luna

0
-1
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 kul czarnych (26 lutego 2017 18:20:59)

10
0
Przekątna podzieliła czworokąty na dwa trójkąty (26 lutego 2017 16:33:32)

0
-2
W ciągu tygodnia Janek zaoszczędził 83 grosze (25 lutego 2017 15:14:36)

10
0
Oblicz pole zanaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (25 lutego 2017 12:08:57)

10
0
Oblicz pole zanaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (25 lutego 2017 12:08:55)

0
-15
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:10)

15
0
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:10)

0
-15
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:08)

15
0
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:08)

0
-15
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:24)

15
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:24)

0
-15
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:22)

15
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:22)

15
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:19)

10
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:18)

10
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:16)

15
0
Planimetria (24 lutego 2017 18:19:24)

10
0
Planimetria (24 lutego 2017 18:19:21)

10
0
Planimetria (24 lutego 2017 18:19:19)

10
0
Współczynnik kierunkowy (24 lutego 2017 16:26:28)

15
0
Współczynnik kierunkowy (24 lutego 2017 16:26:27)

10
0
Rozwiąż równanie: x^3+2x^2-8x-16=0 (23 lutego 2017 18:56:38)

15
0
Rozwiąż równanie: x^3+2x^2-8x-16=0 (23 lutego 2017 18:56:37)

10
0
Jakim procentem stada 40 owiec jest 6 czarnych owiec? (23 lutego 2017 11:53:30)

15
0
Jakim procentem stada 40 owiec jest 6 czarnych owiec? (23 lutego 2017 11:53:29)

10
0
Oprocentowanie lokat bankowych - matematyka (22 lutego 2017 23:37:51)

10
0
Oprocentowanie lokat bankowych - matematyka (22 lutego 2017 23:37:49)

10
0
Oprocentowanie lokat bankowych - matematyka (22 lutego 2017 23:37:48)

10
0
Które liczby nie należą do dziedziny wyrażenia? (22 lutego 2017 22:06:14)

10
0
Planimetria (22 lutego 2017 18:17:38)

15
0
Symetryczna, sześcienna kostka ma trzy ścianki niebieskie (22 lutego 2017 16:42:17)

10
0
Symetryczna, sześcienna kostka ma trzy ścianki niebieskie (22 lutego 2017 16:42:15)

10
0
Planimetria (22 lutego 2017 14:33:09)

10
0
Doświadczenie losowe (22 lutego 2017 14:18:46)

15
0
Doświadczenie losowe (22 lutego 2017 14:18:45)

10
0
Planimetria (22 lutego 2017 12:11:09)

0
-2
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (22 lutego 2017 11:06:30)

10
0
Ciag arytmetyczny zadanie maturalne (21 lutego 2017 23:51:52)

15
0
Ciag arytmetyczny zadanie maturalne (21 lutego 2017 23:51:51)

10
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:32:06)

15
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:32:04)

0
-15
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:31:38)

15
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:31:37)

10
0
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 czarnych. Losujemy 2 razy (21 lutego 2017 15:40:39)

10
0
Tata Bartka i Jarka kupuje czapki dla synów (21 lutego 2017 15:26:18)

10
0
Pan Kowalski wziął kredyt na kupno samochodu w wysokości 40000 (21 lutego 2017 14:47:47)

10
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 11:01:08)

10
0
Rozwiąż nierówności i zbiór rozwiązań zapisz (20 lutego 2017 21:37:04)

10
0
Ile jest liczb dwucyfrowych podzielnych przez 15 i przez 20 (20 lutego 2017 20:37:06)

15
0
Ile jest liczb dwucyfrowych podzielnych przez 15 i przez 20 (20 lutego 2017 20:37:05)

10
0
Wykaż że, suma odwrotności rozwiązań równania (20 lutego 2017 15:57:53)

10
0
Oprocentowanie (20 lutego 2017 15:30:05)

10
0
Oprocentowanie (20 lutego 2017 15:30:04)

10
0
Fukcja kwadratowa - parabola (19 lutego 2017 20:17:25)

10
0
Doświadczenie polega na dwukrotnym wylosowaniu piłki (19 lutego 2017 20:15:56)

10
0
Średnia zarobków w firmie liczącej 20 osób równa się 3400 (19 lutego 2017 20:15:39)

10
0
Dany jest ciąg (x, 2x+y, y, 18). Wyznacz x i y (19 lutego 2017 20:15:28)

10
0
Dany jest ciąg (x, 2x+y, y, 18). Wyznacz x i y (19 lutego 2017 20:15:23)

10
0
Korzystając z własności wartości bezwzględnej, oblicz (19 lutego 2017 20:14:59)

10
0
Korzystając z własności wartości bezwzględnej, oblicz (19 lutego 2017 20:14:55)

10
0
W sześciokącie foremnym połączono środki sąsiednich boków (19 lutego 2017 20:14:36)

10
0
Jeśli połączymy środki sąsiednich boków sześciokąta foremnego o polu 8 (19 lutego 2017 20:14:26)

10
0
Tata Bartka i Jarka kupuje czapki dla synów (19 lutego 2017 20:11:40)

10
0
W sondażu Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP) wzięło udział (19 lutego 2017 20:11:24)

10
0
Podziel tarczę zegara na trzy części tak, żeby suma (19 lutego 2017 20:10:59)

10
0
Wyznacz Prawdopodobieństwo (19 lutego 2017 20:10:41)

10
0
Wyznacz prawdopodobieństwo. (19 lutego 2017 20:10:30)

10
0
Oblicz prawdopodobienstwo. (19 lutego 2017 20:10:08)

10
0
Wykaż że, suma odwrotności rozwiązań równania (19 lutego 2017 20:09:56)

10
0
Wyznacz liczby. (19 lutego 2017 20:09:46)

10
0
Oprocentowanie (19 lutego 2017 20:08:43)

10
0
Oprocentowanie (19 lutego 2017 20:08:42)

10
0
Przystawanie i podobieństwo figur (19 lutego 2017 18:26:27)

15
0
Równania i Nierówności część 3 (19 lutego 2017 16:35:36)

10
0
W magazynie budowlanym "DOM" łącznie z szefem pracuje 25 osób. (18 lutego 2017 17:40:37)

15
0
Z badań wynika, że średnio 12% szpilek w opakowaniu jest wadliwych (17 lutego 2017 12:08:15)

10
0
Z badań wynika, że średnio 12% szpilek w opakowaniu jest wadliwych (17 lutego 2017 12:08:13)

15
0
Największa wartość funkcji kwadratowej f jest równa 9 (16 lutego 2017 18:16:42)

15
0
Rozwiąż równanie, nierówności podwójne (16 lutego 2017 18:12:52)

15
0
Prawdopodobieństwo zdarzeń - losowo wybrana karta jest kierem (16 lutego 2017 16:44:07)

15
0
Wśród dziesięciu losów loteryjnych znajduje się jeden los z wygraną (16 lutego 2017 15:39:19)

15
0
Iloczyn liczb oczek otrzymanych w trzech rzutach będzie równy 48. (16 lutego 2017 13:38:19)

15
0
Prawdopodobieństwo, że z 12 klientów urzędu 3 zostanie skontrolowanych (16 lutego 2017 13:25:04)

15
0
Prawdopodobieństwo, że otrzymamy piątkę , pod warunkiem ... (16 lutego 2017 12:02:43)

10
0
Zadanie 4 pomocy (16 lutego 2017 11:14:34)

10
0
Rzucamy 50 razy dwiema sześciennymi kostami do gry (16 lutego 2017 03:16:24)

10
0
W klasie Ia jest 10 dziewczynek i 20 chłopców (16 lutego 2017 03:13:16)

10
0
Kombinatoryka. (16 lutego 2017 03:12:29)

10
0
W czworokącie ABCD miary kątów ADC oraz ABC są równe (16 lutego 2017 03:11:02)

10
0
Klasa liczy 30 osób i każda osoba z tej klasy uczy sie co najmniej jednego języka obcego. (16 lutego 2017 03:10:50)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy jednego asa (16 lutego 2017 03:09:53)

10
0
Wykaż, że wyrażenie jest podzielne przez inne wyrażenie (16 lutego 2017 03:09:38)

10
0
W torebce jest 5 cukierków owocowych, 14 miętowych (16 lutego 2017 03:09:30)

10
0
Działania na zdarzeniach (16 lutego 2017 03:09:22)

10
0
Dwóch robotników z różną wydajnością miało wykonać pracę (16 lutego 2017 03:07:38)

10
0
Na jaki procent wpłacono do banku 10000 zł (16 lutego 2017 03:07:15)

10
0
Dane wyrażenie przedstaw w postaci potęgi o podstawie 4 (16 lutego 2017 03:07:06)

10
0
Mając dane sumy algebraiczne S=2x^4-1 i T=3x^2-2x+1 (16 lutego 2017 03:06:55)

10
0
Prawdopodobieństwo, że otrzymamy piątkę , pod warunkiem ... (16 lutego 2017 03:06:30)

10
0
Największa wartość funkcji kwadratowej f jest równa 9 (16 lutego 2017 03:06:04)

10
0
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(1,1) oraz B(-2,7) (16 lutego 2017 03:05:46)

10
0
Rozwiąż równanie, nierówności podwójne (16 lutego 2017 03:05:33)

10
0
Sprawdż czy punkt p (-3,3) jest punktem przecięcia się prostych (16 lutego 2017 03:05:20)

10
0
Z talii 52 kart w sposób losowy wyciągamy 2 karty (16 lutego 2017 03:04:56)

15
0
Wyznacz prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek równej 3 (15 lutego 2017 19:04:56)

10
0
Wyznacz prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek równej 3 (15 lutego 2017 18:55:33)

10
0
Wyznacz prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek równej 3 (15 lutego 2017 18:55:32)

10
0
Z cyfr ze zbioru B = {6,7,8,9} tworzymy wszystkie możliwe liczby (15 lutego 2017 18:37:53)

15
0
Z cyfr ze zbioru B = {6,7,8,9} tworzymy wszystkie możliwe liczby (15 lutego 2017 18:37:52)

10
0
Funkcje,wykres. (15 lutego 2017 18:24:54)

15
0
Funkcje,wykres. (15 lutego 2017 18:24:53)

10
0
Zadanie 24 strona 139 matematyka 2 . (15 lutego 2017 17:58:56)

10
0
Uzasadnij że funkcje f(x) = pierwiastek z x oraz g(x) ... (15 lutego 2017 17:52:02)

15
0
Uzasadnij że funkcje f(x) = pierwiastek z x oraz g(x) ... (15 lutego 2017 17:52:02)

15
0
Rzucamy 5 razy dwiema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo (15 lutego 2017 16:46:19)

0
-15
Rzucamy 5 razy dwiema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo (15 lutego 2017 16:46:17)

15
0
Rzucamy 5 razy dwiema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo (15 lutego 2017 16:46:15)

10
0
Rzucamy 5 razy dwiema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo (15 lutego 2017 16:46:13)

10
0
Mając dane sumy algebraiczne S=2x^4-1 i T=3x^2-2x+1 (15 lutego 2017 16:32:10)

15
0
Przy produkcji w zakładzie A powstaje 2% braków, zaś w zakładzie B 5% (15 lutego 2017 16:14:56)

10
0
Przy produkcji w zakładzie A powstaje 2% braków, zaś w zakładzie B 5% (15 lutego 2017 16:14:52)

15
0
Prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek jest mniejsza niż 12 (15 lutego 2017 13:01:22)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek jest mniejsza niż 12 (15 lutego 2017 13:01:17)

10
0
Ile osób nie uczy się TYLKO języka niemieckiego? (14 lutego 2017 15:39:44)

15
0
Ile osób nie uczy się TYLKO języka niemieckiego? (14 lutego 2017 15:39:43)

15
0
Z urny, w której jest 13 losów, w tym 5 wygrywających, wyciągamy 3 losy (14 lutego 2017 12:42:30)

10
0
Z urny, w której jest 13 losów, w tym 5 wygrywających, wyciągamy 3 losy (14 lutego 2017 12:36:41)

10
0
Z urny, w której jest 13 losów, w tym 5 wygrywających, wyciągamy 3 losy (14 lutego 2017 11:21:12)

10
0
W urnie umieszczono po sześć kul białych, czarnych i zielonych (14 lutego 2017 11:21:03)

10
0
Działania na potęgach (13 lutego 2017 19:35:01)

10
0
Oblicz ułamek piętrowy (13 lutego 2017 19:17:03)

10
0
Na ile sposobów można umieścić 22 kule trzech w szufladach (13 lutego 2017 14:52:09)

15
0
Czy może ktoś mi sprawdzić to zadanie. Kombinatoryka) (13 lutego 2017 14:21:55)

15
0
Kombinatoryka (13 lutego 2017 14:16:59)

10
0
Kombinatoryka (13 lutego 2017 14:08:13)

10
0
Ile osób przywitało się, jeżeli nastąpiło 10 powitań (13 lutego 2017 10:05:34)

10
0
Marek i Jarek chcą dotrzeć z punktu A do punktu B (12 lutego 2017 22:41:09)

10
0
Dla jakich wartości parametru m dwa różne pierwiastki x1 i x2 (12 lutego 2017 22:30:46)

10
0
Czy może ktoś mi sprawdzić to zadanie. Kombinatoryka) (12 lutego 2017 22:19:11)

15
0
O ile procent więcej głosów otrzymała partia B niż partia C? (12 lutego 2017 22:12:37)

10
0
O ile procent więcej głosów otrzymała partia B niż partia C? (12 lutego 2017 22:12:33)

10
0
Czy może ktoś mi sprawdzić to zadanie. Kombinatoryka) (12 lutego 2017 17:45:46)

15
0
Urywek zadania maturalnego (wzory Viete'a). (12 lutego 2017 15:14:24)

10
0
Urywek zadania maturalnego (wzory Viete'a). (12 lutego 2017 15:14:22)

10
0
Zadanie z kombinatoryki (11 lutego 2017 21:59:28)

10
0
Kombinatoryka (11 lutego 2017 20:36:08)

10
0
Ocenę semestralną z matematyki oblicza się zaokrąglając (11 lutego 2017 16:40:23)

10
0
W pojemniku znajdują sie kule: 3 białe i 6 czarnych (11 lutego 2017 13:58:11)

10
0
Liczby x, 5-x, 18 tworzą ciąg arytmetyczny (11 lutego 2017 13:57:49)

10
0
Rzucamy czterokrotnie kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ... (10 lutego 2017 23:32:26)

10
0
Z cyfr ze zbioru B = {6,7,8,9} tworzymy wszystkie możliwe liczby (10 lutego 2017 23:31:04)

10
0
Rozwiąż nierówności i równanie wykładnicze (10 lutego 2017 23:30:11)

10
0
Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych większych od 555 (10 lutego 2017 23:29:42)

10
0
Wyznacz wszystkie pary liczb x, y takich, że ich suma, iloczyn (10 lutego 2017 23:29:26)

10
0
Zmierzono wzrost uczniów pewnego liceum (10 lutego 2017 23:29:16)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. (10 lutego 2017 23:29:05)

10
0
Średnia płaca w pięcioosobowej firmie wynosi 3800 (10 lutego 2017 23:28:26)

10
0
Liczby 12, x+y, y-1, -9 są kolejnymi wyrazami ciągu (10 lutego 2017 23:28:14)

10
0
Liczby 12, x+y, y-1, -9 są kolejnymi wyrazami ciągu (10 lutego 2017 23:28:09)

10
0
W pojemniku znajdują sie kule: 3 białe i 6 czarnych (10 lutego 2017 23:27:42)

10
0
W pewnej szkole obowiązuje w miarę jednolity strój (10 lutego 2017 23:27:13)

10
0
Prawdopodobieństwo, że za pierwszym ... liczba podzielna przez 3 (10 lutego 2017 23:26:52)

10
0
Wyrazami ciągu arytmetycznego (an) są kolejne liczby naturalne (10 lutego 2017 23:26:32)

10
0
Liczby wymierne (10 lutego 2017 22:41:30)

15
0
Liczby wymierne (10 lutego 2017 22:41:28)

10
0
Liczbą większą od zera jest liczba: (10 lutego 2017 16:23:46)

10
0
Zmierzono wzrost uczennic pewnego liceum. Najniższa z nich mierzyła (10 lutego 2017 16:10:02)

10
0
Liczbą większą od zera jest liczba: (10 lutego 2017 16:00:29)

15
0
Liczbą większą od zera jest liczba: (10 lutego 2017 16:00:27)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (10 lutego 2017 11:12:23)

15
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (10 lutego 2017 08:29:27)

0
-10
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (10 lutego 2017 08:03:14)

10
0
Na świadectwie Natalii widnieje piętnaście ocen (10 lutego 2017 08:02:56)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (10 lutego 2017 08:02:42)

15
0
Ile jest różnych liczb trzycyfrowych (9 lutego 2017 20:43:24)

10
0
Ile jest różnych liczb trzycyfrowych (9 lutego 2017 20:43:23)

10
0
Z cyfr ze zbioru x={0,1,2,3} tworzymy wszystkie liczby trzycyfrowe (9 lutego 2017 20:35:13)

15
0
Z cyfr ze zbioru x={0,1,2,3} tworzymy wszystkie liczby trzycyfrowe (9 lutego 2017 20:35:11)

10
0
Laptop kosztujący 2150 zł można kupić, rozkładając jego cenę (9 lutego 2017 18:46:10)

10
0
Oblicz miejsca zerowe funkcji f(x)=x^2+3x-10 (9 lutego 2017 16:46:40)

10
0
Dana jest funkcja kwadratowa f(x)= x^2 -6x+8 (9 lutego 2017 15:08:12)

10
0
W grupie 20 osób jest 12 kobiet. Ile jest sposobów wybrania ... (9 lutego 2017 15:07:55)

10
0
Dane są liczby 5,2,7,1,6,3,p. Niech M oznacza medianę (9 lutego 2017 15:07:11)

10
0
Na świadectwie Natalii widnieje piętnaście ocen (9 lutego 2017 15:06:29)

10
0
Udowodnij że odchylenie standardowe liczb 12,6,a,14,10 jest równe.. (9 lutego 2017 15:06:03)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (9 lutego 2017 15:05:52)

10
0
Laptop kosztujący 2150 zł można kupić, rozkładając jego cenę (9 lutego 2017 15:05:11)

10
0
Dwie maszyny pracując równocześnie mogą wykonać pewną pracę (9 lutego 2017 15:04:57)

10
0
Dwie maszyny pracując równocześnie mogą wykonać pewną pracę (9 lutego 2017 15:04:46)

10
0
Co najmniej ile razy należy rzucić kostką, aby z prawdopodobieństwem (9 lutego 2017 15:04:33)

10
0
Na półce znajdują sie 4 kryminały, 4 powieści podróżnicze i 2 tomiki (9 lutego 2017 15:03:46)

10
0
Zadanie tekstowe (8 lutego 2017 21:02:19)

10
0
Z przystani wypłynęły jednocześnie parowiec pasażerski i kuter (8 lutego 2017 17:58:23)

10
0
Oblicz wartości wielomianu w dla: x=0, x=1/2, x=-2, x=-3 (8 lutego 2017 17:56:01)

10
0
Działania na potęgach gimnazjum 3 klasa (8 lutego 2017 16:39:25)

0
-2
Działania na potęgach gimnazjum 3 klasa (8 lutego 2017 15:29:02)

10
0
Ala, Basia, Celina, Dorota i Eliza wykonały serie rzutów kostką (8 lutego 2017 15:21:08)

10
0
Właściciel hurtowni Raj Łasucha zmieszał cztery rodzaje cukierków (8 lutego 2017 14:58:31)

10
0
Funkcje . Postać iloczynowa. (7 lutego 2017 18:01:55)

15
0
Funkcje . Postać iloczynowa. (7 lutego 2017 18:01:50)

10
0
Zadanie 3.9 figury geometryczne (7 lutego 2017 15:23:05)

10
0
Zadanie z prawdopodobieństwa (7 lutego 2017 11:02:30)

10
0
Zadanie z prawdopodobieństwa (7 lutego 2017 11:02:25)

10
0
Średnia arytmetyczna zestawu liczb 1,5,3,2,4,6,5,3,7,1,2,4,6,a,b (7 lutego 2017 11:02:10)

10
0
Producent zważył 100 puszek z kawiorem ... (7 lutego 2017 11:01:57)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że w rzucie dwiema sześciennymi kostkami (7 lutego 2017 11:01:43)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (7 lutego 2017 11:01:26)

10
0
Statystyka opisowa (7 lutego 2017 11:00:45)

10
0
Rozwiązywanie równań logarytmicznych (7 lutego 2017 11:00:36)

10
0
Statystyka opisowa (7 lutego 2017 11:00:13)

10
0
Na półce stoi 10 szklanek, w tym 3 pękniete. Losujemy ... (7 lutego 2017 02:28:41)

10
0
Niech x oznacza średnia arytmetyczną liczb a,b,c,d .Uzasadnij... (7 lutego 2017 02:28:03)

10
0
Rowerzysta wjechał pod górę z prędkością 10 km/h, a zjechał z góry (7 lutego 2017 02:27:42)

10
0
Funkcje . Postać iloczynowa. (7 lutego 2017 02:26:58)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach podzielnych przez 4? (7 lutego 2017 02:26:25)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych podzielnych przez 13? (7 lutego 2017 02:25:53)

10
0
W urnie jest 5 kul białych i 9 kul czarnych. Losujemy dwa razy (7 lutego 2017 02:25:38)

10
0
Ile wyrazów mających sens lub niemających sensu można utworzyć (7 lutego 2017 02:25:26)

15
0
Kombinatoryka. (6 lutego 2017 22:33:17)

10
0
Kombinatoryka. (6 lutego 2017 22:33:16)

10
0
Czy x jest liczbą całkowitą? Czy jest liczbą wymierną? (6 lutego 2017 20:10:17)

10
0
Figury na płaszczyźnie - gimnazjum 3 klasa (6 lutego 2017 19:18:37)

10
0
Ile jest różnych liczb trzycyfrowych których iloczyn cyfr jest równy 6 (5 lutego 2017 21:01:08)

10
0
Zamień jednostki objętości (5 lutego 2017 13:50:11)

15
0
Ile jest różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 2 lub 5 (4 lutego 2017 20:40:18)

10
0
Ile jest różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 2 lub 5 (4 lutego 2017 20:40:17)

10
0
Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (4 lutego 2017 17:37:29)

10
0
Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (4 lutego 2017 17:37:22)

15
0
Ile jest różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 2 lub przez 3? (4 lutego 2017 17:32:40)

10
0
Ile jest różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 2 lub przez 3? (4 lutego 2017 17:32:39)

15
0
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (4 lutego 2017 14:44:56)

0
-15
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (4 lutego 2017 14:44:53)

0
-1
Rozwiązywanie układów równań (4 lutego 2017 01:34:40)

10
0
Rozwiązywanie układów równań (4 lutego 2017 01:33:49)

10
0
W zespole tanecznym jest 7 dziewcząt i 7 chłopców (4 lutego 2017 01:20:30)

10
0
Na ile sposobów może ustawić się w szeregu grupa 4 chłopców i 3 dziewcząt (4 lutego 2017 01:19:51)

10
0
W pudełku znajdują się 2 kule czarne 3 białe i 5 niebieskich (4 lutego 2017 01:19:30)

10
0
Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (4 lutego 2017 01:19:18)

10
0
Ze zbioru liczb (1,2,3,4,5,6,7,8) losujemy trzy liczby bez zwracania (4 lutego 2017 01:19:08)

15
0
Na ławce ma usiąść 6 osób. Na ile sposobów jest to możliwe? (3 lutego 2017 23:11:47)

15
0
Kombinatoryka (3 lutego 2017 17:05:02)

10
0
Mediana liczb 3,0,5,1,7,4,6,2,8,1,3,5,2,6,7,4,6,5,7,a jest równa dominancie (3 lutego 2017 17:04:22)

10
0
Wyznacz równanie okręgu o środku S(-2,1) (3 lutego 2017 02:57:55)

10
0
Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, o której wiadomo (3 lutego 2017 02:57:46)

10
0
Doświadczenia losowe - rzuty kostką (3 lutego 2017 02:57:35)

10
0
Oblicz cztery początkowe wyrazy ciągu arytmetycznego (an) (3 lutego 2017 02:57:26)

10
0
Doświadczenie losowe polega na rzucie dwiema symetrycznymi monetami (3 lutego 2017 01:05:18)

10
0
Doświadczenie losowe polega na rzucie dwiema symetrycznymi monetami (3 lutego 2017 01:05:15)

10
0
Rzucamy raz sześcienną kostką. Czy zdarzenia są niezależne? (3 lutego 2017 01:05:02)

10
0
W czasie kontroli w zakładach mleczarskich zważono 120 kostek (3 lutego 2017 01:04:52)

10
0
W zakładach Ciżemka wszystkim pracownikom przyznano (3 lutego 2017 01:04:35)

10
0
Ile jest liczb pięciocyfrowych, w których zapisie pierwsza ... (3 lutego 2017 01:04:24)

10
0
Oblicz ile jest 10-cyfrowych liczb naturalnych o sumie cyfr równej 6 (3 lutego 2017 01:03:56)

10
0
Odejmowanie ułamków zwykłych - 5 klasa (3 lutego 2017 01:03:17)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A,B ⊂ Ω (3 lutego 2017 01:02:52)

10
0
Prawdopodobieństwo (3 lutego 2017 01:02:37)

10
0
Równanie okręgu zadania z rozwiązaniami (3 lutego 2017 01:02:28)

10
0
Równanie okręgu zadania z rozwiązaniami (3 lutego 2017 01:02:27)

10
0
Równanie okręgu zadania z rozwiązaniami (3 lutego 2017 01:02:23)

10
0
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub 10 (3 lutego 2017 01:02:13)

10
0
Mediana liczb 3,0,5,1,7,4,6,2,8,1,3,5,2,6,7,4,6,5,7,a jest równa dominancie (3 lutego 2017 01:02:04)

10
0
Znaczki i klaer (1 lutego 2017 22:50:09)

10
0
Oblicz przybliżoną wartość logarytmu, jeśli log 4 ≈ 0,6 oraz log 5 ≈ 0,7 (1 lutego 2017 22:49:48)

10
0
W magazynie budowlanym "DOM" łącznie z szefem pracuje 25 osób. (1 lutego 2017 22:48:12)

10
0
Kombinatoryka (1 lutego 2017 22:48:03)

10
0
Uczeń miał dwa jednakowe małe prostopadłościenne klocki (1 lutego 2017 22:31:57)

10
0
Uczeń miał dwa jednakowe małe prostopadłościenne klocki (1 lutego 2017 22:31:22)

10
0
Uczeń miał dwa jednakowe małe prostopadłościenne klocki (1 lutego 2017 22:30:19)

0
-2
Uczeń miał dwa jednakowe małe prostopadłościenne klocki (1 lutego 2017 21:22:48)

10
0
Rozwiązaniem równania -x^2(x-2)=64+2x^2 jest ... (1 lutego 2017 18:59:43)

15
0
Rozwiązaniem równania -x^2(x-2)=64+2x^2 jest ... (1 lutego 2017 18:59:41)

15
0
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (1 lutego 2017 18:57:33)

10
0
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (1 lutego 2017 18:57:31)

10
0
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (1 lutego 2017 14:55:45)

10
0
Oblicz średnią prędkość - wyprowadzenie wzoru - matematyka (1 lutego 2017 14:55:24)

10
0
Uzasadnij, że jeśli ab > 2, to a^4 + b^4 > 8 (1 lutego 2017 14:55:08)

10
0
W urnie znajduje się 10 kul czarnych, ponumerowanych od 1do 10 (1 lutego 2017 14:54:56)

0
-1
Maria Kuncewiczowa "Cudzoziemka" (1 lutego 2017 10:44:29)

10
0
Oblicz średnią prędkość - wyprowadzenie wzoru - matematyka (31 stycznia 2017 23:23:55)

10
0
Samochód przebył trasę z Warszawy do Torunia ze średnią prędkością (31 stycznia 2017 23:22:35)

10
0
Oblicz średnią prędkość - wyprowadzenie wzoru - matematyka (31 stycznia 2017 23:22:18)

15
0
Rozwiąż nierówności wykładnicze (31 stycznia 2017 21:04:02)

10
0
Rozwiąż nierówności wykładnicze (31 stycznia 2017 21:04:00)

0
-10
Oblicz średnią prędkość - wyprowadzenie wzoru - matematyka (31 stycznia 2017 20:40:25)

10
0
Rzucamy dwa razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (31 stycznia 2017 19:50:56)

10
0
Ile można utworzyć kodów, w których na początku znajdują się cyfry (31 stycznia 2017 19:50:44)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych, w których zapisie ... (31 stycznia 2017 19:50:35)

10
0
Na ile sposobów mogą usiąść 2 osoby mając do wyboru pięć miejsc (31 stycznia 2017 19:50:13)

10
0
Logarytmy zadanie maturalne (31 stycznia 2017 19:20:44)

15
0
Logarytmy zadanie maturalne (31 stycznia 2017 19:20:43)

15
0
Ile jest liczb piętnastocyfrowych, w których suma cyfr jest równa 3? (31 stycznia 2017 16:49:27)

10
0
Ile jest liczb piętnastocyfrowych, w których suma cyfr jest równa 3? (31 stycznia 2017 16:49:23)

10
0
Ze zbioru 6 kart składającego się z 2 asów, 2 dam i 2 waletów (31 stycznia 2017 16:48:19)

10
0
Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 2 cm (31 stycznia 2017 16:48:02)

10
0
Promień kuli zmniejszono 2 razy (31 stycznia 2017 16:47:49)

10
0
Dany jest okrąg o środku S=(2,3). W punkcie A=(-1,-1) ... (31 stycznia 2017 16:47:14)

10
0
Jeden z gatunków bambusa rośnie z prędkością 4cm/h (31 stycznia 2017 16:47:03)

10
0
Matematyka z plusem (31 stycznia 2017 16:17:25)

0
-1
Matematyka z plusem gimnazjum 2 klasa, Sprawdź, czy umiesz str. 47 (31 stycznia 2017 14:40:37)

10
0
Skąd wzięło się to wyrażenie? (31 stycznia 2017 12:50:16)

0
-2
POTĘGI I PIERWIASTKI (31 stycznia 2017 06:55:12)

10
0
Ile razy zmniejszy się objętość kuli, jeśli promień zmniejszymy 2 razy? (30 stycznia 2017 20:27:37)

15
0
Ile razy zmniejszy się objętość kuli, jeśli promień zmniejszymy 2 razy? (30 stycznia 2017 20:27:35)

0
-10
Ze zbioru 6 kart składającego się z 2 asów, 2 dam i 2 waletów ... (30 stycznia 2017 20:01:19)

10
0
Potęgi i pierwiastki (30 stycznia 2017 15:01:09)

10
0
Potęgi i pierwiastki (30 stycznia 2017 15:01:06)

10
0
W płocie na który wskoczył kot jest 7 szlachetek o szerokości 8 cm (29 stycznia 2017 22:42:13)

10
0
Wyrażenia algebraiczne - Zapisz liczbę o 6 większą od kwadratu liczby a (28 stycznia 2017 20:21:29)

10
0
Zapisz w postaci sumy algebraicznej (28 stycznia 2017 20:20:43)

10
0
Wykonaj mnożenie (28 stycznia 2017 20:19:51)

15
0
Wyznacz liczby x i y wiedząc, że ciąg (4,x-y,x+y,19) jest arytmetyczny (28 stycznia 2017 18:41:56)

10
0
Wyznacz liczby x i y wiedząc, że ciąg (4,x-y,x+y,19) jest arytmetyczny (28 stycznia 2017 18:41:55)

15
0
Trzy liczby, których suma jest równa 21, tworzą ciąg arytmetyczny (28 stycznia 2017 18:41:39)

10
0
Trzy liczby, których suma jest równa 21, tworzą ciąg arytmetyczny (28 stycznia 2017 18:41:38)

10
0
Maciej roznosząc ulotki w pierwszym miesiącu zarobił 440 zł (28 stycznia 2017 18:41:31)

15
0
Maciej roznosząc ulotki w pierwszym miesiącu zarobił 440 zł (28 stycznia 2017 18:41:30)

15
0
Piotr zamierza zaoszczędzić pieniądze na zaplanowany w sierpniu urlop (28 stycznia 2017 18:41:19)

10
0
Piotr zamierza zaoszczędzić pieniądze na zaplanowany w sierpniu urlop (28 stycznia 2017 18:41:18)

10
0
Wykonaj mnożenie (28 stycznia 2017 15:48:50)

10
0
Oblicz wartość liczbową wyrażeń (28 stycznia 2017 15:44:56)

10
0
Zapisz w postaci sumy algebraicznej (28 stycznia 2017 15:41:01)

10
0
Zapisz w jak najprostszej postaci (28 stycznia 2017 15:40:37)

10
0
Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne (28 stycznia 2017 15:35:00)

10
0
Wyrażenia algebraiczne - Zapisz liczbę o 6 większą od kwadratu liczby a (28 stycznia 2017 15:28:14)

10
0
Funkcja kwadratowa f(x)=x^2+bx+c jest malejąca dla x ∊ (-∞,2> (27 stycznia 2017 19:52:31)

15
0
Funkcja kwadratowa f(x)=x^2+bx+c jest malejąca dla x ∊ (-∞,2> (27 stycznia 2017 19:52:27)

10
0
Zadanie 2 z matury próbnej (27 stycznia 2017 16:04:24)

15
0
Zadanie 2 z matury próbnej (27 stycznia 2017 16:04:22)

10
0
Zadanie 1 z matury próbnej, matematyka (27 stycznia 2017 15:25:43)

15
0
Zadanie 1 z matury próbnej, matematyka (27 stycznia 2017 15:25:41)

15
0
Z dwóch miast odległych od siebie o 105 km wyruszają jednocześnie dwa samochody (27 stycznia 2017 07:10:27)

10
0
Z dwóch miast odległych od siebie o 105 km wyruszają jednocześnie dwa samochody (27 stycznia 2017 07:10:24)

10
0
Krew stanowi 10% masy ciała człowieka, a osocze stanowi 50% masy krwi (26 stycznia 2017 19:45:34)

10
0
Komputer kosztował 2800 zł. W ciągu ostatnich dwóch tygodni (26 stycznia 2017 17:45:58)

10
0
Ile jest liczb, które zapisane są tylko za pomocą cyfr 0 i 1 mają (26 stycznia 2017 16:24:35)

10
0
Dany jest ciąg liczb: 3, 7, 11, 15, 19, ... Kolejne liczby tworzone są (26 stycznia 2017 16:24:18)

10
0
Rachunek Prawdopodobieństwa i Kombinatoryka, wzory i własności (26 stycznia 2017 16:20:57)

10
0
W sklepie jest n sztuk pewnego wyrobu, w tym 30% sztuk pierwszego gatunku i 70% − drugiego (26 stycznia 2017 16:18:50)

10
0
Średnica AB okręgu ma długość 10 cm. Cięciwa BC ma długość (26 stycznia 2017 16:18:32)

10
0
Rachunek Prawdopodobieństwa i Kombinatoryka, wzory i własności (26 stycznia 2017 15:49:55)

15
0
Oblicz ile jest wszystkich liczb dwudziestocyfrowych o sumie cyfr równej 8 (26 stycznia 2017 15:48:35)

10
0
Jeśli dla x=-2 wartość wyrażenia 1/4 x^3 - 1/2 x^2 + m jest równa 0 (26 stycznia 2017 15:35:17)

15
0
Jeśli dla x=-2 wartość wyrażenia 1/4 x^3 - 1/2 x^2 + m jest równa 0 (26 stycznia 2017 15:33:42)

10
0
Jeśli dla x=-2 wartość wyrażenia 1/4 x^3 - 1/2 x^2 + m jest równa 0 (26 stycznia 2017 15:33:41)

10
0
Rzucamy trzy razy sześcienną kostką do gry . Oblicz prawdopodobieństwo (26 stycznia 2017 07:27:38)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo , że wypadną co najmniej 4 orły (26 stycznia 2017 07:27:26)

10
0
Oblicz ile jest wszystkich liczb dwudziestocyfrowych o sumie cyfr równej 8 (26 stycznia 2017 07:26:49)

10
0
Jakie powinno być roczne nominalne oprocentowanie lokaty (25 stycznia 2017 17:22:47)

10
0
10 osób zajmuje miejsca w kinie w jednym rzędzie (25 stycznia 2017 17:22:24)

10
0
W pewnej populacji 30% mężczyzn i 45% kobiet ma wyższe wykształcenie (25 stycznia 2017 17:22:12)

10
0
W urnie znajdują się trzy kule białe i dwie kule czarne (25 stycznia 2017 17:21:51)

10
0
Działania na liczbach wymiernych (25 stycznia 2017 17:20:24)

10
0
Działania na liczbach wymiernych (25 stycznia 2017 17:20:20)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką, której dwie ścianki są zielone (25 stycznia 2017 17:20:07)

10
0
Do 5% roztworu soli dosypano taką ilość soli że otrzymano 95 gramów (25 stycznia 2017 17:19:03)

10
0
Patryk i Martyna jadą na wakacje tym samym pociągiem (25 stycznia 2017 17:18:27)

10
0
Ile jest liczb, które zapisane są tylko za pomocą cyfr 0 i 1 mają (25 stycznia 2017 17:15:40)

10
0
Matematyka obliczcie (25 stycznia 2017 17:15:26)

10
0
Liczba oczek na pierwszej kostce będzie wielokrotnością liczby oczek z drugiej (25 stycznia 2017 12:19:51)

10
0
Proszę pomóżcie (25 stycznia 2017 05:45:32)

15
0
Rozwiąż równania (24 stycznia 2017 17:13:12)

10
0
Rozwiąż równania (24 stycznia 2017 17:13:11)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:42)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:37)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:30)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:24)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:20)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:19)

10
0
Doświadczenia losowe (24 stycznia 2017 00:51:10)

10
0
Trzy liczby, których suma jest równa 21, tworzą ciąg arytmetyczny (24 stycznia 2017 00:50:53)

10
0
Wyznacz liczby x i y wiedząc, że ciąg (4,x-y,x+y,19) jest arytmetyczny (24 stycznia 2017 00:50:30)

10
0
Piotr zamierza zaoszczędzić pieniądze na zaplanowany w sierpniu urlop (24 stycznia 2017 00:50:08)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo że suma oczek jest większa niż 8 (24 stycznia 2017 00:49:36)

10
0
Oblicz wartość liczbową wyrażenia x^3 - y^2 ,x=1/2 y=1,5 (24 stycznia 2017 00:48:54)

10
0
Z urny w której znajduje się 6 kul białych i 4 czarne losujemy 3 kule (24 stycznia 2017 00:48:31)

10
0
Ze zbioru cyfr {5,6,7,8} losujemy kolejno ze zwracaniem dwie cyfry (24 stycznia 2017 00:47:59)

0
-1
Dodawanie liczb (23 stycznia 2017 20:15:20)

10
0
Rysunek przedstawia beczkę, której pojemność oblicza się (23 stycznia 2017 20:07:03)

10
0
Zbadaj czy zdarzenia A, B wykluczają się? (23 stycznia 2017 14:25:57)

0
-1
Trzy liczby, których suma jest równa 21, tworzą ciąg arytmetyczny (23 stycznia 2017 13:43:08)

0
-1
Maciej roznosząc ulotki w pierwszym miesiącu zarobił 440 zł (23 stycznia 2017 13:42:56)

0
-1
Piotr zamierza zaoszczędzić pieniądze na zaplanowany w sierpniu urlop (23 stycznia 2017 13:42:10)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (23 stycznia 2017 06:47:40)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (23 stycznia 2017 06:47:36)

10
0
Ze zbioru cyfr 1,2, ... , 8 losujemy dwie cyfry ze zwracaniem (23 stycznia 2017 01:26:52)

10
0
Ze zbioru cyfr 1,2, ... , 8 losujemy dwie cyfry ze zwracaniem (23 stycznia 2017 01:26:46)

10
0
W grupie jest 15 kobiet i 18 mężczyzn. Losujemy jedną osobę (23 stycznia 2017 01:22:44)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania ... (23 stycznia 2017 01:22:31)

10
0
Z pojemnika, w którym jest 5 kul białych i 3 czarne losujemy kolejno (23 stycznia 2017 01:22:03)

10
0
Z grupy 10 chłopców i 6 dziewczyn wybrano 3 osobową delegację (23 stycznia 2017 01:21:54)

10
0
40% mieszkańców pewnej wsi posiada telefon. Oblicz, że wśród 300 ... (23 stycznia 2017 01:21:44)

10
0
90% Włochów i 40 % Polaków to zwolennicy kawy (23 stycznia 2017 01:21:20)

10
0
Spośród wszystkich liczb dwucyfowych losujemy jedną liczbę (23 stycznia 2017 01:21:02)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:45)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:23)

0
-15
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:20)

15
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:20)

15
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:11)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:07)

10
0
Na górnej stacji wyciągu są 82 cm śniegu (22 stycznia 2017 14:57:47)

10
0
Rzucamy 9 razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (22 stycznia 2017 14:39:39)

10
0
Rzucamy cztery razy monetą. Opisz zbiór zdarzeń doświadczenia (22 stycznia 2017 14:38:40)

10
0
W pudełku są dwie kule niebieskie, trzy czarne i pięć czerwonych (22 stycznia 2017 12:58:23)

10
0
Zadania dotyczące trójkątów. (22 stycznia 2017 10:18:39)

10
0
Napisz rownanie przechodzącej przez punkty A(1,1)B (-2,7) (21 stycznia 2017 21:37:18)

10
0
Napisz wzor funkcji liniowej (21 stycznia 2017 21:37:05)

10
0
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie (21 stycznia 2017 21:36:55)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek jest większa niż 8, jeżeli wiadomo ... (21 stycznia 2017 21:36:41)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A+B (21 stycznia 2017 21:36:31)

10
0
Na górnej stacji wyciągu są 82 cm śniegu (21 stycznia 2017 21:36:21)

10
0
W pudełku znajdują się 2 kule czerwone, 3 zielone i 4 niebieskie (21 stycznia 2017 21:35:56)

10
0
Grzesiek urodził sie w 1995 roku. Ile różnych kodów może utworzyć (21 stycznia 2017 21:35:38)

10
0
Niech A i B będą zdarzeniami zawartymi w przestrzeni Ω (21 stycznia 2017 21:34:32)

10
0
Mamy 5 klocków z literami A, A, K, L, S. Ustawiamy je losowo (21 stycznia 2017 21:34:19)

10
0
Na ile sposobów można wybrać spośród 6 osób delegację trzyosobową? (21 stycznia 2017 21:34:09)

10
0
Pani Ania wpłaciła do banku 5000 zł. Oprocentowanie wynosi 5.5%. (21 stycznia 2017 21:33:45)

10
0
Powtórzenie do matury, zadania zamknięte (21 stycznia 2017 16:51:39)

10
0
Powtórzenie do matury, zadania zamknięte (21 stycznia 2017 16:51:36)

10
0
Powtórzenie do matury, zadania zamknięte (21 stycznia 2017 16:51:33)

15
0
Powtórzenie do matury, zadania zamknięte (21 stycznia 2017 16:51:32)

0
-15
Dane są sumy algebraiczne S=6x^3-3x^2+4x-2 i T=x^3-x^2-2x-2 (21 stycznia 2017 10:09:14)

15
0
Balon wzniósł się w pierwszej minucie na wysokość 8 m (20 stycznia 2017 18:59:12)

10
0
Balon wzniósł się w pierwszej minucie na wysokość 8 m (20 stycznia 2017 18:59:11)

10
0
Ze zbioru liczb {1,2,3,...15} losujemy jednocześnie dwie (20 stycznia 2017 02:04:01)

10
0
Uzupełnij tabelę walec (20 stycznia 2017 01:53:09)

10
0
Obwód prostokąta jest równy 56. Oblicz pole (20 stycznia 2017 01:52:39)

10
0
Balon wzniósł się w pierwszej minucie na wysokość 8 m (20 stycznia 2017 01:52:29)

10
0
Ze zbioru {8,9,10,11,12,13,14} wybieramy losowo liczbę. Rozpatrzmy zdarzenia (20 stycznia 2017 01:51:10)

10
0
Ze zbioru {8,9,10,11,12,13,14} wybieramy losowo liczbę. Rozpatrzmy zdarzenia (20 stycznia 2017 01:51:07)

10
0
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 czarnych. Losujemy 2 razy (20 stycznia 2017 01:50:57)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych w których cyfra 3 występuje tylko raz? (20 stycznia 2017 01:50:46)

10
0
Ile jest różnych punktów o współrzędnych całkowitych (x,y) (20 stycznia 2017 01:50:37)

10
0
Rozwiąż nierówność (19 stycznia 2017 20:53:53)

10
0
Funkcja liniowa jest określona wzorem f(x)=-6x-3m+1 (19 stycznia 2017 19:35:13)

10
0
Punkt S (1,-1) jest środkiem odcinka AB (19 stycznia 2017 19:32:39)

10
0
Oblicz pole trójkąta równoramienego (19 stycznia 2017 19:27:11)

10
0
Funkcja liniowa jest określona wzorem f(x)=-6x-3m+1 (19 stycznia 2017 17:10:59)

10
0
Obliczyć sumę wszystkich liczb naturalnych od 1 do 100 jako sumę ciągu (19 stycznia 2017 00:56:27)

10
0
Z talii 24 kart losujemy jednocześnie 5 kart. Jakie jest prawdopodobieństwo (19 stycznia 2017 00:55:26)

10
0
Ile jest różnych liczb pięciocyfrowych, w których zapisie wykorzystano ... (19 stycznia 2017 00:54:55)

10
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (19 stycznia 2017 00:54:02)

10
0
Młode małżeństwo zamierza pobrać kredyt w wysokości 10 000 zł (19 stycznia 2017 00:52:56)

10
0
Młode małżeństwo zamierza pobrać kredyt w wysokości 10000 zł (19 stycznia 2017 00:47:16)

10
0
Obliczyć 6 początkowych wyrazów ciągu an=-2n+1, zbadać monotoniczność (18 stycznia 2017 23:58:38)

15
0
Obliczyć 6 początkowych wyrazów ciągu an=-2n+1, zbadać monotoniczność (18 stycznia 2017 23:35:56)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:12)

15
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:12)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:09)

15
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:09)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:07)

25
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:07)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:43:20)

15
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:43:20)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:43:15)

15
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:43:15)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:37:50)

15
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:37:50)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:37:45)

25
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:37:45)

15
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:35:35)

10
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:35:33)

10
0
Wyznaczyć miejsca zerowe, współrzędne wierzchołka paraboli i sporządzić ... (18 stycznia 2017 21:31:03)

10
0
Obliczyć ósmy wyraz ciągu geometrycznego, w którym wyraz pierwszy a1=2 (18 stycznia 2017 20:46:55)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym liceum (18 stycznia 2017 02:19:33)

10
0
Rzucamy trzema symetrycznymi sześciennymi kostkami do gry (18 stycznia 2017 00:00:36)

10
0
Rozwiąż równania wymierne (18 stycznia 2017 00:00:19)

0
-2
W płocie na który wskoczył kot jest 7 szlachetek o szerokości 8 cm (17 stycznia 2017 17:34:44)

10
0
Losujemy jedną liczbę ze zbioru (1,2,3,4, .....15). Oblicz prawdopodobieństwo (17 stycznia 2017 16:19:35)

10
0
Rzucamy 2 razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (17 stycznia 2017 16:17:50)

10
0
Rzucamy jednocześnie czworościenną symetryczną kostką do gry z oczkami (17 stycznia 2017 16:16:59)

10
0
Na rachunek oszczędnościowy wpłacono w sumie 1000 jednostek (17 stycznia 2017 16:16:47)

10
0
Oblicz, ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych parzystych o różnych cyfrach (17 stycznia 2017 16:16:13)

10
0
Oblicz, ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych parzystych o różnych cyfrach (17 stycznia 2017 14:09:52)

10
0
Oblicz, ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych parzystych o różnych cyfrach (17 stycznia 2017 14:09:50)

15
0
Ile jest liczb trzycyfrowych których iloczyn cyfr jest podzielny przez 27? (16 stycznia 2017 00:11:30)

10
0
Ile kilogramów roztworu soli o stężeniu 8% otrzymano, mieszając 1,2 kg soli (16 stycznia 2017 00:05:24)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych których iloczyn cyfr jest podzielny przez 27? (16 stycznia 2017 00:05:13)

10
0
Długość przekątnej sześcianu jest równa 6 cm. Pole powierzchni całkowitej (16 stycznia 2017 00:05:01)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że wyrzucono nieparzystą liczbę oczek i orła (16 stycznia 2017 00:04:47)

10
0
Z urny zawierającej 6 kul białych, 5 czarnych i 4 zielone losujemy cztery kule (16 stycznia 2017 00:01:46)

10
0
Na loterii są 44 losy przegrywające a pozostałe są wygrywające (15 stycznia 2017 23:04:01)

0
-2
Wysokość słupa cieczy (15 stycznia 2017 19:10:08)

10
0
Wykaż (powołując się na odpowiednie własności logarytmów) (15 stycznia 2017 16:13:33)

10
0
Wykaż (powołując się na odpowiednie własności logarytmów) (15 stycznia 2017 16:13:21)

10
0
Wiedząc, że x1, x2 są rozwiązaniami równania x^2+5x-3=0, nie wyznaczając tych rozwiązań (15 stycznia 2017 16:13:13)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wypadła co najmniej raz szóstka jeśli wiadomo że : (15 stycznia 2017 16:11:15)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wypadła co najmniej raz szóstka jeśli wiadomo że : (15 stycznia 2017 16:11:09)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wypadła co najmniej raz szóstka jeśli wiadomo że : (15 stycznia 2017 16:11:05)

15
0
Oblicz logarytmy (15 stycznia 2017 13:33:33)

10
0
Oblicz logarytmy (15 stycznia 2017 13:33:18)

0
-1
Oblicz logarytmy (15 stycznia 2017 13:32:27)

10
0
Ile wynosi mediana zestawu danych: 94, 92, 90, 90, 86, 86, 86, 72? (14 stycznia 2017 23:44:38)

10
0
Oblicz do jakiej kwoty wzrośnie kapitał w wysokości 16000 zł (14 stycznia 2017 23:42:57)

10
0
Rozwiąż układ równań (14 stycznia 2017 23:41:50)

10
0
Rozwiąż nierówność (14 stycznia 2017 23:40:45)

10
0
Rzucamy dziewięć razy symetryczną monetą (14 stycznia 2017 23:40:35)

10
0
Działania na potęgach (14 stycznia 2017 23:40:22)

10
0
Rozwiązywanie układów równań (14 stycznia 2017 23:40:07)

10
0
Rozwiąż układ równań (14 stycznia 2017 23:39:46)

10
0
Marcin ma 6 książek naukowych, wśród których jest trzytomowa Encyklopedia (14 stycznia 2017 23:39:27)

10
0
Najdłuższym owadem świata jest wielki patyczak indonezyjski, osiągający 330 mm (14 stycznia 2017 23:39:16)

10
0
Dany jest kwadrat o boku długości x. Znajdź pole kwadratu ... (14 stycznia 2017 23:39:09)

10
0
Przedstaw iloraz potęg w postaci jednej potęgi (14 stycznia 2017 23:38:54)

10
0
Przedstaw iloczyn potęg w postaci jednej potęgi: (14 stycznia 2017 23:38:46)

10
0
Wykaż, że liczba jest wymierna (14 stycznia 2017 23:38:35)

10
0
Oblicz pole kwadratu ABCD o kolejnych wierzchołkach A, B (14 stycznia 2017 23:38:23)

10
0
Trójkąty i ich własności. (14 stycznia 2017 23:38:10)

10
0
Ze zbioru cyfr {1,2,3,4,5,6,7} losujemy cztery razy po jednej cyfrze (14 stycznia 2017 23:37:47)

10
0
Rozwiąż równania (14 stycznia 2017 23:37:40)

1
0
Rozwiąż układ równań (14 stycznia 2017 18:26:56)

0
-1
Rozwiąż układ równań (14 stycznia 2017 18:26:54)

1
0
Rozwiąż układ równań (14 stycznia 2017 18:26:53)

0
-1
Rozwiąż układ równań (14 stycznia 2017 18:26:52)

1
0
Rozwiąż układ równań (14 stycznia 2017 18:26:51)

0
-1
Rozwiąż układ równań (14 stycznia 2017 18:26:50)

15
0
Rozwiązywanie układów równań (14 stycznia 2017 17:25:22)

10
0
Oblicz wartość bezwzględną (14 stycznia 2017 15:55:53)

10
0
Napisz równanie prostej (14 stycznia 2017 14:29:01)

10
0
Wartość wyrażenia log3 0,5 + log3 6 jest równa (13 stycznia 2017 23:57:48)

10
0
Wyrażenie (2x + 1)^2 – (2x – 1)(2x + 1) można uprościć do postaci (13 stycznia 2017 23:57:36)

10
0
Bank podniósł oprocentowanie kredytu o 2 punkty procentowe (13 stycznia 2017 23:57:24)

10
0
Bank podniósł oprocentowanie kredytu o 2 punkty procentowe (13 stycznia 2017 23:57:16)

10
0
Powtórka przed egzaminem z matematyki - liceum I klasa (13 stycznia 2017 23:57:04)

10
0
Powtórka przed egzaminem z matematyki - liceum I klasa (13 stycznia 2017 23:57:00)

10
0
Powtórka przed egzaminem z matematyki - liceum I klasa (13 stycznia 2017 23:56:56)

10
0
Oblicz pole powierzchni sześcianu, jeżeli wiesz, że po zwiększeniu jego krawędzi ... (13 stycznia 2017 23:56:40)

10
0
Prawdopodobieństwo, że wypadła parzysta liczba oczek na obu kostkach (13 stycznia 2017 23:56:31)

10
0
Oblicz objętość prostopadłościanu, gdy dane są pola jego trzech ścian (13 stycznia 2017 23:56:19)

10
0
W kopercie znajduje się 11 kartek, ponumerowanych od 1 do 11 (13 stycznia 2017 23:56:08)

10
0
Oblicz objętość sześcianu o przekątnej długości d (13 stycznia 2017 23:55:54)

10
0
Pole powierzchni sześcianu jest równe 36 (13 stycznia 2017 23:55:43)

10
0
Ile jest permutacji zbioru n- elementowego? (13 stycznia 2017 23:55:32)

10
0
Oblicz tangens kąta, który tworzy przekątna sześcianu z jego ścianą boczną (13 stycznia 2017 23:55:20)

10
0
Oblicz sinus alfa i cos alfa jeśli dany jest tangens alfa (13 stycznia 2017 15:51:16)

10
0
Zmieszano solankę dwuprocentową z solanką pięcioprocentową (13 stycznia 2017 15:50:48)

10
0
Wykonaj wskazane działania na potęgach (13 stycznia 2017 14:58:30)

10
0
Masa ciała wynosi 88 kg. Osoba stoi na dwóch poduszkach (13 stycznia 2017 14:58:20)

10
0
Obwód działki w kształcie czworokąta jest równy 240 m (13 stycznia 2017 14:58:10)

15
0
Przedział. (12 stycznia 2017 17:54:11)

10
0
Przedział. (12 stycznia 2017 17:54:08)

15
0
Proste równania logarytmiczne (12 stycznia 2017 16:33:19)

10
0
Proste równania logarytmiczne (12 stycznia 2017 16:33:18)

15
0
Rozwiąż równania logarytmiczne (12 stycznia 2017 16:32:39)

15
0
Proste rownania logarytmiczne (12 stycznia 2017 16:32:31)

10
0
Proste rownania logarytmiczne (12 stycznia 2017 16:32:30)

10
0
Proste równania logarytmiczne (12 stycznia 2017 16:31:49)

15
0
Proste równania logarytmiczne (12 stycznia 2017 16:31:48)

10
0
Rozwiąż równania. Pamiętaj o określeniu dziedziny. (12 stycznia 2017 16:31:26)

0
-15
Rozwiąż równania. Pamiętaj o określeniu dziedziny. (12 stycznia 2017 16:31:25)

15
0
Rozwiąż równania. Pamiętaj o określeniu dziedziny. (12 stycznia 2017 16:31:25)

15
0
Rozwiąż równania. Pamiętaj o określeniu dziedziny. (12 stycznia 2017 16:31:21)

10
0
Rozwiąż równania. Pamiętaj o określeniu dziedziny. (12 stycznia 2017 16:31:20)

15
0
Oblicz długości odcinków x i y. (11 stycznia 2017 20:36:49)

10
0
Oblicz długości odcinków x i y. (11 stycznia 2017 20:36:48)

15
0
Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale (-oo, -3) ma wzór (11 stycznia 2017 20:07:37)

10
0
Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale (-oo, -3) ma wzór (11 stycznia 2017 20:07:36)

10
0
Pierwszą cyfrę z liczby dwucyfrowej losujemy ze zbioru: A={3,5,7,9} (11 stycznia 2017 12:46:06)

10
0
Ze zbioru X = {1,2,3,4,5,6,7,8} losujemy dwukrotnie po jednej cyfrze (11 stycznia 2017 12:45:53)

10
0
Zadania z pierwiastków i potęg (11 stycznia 2017 12:45:39)

10
0
Zadania z pierwiastków i potęg (11 stycznia 2017 12:45:35)

10
0
Zadania z pierwiastków i potęg (11 stycznia 2017 12:45:31)

10
0
Zadania z pierwiastków i potęg (11 stycznia 2017 12:45:26)

10
0
Wskaż poprawne zaokrąglenie wartości pierwiastka do pełnych dziesiątek (11 stycznia 2017 12:45:08)

10
0
Liczby i cyfry (11 stycznia 2017 12:44:58)

10
0
Liczby i cyfry (11 stycznia 2017 12:44:39)

10
0
Dodawanie odejmowanie (11 stycznia 2017 12:44:19)

10
0
Oblicz długości odcinków x i y. (11 stycznia 2017 12:44:08)

10
0
Oblicz długości odcinków x i y. (11 stycznia 2017 12:44:02)

10
0
Ile można utworzyć siedmiocyfrowych numerów telefonu (11 stycznia 2017 12:43:48)

10
0
Do windy zatrzymującej się na dziesięciu piętrach wsiadły cztery osoby (11 stycznia 2017 12:43:36)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych w których zapisie nie występuje cyfra 0 (11 stycznia 2017 12:43:27)

10
0
W pudełku jest 5 kul białych i 6 niebieskich. Losujemy 2 kule (11 stycznia 2017 12:43:00)

10
0
Udowodnij, że jeżeli stosunek rozwiązań równania kwadratowego ax^2+(2a+b)x+2b−a=0 ... (11 stycznia 2017 12:42:50)

10
0
Zestaw 4 Pierwiastki gimnazjum 3 klasa proszę o rozwiązanie (11 stycznia 2017 06:58:31)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (10 stycznia 2017 23:02:18)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (10 stycznia 2017 21:13:44)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (10 stycznia 2017 21:13:41)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (10 stycznia 2017 21:13:36)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (10 stycznia 2017 21:13:32)

1
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (10 stycznia 2017 21:09:47)

0
-1
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (10 stycznia 2017 21:09:42)

0
-2
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (10 stycznia 2017 19:42:37)

10
0
W urnie znajdują się: 4 kule białe, 6 kul czarnych oraz 2 kule zielone (10 stycznia 2017 00:42:30)

10
0
W klasie jest 35 uczniów, przy czym chłopców jest o 3 mniej niż dziewczynek (10 stycznia 2017 00:42:17)

10
0
Pierwszego dnia robotnik przekroczył normę o p% , a drugiego o q% (10 stycznia 2017 00:42:02)

10
0
Każdego dnia do zajezdni tramwajowej wraca 80% wozów nie wymagajacych naprawy (9 stycznia 2017 21:28:22)

10
0
Urna zawiera 6 kul białych i 4 czarne. Losujemy 5 razy (9 stycznia 2017 21:27:34)

10
0
Z klasy liczącej x uczniów a% było nieobecnych a b% niećwiczących (9 stycznia 2017 21:26:30)

10
0
Ile kilogramów wody trzeba odparować z 3 kg solanki o stężeniu 5% (9 stycznia 2017 21:26:17)

10
0
Rozwiąż nierówność wielomianową 4 stopnia (9 stycznia 2017 21:26:04)

10
0
Prawdopodobieństwo, że przy rzucie pięcioma monetami otrzymamy dokładnie 2 orły (9 stycznia 2017 21:25:49)

10
0
Usuń niewymierność z mianownika ułamka (9 stycznia 2017 21:22:43)

10
0
Usuń niewymierność z mianownika ułamka (9 stycznia 2017 21:22:39)

0
-2
Usuń niewymierność z mianownika ułamka (9 stycznia 2017 20:51:55)

15
0
Dla pewnych liczb a i b zachodzą równosci a^2-b^2=16 oraz a-b=2 (9 stycznia 2017 16:25:56)

10
0
Dla pewnych liczb a i b zachodzą równosci a^2-b^2=16 oraz a-b=2 (9 stycznia 2017 16:25:55)

15
0
Obliczanie wartości bezwzględnej (9 stycznia 2017 16:25:42)

10
0
Obliczanie wartości bezwzględnej (9 stycznia 2017 16:25:40)

15
0
Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego (9 stycznia 2017 16:25:31)

10
0
Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego (9 stycznia 2017 16:25:29)

0
-15
Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego (9 stycznia 2017 16:25:27)

15
0
Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego (9 stycznia 2017 16:25:25)

10
0
Na egzaminie z matematyki 40% stanowią zadania z algebry, 30% - z geometrii (9 stycznia 2017 13:48:03)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (9 stycznia 2017 02:03:51)

10
0
12-osoobowa grupa studencka, w której jest 9 kobiet otrzymała bilety (9 stycznia 2017 01:15:52)

10
0
Na egzaminie z matematyki 40% stanowią zadania z algebry, 30% - z geometrii (9 stycznia 2017 01:15:40)

10
0
Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez trójmian kwadratowy P(x) = x^2+2x-8 (8 stycznia 2017 18:41:02)

10
0
Winda z pięcioma osobami zatrzymuje się na siedmiu piętrach (8 stycznia 2017 18:40:55)

15
0
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy.. (8 stycznia 2017 17:57:07)

10
0
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy.. (8 stycznia 2017 17:57:05)

15
0
Prosta prostopadła do prostej l o równaniu.. (8 stycznia 2017 17:56:51)

10
0
Prosta prostopadła do prostej l o równaniu.. (8 stycznia 2017 17:56:50)

10
0
Prosze obliczcie pomozcie (8 stycznia 2017 16:05:04)

15
0
W pewnym ciągu geometrycznym suma trzeciego i czwartego wyrazu (8 stycznia 2017 11:52:24)

10
0
W pewnym ciągu geometrycznym suma trzeciego i czwartego wyrazu (8 stycznia 2017 11:52:23)

15
0
Obliczanie logarytmów (8 stycznia 2017 11:09:05)

10
0
Obliczanie logarytmów (8 stycznia 2017 11:09:04)

10
0
Oblicz x, gdy log_{64}(1/4)=x (8 stycznia 2017 11:05:15)

15
0
Oblicz x, gdy log_{64}(1/4)=x (8 stycznia 2017 11:05:13)

10
0
Dane są punkty A(-3;1), B(2;4). Oblicz współrzędne wektora AB (8 stycznia 2017 11:05:03)

15
0
Dane są punkty A(-3;1), B(2;4). Oblicz współrzędne wektora AB (8 stycznia 2017 11:05:01)

10
0
Oblicz wartość wyrażenia z potęgami (8 stycznia 2017 11:04:36)

15
0
Oblicz wartość wyrażenia z potęgami (8 stycznia 2017 11:04:34)

10
0
Rzucamy 2 razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (8 stycznia 2017 00:49:39)

10
0
Rzucamy 2 razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (8 stycznia 2017 00:49:36)

10
0
Rzucamy 2 razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (8 stycznia 2017 00:49:33)

10
0
Mam brata w sumie mamy (8 stycznia 2017 00:22:27)

15
0
Mam brata w sumie mamy (8 stycznia 2017 00:22:23)

10
0
Rozwiąż nierówność wymierną (7 stycznia 2017 23:07:03)

0
-10
Rozwiąż nierówność wymierną (7 stycznia 2017 22:38:46)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (7 stycznia 2017 22:24:52)

10
0
Komputer kosztował 2800 zł. W ciągu ostatnich dwóch tygodni (7 stycznia 2017 22:23:43)

10
0
Równania i nierówności wymierne (7 stycznia 2017 22:23:10)

10
0
Oblicz godziny (7 stycznia 2017 22:22:35)

10
0
Mam brata w sumie mamy (7 stycznia 2017 22:22:18)

10
0
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy.. (7 stycznia 2017 22:21:47)

10
0
Funkcja kwadratowa rosnąca w przedziale (-oo, -3) ma wzór (7 stycznia 2017 22:21:35)

10
0
Prosta prostopadła do prostej l o równaniu.. (7 stycznia 2017 22:21:16)

10
0
Obliczanie logarytmów (7 stycznia 2017 22:17:25)

10
0
Bank obniżył oprocentowanie lokaty z 25% do 5% (7 stycznia 2017 22:16:37)

10
0
Ułamek okresowy zamień na nieskracalny ułamek zwykły: 0,(4) (7 stycznia 2017 22:16:17)

10
0
Zaobserwowano, że w pewnym drzewostanie występuje 30% buka, 60% brzozy (7 stycznia 2017 22:16:07)

10
0
W pewnym ciągu geometrycznym suma trzeciego i czwartego wyrazu (7 stycznia 2017 18:17:25)

10
0
Wyznacz dziedzinę funkcji - pierwiastki (7 stycznia 2017 17:28:13)

10
0
Równania i Nierówności część 3 (7 stycznia 2017 14:18:04)

10
0
Oblicz sumę i iloczyn miejsc zerowych funkcji kwadratowej f, jeśli takie istnieją (7 stycznia 2017 14:12:18)

1
0
Związki między funkcjami trygonometrycznymi (6 stycznia 2017 20:44:29)

0
-1
Związki między funkcjami trygonometrycznymi (6 stycznia 2017 20:44:27)

10
0
Równania i nierówności wymierne (6 stycznia 2017 20:16:12)

10
0
W pewnwj klasie maturalnej jest 40% więcej dziewcząt niż chłopców (6 stycznia 2017 19:32:23)

10
0
Równania i nierówności wymierne (6 stycznia 2017 19:09:04)

10
0
Równania i nierówności wymierne (6 stycznia 2017 19:08:30)

10
0
Wielomiany - równania i nierówności (6 stycznia 2017 18:04:45)

10
0
Wielomiany - równania i nierówności (6 stycznia 2017 18:04:42)

10
0
Funkcja liniowa (6 stycznia 2017 17:18:10)

10
0
Funkcja liniowa (6 stycznia 2017 17:18:07)

10
0
Wyraź w procentach i promilach, jakie byłoby zasolenie wody (6 stycznia 2017 15:06:44)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: orzeł wypadł co najwyżej 2 razy (6 stycznia 2017 14:55:35)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: orzeł wypadł co najwyżej 2 razy (6 stycznia 2017 14:55:33)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: orzeł wypadł co najwyżej 2 razy (6 stycznia 2017 14:55:29)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: orzeł wypadł co najwyżej 2 razy (6 stycznia 2017 14:55:26)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: orzeł wypadł co najwyżej 2 razy (6 stycznia 2017 14:55:24)

10
0
Oblicz sumę : -7-4-1+2+5+...+227 (6 stycznia 2017 14:55:09)

10
0
Pan Nowak złożył w banku 25 000 zł na 4 lata na procent składany (6 stycznia 2017 14:54:55)

10
0
Rzucamy 2 krotnie symetryczną kostką - Prawdopodobieństwo klasyczne (6 stycznia 2017 14:54:22)

10
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (5 stycznia 2017 20:08:04)

10
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (5 stycznia 2017 20:08:02)

15
0
Rozwiąż równania i nierówności (5 stycznia 2017 10:12:01)

0
-15
Rozwiąż równania i nierówności (5 stycznia 2017 10:11:59)

15
0
Rozwiąż równania i nierówności (5 stycznia 2017 10:11:59)

10
0
Rozwiąż równania i nierówności (5 stycznia 2017 10:11:29)

10
0
Rozwiąż równania i nierówności (5 stycznia 2017 10:11:15)

10
0
Rozwiąż równania i nierówności (5 stycznia 2017 10:11:13)

10
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (5 stycznia 2017 08:26:13)

10
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (5 stycznia 2017 08:26:11)

10
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (5 stycznia 2017 08:26:08)

15
0
Podaj konieczne założenia, a nastepnie uprość wyrażenie (5 stycznia 2017 00:32:33)

10
0
Sprawdź, czy podana liczba należy do przedziału (-5,5) (5 stycznia 2017 00:32:19)

15
0
Potęga o wykładniku całkowitym - powtórzenie (5 stycznia 2017 00:32:00)

15
0
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (5 stycznia 2017 00:31:45)

0
-15
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (5 stycznia 2017 00:31:41)

15
0
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (5 stycznia 2017 00:31:41)

10
0
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (5 stycznia 2017 00:31:29)

10
0
Potęga o wykładniku całkowitym - powtórzenie (5 stycznia 2017 00:31:21)

10
0
Potęga o wykładniku całkowitym - powtórzenie (5 stycznia 2017 00:31:17)

10
0
Potęga o wykładniku całkowitym - powtórzenie (5 stycznia 2017 00:31:08)

0
-2
Potęga o wykładniku całkowitym - powtórzenie (4 stycznia 2017 22:36:27)

0
-15
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (4 stycznia 2017 21:49:02)

0
-15
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (4 stycznia 2017 21:48:45)

15
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (4 stycznia 2017 21:48:45)

0
-15
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (4 stycznia 2017 21:48:32)

15
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (4 stycznia 2017 21:48:32)

15
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (4 stycznia 2017 21:48:26)

10
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (4 stycznia 2017 21:48:12)

10
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (4 stycznia 2017 21:48:09)

10
0
Ciągi liczbowe (4 stycznia 2017 19:36:29)

15
0
Ciągi liczbowe (4 stycznia 2017 19:36:28)

0
-15
Równania wykładnicze (4 stycznia 2017 19:36:13)

15
0
Równania wykładnicze (4 stycznia 2017 19:36:13)

10
0
Równania wykładnicze (4 stycznia 2017 19:36:13)

15
0
Równania wykładnicze (4 stycznia 2017 19:36:07)

10
0
Powtórka do matury z matematyki - rozwiązania (4 stycznia 2017 19:20:27)

10
0
Wielomiany - równania i nierówności (4 stycznia 2017 18:57:07)

10
0
Wielomiany - równania i nierówności (4 stycznia 2017 18:18:06)

15
0
Sprowadź do najprostszej postaci i oblicz ich wartość (4 stycznia 2017 15:06:36)

10
0
Sprowadź do najprostszej postaci i oblicz ich wartość (4 stycznia 2017 15:06:18)

10
0
Sprowadź do najprostszej postaci i oblicz ich wartość (4 stycznia 2017 15:06:14)

10
0
Sprowadź do najprostszej postaci i oblicz ich wartość (4 stycznia 2017 15:06:12)

10
0
Wyrażenia algebraiczne część 2 (4 stycznia 2017 05:59:19)

0
-15
Wyrażenia algebraiczne część 2 (4 stycznia 2017 05:59:17)

15
0
Wyrażenia algebraiczne część 2 (4 stycznia 2017 05:59:17)

0
-15
Wyrażenia algebraiczne część 2 (4 stycznia 2017 05:59:15)

15
0
Wyrażenia algebraiczne część 2 (4 stycznia 2017 05:59:15)

10
0
Wyznacz wartości parametrów a i b tak, aby wyrażenia S=(x+a)(x^2-2x+3) i T=x^3+bx+6 (4 stycznia 2017 00:18:18)

10
0
Długość okręgu opisanego na trójkącie o bokach 8,15,17 (3 stycznia 2017 21:14:17)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (3 stycznia 2017 21:13:34)

10
0
Wartość Wyrażenia (3 stycznia 2017 21:13:04)

10
0
Zadanie z trescia (3 stycznia 2017 21:11:21)

10
0
Wyrażenia algebraiczne część 2 (3 stycznia 2017 21:10:55)

10
0
Równania wykładnicze (3 stycznia 2017 21:10:37)

10
0
Równania wykładnicze (3 stycznia 2017 21:10:32)

10
0
Ciąg an jest geometryczny. Która z równości NIE jest prawdziwa? (3 stycznia 2017 21:05:24)

10
0
Babcia daje Jasiowi każdego dnia o 2 zł więcej pieniędzy (3 stycznia 2017 21:04:21)

10
0
Samochód przebył 360 km ze stałą prędkością (3 stycznia 2017 21:04:08)

10
0
Zadania z trescia (3 stycznia 2017 21:03:50)

10
0
Gospodyni wyszukała w książce przepis na ciastka (3 stycznia 2017 21:03:33)

10
0
Trójkąt ABC na rysunku obok jest równoboczny (3 stycznia 2017 21:03:15)

10
0
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy ma długość.. (3 stycznia 2017 21:02:43)

10
0
Średni wiek uczestników kółka wynosi 11 lat... (3 stycznia 2017 21:02:41)

10
0
Niech a oznacza liczbę rozwiązań równania 9^x+7*3^x-18=0 (3 stycznia 2017 21:01:51)

15
0
Do solanki o stężeniu 20% dolano 3 kg wody (3 stycznia 2017 20:58:47)

10
0
Do solanki o stężeniu 20% dolano 3 kg wody (3 stycznia 2017 20:58:39)

10
0
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy ma długość.. (3 stycznia 2017 20:57:31)

10
0
Do solanki o stężeniu 20% dolano 3 kg wody (3 stycznia 2017 20:21:13)

0
-2
Do solanki o stężeniu 20% dolano 3 kg wody (3 stycznia 2017 20:21:06)

0
-2
Zadanie z trescia (3 stycznia 2017 19:20:59)

15
0
Wyrażenia algebraiczne część 2 (3 stycznia 2017 16:38:18)

10
0
Wyrażenia algebraiczne część 2 (3 stycznia 2017 16:38:14)

1
0
Równania wykładnicze (3 stycznia 2017 00:15:50)

0
-1
Równania wykładnicze (3 stycznia 2017 00:15:44)

15
0
Zadanie z trescia (2 stycznia 2017 22:27:46)

10
0
Zadanie z trescia (2 stycznia 2017 22:27:42)

10
0
Oblicz logarytmy (2 stycznia 2017 21:57:04)

0
-15
Oblicz logarytmy (2 stycznia 2017 21:57:03)

15
0
Oblicz logarytmy (2 stycznia 2017 21:57:03)

10
0
Oblicz logarytmy (2 stycznia 2017 21:57:01)

15
0
Oblicz logarytmy (2 stycznia 2017 21:57:01)

15
0
Proste nierówności wykładnicze (2 stycznia 2017 20:49:24)

10
0
Proste nierówności wykładnicze (2 stycznia 2017 20:49:23)

10
0
Najmniejsza wartość w przedziale <-3;0> funkcji (2 stycznia 2017 16:41:31)

15
0
Z jednego punktu wyruszają w tym samym kierunku trzy ciała (1 stycznia 2017 12:22:13)

10
0
Z jednego punktu wyruszają w tym samym kierunku trzy ciała (1 stycznia 2017 12:22:12)

15
0
Suma cyfr liczby trzycyfrowej wynosi 15 (1 stycznia 2017 12:14:30)

10
0
Suma cyfr liczby trzycyfrowej wynosi 15 (1 stycznia 2017 12:14:29)

0
-15
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:27)

15
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:27)

0
-15
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:24)

15
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:24)

0
-15
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:21)

15
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:21)

0
-15
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:19)

15
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:19)

15
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:16)

10
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:13)

10
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:12)

10
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:11)

10
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:07)

10
0
Zadania maturalne(ostatnie) (30 grudnia 2016 15:06:05)

10
0
Zadania maturalne (29 grudnia 2016 20:23:58)

10
0
Zadania maturalne (29 grudnia 2016 20:23:56)

10
0
Zadania maturalne (29 grudnia 2016 20:23:54)

10
0
Zadania maturalne (29 grudnia 2016 20:23:53)

10
0
Zadania maturalne (29 grudnia 2016 20:23:53)

10
0
Zadania maturalne (29 grudnia 2016 00:23:44)

10
0
Zadania maturalne (29 grudnia 2016 00:23:41)

10
0
Zadania maturalne (29 grudnia 2016 00:23:39)

10
0
Zadania maturalne (29 grudnia 2016 00:23:37)

15
0
Wielomiany gr.b zad 5 - 6 - 7 (21 grudnia 2016 21:25:29)

10
0
Wielomiany gr.b zad 5 - 6 - 7 (21 grudnia 2016 21:25:27)

0
-15
Wielomiany gr.b zad 8-9 (ostatnie potrzebne) (21 grudnia 2016 21:23:59)

15
0
Wielomiany gr.b zad 8-9 (ostatnie potrzebne) (21 grudnia 2016 21:23:59)

10
0
Wielomiany gr.b zad 8-9 (ostatnie potrzebne) (21 grudnia 2016 21:23:54)

15
0
Wielomiany gr.b zad 8-9 (ostatnie potrzebne) (21 grudnia 2016 20:15:49)

0
-15
Wielomiany gr.b zad 8-9 (ostatnie potrzebne) (21 grudnia 2016 20:15:46)

15
0
Podaną liczbę zapisz w postaci a^x, gdzie a∈n, x∈R (21 grudnia 2016 19:59:47)

10
0
Podaną liczbę zapisz w postaci a^x, gdzie a∈n, x∈R (21 grudnia 2016 19:59:45)

15
0
Wielomiany gr.b zad 8-9 (ostatnie potrzebne) (21 grudnia 2016 19:58:18)

10
0
Wielomiany gr.b zad 8-9 (ostatnie potrzebne) (21 grudnia 2016 19:58:16)

10
0
W urnie jest 6 kul : 2 czarne i 4 białe.Losujemy kolejno bez zwracania (21 grudnia 2016 13:51:35)

0
-1
Twierdzenie Talesa (21 grudnia 2016 13:04:33)

0
-1
Jak masz na imie (21 grudnia 2016 13:04:06)

0
-1
Jak masz na imie (21 grudnia 2016 13:04:00)

0
-1
Jak masz na imie (21 grudnia 2016 13:03:47)

0
-1
Jak masz na imie (21 grudnia 2016 13:03:45)

0
-1
Kupa679875643567 (21 grudnia 2016 13:03:12)

0
-1
Kupa679875643567 (21 grudnia 2016 13:03:01)

0
-1
JAK SIE PISZE KÓPA? (21 grudnia 2016 12:38:34)

0
-1
JAK SIE PISZE KÓPA? (21 grudnia 2016 12:38:29)

0
-1
JAK SIE PISZE KÓPA? (21 grudnia 2016 12:38:25)

0
-1
JAK SIE PISZE KÓPA? (21 grudnia 2016 12:38:20)

0
-1
JAK SIE PISZE KÓPA? (21 grudnia 2016 12:38:19)

0
-1
Dlaczego karmel to masło a masło to karmel (21 grudnia 2016 12:37:39)

0
-1
Dlaczego karmel to masło a masło to karmel (21 grudnia 2016 12:37:33)

0
-1
Dlaczego karmel to masło a masło to karmel (21 grudnia 2016 12:37:20)

0
-1
Dlaczego karmel to masło a masło to karmel (21 grudnia 2016 12:36:47)

10
0
Zadanie z treścią (20 grudnia 2016 17:07:37)

10
0
Bok kratki ma długość 1. Oblicz pola narysowanych figur. (19 grudnia 2016 16:22:05)

10
0
Gra, w której grają Kuba, Bartek, Mateusz i Tomek (19 grudnia 2016 06:45:09)

10
0
Objętość kuli K1 jest 27 razy większa od objętości kuli K2 (19 grudnia 2016 06:44:51)

0
-15
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (18 grudnia 2016 19:27:22)

15
0
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (18 grudnia 2016 19:27:22)

10
0
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (18 grudnia 2016 19:27:21)

0
-15
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (18 grudnia 2016 19:27:16)

15
0
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (18 grudnia 2016 19:27:16)

10
0
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (18 grudnia 2016 19:27:13)

15
0
Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów (18 grudnia 2016 15:08:52)

0
-15
Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów (18 grudnia 2016 15:08:50)

15
0
Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów (18 grudnia 2016 15:08:49)

10
0
Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów (18 grudnia 2016 15:08:48)

10
0
W szkolnym konkursie recytatorskim Kasia uzyskała 180 punktów (17 grudnia 2016 05:59:57)

10
0
Oblicz. (Liczby rzeczywiste) (16 grudnia 2016 23:51:54)

15
0
Oblicz. (Liczby rzeczywiste) (16 grudnia 2016 23:51:54)

10
0
Zadanie z treścią (16 grudnia 2016 22:49:36)

15
0
Wykonaj działania. Wynik podaj w najprostszej postaci. (16 grudnia 2016 18:56:54)

10
0
Wykonaj działania. Wynik podaj w najprostszej postaci. (16 grudnia 2016 18:56:53)

10
0
Uprość wyrażenie, a następnie oblicz jego wartość dla podanego x. (16 grudnia 2016 18:56:33)

15
0
Uprość wyrażenie, a następnie oblicz jego wartość dla podanego x. (16 grudnia 2016 18:56:32)

0
-1
Planimetria (16 grudnia 2016 12:21:09)

0
-1
Matematyka prawdopodobieństwo (16 grudnia 2016 12:00:11)

10
0
Matematyka/ pole koła (15 grudnia 2016 23:49:30)

10
0
Stereometria/ prosze o pomoc (15 grudnia 2016 23:08:08)

10
0
Wycinek koła o promieniu 2 wyznaczony przez kąt 90 stopni zwinięto (15 grudnia 2016 22:47:07)

15
0
Rozwiąż zadanie (15 grudnia 2016 22:06:36)

10
0
Rozwiąż zadanie (15 grudnia 2016 22:06:35)

10
0
Prosze o pomoc/ matma/ stereometria (15 grudnia 2016 20:48:19)

10
0
Prosze o pomoc/ matma/ stereometria (15 grudnia 2016 20:45:23)

0
-1
Dwa zadania (15 grudnia 2016 20:35:20)

10
0
Prawdopodobieństwo klasyczne (14 grudnia 2016 16:03:57)

10
0
Prawdopodobienstwo (14 grudnia 2016 08:13:06)

10
0
Suma cyfr pewnej liczby (14 grudnia 2016 08:03:44)

15
0
Suma cyfr pewnej liczby (14 grudnia 2016 08:03:42)

10
0
Własności prawdopodobieństwa (13 grudnia 2016 18:03:37)

10
0
Własności prawdopodobieństwa (13 grudnia 2016 18:03:32)

10
0
Własności prawdopodbieństwa pomoc (13 grudnia 2016 18:01:10)

0
-15
Potegi pierwiastki (13 grudnia 2016 17:52:03)

15
0
Potegi pierwiastki (13 grudnia 2016 17:52:03)

0
-15
Potegi pierwiastki (13 grudnia 2016 17:52:00)

15
0
Potegi pierwiastki (13 grudnia 2016 17:52:00)

0
-15
Potegi pierwiastki (13 grudnia 2016 17:51:52)

15
0
Potegi pierwiastki (13 grudnia 2016 17:51:52)

0
-15
Potegi pierwiastki (13 grudnia 2016 17:51:49)

15
0
Potegi pierwiastki (13 grudnia 2016 17:51:49)

0
-2
Potęga o wykładniku wymiernym (13 grudnia 2016 17:43:36)

10
0
Własności prawdopodobieństwa (13 grudnia 2016 17:04:35)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A, B (12 grudnia 2016 21:24:37)

10
0
Ze zbioru naturalnych liczb dwucyfrowych wybieramy jedną liczbę (12 grudnia 2016 21:24:18)

10
0
Z klasy liczącej 13 dziewczynek i 12 chłopców wybieramy delegację (12 grudnia 2016 21:23:12)

10
0
W urnie jest 5 kul bialych i n czarnych. Losujemy kolejno dwie kule (12 grudnia 2016 21:19:22)

10
0
Trzy osoby wsiadły na parterze do windy w sześciopiętrowym bloku (12 grudnia 2016 21:19:10)

10
0
Matematyka z plusem klasa II gimnazjum zad 2 str 85 (12 grudnia 2016 21:14:04)

10
0
W urnie znajduje się 5 kul białych i 12 czarnych (12 grudnia 2016 21:12:37)

10
0
Wyznacz liczbę czterocyfrowych liczb naturalnych (12 grudnia 2016 21:12:14)

10
0
Ze zbioru {1,2,3, ...9} wybieramy trzy razy po jednej liczbie ze zwracaniem (12 grudnia 2016 21:12:04)

10
0
Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (12 grudnia 2016 21:11:43)

10
0
Rzucamy czterokrotnie symetryczną monetą . Oblicz prawdopodobieństwo (12 grudnia 2016 21:10:59)

10
0
Rzucamy kostką do gry i monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (12 grudnia 2016 21:10:29)

10
0
Do matury z fizyki przystapi trzech chłopców i dwie dziewczyny (12 grudnia 2016 21:10:10)

10
0
Rzucamy pięć razy symetryczną monetą (12 grudnia 2016 21:10:00)

10
0
Rzucono cztery razy symetryczną monetą (12 grudnia 2016 21:09:43)

10
0
Fizyka- Prawo Archimedesa (12 grudnia 2016 21:09:32)

15
0
Potegi o wykładnikach wymiernych i pierwiastki (12 grudnia 2016 19:09:01)

0
-15
Potegi o wykładnikach wymiernych i pierwiastki (12 grudnia 2016 19:09:00)

10
0
Potegi o wykładnikach wymiernych i pierwiastki (12 grudnia 2016 19:09:00)

15
0
Potegi o wykładnikach wymiernych i pierwiastki (12 grudnia 2016 19:04:15)

10
0
Potegi o wykładnikach wymiernych i pierwiastki (12 grudnia 2016 19:04:14)

10
0
Iloczyn dwóch liczb dwucyfrowych jest równy 525 (12 grudnia 2016 17:32:06)

15
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (12 grudnia 2016 16:10:43)

15
0
Rozwiąż nierówności. (12 grudnia 2016 16:10:34)

10
0
Rozwiąż nierówności. (12 grudnia 2016 16:10:34)

15
0
Odczytywanie nierówności (11 grudnia 2016 23:59:02)

10
0
Odczytywanie nierówności (11 grudnia 2016 23:59:01)

0
-1
Wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego tworzy z krawędzią... (11 grudnia 2016 20:15:00)

10
0
Potegi pierwiastki (11 grudnia 2016 18:35:24)

0
-15
Potegi pierwiastki (11 grudnia 2016 18:35:23)

15
0
Potegi pierwiastki (11 grudnia 2016 18:35:23)

15
0
Potegi pierwiastki (11 grudnia 2016 18:31:18)

10
0
Potegi pierwiastki (11 grudnia 2016 18:31:17)

0
-1
Ćwiczenia Planeta Nowa 2 (11 grudnia 2016 16:52:59)

0
-15
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (11 grudnia 2016 14:45:11)

15
0
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (11 grudnia 2016 14:45:11)

10
0
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (11 grudnia 2016 14:45:10)

15
0
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (11 grudnia 2016 14:45:04)

10
0
Wyrażenia Algebraiczne - Powtórzenie (11 grudnia 2016 14:45:01)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (11 grudnia 2016 10:26:16)

15
0
Działania na potęgach i pierwiastkach (11 grudnia 2016 10:26:15)

15
0
Obliczanie potęg i pierwiastków (11 grudnia 2016 10:18:25)

10
0
Obliczanie potęg i pierwiastków (11 grudnia 2016 10:18:24)

15
0
Nie korzystając z kalkulatora wykaż, że (11 grudnia 2016 10:02:59)

10
0
Nie korzystając z kalkulatora wykaż, że (11 grudnia 2016 10:02:58)

10
0
Liczby -3,x,y tworzą rosnacy ciąg geometryczny (10 grudnia 2016 14:58:06)

15
0
Liczby -3,x,y tworzą rosnacy ciąg geometryczny (10 grudnia 2016 14:58:05)

10
0
Młode małżeństwo zamierza pobrać kredyt w wysokości 80000 zł (10 grudnia 2016 11:09:41)

10
0
Młode małżeństwo zamierza pobrać kredyt w wysokości 80000 zł (10 grudnia 2016 11:09:40)

10
0
Młode małżeństwo zamierza pobrać kredyt w wysokości 80000 zł (10 grudnia 2016 09:52:17)

10
0
Młode małżeństwo zamierza pobrać kredyt w wysokości 80000 zł (10 grudnia 2016 09:52:16)

0
-15
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (10 grudnia 2016 09:41:45)

0
-15
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (10 grudnia 2016 00:43:30)

15
0
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (10 grudnia 2016 00:43:30)

10
0
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (10 grudnia 2016 00:43:29)

15
0
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (10 grudnia 2016 00:22:27)

0
-15
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (10 grudnia 2016 00:22:17)

15
0
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (9 grudnia 2016 23:57:40)

0
-15
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (9 grudnia 2016 23:57:33)

10
0
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (9 grudnia 2016 23:57:28)

15
0
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (9 grudnia 2016 23:57:27)

0
-15
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (9 grudnia 2016 23:57:26)

15
0
Dane są punkty leżące na paraboli: A=(-1;0), B=(3,0) i wierzchołek W=(1,4) (9 grudnia 2016 23:57:26)

10
0
Z pojemnika, w którym są 4 kule białe (9 grudnia 2016 11:40:31)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania przy dwukrotnym rzucie kostki (9 grudnia 2016 11:37:58)

10
0
Ile liczb trzycyfrowych można utworzyć wykorzystując liczby {1,2,5,6,8} (9 grudnia 2016 11:31:54)

10
0
Wyrazami rosnącego ciągu arytmetycznego (an) są liczby 10 i 174 (9 grudnia 2016 11:29:55)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma liczb ... (9 grudnia 2016 11:29:03)

10
0
Kombinatoryka zadania (9 grudnia 2016 11:25:22)

10
0
Kombinatoryka zadania (9 grudnia 2016 11:25:07)

10
0
Kombinatoryka zadania (9 grudnia 2016 11:25:02)

10
0
Najmniejsza wartość funkcji w przedziale <-1;2> jest równa (8 grudnia 2016 21:09:58)

0
-2
Ile liczb trzycyfrowych można utworzyć wykorzystując liczby {1,2,5,6,8} (8 grudnia 2016 19:10:50)

10
0
Ile liczb trzycyfrowych można utworzyć wykorzystując liczby {1,2,5,6,8} (8 grudnia 2016 17:56:28)

0
-10
Ile liczb trzycyfrowych można utworzyć wykorzystując liczby (8 grudnia 2016 17:13:07)

10
0
Zapisz podane liczby w notacji wykładniczej (8 grudnia 2016 11:43:46)

10
0
W pewnej firmie miesięczne zarobki pracowników przedstawiają się następująco (8 grudnia 2016 08:38:09)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń (7 grudnia 2016 21:48:21)

10
0
Państwo Kowalscy maja zamiar wprowadzić się do nowego domu (7 grudnia 2016 21:48:13)

10
0
Oblicz masę ciała poruszającego się po torze prostoliniowym, które... (7 grudnia 2016 17:35:30)

10
0
Dwóch murarzy murowało ścianę przez 5h (7 grudnia 2016 07:17:07)

0
-2
Zadanie 3.80 str. 82 Skróć ułamki. Podaj konieczne założenia. (6 grudnia 2016 14:08:54)

10
0
Liczba dwucyfrowa jest trzykrotnie większa od sumy jej cyfr zaś kwadrat sumy (6 grudnia 2016 11:29:10)

10
0
O ile procent można obniżyć czesne, aby przy wzroście liczby uczniów o 20% (6 grudnia 2016 11:28:55)

10
0
Mama ma butelkę o pojemności 1,5 l i butlę o pojemności 5 l (6 grudnia 2016 11:28:04)

10
0
Upraszczanie wyrażeń algebraicznych (6 grudnia 2016 11:25:21)

10
0
Winda zjechała z powierzchni ziemi 5 pięter w dół (6 grudnia 2016 11:24:48)

10
0
Ramię końcowe kąta alfa jest zawarte w prostej y=-3x (6 grudnia 2016 11:24:36)

10
0
Na półce stoi 8 tomów encyklopedii. Jakie jest prawdopodobieństwo ... (6 grudnia 2016 11:24:09)

10
0
Wyrażenia algebraiczne (6 grudnia 2016 11:23:20)

10
0
Wyrażenia algebraiczne (6 grudnia 2016 11:23:14)

10
0
Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników (6 grudnia 2016 11:21:56)

10
0
Do wyprodukowania napoju, stosuje się proporcję wody i soku owocowego, wynoszącą 9 : 2 (6 grudnia 2016 11:21:33)

10
0
Wyrażenia algebraiczne (5 grudnia 2016 20:53:28)

15
0
Wyrażenia algebraiczne (5 grudnia 2016 20:53:26)

15
0
Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników (5 grudnia 2016 20:14:56)

10
0
Obliczanie procentów (5 grudnia 2016 17:27:11)

10
0
Rozwiąż nierówności. (5 grudnia 2016 07:58:25)

10
0
Rozwiąż nierówności. (5 grudnia 2016 07:58:22)

10
0
Podaj wzór proporcjonalności odwrotnej y=a/x (5 grudnia 2016 07:56:19)

10
0
Rozwiąż równanie (5 grudnia 2016 07:56:04)

10
0
Rozwiąż równanie (5 grudnia 2016 07:56:02)

10
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (4 grudnia 2016 22:04:08)

10
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (4 grudnia 2016 22:04:07)

10
0
Nierówność kwadratowa (4 grudnia 2016 18:18:49)

10
0
Nierówność kwadratowa (4 grudnia 2016 18:18:46)

10
0
Nierówność kwadratowa (4 grudnia 2016 18:18:44)

10
0
Nierówność kwadratowa (4 grudnia 2016 18:18:41)

10
0
Komputer z drukarką kosztuje 2870 zł (4 grudnia 2016 15:07:21)

10
0
Komputer z drukarką kosztuje 2870 zł (4 grudnia 2016 15:07:19)

10
0
Nierówności kwadratowe (4 grudnia 2016 13:56:16)

10
0
Komputer z drukarką kosztuje 2870 zł (4 grudnia 2016 13:27:44)

10
0
Ciag geometryczny (4 grudnia 2016 13:05:39)

15
0
Ciag geometryczny (4 grudnia 2016 13:05:38)

10
0
Ciąg geometryczny (4 grudnia 2016 12:57:59)

15
0
Ciąg geometryczny (4 grudnia 2016 12:57:57)

10
0
Ciąg geometryczny (4 grudnia 2016 12:51:56)

15
0
Ciąg geometryczny (4 grudnia 2016 12:51:55)

10
0
Działania na liczbach wymiernych (3 grudnia 2016 23:35:22)

15
0
Działania na liczbach wymiernych (3 grudnia 2016 23:35:20)

15
0
Działania na liczbach wymiernych (3 grudnia 2016 23:34:55)

10
0
Działania na liczbach wymiernych (3 grudnia 2016 23:34:54)

10
0
Porównaj liczby pierwiastek 2 st z 15 i pierwiastek 3 st z 12 (3 grudnia 2016 23:01:33)

10
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (3 grudnia 2016 22:45:06)

10
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (3 grudnia 2016 22:45:01)

10
0
Ciag geometryczny (3 grudnia 2016 22:44:23)

10
0
Ciąg geometryczny (3 grudnia 2016 22:44:11)

10
0
Ciąg geometryczny (3 grudnia 2016 22:43:57)

10
0
Suma trzech wyrazów tworzacych ciąg geometryczny jest równa 21 (3 grudnia 2016 20:05:20)

15
0
Suma trzech wyrazów tworzacych ciąg geometryczny jest równa 21 (3 grudnia 2016 20:05:20)

10
0
Zadania podobne do matury 2016 (3 grudnia 2016 15:24:20)

10
0
Zadania podobne do matury 2016 (3 grudnia 2016 15:23:53)

10
0
Zadania podobne do matury 2016 (3 grudnia 2016 15:23:23)

10
0
Zadania podobne do matury 2016 (3 grudnia 2016 15:23:14)

10
0
Zadania podobne do matury 2016 (3 grudnia 2016 15:22:58)

10
0
Zadania podobne do matury 2016 (3 grudnia 2016 15:22:46)

10
0
Zadania maturalne, powtórka (3 grudnia 2016 15:22:07)

10
0
Zadania maturalne, powtórka (3 grudnia 2016 15:22:01)

10
0
Zadania maturalne, powtórka (3 grudnia 2016 15:22:00)

10
0
Zadania maturalne, powtórka (3 grudnia 2016 15:21:56)

10
0
Zadania maturalne, powtórka (3 grudnia 2016 15:21:55)

0
-1
Zadanie 2 BŁAGAM O POMOC (3 grudnia 2016 13:17:25)

0
-1
Definicje piękna (2 grudnia 2016 23:36:49)

0
-1
Pomocy!Proszę! (2 grudnia 2016 23:36:18)

0
-1
Wpisz w luki fragmenty od a do f tak aby otrzymac spójny tekst.jeden nie pasuje do zadnej luki (2 grudnia 2016 23:35:38)

10
0
Kredyt w wysokości 6000 zł ma być spłacony w 5 równych miesięcznych ratach (2 grudnia 2016 22:21:00)

10
0
Zadania maturalne, powtórka (2 grudnia 2016 22:20:02)

10
0
Zadania maturalne, powtórka (2 grudnia 2016 22:19:59)

0
-2
Porównaj liczby pierwiastek 2 st z 15 i pierwiastek 3 st z 12 (2 grudnia 2016 13:54:50)

0
-1
Pudełko z czekoladkami waży 0,35 kg. Masa pudełka stanowi 1/7 (2 grudnia 2016 13:46:44)

10
0
Planimetria (1 grudnia 2016 19:51:06)

10
0
Planimetria (1 grudnia 2016 19:51:04)

10
0
Planimetria (1 grudnia 2016 19:51:03)

10
0
Planimetria (1 grudnia 2016 19:51:01)

15
0
Wyznacz miary kątów trójkąta ABC (1 grudnia 2016 19:27:25)

10
0
Wyznacz miary kątów trójkąta ABC (1 grudnia 2016 19:27:24)

10
0
Towar po doliczeniu podatku VAT w wysokości 22% kosztował ... (1 grudnia 2016 18:54:52)

10
0
Towar po doliczeniu podatku VAT w wysokości 22% kosztował ... (1 grudnia 2016 18:54:40)

10
0
Towar po doliczeniu podatku VAT w wysokości 22% kosztował ... (1 grudnia 2016 18:54:40)

10
0
Towar po doliczeniu podatku VAT w wysokości 22% kosztował ... (1 grudnia 2016 18:54:39)

10
0
Towar po doliczeniu podatku VAT w wysokości 22% kosztował ... (1 grudnia 2016 18:54:38)

0
-15
Lokaty pienieżne (1 grudnia 2016 18:05:01)

15
0
Lokaty pienieżne (1 grudnia 2016 18:05:01)

10
0
Lokaty pienieżne (1 grudnia 2016 18:05:00)

0
-15
Lokaty pienieżne (1 grudnia 2016 18:04:56)

15
0
Lokaty pienieżne (1 grudnia 2016 18:04:56)

10
0
Lokaty pienieżne (1 grudnia 2016 18:04:54)

10
0
Lokaty pienieżne (1 grudnia 2016 18:04:50)

15
0
Lokaty pienieżne (1 grudnia 2016 18:04:50)

15
0
1. Uzasadnij w oparciu o własności funkcji kwadratowej, że nierówność jest sprzeczna: (1 grudnia 2016 13:11:30)

15
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (1 grudnia 2016 13:01:51)

10
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (1 grudnia 2016 13:01:51)

10
0
1. Uzasadnij w oparciu o własności funkcji kwadratowej, że nierówność jest sprzeczna: (1 grudnia 2016 11:08:06)

10
0
1. Uzasadnij w oparciu o własności funkcji kwadratowej, że nierówność jest sprzeczna: (1 grudnia 2016 11:08:05)

10
0
Lokaty pienieżne (30 listopada 2016 23:46:38)

10
0
Lokaty pienieżne (30 listopada 2016 23:46:32)

10
0
Lokaty pienieżne (30 listopada 2016 23:46:28)

10
0
Zadanie o miejscach (30 listopada 2016 23:46:14)

10
0
Na jutro prosze na sprawdzian (30 listopada 2016 23:45:42)

10
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (30 listopada 2016 23:44:56)

15
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (30 listopada 2016 18:25:09)

10
0
Rozwiąż nierówności kwadratowe (30 listopada 2016 18:25:08)

10
0
Oblicz pole trójkata równobocznego o boku podanej dlugosci (30 listopada 2016 18:13:42)

10
0
Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym (30 listopada 2016 17:38:58)

10
0
Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym (30 listopada 2016 17:38:50)

10
0
Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym (30 listopada 2016 17:37:19)

10
0
Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym (30 listopada 2016 17:37:13)

15
0
Kasia chce zrobić czapeczkę na bal przebierańców. (30 listopada 2016 17:13:53)

10
0
Kasia chce zrobić czapeczkę na bal przebierańców. (30 listopada 2016 17:13:52)

0
-15
Kasia chce zrobić czapeczkę na bal przebierańców. (30 listopada 2016 17:13:51)

15
0
Kasia chce zrobić czapeczkę na bal przebierańców. (30 listopada 2016 17:13:50)

0
-2
Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym (30 listopada 2016 15:09:24)

0
-2
Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym (30 listopada 2016 15:09:20)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo (30 listopada 2016 14:09:48)

15
0
Dane są sumy algebraiczne S=6x^3-3x^2+4x-2 i T=x^3-x^2-2x-2 (30 listopada 2016 10:28:53)

10
0
Dane są sumy algebraiczne S=6x^3-3x^2+4x-2 i T=x^3-x^2-2x-2 (30 listopada 2016 10:28:51)

15
0
Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3/x-4 (30 listopada 2016 10:28:41)

15
0
Wyznacz iloczyn (30 listopada 2016 10:28:21)

10
0
Wyznacz iloczyn (30 listopada 2016 10:28:19)

10
0
Narysuj siatkę graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego... (29 listopada 2016 19:15:01)

10
0
Działania na ułamkach zwykłych (29 listopada 2016 17:53:03)

10
0
Obliczanie objętości i pola całkowitego figur (29 listopada 2016 15:03:59)

10
0
Obliczanie objętości i pola całkowitego figur (29 listopada 2016 15:00:27)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że Ewa i Natalka usiadły obok siebie (29 listopada 2016 13:50:06)

10
0
Zadanie z chemi (29 listopada 2016 08:38:48)

10
0
Tomek i akwarium cw˛˛2 str 68 (29 listopada 2016 08:38:32)

10
0
Tomek i akwarium cw˛˛2 str 68 (29 listopada 2016 07:48:29)

10
0
Akwarium cw 1 str68 (28 listopada 2016 22:09:01)

10
0
Akwarium cw 1 str68 (28 listopada 2016 22:08:57)

0
-1
Zróbcie krzyzowke z haslem zwiazanym z woda plis na jutro (28 listopada 2016 22:05:44)

10
0
Z urny w której jest pięć kul ponumerowanych od 1 do 5, losujemy ... (28 listopada 2016 13:47:30)

10
0
Ile nastąpi powitań, gdy jednocześnie spotka się 6 znajomych (28 listopada 2016 11:25:19)

10
0
Z urny w której jest pięć kul ponumerowanych od 1 do 5, losujemy ... (28 listopada 2016 11:25:01)

10
0
W 4 kg wody rozpuszczono 0,5 kg soli (28 listopada 2016 11:24:11)

10
0
Działania na potęgach (28 listopada 2016 11:23:54)

10
0
Ziarno rzepaku zawiera średnio 45% tłuszczu (oleju) (28 listopada 2016 11:23:05)

10
0
Suma trzech wyrazów tworzacych ciąg geometryczny jest równa 21 (28 listopada 2016 05:31:43)

0
-1
You are język j (27 listopada 2016 21:03:56)

15
0
Jaką jednakową liczbę należy dodać do każdej z liczb 1, 10, 46 (27 listopada 2016 19:25:15)

10
0
Jaką jednakową liczbę należy dodać do każdej z liczb 1, 10, 46 (27 listopada 2016 19:25:14)

10
0
Objętość stożka o wysokości 24 cm jest równa 392\pi cm^3 (27 listopada 2016 17:36:10)

15
0
Przekrój graniastosłupa. (27 listopada 2016 15:24:36)

10
0
Przekrój graniastosłupa. (27 listopada 2016 15:24:34)

10
0
Laptop kosztujący 2150 można kupić, rozkładając jego cenę na 10 rat (27 listopada 2016 13:55:37)

1
0
Z urny w której jest pięć kul ponumerowanych od 1 do 5, losujemy ... (27 listopada 2016 13:22:14)

0
-1
Z urny w której jest pięć kul ponumerowanych od 1 do 5, losujemy ... (27 listopada 2016 13:08:15)

10
0
Rachunek Prawdopodobieństwa (27 listopada 2016 11:23:19)

10
0
Ile nastąpi powitań, gdy jednocześnie spotka się 6 znajomych (27 listopada 2016 10:58:45)

10
0
Zapisz w postaci potęgi o podstawie 4 (27 listopada 2016 10:18:49)

0
-15
Laptop kosztujący 2150 można kupić, rozkładając jego cenę na 10 rat (27 listopada 2016 09:28:53)

15
0
Laptop kosztujący 2150 można kupić, rozkładając jego cenę na 10 rat (27 listopada 2016 09:28:53)

10
0
Laptop kosztujący 2150 można kupić, rozkładając jego cenę na 10 rat (27 listopada 2016 09:28:52)

15
0
Laptop kosztujący 2150 można kupić, rozkładając jego cenę na 10 rat (27 listopada 2016 09:28:50)

10
0
Laptop kosztujący 2150 można kupić, rozkładając jego cenę na 10 rat (27 listopada 2016 09:28:49)

0
-15
Funkcja f(x)=-x^2+6x dla argumentów ze zbioru <2,5> przyjmuje wartości (27 listopada 2016 09:27:15)

10
0
Laptop kosztujący 2150 można kupić, rozkładając jego cenę na 10 rat (27 listopada 2016 07:00:51)

10
0
Laptop kosztujący 2150 można kupić, rozkładając jego cenę na 10 rat (27 listopada 2016 07:00:50)

15
0
Funkcja f(x)=-x^2+6x dla argumentów ze zbioru <2,5> przyjmuje wartości (26 listopada 2016 21:25:18)

10
0
Funkcja f(x)=-x^2+6x dla argumentów ze zbioru <2,5> przyjmuje wartości (26 listopada 2016 21:24:47)

0
-1
Zapisz w postaci potęgi o podstawie 4 (26 listopada 2016 20:13:42)

15
0
Największym rozwiązanem równania jest ... (26 listopada 2016 20:01:28)

10
0
Największym rozwiązanem równania jest ... (26 listopada 2016 20:01:26)

10
0
Jaką kwotą będziemy dysponowali po n latach, jeśli złożymy ... (26 listopada 2016 15:28:16)

10
0
Jaką kwotą będziemy dysponowali po n latach, jeśli złożymy ... (26 listopada 2016 13:53:24)

10
0
Usuwanie niewymierności z mianownika (26 listopada 2016 13:44:34)

15
0
Usuwanie niewymierności z mianownika (26 listopada 2016 13:43:58)

0
-2
Jaką kwotą będziemy dysponowali po n latach, jeśli złożymy ... (26 listopada 2016 13:29:25)

15
0
Która to jest dłuższa, a która to krótsza przekątna? (26 listopada 2016 12:37:29)

0
-2
Usuwanie niewymierności z mianownika (26 listopada 2016 09:58:00)

0
-1
Prosze pomóżcie (25 listopada 2016 19:31:56)

0
-1
NA JUTRO !!!! (25 listopada 2016 19:31:34)

0
-1
Evolution plus cwiczenia (25 listopada 2016 19:30:42)

0
-1
Przetlumacz tekst (25 listopada 2016 19:30:20)

0
-1
Rozprawka temat (25 listopada 2016 16:50:26)

10
0
Rozwiąż równania metodą równań równoważnych (25 listopada 2016 06:52:18)

10
0
Rozwiąż równania metodą równań równoważnych (25 listopada 2016 06:52:17)

10
0
Która to jest dłuższa, a która to krótsza przekątna? (25 listopada 2016 06:50:03)

10
0
Która to jest dłuższa, a która to krótsza przekątna? (25 listopada 2016 06:49:59)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach liceum (25 listopada 2016 06:34:22)

10
0
Prostokąt o bokach 36cm i 72cm zmniejszono w skali k (25 listopada 2016 06:34:09)

15
0
Wyznacz liczbę powitań między ośmioma osobami (24 listopada 2016 20:17:18)

15
0
Wyznacz kąt nachylenia (24 listopada 2016 17:54:24)

10
0
Wyznacz kąt nachylenia (24 listopada 2016 17:54:21)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa-zestaw zadań (24 listopada 2016 17:47:15)

15
0
Podaj objętość (24 listopada 2016 17:31:50)

10
0
Podaj objętość (24 listopada 2016 17:31:49)

10
0
Przedstaw w postaci potęgi liczby a. (24 listopada 2016 16:49:59)

15
0
Przedstaw w postaci potęgi liczby a. (24 listopada 2016 16:49:58)

15
0
Działania na potęgach. (24 listopada 2016 16:40:57)

10
0
Działania na potęgach. (24 listopada 2016 16:40:56)

0
-2
Potęga o wykładniku wymiernym (24 listopada 2016 16:13:58)

15
0
Zadanie z prawdopodobieństwa. (24 listopada 2016 15:47:54)

15
0
Przedstaw wyrażenie w postaci potęgi o podstawie x (24 listopada 2016 13:32:49)

10
0
Przedstaw wyrażenie w postaci potęgi o podstawie x (24 listopada 2016 13:32:48)

15
0
Oblicz potęgi. (24 listopada 2016 13:32:30)

10
0
Oblicz potęgi. (24 listopada 2016 13:32:28)

0
-15
Zadanie z prawdopodobieństwa. (24 listopada 2016 13:29:14)

15
0
Zadanie z prawdopodobieństwa. (24 listopada 2016 13:29:10)

10
0
Oblicz potęgi. (24 listopada 2016 13:04:38)

15
0
Podane liczby zapisz w postaci potęgi liczby 2 (23 listopada 2016 22:38:39)

10
0
Podane liczby zapisz w postaci potęgi liczby 2 (23 listopada 2016 22:38:38)

15
0
Działania na potęgach (23 listopada 2016 21:19:02)

10
0
Działania na potęgach (23 listopada 2016 21:18:59)

0
-2
Oblicz pierwszy, drugi i piąty wyraz ciągu (an), (bn), (cn) (23 listopada 2016 20:59:05)

10
0
Wyznacz pole powierzchni bieżni o wymiarach takich jak na rysunku (23 listopada 2016 19:04:34)

10
0
Zadanie z prawdopodobieństwa. (23 listopada 2016 16:08:27)

10
0
Wyznacz liczbę powitań między ośmioma osobami (23 listopada 2016 13:44:23)

10
0
Wyznacz liczbę powitań między ośmioma osobami (23 listopada 2016 12:59:54)

10
0
Prawdopodobieństwo (23 listopada 2016 12:45:32)

10
0
Zapisz pierwiastek w postaci ułamka bez niewymierności w mianowniku (23 listopada 2016 12:30:59)

10
0
Prawdopodobieństwo (23 listopada 2016 12:30:46)

10
0
Korzystając z tablic określ mniejszą wartość kąta między prostymi. (23 listopada 2016 11:13:14)

10
0
4 zadania z matematyki potrzebne na jutro ! :) (23 listopada 2016 09:51:27)

10
0
4 zadania z matematyki potrzebne na jutro ! :) (23 listopada 2016 09:51:25)

15
0
4 zadania z matematyki potrzebne na jutro ! :) (23 listopada 2016 09:51:24)

0
-2
Zadanie 3.80 str. 82 Skróć ułamki. Podaj konieczne założenia. (23 listopada 2016 09:44:37)

0
-1
Rozprawka. (23 listopada 2016 00:03:08)

10
0
Ściany boczne w ostrosłupie prostym (22 listopada 2016 16:12:37)

15
0
Ściany boczne w ostrosłupie prostym (22 listopada 2016 16:12:33)

10
0
Prawdopodobieństwo - rozwiązywanie zadań (22 listopada 2016 13:05:10)

10
0
Korzystając z tablic określ mniejszą wartość kąta między prostymi. (22 listopada 2016 12:56:59)

10
0
W dwóch wagonach było łącznie 74 pasażerów (22 listopada 2016 12:56:46)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa-zestaw zadań (22 listopada 2016 12:22:35)

0
-2
Prawdopodobieństwo - rozwiązywanie zadań (22 listopada 2016 12:10:43)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa-zestaw zadań (22 listopada 2016 07:16:20)

10
0
Współczynniki trójmianu kwadratowego f(x)=ax^2+bx+c tworzą ciąg (22 listopada 2016 00:21:37)

0
-15
Zadanie domowe z ciągów (21 listopada 2016 16:02:22)

15
0
Zadanie domowe z ciągów (21 listopada 2016 16:02:22)

0
-2
Przekątna sześcianu o krawędzi 10 cm jest krawędzią (21 listopada 2016 15:08:10)

15
0
Zadanie domowe z ciągów (21 listopada 2016 14:12:51)

10
0
Motorower przebył drogę z miasta A do miasta B z prędkością v1 = 40 km/h (21 listopada 2016 12:58:21)

10
0
Rozszerz lub skróć ułamki tak, aby ich mianowniki były równe 100 (21 listopada 2016 12:58:08)

10
0
Właściciel sklepu zakupił w hurtowni 65 kg papryki czerwonej i 34 kg ... (21 listopada 2016 12:57:40)

10
0
Liczba 7^+3*7^5+7^4 jest podzielna przez ... (21 listopada 2016 12:57:02)

10
0
Na papierze w kratkę zaznacz kilka kwadratów 5 kratek na 5 kratek (21 listopada 2016 12:56:21)

10
0
Rowerzysta przejechał 4/13 całej swojej trasy i zostało mu ... (21 listopada 2016 12:55:56)

10
0
Przeciętny orzeł waży 1,68 kg a przeciętny wróbel - 25g (21 listopada 2016 12:51:44)

10
0
Ciąg geometryczny (21 listopada 2016 12:50:48)

10
0
Rozwiązywanie układów równań (21 listopada 2016 12:50:35)

10
0
Rozwiązywanie układów równań (21 listopada 2016 12:50:30)

10
0
Oblicz x wiedząc, że podane wyrazy tworzą ciąg geometryczny (21 listopada 2016 12:47:37)

10
0
Znajdź miejsca zerowe funkcji f, jeżeli (21 listopada 2016 12:47:22)

10
0
Rozwiąż nierówność i zapisz zbiór rozwiązań za pomocą przedziału (21 listopada 2016 12:43:34)

10
0
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej i naszkicuj jej wykres (21 listopada 2016 12:43:05)

10
0
Do 5 kg wody wlano (ostrożnie!) 3 kg kwasu o stężeniu 96% (21 listopada 2016 12:42:50)

10
0
Do 5 kg wody wlano (ostrożnie!) 3 kg kwasu o stężeniu 96% (21 listopada 2016 12:42:47)

10
0
Jakim procentem liczby 300 jest liczba 66? (21 listopada 2016 12:42:36)

10
0
Rozwiąż nierówność wykładniczą (21 listopada 2016 12:42:24)

10
0
Oblicz x wiedząc że liczby 10x+5 , x+3 , x-1 są kolejnymi wyrazami ciągu (21 listopada 2016 12:42:14)

10
0
Ciąg geometryczny (21 listopada 2016 12:42:02)

10
0
Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności... (20 listopada 2016 19:02:05)

10
0
Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności... (20 listopada 2016 18:59:34)

10
0
Znajdź miejsca zerowe funkcji f, jeżeli (20 listopada 2016 18:24:47)

10
0
Znajdź miejsca zerowe funkcji f, jeżeli (20 listopada 2016 18:10:56)

10
0
Ciąg geometryczny (20 listopada 2016 14:29:28)

15
0
Ciąg geometryczny (20 listopada 2016 14:29:27)

0
-2
Uporządkuj jednomiany - zadanie z pierwiastkami (19 listopada 2016 15:05:39)

10
0
Przed podwyżką cena czekolady i batonika była jednakowa (19 listopada 2016 01:29:11)

10
0
Rozwiąż nierówność podwójną 2x ≥ x^2 -3 ≥ 6 (19 listopada 2016 01:28:58)

10
0
Napisz wzór funkcji kwadratowej, która spełnia jednocześnie następujące warunki (19 listopada 2016 01:28:42)

10
0
Wyznacz wyraz początkowy a1 i iloraz q w ciągu geometrycznym (19 listopada 2016 01:28:05)

10
0
Oblicz miejsce zerowe funkcji f(x) = 3x^4 + 1 (19 listopada 2016 01:27:53)

10
0
Woda stanowi 80% spragnionego wielbłąda Kubusia (19 listopada 2016 01:27:34)

10
0
Oblicz potęgi (19 listopada 2016 01:27:22)

10
0
Wśród mieszkańców pewnego miasta jest 38% kobiet i 62 % mężczyzn (19 listopada 2016 01:27:09)

10
0
Zapisz i uporządkuj iloczyn podanych jednomianów. (19 listopada 2016 01:26:56)

10
0
W pewnej firmie zatrudniającej 15 pracowników średnie miesięczne wynagrodzenie ... (19 listopada 2016 01:26:43)

10
0
Sprzedawca zanotował rozmiary butów męskich, które sprzedał pewnego dnia (19 listopada 2016 01:26:30)

10
0
Dane są sumy algebraiczne S=6x^3-3x^2+4x-2 i T=x^3-x^2-2x-2 (19 listopada 2016 01:26:18)

10
0
Proszę o zapisanie tego w jak najprostszej postaci. (19 listopada 2016 01:24:35)

10
0
Napisz używając symbolu pierwiastka (19 listopada 2016 01:23:26)

10
0
Napisz bez użycia symbolu pierwiastka (19 listopada 2016 01:23:14)

10
0
Rozwiąż nierówność wykładniczą 4^{x+1} - 4^{x-1} < 15 (19 listopada 2016 01:22:57)

10
0
Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji kwadratowej f(x)=-x+x^2+2a-1 (19 listopada 2016 01:22:47)

10
0
Funkcję kwadratową f(x) zapisz w postaci kanonicznej (18 listopada 2016 21:46:16)

15
0
Funkcję kwadratową f(x) zapisz w postaci kanonicznej (18 listopada 2016 21:46:14)

15
0
Dane są wielomiany (18 listopada 2016 21:46:03)

10
0
Dane są wielomiany (18 listopada 2016 21:46:02)

15
0
Funkcja kwadratowa (18 listopada 2016 21:45:20)

0
-15
Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3/x-4 (18 listopada 2016 16:46:57)

10
0
Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3/x-4 (18 listopada 2016 16:46:48)

15
0
Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3/x-4 (18 listopada 2016 14:28:16)

0
-15
Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3/x-4 (18 listopada 2016 14:28:08)

15
0
Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3/x-4 (18 listopada 2016 14:28:06)

10
0
Funkcja kwadratowa (18 listopada 2016 13:33:59)

10
0
Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3/x-4 (18 listopada 2016 12:41:54)

10
0
Do banku wpłacono 1000 zł na czteroletnią lokatę (17 listopada 2016 20:26:10)

10
0
Pani Monika kupiła materiał na kostium. 2/5 całego materiału... (17 listopada 2016 20:24:07)

10
0
Pani Monika kupiła materiał na kostium. 2/5 całego materiału... (17 listopada 2016 20:23:30)

10
0
Rozwiąż układy równań - gimnazjum 3 klasa (17 listopada 2016 20:13:55)

0
-2
Rozwiąż układy równań - gimnazjum 3 klasa (17 listopada 2016 20:13:47)

0
-2
Pani Monika kupiła materiał na kostium. 2/5 całego materiału... (17 listopada 2016 18:54:46)

0
-1
Potęga o wykładniku wymiernym (17 listopada 2016 16:02:24)

10
0
Powtórka do matury (17 listopada 2016 15:22:42)

10
0
Podaj dziedzinę i miejsca zerowe funkcji (o ile istnieją) (17 listopada 2016 14:24:48)

10
0
Powtórka do matury (17 listopada 2016 14:24:31)

10
0
Powtórka do matury (17 listopada 2016 14:24:26)

10
0
W teatrze letnim krzesła dla widzów ustawiono w następujący sposób (17 listopada 2016 14:24:01)

10
0
Liczby: 144, a, b, c, 9 w podanej kolejności są wyrazami ciągu (17 listopada 2016 14:23:36)

0
-2
Sprawdzian długość okręgu i pole koła matematyka z plusem (16 listopada 2016 19:58:28)