10
0
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 21:35:38)

15
0
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 21:35:22)

10
0
Spośród liczb naturalnych od 1 do 100 losujemy jedną liczbę (29 marca 2017 20:48:09)

0
-2
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 20:47:14)

10
0
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 20:11:37)

10
0
Oblicz x - logarytmy (29 marca 2017 20:11:08)

10
0
Oblicz przybliżoną wartość logarytmu (29 marca 2017 20:10:59)

10
0
Oblicz przybliżoną wartość logarytmu (29 marca 2017 20:10:56)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (29 marca 2017 20:10:43)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (29 marca 2017 20:10:40)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (29 marca 2017 20:10:36)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (29 marca 2017 20:10:32)

10
0
Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych podzielnych przez 4 lub przez 7 (29 marca 2017 20:10:12)

10
0
Obliczanie potęg (29 marca 2017 18:19:08)

15
0
Prosiłbym o rozwiązanie zadania domowego z Funkcji linowych od zad 1 do 3 (29 marca 2017 00:56:20)

10
0
Prosiłbym o rozwiązanie zadania domowego z Funkcji linowych od zad 1 do 3 (29 marca 2017 00:56:16)

10
0
Prosiłbym o rozwiązanie zadania domowego z Funkcji linowych od zad 1 do 3 (29 marca 2017 00:56:15)

10
0
Zad 3 str 36 (28 marca 2017 22:58:46)

10
0
Prawdopodobieństwo, że będzie to kier lub as (28 marca 2017 22:53:40)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej raz liczby większej od 4 (28 marca 2017 21:41:39)

10
0
Ile jest naturalnych dwucyfrowych liczb mniejszych od 63 (28 marca 2017 21:41:30)

10
0
Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy kartę pik, lub damę lub króla (28 marca 2017 21:41:20)

10
0
Zamawiając pizzę mamy do wyboru 12 dodatków, 2 rodzaje ciasta (28 marca 2017 21:41:08)

10
0
Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności (28 marca 2017 21:40:54)

10
0
Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach (28 marca 2017 21:40:39)

10
0
Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach (28 marca 2017 21:40:32)

10
0
Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach (28 marca 2017 21:40:29)

10
0
Spośród wszystkich jednocyfrowych liczb pierwszych (28 marca 2017 21:40:19)

10
0
Na początku roku pan Marek wpłacił na swoje konto 700 zł (28 marca 2017 21:40:11)

10
0
Na początku roku pan Marek wpłacił na swoje konto 700 zł (28 marca 2017 21:40:08)

10
0
Zad 3 str 36 (28 marca 2017 21:39:49)

10
0
Dwóch robotników wykonuje pewną pracę w ciągu 12 dni (28 marca 2017 21:39:20)

0
-1
Wykazać, że liczby x,y należą do liczb rzeczywistych (28 marca 2017 21:24:56)

10
0
Zadania powtórzeniowe z działu POTĘGI I PIERWIASTKI klasa 2 (28 marca 2017 21:08:51)

10
0
Oblicz prędkość , drogę , czas (27 marca 2017 21:18:38)

10
0
Jola ,Darek i Franek rzucają piłka do kosza. (27 marca 2017 19:29:28)

10
0
W pewnym zakładzie pracy w wyniku dwóch podwyżek (27 marca 2017 15:44:54)

10
0
Wyznacz x, dla którego ciąg (27 marca 2017 13:17:19)

10
0
Wyznacz ciąg arytmetyczny (27 marca 2017 13:15:11)

10
0
Nieskończony ciąg geometryczny jest określony wzorem (27 marca 2017 13:15:01)

10
0
Misie i maskotki (27 marca 2017 13:12:47)

10
0
Prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba jest podzielna przez 3 lub przez 4 (27 marca 2017 13:12:36)

10
0
W dziewięciowyrazowym ciągu arytmetycznym piąty wyraz jest równy 2 (26 marca 2017 21:06:40)

10
0
Łukasz zajął pierwsze miejsce. Przyjechał na metę (26 marca 2017 17:45:07)

10
0
Wyznacz x i y wiedząc,że podany ciąg (26 marca 2017 16:43:11)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że obie karty są treflami (26 marca 2017 16:36:52)

10
0
Optymalizacja-ciągi. (26 marca 2017 16:33:02)

15
0
Optymalizacja-ciągi. (26 marca 2017 16:33:00)

10
0
Optymalizacja-ciągi. (26 marca 2017 15:10:43)

0
-1
Wyznacz x, dla którego ciąg (25 marca 2017 17:34:31)

15
0
Prawdopodobieństwo-kule. (24 marca 2017 22:15:22)

10
0
Prawdopodobieństwo-kule. (24 marca 2017 22:12:54)

0
-2
Powtórki z plusem dla klasy 3 gimnazjum - zestaw zadań nr 6 (23 marca 2017 20:08:30)

10
0
Równania i nierówności (21 marca 2017 22:46:11)

10
0
Równania i nierówności (21 marca 2017 21:37:11)

10
0
Równania i nierówności (21 marca 2017 21:37:08)

10
0
Równania i nierówności (21 marca 2017 21:37:07)

0
-2
Zadania powtórzeniowe z działu potęgi i pierwiastki 2 klasa gimnazjum (21 marca 2017 20:46:32)

0
-15
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:24)

15
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:24)

10
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:23)

0
-15
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:21)

25
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:21)

10
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:19)

15
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:19)

15
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:19)

10
0
Prawdopodobieństwo wyciągnięcia dokładnie jednego króla (21 marca 2017 19:37:18)

10
0
Prawdopodobieństwo - karty (21 marca 2017 19:37:00)

0
-15
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:42)

15
0
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:42)

10
0
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:41)

15
0
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:39)

10
0
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:38)

15
0
Rzucamy jedną symetryczną monetą i jedną kostką do gry (20 marca 2017 22:53:40)

10
0
Układ równań y=-ax-2a , y=bx/3 -2 nie ma rozwiązania (20 marca 2017 22:26:51)

15
0
Układ równań y=-ax-2a , y=bx/3 -2 nie ma rozwiązania (20 marca 2017 22:26:50)

15
0
W pewnym zakładzie pracy w wyniku dwóch podwyżek (20 marca 2017 22:24:56)

10
0
W pewnym zakładzie pracy w wyniku dwóch podwyżek (20 marca 2017 22:24:56)

10
0
Liczby naturalne . (20 marca 2017 22:21:14)

15
0
Liczby naturalne . (20 marca 2017 22:21:13)

10
0
Rzucamy jedną symetryczną monetą i jedną kostką do gry (20 marca 2017 21:17:02)

10
0
Liczby całkowite . (20 marca 2017 17:57:44)

15
0
Liczby całkowite . (20 marca 2017 17:57:41)

15
0
Liczby 2x-3, x, 2x+3 w podanej kolejności tworzą ciąg (20 marca 2017 16:26:26)

15
0
Dla jakiej wartości x liczby: 2, x^2, x+10 (20 marca 2017 16:26:11)

0
-15
Dla jakiej wartości x liczby: 2, x^2, x+10 (20 marca 2017 16:26:09)

15
0
Dla jakiej wartości x liczby: 2, x^2, x+10 (20 marca 2017 16:25:42)

10
0
Liczby 2x-3, x, 2x+3 w podanej kolejności tworzą ciąg (20 marca 2017 16:24:11)

10
0
Dla jakiej wartości x liczby: 2, x^2, x+10 (20 marca 2017 16:23:53)

10
0
Kombinacje - Wyznacz n (20 marca 2017 12:31:15)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe funkcji (20 marca 2017 12:28:48)

10
0
Wyznacz dziedzinę i miejsce zerowe funkcji (20 marca 2017 12:28:33)

10
0
Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci, wiedząc, że n ∊ N (20 marca 2017 12:28:04)

10
0
Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych (20 marca 2017 12:25:38)

10
0
Sporządź sumę algebraiczną (20 marca 2017 12:24:18)

10
0
Dane są sumy algebraiczne (20 marca 2017 12:23:57)

10
0
Losujemy jednocześnie 3 kule z urny zawierającej (20 marca 2017 12:23:46)

10
0
Porównaj liczby 333^{222} i 222^{333} (20 marca 2017 12:23:34)

15
0
Układy równań - powtórka (20 marca 2017 01:42:50)

0
-15
Układy równań - powtórka (20 marca 2017 01:42:49)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:31:00)

15
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:30:33)

0
-15
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:30:32)

15
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:30:29)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:30:27)

15
0
Układy równań - powtórka (20 marca 2017 00:29:32)

10
0
Układy równań - powtórka (20 marca 2017 00:29:29)

15
0
Trójmian kwadratowy f(x)=mx^2+(m-2)x-2 ma dwa różne pierwiastki (19 marca 2017 21:24:27)

10
0
Trójmian kwadratowy f(x)=mx^2+(m-2)x-2 ma dwa różne pierwiastki (19 marca 2017 20:39:19)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 20:28:57)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 20:28:56)

10
0
Graniastosłupy prawidłowe zadania (19 marca 2017 18:12:20)

10
0
Aby zamontować parapet pod oknem, z prostokątnego arkusza (19 marca 2017 17:08:28)

10
0
Aby zamontować parapet pod oknem, z prostokątnego arkusza (19 marca 2017 17:08:27)

10
0
Aby zamontować parapet pod oknem, z prostokątnego arkusza (19 marca 2017 17:08:26)

10
0
Na płaszczyźnie zaznaczono n (n>2) punktów, z których dowolne (19 marca 2017 16:21:48)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:37:40)

0
-15
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:37:30)

15
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:37:22)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:05:38)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:05:36)

15
0
Geometria analityczna. (19 marca 2017 09:22:18)

10
0
Wyznacz n, wiedząc, że n ∊ N (19 marca 2017 00:35:57)

15
0
Dodawanie i odejmowanie (17 marca 2017 22:12:49)

10
0
Dodawanie i odejmowanie (17 marca 2017 22:12:48)

15
0
Dodawanie odejmowanie (17 marca 2017 17:54:08)

10
0
Dodawanie odejmowanie (17 marca 2017 17:54:06)

10
0
Zbiór rozwiązań nierówności. (17 marca 2017 15:52:48)

15
0
Zbiór rozwiązań nierówności. (17 marca 2017 15:52:47)

10
0
Równanie - zadanie (17 marca 2017 15:43:22)

15
0
Równanie - zadanie (17 marca 2017 15:43:06)

15
0
Kule - prawdopodobieństwo. (17 marca 2017 11:51:15)

10
0
Kule - prawdopodobieństwo. (17 marca 2017 11:51:13)

10
0
Rzut kostką (16 marca 2017 17:49:15)

15
0
Rzut kostką (16 marca 2017 17:49:14)

15
0
Z pojemnika, w którym są trzy losy wygrywające i cztery puste (15 marca 2017 20:04:26)

10
0
Z pojemnika, w którym są trzy losy wygrywające i cztery puste (15 marca 2017 20:04:25)

15
0
Prawdopodobieństwo (15 marca 2017 19:53:33)

10
0
Prawdopodobieństwo (15 marca 2017 19:53:32)

15
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (15 marca 2017 14:26:25)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (15 marca 2017 14:26:16)

10
0
Przyjmijmy ze z kranu co sekundę spada kropla w kształcie kuli o średnicy 2 mm (14 marca 2017 22:58:37)

10
0
Funkcja kwadratowa o miejscach zerowych (-2) i 5 (14 marca 2017 22:58:30)

10
0
Wazon w kształcie stożka napełniono woda do ¾ wysokości (14 marca 2017 22:58:14)

10
0
Rzucamy siedmiokrotnie kostką do gry (14 marca 2017 22:57:34)

10
0
Czy prawdziwa jest nierówność (14 marca 2017 22:57:25)

10
0
Dwaj kolarze oddaleni o 105 km jadą naprzeciwko siebie (14 marca 2017 22:57:10)

10
0
Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których (14 marca 2017 22:57:01)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:56:28)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:56:25)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:56:20)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:56:02)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:55:59)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (14 marca 2017 20:41:09)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (14 marca 2017 20:40:41)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (14 marca 2017 20:40:38)

0
-2
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (14 marca 2017 19:47:08)

10
0
Działania na zdarzeniach. (13 marca 2017 18:28:22)

15
0
Działania na zdarzeniach. (13 marca 2017 18:28:21)

0
-2
Zuzia pierwsza zaczęła robić bańki, a Robert dołączył do niej 3 minuty później (13 marca 2017 16:48:43)

15
0
Działania na zdarzeniach. (13 marca 2017 14:50:23)

10
0
Działania na zdarzeniach. (13 marca 2017 14:49:22)

10
0
Zuzia o godz.17.05 zrobiła 10 baniek mydlanych. (13 marca 2017 12:49:11)

10
0
Zuzia o godz.17.05 zrobiła 10 baniek mydlanych. (13 marca 2017 12:48:14)

0
-2
Zuzia o godz.17.05 zrobiła 10 baniek mydlanych. (13 marca 2017 12:39:54)

15
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych długości 8cm (13 marca 2017 08:14:15)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych długości 8cm (13 marca 2017 08:14:14)

15
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicach 6,12 i 18 wykonano półkulę. (13 marca 2017 07:02:56)

0
-2
Z miedzianego walca o wysokości 1cm i średnicy 8cm ślusarz chciał wykonać... (12 marca 2017 18:46:27)

0
-15
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (12 marca 2017 15:47:18)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (12 marca 2017 15:47:18)

0
-15
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (12 marca 2017 15:47:16)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (12 marca 2017 15:47:16)

15
0
Z czterech kul o średnicy 12 zbudowano piramidę (12 marca 2017 15:28:35)

10
0
Z czterech kul o średnicy 12 zbudowano piramidę (12 marca 2017 15:28:34)

10
0
Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego (12 marca 2017 15:09:38)

10
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicach 6,12 i 18 wykonano półkulę. (12 marca 2017 14:53:49)

15
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicach 6,12 i 18 wykonano półkulę. (12 marca 2017 14:53:49)

10
0
Z czterech kul o średnicy 18 zbudowano piramidę, w taki sposób (12 marca 2017 14:44:37)

15
0
Z czterech kul o średnicy 18 zbudowano piramidę, w taki sposób (12 marca 2017 14:44:37)

10
0
Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego stanowi szóstą część (12 marca 2017 13:43:46)

15
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych (12 marca 2017 13:40:41)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych (12 marca 2017 13:40:40)

15
0
Współczynnik kierunkowy (12 marca 2017 12:57:06)

0
-15
Współczynnik kierunkowy (12 marca 2017 12:57:05)

15
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicy 4, 8 i 12 wykonano półkulę. (12 marca 2017 12:47:04)

10
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicy 4, 8 i 12 wykonano półkulę. (12 marca 2017 12:47:03)

10
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicach 6,12 i 18 wykonano półkulę. (12 marca 2017 12:34:21)

15
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (12 marca 2017 11:19:43)

10
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (12 marca 2017 11:19:42)

10
0
Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma 6 cm długości (12 marca 2017 10:49:52)

10
0
Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma 6 cm długości (12 marca 2017 10:49:51)

10
0
Wyrażenia algebraiczne oraz nierówności (11 marca 2017 23:33:40)

0
-15
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 20:23:20)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 20:23:20)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długości 10,10,12 (11 marca 2017 20:22:30)

0
-15
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:09:36)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:09:36)

0
-15
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:05:17)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:05:17)

0
-15
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:05:15)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:05:15)

0
-15
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:09)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:09)

10
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:08)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:07)

10
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:01)

10
0
Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek większej od 16 (11 marca 2017 16:38:07)

15
0
Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek większej od 16 (11 marca 2017 16:38:05)

10
0
Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek większej od 16 (11 marca 2017 16:19:31)

15
0
Wszystkich liczb dwucyfrowych nieparzystych, w których (11 marca 2017 15:41:11)

10
0
Wszystkich liczb dwucyfrowych nieparzystych, w których (11 marca 2017 14:58:26)

15
0
W zakładach Ciżemka wszystkim pracownikom przyznano (11 marca 2017 07:08:38)

10
0
W zakładach Ciżemka wszystkim pracownikom przyznano (11 marca 2017 07:08:37)

15
0
Obwód prostokąta jest równy 56. Oblicz pole (11 marca 2017 07:08:14)

10
0
Obwód prostokąta jest równy 56. Oblicz pole (11 marca 2017 07:08:13)

15
0
Mediana liczb 3,0,5,1,7,4,6,2,8,1,3,5,2,6,7,4,6,5,7,a jest równa dominancie (11 marca 2017 07:08:09)

15
0
W magazynie budowlanym "DOM" łącznie z szefem pracuje 25 osób. (11 marca 2017 07:08:04)

15
0
Ala, Basia, Celina, Dorota i Eliza wykonały serie rzutów kostką (11 marca 2017 07:07:59)

15
0
Udowodnij że odchylenie standardowe liczb 12,6,a,14,10 jest równe.. (11 marca 2017 07:07:53)

10
0
Udowodnij że odchylenie standardowe liczb 12,6,a,14,10 jest równe.. (11 marca 2017 07:07:52)

15
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. (11 marca 2017 07:07:46)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. (11 marca 2017 07:07:45)

15
0
Zmierzono wzrost uczniów pewnego liceum (11 marca 2017 07:07:38)

10
0
Zmierzono wzrost uczniów pewnego liceum (11 marca 2017 07:07:37)

15
0
Ocenę semestralną z matematyki oblicza się zaokrąglając (11 marca 2017 07:07:33)

10
0
W czworokącie ABCD miary kątów ADC oraz ABC są równe (11 marca 2017 07:07:26)

15
0
W czworokącie ABCD miary kątów ADC oraz ABC są równe (11 marca 2017 07:07:26)

10
0
Sprawdż czy punkt p (-3,3) jest punktem przecięcia się prostych (11 marca 2017 07:07:12)

15
0
Sprawdż czy punkt p (-3,3) jest punktem przecięcia się prostych (11 marca 2017 07:07:12)

15
0
Oblicz ułamek piętrowy (11 marca 2017 07:07:07)

10
0
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(1,1) oraz B(-2,7) (11 marca 2017 07:06:07)

15
0
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(1,1) oraz B(-2,7) (11 marca 2017 07:06:07)

10
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (11 marca 2017 07:06:01)

15
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (11 marca 2017 07:06:01)

15
0
Wysokość czworościanu foremnego jest o 4 cm krótsza od jego krawędzi (11 marca 2017 07:05:53)

10
0
Wysokość czworościanu foremnego jest o 4 cm krótsza od jego krawędzi (11 marca 2017 07:05:52)

0
-15
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:55)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:55)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:54)

10
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:53)

10
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:51)

10
0
Przyjmując, że Ziemia i Księżyc są kulami oraz promień Księżyca (11 marca 2017 07:03:39)

15
0
Powierzchnia stożka po rozwinięciu na płaszczyźnie jest wycinkiem (10 marca 2017 20:00:58)

10
0
Powierzchnia stożka po rozwinięciu na płaszczyźnie jest wycinkiem (10 marca 2017 20:00:57)

10
0
Grupę 12 drużyn sportowych, wśród których są drużyny A, B, C (10 marca 2017 16:19:47)

15
0
Przekątna prostokąta ma długość 25 cm, a różnica długości (10 marca 2017 16:19:38)

10
0
Przekątna prostokąta ma długość 25 cm, a różnica długości (10 marca 2017 16:19:37)

10
0
Dla jakich wartości "a" funkcja f(x)=(4a+5) x+a-7 ma miejsce zerowe? (10 marca 2017 08:06:45)

10
0
Dla jakich wartości "a" funkcja f(x)=(4a+5) x+a-7 ma miejsce zerowe? (10 marca 2017 08:06:43)

10
0
Dla jakich wartości "a" funkcja f(x)=(4a+5) x+a-7 ma miejsce zerowe? (9 marca 2017 20:00:48)

10
0
Wykaż, że x liczba 2x^2+4x+10 jest podzielna przez 8. (9 marca 2017 16:20:22)

10
0
Funkcja liniowa z parametrem i wartością bezwględną (9 marca 2017 12:24:14)

15
0
Jaka jest odwrotność tej liczby? (8 marca 2017 17:31:06)

10
0
Obliczanie skali, zadanie z treścią (8 marca 2017 12:21:15)

0
-2
Obliczanie skali, zadanie z treścią (8 marca 2017 11:14:40)

10
0
Zadania z zalacznika (8 marca 2017 01:26:26)

10
0
Zadania z zalacznika (8 marca 2017 01:26:23)

10
0
Zadania z zalacznika (8 marca 2017 01:26:19)

10
0
Do banku wpłacono 5000 zł na 4 lata przy rocznej stopie (8 marca 2017 01:17:16)

10
0
Kąt alfa jest ostry i tg = 4. Oblicz sin alfa + cos alfa / sin alfa-cos alfa (8 marca 2017 01:16:14)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:25)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:22)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:16)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:13)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:09)

10
0
Rozwiąż równania i nierówności (8 marca 2017 01:14:56)

10
0
Wartość kapitału Ko zainwestowanego w lokatę terminową (8 marca 2017 01:14:43)

10
0
W okrąg o promieniu 12 wpisano trójkąt prostokątny. Oblicz pole (8 marca 2017 01:14:00)

10
0
W okrąg o promieniu 12 wpisano trójkąt prostokątny. Oblicz pole (8 marca 2017 01:13:56)

10
0
W okrąg o promieniu 12 wpisano trójkąt prostokątny. Oblicz pole (8 marca 2017 01:13:53)

10
0
Pies, kot i Krzyś ważą razem 19 kg (8 marca 2017 01:09:29)

10
0
Wyznacz ostatnią cyfrę różną od zera liczby 125^40 * 3^4 * 8^42 (8 marca 2017 01:09:21)

10
0
Rozwiąż równanie 12x^3 - 8x^2 - x + 1 = 0 (8 marca 2017 01:09:10)

10
0
W urnie jest 10 kul zielonych i 8 żółtych. Losujemy jednocześnie (8 marca 2017 01:09:02)

10
0
Książka kosztowała początkowo 20 zł. Po dwukrotnej obniżce o p% (7 marca 2017 06:40:31)

10
0
Książka kosztowała początkowo 20 zł. Po dwukrotnej obniżce o p% (7 marca 2017 06:40:28)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długosci 37,37 i 24. (6 marca 2017 18:13:17)

10
0
Kto z was dobrze liczy? (6 marca 2017 13:48:45)

10
0
Wykresy funkcji liniowych (6 marca 2017 12:34:17)

10
0
Pierwiastkowanie (6 marca 2017 11:01:05)

15
0
O ile zwiększy się objętość kuli, jeśli promień zwiększymy 2 razy? (6 marca 2017 10:00:41)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe (o ile istnieją) funkcji kwadratowej f (6 marca 2017 00:01:00)

10
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (5 marca 2017 23:30:32)

10
0
Wysokość czworościanu foremnego jest o 4 cm krótsza od jego krawędzi (5 marca 2017 23:30:24)

10
0
Graniastosłupy (5 marca 2017 23:30:10)

10
0
Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 8 cm (5 marca 2017 23:29:51)

10
0
Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego stanowi szóstą część (5 marca 2017 23:29:40)

10
0
Dwie bryły: graniastosłup i ostrosłup, mają po tyle samo ścian (5 marca 2017 23:29:29)

10
0
Zdarzenie, że wartość bezwzględna różnicy oczek równa 5 (5 marca 2017 23:29:15)

10
0
Zdarzenie, że wartość bezwzględna różnicy oczek równa 5 (5 marca 2017 23:29:12)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe (o ile istnieją) funkcji kwadratowej f (5 marca 2017 17:44:28)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe (o ile istnieją) funkcji kwadratowej f (5 marca 2017 17:44:25)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe (o ile istnieją) funkcji kwadratowej f (5 marca 2017 17:44:20)

10
0
Na świadectwie Agnieszki widnieje piętnaście ocen.... (5 marca 2017 17:08:43)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długosci 37,37 i 24. (5 marca 2017 17:08:15)

1
0
Oblicz średnią ważoną liczb (5 marca 2017 17:02:26)

0
-1
Oblicz średnią ważoną liczb (5 marca 2017 17:02:24)

0
-15
Oblicz pole zaznaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (5 marca 2017 11:39:01)

15
0
Oblicz pole zaznaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (5 marca 2017 11:39:00)

10
0
O ile zwiększy się objętość kuli, jeśli promień zwiększymy 2 razy? (5 marca 2017 03:12:30)

10
0
Z talii 52 kart losujemy 7 kart (4 marca 2017 01:23:22)

10
0
Pewna liczba przy dzieleniu przez 51 daje resztę 40 (4 marca 2017 01:22:37)

10
0
Wypisz jak najwięcej liczb trzycyfrowych, których suma ... (4 marca 2017 01:22:20)

10
0
Rzucamy kolejno monetą, następnie 2 razy kostką (4 marca 2017 01:22:10)

10
0
Ile jest różnych liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach (4 marca 2017 01:22:04)

10
0
Liczba dodatnia b jest większa od liczby a o 20% (3 marca 2017 01:52:42)

10
0
Z grupy dwóch kobiet i czterech mężczyzn losujemy 3 - osobową delegację (3 marca 2017 01:52:30)

10
0
Doświadczenie losowe polega na pięciokrotnym rzucie monetą (3 marca 2017 01:51:30)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długości 10,10,12 (3 marca 2017 01:50:54)

10
0
Liczbę 946 przedstaw w postaci sumy 3 składników (3 marca 2017 01:50:43)

10
0
Masz 49 piłek, w tym 6 białych. Wyciągając 12 piłek (3 marca 2017 01:49:10)

10
0
Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno 2 razy po 1 liczbie (3 marca 2017 01:49:00)

10
0
Cenę książki obniżono o 10%. O ile procent należy podwyższyć ... (3 marca 2017 01:48:51)

10
0
Wyznacz wartość m, dla której proste są prostopadłe (2 marca 2017 21:56:53)

10
0
Wyznacz wartość m, dla której proste są prostopadłe (2 marca 2017 21:55:39)

10
0
Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego (2 marca 2017 20:37:33)

10
0
Pan Jan założył w banku lokatę na 2 lata w kwocie 100 zł (2 marca 2017 19:35:44)

10
0
Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego (2 marca 2017 19:15:23)

10
0
Spółka akcyjna "Korzyść" zakupiła na giełdzie akcje (2 marca 2017 18:54:51)

10
0
Na Warmii i Mazurach (2 marca 2017 18:46:25)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (2 marca 2017 00:39:43)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (2 marca 2017 00:39:39)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (2 marca 2017 00:39:36)

10
0
Z miejscowości A o godzinie 8:00 wyruszyli łódką dwaj turyści (2 marca 2017 00:39:15)

10
0
Aby wydrukować cały nakład gazety na dwóch maszynach (2 marca 2017 00:39:01)

10
0
Rowerzysta jadący z prędkością 16 km/h (2 marca 2017 00:38:36)

10
0
Kto z was dobrze liczy? (1 marca 2017 23:49:26)

0
-2
Kto z was dobrze liczy? (1 marca 2017 23:15:43)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (1 marca 2017 17:56:35)

15
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 17:21:09)

10
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 17:21:08)

10
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 17:21:06)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (1 marca 2017 16:14:13)

0
-1
Streszczenie (1 marca 2017 03:08:48)

0
-1
Streszczenie (1 marca 2017 03:07:27)

10
0
Oblicz, ile jest liczb czterocyfrowych podzielnych przez 25 (1 marca 2017 02:17:10)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach - liceum (1 marca 2017 02:17:01)

10
0
Wyznacz odwrotność liczby - potęgi i pierwiastki (1 marca 2017 02:16:49)

10
0
Z grupy 9 osób 4 chłopców i 5 dziewcząt wybieramy losowo 2 (1 marca 2017 02:16:40)

10
0
Zadanie z treścią (1 marca 2017 02:16:29)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (1 marca 2017 02:05:44)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (1 marca 2017 02:05:29)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (1 marca 2017 02:05:26)

10
0
Pan Jan założył w banku lokatę na 2 lata w kwocie 100 zł (1 marca 2017 02:05:14)

10
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 02:05:05)

10
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 02:05:01)

10
0
Sprawdzian długość okręgu i pole koła matematyka z plusem (28 lutego 2017 17:28:45)

15
0
Zadania 4 strona 59 (28 lutego 2017 17:25:06)

10
0
Zadania 4 strona 59 (28 lutego 2017 17:24:34)

10
0
Producent sprzedaje plecak za 450 zł. Hurtownik zwiększa (28 lutego 2017 15:28:17)

15
0
Producent sprzedaje plecak za 450 zł. Hurtownik zwiększa (28 lutego 2017 15:28:15)

15
0
Kasia ma 160 cm wzrostu . Adam jest o 6 1/4 % wyższy (28 lutego 2017 15:27:38)

10
0
Kasia ma 160 cm wzrostu . Adam jest o 6 1/4 % wyższy (28 lutego 2017 15:27:36)

15
0
Wielomiany - rozwiązywanie nierówności (28 lutego 2017 06:38:18)

10
0
Wielomiany - rozwiązywanie nierówności (28 lutego 2017 06:38:17)

15
0
Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 większej (28 lutego 2017 06:37:51)

10
0
Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 większej (28 lutego 2017 06:37:50)

10
0
Wielomiany - rozwiązywanie równań (28 lutego 2017 06:36:41)

15
0
Wielomiany - rozwiązywanie równań (28 lutego 2017 06:36:39)

10
0
Prawdopodobieństwo (28 lutego 2017 01:49:28)

10
0
Sprawdź, czy trójkąt o bokach długości: a,b,c jest ostrokątny (28 lutego 2017 01:48:51)

10
0
Producent sprzedaje plecak za 450 zł. Hurtownik zwiększa (28 lutego 2017 01:48:29)

10
0
Kasia ma 160 cm wzrostu . Adam jest o 6 1/4 % wyższy (28 lutego 2017 01:48:15)

10
0
Wielomiany - rozwiązywanie równań (28 lutego 2017 01:47:55)

10
0
Drewniany klocek w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 5cm x 4cm x 9cm (28 lutego 2017 01:47:42)

10
0
Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 większej (28 lutego 2017 01:47:30)

10
0
Wielomiany - rozwiązywanie nierówności (28 lutego 2017 01:47:06)

10
0
Jaką kwotę należy wpłacać corocznie (na początku roku) na konto (28 lutego 2017 01:46:44)

15
0
Wyznacz wartości parametru m, dla których punkt przecięcia (27 lutego 2017 17:02:55)

10
0
Iloczyn wylosowanych liczb jest nie mniejszy niż 18 (27 lutego 2017 14:28:33)

10
0
Iloczyn wyrzuconych oczek jest kwadratem liczby naturalnej (27 lutego 2017 14:28:22)

10
0
W ciągu tygodnia Janek zaoszczędził 83 grosze (27 lutego 2017 14:28:10)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek większej od ich iloczynu (27 lutego 2017 00:14:04)

10
0
Jaki kapitał dostanie dziecko po 10 latach (27 lutego 2017 00:11:45)

10
0
Wyrażenie jest równe ? (27 lutego 2017 00:11:18)

10
0
Dziedzina wyrażenia (27 lutego 2017 00:10:27)

10
0
Zielony szlak obliczcie (27 lutego 2017 00:08:17)

10
0
Nierówności kwadratowe (27 lutego 2017 00:07:57)

10
0
Dzielenie i mnożenie wyrażeń wymiernych (27 lutego 2017 00:07:40)

10
0
Jaki kapitał dostanie dziecko po 20 latach (27 lutego 2017 00:06:32)

10
0
Kartki pocztowe ułożono w stosy (27 lutego 2017 00:06:07)

10
0
W urnie znajdują się 3 kule biała czarna i niebieska (27 lutego 2017 00:05:43)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa - Powtórka do matury (27 lutego 2017 00:05:15)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa - Powtórka do matury (27 lutego 2017 00:05:12)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa - Powtórka do matury (27 lutego 2017 00:05:08)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa - Powtórka do matury (27 lutego 2017 00:05:05)

10
0
W ciągu tygodnia Janek zaoszczędził 83 grosze (27 lutego 2017 00:02:40)

10
0
Rzucamy dwunastościenną kostką i monetą. Zapisz w tabeli (27 lutego 2017 00:00:07)

10
0
Rzucamy dwunastościenną kostką i monetą. Zapisz w tabeli (27 lutego 2017 00:00:00)

10
0
Rzucamy dwunastościenną kostką i monetą. Zapisz w tabeli (26 lutego 2017 23:59:55)

10
0
Przekątna podzieliła czworokąty na dwa trójkąty (26 lutego 2017 23:59:44)

10
0
Przekątna podzieliła czworokąty na dwa trójkąty (26 lutego 2017 23:59:41)

10
0
Na pokonanie tej samej drogi pierwszy samochód potrzebował 8 h (26 lutego 2017 23:58:42)

10
0
Droga z A do B wiedzie pod górę (26 lutego 2017 23:58:30)

10
0
Suma oczek w pierwszym i drugim rzucie będzie równa 7 (26 lutego 2017 23:58:20)

0
-1
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 kul czarnych (26 lutego 2017 18:20:59)

10
0
Przekątna podzieliła czworokąty na dwa trójkąty (26 lutego 2017 16:33:32)

0
-2
W ciągu tygodnia Janek zaoszczędził 83 grosze (25 lutego 2017 15:14:36)

10
0
Oblicz pole zaznaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (25 lutego 2017 12:08:57)

10
0
Oblicz pole zaznaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (25 lutego 2017 12:08:55)

0
-15
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:10)

15
0
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:10)

0
-15
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:08)

15
0
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:08)

0
-15
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:24)

15
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:24)

0
-15
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:22)

15
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:22)

15
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:19)

10
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:18)

10
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:16)

15
0
Planimetria (24 lutego 2017 18:19:24)

10
0
Planimetria (24 lutego 2017 18:19:21)

10
0
Planimetria (24 lutego 2017 18:19:19)

10
0
Współczynnik kierunkowy (24 lutego 2017 16:26:28)

15
0
Współczynnik kierunkowy (24 lutego 2017 16:26:27)

10
0
Rozwiąż równanie: x^3+2x^2-8x-16=0 (23 lutego 2017 18:56:38)

15
0
Rozwiąż równanie: x^3+2x^2-8x-16=0 (23 lutego 2017 18:56:37)

10
0
Jakim procentem stada 40 owiec jest 6 czarnych owiec? (23 lutego 2017 11:53:30)

15
0
Jakim procentem stada 40 owiec jest 6 czarnych owiec? (23 lutego 2017 11:53:29)

10
0
Oprocentowanie lokat bankowych - matematyka (22 lutego 2017 23:37:51)

10
0
Oprocentowanie lokat bankowych - matematyka (22 lutego 2017 23:37:49)

10
0
Oprocentowanie lokat bankowych - matematyka (22 lutego 2017 23:37:48)

10
0
Które liczby nie należą do dziedziny wyrażenia? (22 lutego 2017 22:06:14)

10
0
Planimetria (22 lutego 2017 18:17:38)

15
0
Symetryczna, sześcienna kostka ma trzy ścianki niebieskie (22 lutego 2017 16:42:17)

10
0
Symetryczna, sześcienna kostka ma trzy ścianki niebieskie (22 lutego 2017 16:42:15)

10
0
Planimetria (22 lutego 2017 14:33:09)

10
0
Doświadczenie losowe (22 lutego 2017 14:18:46)

15
0
Doświadczenie losowe (22 lutego 2017 14:18:45)

10
0
Planimetria (22 lutego 2017 12:11:09)

0
-2
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (22 lutego 2017 11:06:30)

10
0
Ciag arytmetyczny zadanie maturalne (21 lutego 2017 23:51:52)

15
0
Ciag arytmetyczny zadanie maturalne (21 lutego 2017 23:51:51)

10
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:32:06)

15
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:32:04)

0
-15
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:31:38)

15
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:31:37)

10
0
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 czarnych. Losujemy 2 razy (21 lutego 2017 15:40:39)

10
0
Tata Bartka i Jarka kupuje czapki dla synów (21 lutego 2017 15:26:18)

10
0
Pan Kowalski wziął kredyt na kupno samochodu w wysokości 40000 (21 lutego 2017 14:47:47)

10
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 11:01:08)

10
0
Rozwiąż nierówności i zbiór rozwiązań zapisz (20 lutego 2017 21:37:04)

10
0
Ile jest liczb dwucyfrowych podzielnych przez 15 i przez 20 (20 lutego 2017 20:37:06)

15
0
Ile jest liczb dwucyfrowych podzielnych przez 15 i przez 20 (20 lutego 2017 20:37:05)

10
0
Wykaż że, suma odwrotności rozwiązań równania (20 lutego 2017 15:57:53)

10
0
Oprocentowanie (20 lutego 2017 15:30:05)

10
0
Oprocentowanie (20 lutego 2017 15:30:04)

10
0
Fukcja kwadratowa - parabola (19 lutego 2017 20:17:25)

10
0
Doświadczenie polega na dwukrotnym wylosowaniu piłki (19 lutego 2017 20:15:56)

10
0
Średnia zarobków w firmie liczącej 20 osób równa się 3400 (19 lutego 2017 20:15:39)

10
0
Dany jest ciąg (x, 2x+y, y, 18). Wyznacz x i y (19 lutego 2017 20:15:28)

10
0
Dany jest ciąg (x, 2x+y, y, 18). Wyznacz x i y (19 lutego 2017 20:15:23)

10
0
Korzystając z własności wartości bezwzględnej, oblicz (19 lutego 2017 20:14:59)

10
0
Korzystając z własności wartości bezwzględnej, oblicz (19 lutego 2017 20:14:55)

10
0
W sześciokącie foremnym połączono środki sąsiednich boków (19 lutego 2017 20:14:36)

10
0
Jeśli połączymy środki sąsiednich boków sześciokąta foremnego o polu 8 (19 lutego 2017 20:14:26)

10
0
Tata Bartka i Jarka kupuje czapki dla synów (19 lutego 2017 20:11:40)

10
0
W sondażu Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP) wzięło udział (19 lutego 2017 20:11:24)

10
0
Podziel tarczę zegara na trzy części tak, żeby suma (19 lutego 2017 20:10:59)

10
0
Wyznacz Prawdopodobieństwo (19 lutego 2017 20:10:41)

10
0
Wyznacz prawdopodobieństwo. (19 lutego 2017 20:10:30)

10
0
Oblicz prawdopodobienstwo. (19 lutego 2017 20:10:08)

10
0
Wykaż że, suma odwrotności rozwiązań równania (19 lutego 2017 20:09:56)

10
0
Wyznacz liczby. (19 lutego 2017 20:09:46)

10
0
Oprocentowanie (19 lutego 2017 20:08:43)

10
0
Oprocentowanie (19 lutego 2017 20:08:42)

10
0
Przystawanie i podobieństwo figur (19 lutego 2017 18:26:27)

15
0