luna

10
0
Rozwiąż równanie z pierwiastkiem (27 kwietnia 2017 13:34:57)

15
0
Rozwiąż równanie z pierwiastkiem (27 kwietnia 2017 13:34:55)

0
-1
Sprawdziuan (26 kwietnia 2017 22:46:06)

0
-1
Sprawdziuan (26 kwietnia 2017 22:46:00)

0
-1
Zad 12 a,b zad 13 a,b (26 kwietnia 2017 22:39:03)

10
0
W firmie Transan pracuje o sześciu mężczyzn więcej (26 kwietnia 2017 19:50:30)

10
0
Zad 12 a,b zad 13 a,b (26 kwietnia 2017 19:48:33)

10
0
Zad 12 a,b zad 13 a,b (26 kwietnia 2017 19:48:28)

10
0
Suma wyników obu rzutów jest dzielnikiem liczby 18 (26 kwietnia 2017 19:48:15)

10
0
Pole wycinka koła (26 kwietnia 2017 19:48:05)

10
0
Długość łuku okręgu wyznaczonego przez kąt 40 stopni (26 kwietnia 2017 19:47:55)

10
0
Pole odcinka koła (26 kwietnia 2017 19:47:46)

10
0
Pole odcinka koła (26 kwietnia 2017 19:47:39)

10
0
Skracanie ułamków (26 kwietnia 2017 09:32:30)

10
0
Rozstrzygnij, czy dana liczba a jest liczbą pierwszą? (26 kwietnia 2017 07:10:33)

10
0
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} losujemy dwa razy po jednej (25 kwietnia 2017 18:15:53)

10
0
Obliczanie logarytmów (25 kwietnia 2017 18:15:44)

10
0
Obwód trójkąta prostokatnego. (25 kwietnia 2017 18:15:22)

10
0
Wielomiany - powtórzenie do matury (24 kwietnia 2017 21:57:59)

10
0
W urnie pierwszej znajdują się 2 losy wygrywające i 3 losy (24 kwietnia 2017 00:21:59)

10
0
Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b (24 kwietnia 2017 00:21:41)

10
0
W urnie jest 12 kul (5 białych i 7 czerwonych) (24 kwietnia 2017 00:20:57)

10
0
Ile jest wszystkich liczb pięćdziesięciocyfrowych (24 kwietnia 2017 00:20:45)

10
0
W pewnej szkole 220 uczniów uczestniczy w zajęciach (24 kwietnia 2017 00:20:30)

10
0
Liczymy średnią ocen z 10 przedmiotów (24 kwietnia 2017 00:20:14)

10
0
Rzucamy monetą 5 razy. Jakie jest prawdopodobieństwo (24 kwietnia 2017 00:19:49)

10
0
Ze zbioru {1,2,3,6,7,9} losujemy kolejno, bez zwracania (24 kwietnia 2017 00:19:33)

10
0
W urnie jest 20 kul, 10 białych i 10 czarnych. Losujemy (24 kwietnia 2017 00:19:15)

10
0
Rzucasz cztery razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (24 kwietnia 2017 00:18:42)

10
0
Uzupełnij zapisy, a następnie wyraź podane wielkości (24 kwietnia 2017 00:18:28)

10
0
Prawdopodobieństwo - zdarzenia losowe (24 kwietnia 2017 00:17:41)

10
0
Prawdopodobieństwo - zdarzenia losowe (24 kwietnia 2017 00:17:38)

10
0
Prawdopodobieństwo - zdarzenia losowe (24 kwietnia 2017 00:17:34)

10
0
Sprawdzian - Trygonometria (23 kwietnia 2017 12:33:12)

10
0
Ze zbioru {1,4,5,6,7} losujemy kolejno bez zwracania dwie liczby (21 kwietnia 2017 18:30:35)

10
0
W klasie II A jest 12 dziewcząt i 14 chłopców, natomiast ... (21 kwietnia 2017 11:14:18)

10
0
Jeżeli promień kuli zostanie zwiększony o 10% tego promienia (21 kwietnia 2017 11:13:59)

10
0
Rzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry (21 kwietnia 2017 11:13:47)

10
0
Suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest większa od 7 (21 kwietnia 2017 11:13:33)

10
0
Za każdym razem wypadła parzysta liczba oczek lub ... (21 kwietnia 2017 11:13:26)

10
0
Funkcja kwadratowa - powtórka do matury (20 kwietnia 2017 19:15:24)

10
0
Funkcja kwadratowa - powtórka do matury (20 kwietnia 2017 19:15:20)

10
0
Funkcja kwadratowa - powtórka do matury (20 kwietnia 2017 19:15:15)

10
0
Funkcja kwadratowa - powtórka do matury (20 kwietnia 2017 14:59:46)

10
0
Wyznacz przybliżoną wartość potęgi (20 kwietnia 2017 00:01:56)

10
0
Do której ćwiartki układu współrzędnych należy punkt (x,y) ? (20 kwietnia 2017 00:01:44)

10
0
Do której ćwiartki układu współrzędnych należy punkt (x,y) ? (20 kwietnia 2017 00:01:38)

10
0
Rzucono dwa razy sześcienną kostką do gry (19 kwietnia 2017 20:35:25)

10
0
Dana jest funkcja kwadratowa: y=2x^2-4x+2. (19 kwietnia 2017 20:35:04)

10
0
Liczby naturalne trzycyfrowe, których iloczyn cyfr jest równy zero (19 kwietnia 2017 20:34:50)

10
0
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7} losujemy trzy razy po jednej ... (19 kwietnia 2017 20:34:42)

10
0
Przystanek zadanek (19 kwietnia 2017 20:34:13)

10
0
Celina pomalowała każdą z pisanek na jeden z trzech kolorów (19 kwietnia 2017 20:34:00)

10
0
A, B są zdarzeniami takimi, że P(A')=0,1, P(B)=0,5, P(AUB)=0,8 (19 kwietnia 2017 20:33:51)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania orła (19 kwietnia 2017 20:33:40)

10
0
Producent zważył 100 puszek z kawiorem ... (19 kwietnia 2017 18:26:19)

0
-2
Producent zważył 100 puszek z kawiorem ... (19 kwietnia 2017 16:42:50)

15
0
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:19:12)

0
-15
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:18:47)

15
0
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:18:44)

10
-15
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:18:38)

15
0
Wyznacz miarę kąta alfa (19 kwietnia 2017 16:18:38)

15
0
Oblicz długość przekątnej prostokąta (19 kwietnia 2017 00:18:35)

10
0
Oblicz długość przekątnej prostokąta (19 kwietnia 2017 00:18:32)

10
0
Zapisz liczbę w postaci potęgi a^x, gdzie a ∊ N (18 kwietnia 2017 23:39:31)

10
0
Dokładnie trzy razy otrzymamy liczbę oczek podzielną przez 3 (18 kwietnia 2017 20:04:17)

10
0
Wylosujemy sumę oczek podzielną przez 4 (18 kwietnia 2017 20:02:59)

10
0
W urnie są 3 kule białe, 3 czarne i 4 zielone (18 kwietnia 2017 20:02:51)

10
0
W pudełku jest 14 kawałków czekolady, w tym 6 kawałków (18 kwietnia 2017 20:02:26)

10
0
W klasie trzeciej wybrano w sposób losowy jedną osobę (18 kwietnia 2017 20:02:19)

10
0
Ile jest liczb dwucyfrowych o niepowtarzających się cyfrach (18 kwietnia 2017 20:01:43)

10
0
Oblicz sumę dwudziestu początkowych wyrazów ciągu (18 kwietnia 2017 20:01:30)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych podzielnych przez 20 (18 kwietnia 2017 20:01:00)

10
0
Oblicz sumę 3+10+17+...346 początkowych wyrazów ciągu (18 kwietnia 2017 20:00:50)

10
0
Oblicz x wiedząc, że liczby -3, x+4,-48 tworzą ciąg geometryczny (18 kwietnia 2017 20:00:40)

15
0
Jak leżą względem siebie dwa okręgi O(A,r₁)i O(B,r₂) (18 kwietnia 2017 17:08:20)

10
0
Jak leżą względem siebie dwa okręgi O(A,r₁)i O(B,r₂) (18 kwietnia 2017 17:08:19)

10
0
Jakie długości mają pozostałe boki trójkąta ? (18 kwietnia 2017 16:42:51)

15
0
Jakie długości mają pozostałe boki trójkąta ? (18 kwietnia 2017 16:42:49)

15
0
Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych (18 kwietnia 2017 13:35:59)

10
0
Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych (18 kwietnia 2017 13:35:54)

0
-10
W urnie są 3 kule białe, 3 czarne i 3 zielone. Oblicz prawdopodobieństwo (17 kwietnia 2017 20:50:14)

15
0
Wykaż, że jeśli prosta o równaniu x-y-5=0 jest rozłączna (17 kwietnia 2017 14:35:42)

10
0
Wykaż, że jeśli prosta o równaniu x-y-5=0 jest rozłączna (17 kwietnia 2017 14:35:41)

10
0
Czy trójkąt ABC o bokach: 12cm, 8cm,10 cm jest podobny do (15 kwietnia 2017 22:09:18)

10
0
Czy trójkąt ABC o bokach: 12cm, 8cm,10 cm jest podobny do (15 kwietnia 2017 21:41:38)

10
0
Usuń niewymierności z mianownika (15 kwietnia 2017 15:33:28)

15
0
Wyłącz czynnik przed pierwiastek. (15 kwietnia 2017 13:58:58)

10
0
Wyłącz czynnik przed pierwiastek. (15 kwietnia 2017 13:58:57)

10
0
Usuń niewymierności z mianownika (15 kwietnia 2017 12:00:44)

15
0
Usuń niewymierności z mianownika (15 kwietnia 2017 12:00:42)

10
0
Rzucamy pięć razy sześcienną kostką do gry (15 kwietnia 2017 09:46:14)

10
0
Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych (15 kwietnia 2017 09:45:32)

10
0
Gmina Linia (województwo pomorskie) ma powierzchnię 120 km^2 (15 kwietnia 2017 09:44:56)

10
0
Rozwiąż nierówność i przedstaw rozwiązanie na osi liczbowej (15 kwietnia 2017 09:44:45)

10
0
Wykonaj działania - zastosuj wzory skróconego mnożenia. (15 kwietnia 2017 09:44:33)

10
0
Uzupełnij tak , aby lewa strona była równa prawej. (15 kwietnia 2017 09:43:47)

10
0
Masz liczbę 6,75 i jej przybliżenie 6,8. (15 kwietnia 2017 09:43:21)

10
0
Ile jest rozwiązań równania x + y + z = 10 (15 kwietnia 2017 09:43:01)

10
0
Usuń niewymierności z mianownika (15 kwietnia 2017 09:42:49)

10
0
Rozważmy równanie x + y + z = 10. Jego rozwiązaniami są (15 kwietnia 2017 09:42:39)

0
-15
Buty Izy kosztowały 70 zł, a buty Oli 40 zł (14 kwietnia 2017 20:07:16)

10
0
Buty Izy kosztowały 70 zł, a buty Oli 40 zł (14 kwietnia 2017 20:07:16)

15
0
Buty Izy kosztowały 70 zł, a buty Oli 40 zł (14 kwietnia 2017 20:07:11)

1
0
Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych (14 kwietnia 2017 14:46:49)

0
-1
Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych (14 kwietnia 2017 14:46:47)

15
0
Oblicz wartość wyrażenia bez korzystania z tablic (14 kwietnia 2017 14:04:30)

10
0
Oblicz wartość wyrażenia bez korzystania z tablic (14 kwietnia 2017 14:04:28)

15
0
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych p i r (14 kwietnia 2017 12:31:05)

10
0
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych p i r (14 kwietnia 2017 12:31:04)

15
0
Granica ciągu - obliczanie (13 kwietnia 2017 19:32:42)

10
0
Granica ciągu - obliczanie (13 kwietnia 2017 19:32:40)

15
0
Pochodna z pierwiastkiem. (13 kwietnia 2017 19:32:27)

10
0
Pochodna z pierwiastkiem. (13 kwietnia 2017 19:32:26)

10
0
Liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach i parzystej cyfrze (13 kwietnia 2017 14:42:50)

10
0
Granica ciągu - obliczanie (13 kwietnia 2017 14:42:22)

10
0
Ile jest różnych liczb dziesięciocyfrowych podzielnych przez 8 (13 kwietnia 2017 14:40:51)

10
0
Suma liczb oczek na obu kostkach jest większa od 6 (13 kwietnia 2017 14:40:31)

10
0
Suma oczek wylosowanych kostek będzie większa od 5 (13 kwietnia 2017 14:40:23)

10
0
Kiedy wielomian jest podzielny przez dwumian. (12 kwietnia 2017 17:25:28)

10
0
Wiedząc, że alfa jest kątem ostrym i cos alfa =3/7 (12 kwietnia 2017 17:24:31)

10
0
Dana jest funkcja kwadratowa postaci f(x)=-1/2 x^2 + x + 3/2 (12 kwietnia 2017 17:23:45)

10
0
Na ile sposobów można wylosować z talii 52 kart 6 kart (12 kwietnia 2017 17:16:09)

10
0
Który układ równań nie ma rozwiązań (12 kwietnia 2017 17:14:44)

10
0
Wskaż wartość a, dla której rownanie cos alfa=1/a^2-4a ma rozwiązanie (12 kwietnia 2017 17:13:57)

10
0
Wskaż wartość a, dla której rownanie cos alfa=1/a^2-4a ma rozwiązanie (12 kwietnia 2017 17:13:54)

10
0
Wskaż zbiór rozwiązań nierówności x+3/2 -5-2x/3<2x (12 kwietnia 2017 17:13:29)

10
0
Wskaż równanie symetralnej odcinka AB, jeśli A (2,-4) , B(6,0) (12 kwietnia 2017 17:13:18)

10
0
Proste k:y=-3 i l :y=x-7 przecinają się w punkcie P (12 kwietnia 2017 17:12:05)

10
0
Suma wyrzuconych oczek będzie większa od 7 (12 kwietnia 2017 17:09:44)

10
0
Na egzamin przygotowano 90 pytań, po trzy pytania (12 kwietnia 2017 17:04:34)

0
-10
Liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach i parzystej cyfrze (12 kwietnia 2017 17:04:24)

10
0
Liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach i parzystej cyfrze (12 kwietnia 2017 17:04:05)

10
0
W trzydziestoosobowej klasie 30% stanowiły dziewczęta (12 kwietnia 2017 17:03:52)

10
0
Wykaż, że stosunek długości promienia okręgu wpisanego (12 kwietnia 2017 17:03:36)

10
0
Funkcje liniowe i kwadratowe - powtórzenie (12 kwietnia 2017 08:55:38)

10
0
Wielokąty i okręgi Sprawdzian matematyka z plusem 2 klasa (11 kwietnia 2017 20:24:24)

10
0
Funkcje liniowe i kwadratowe - powtórzenie (11 kwietnia 2017 17:15:26)

10
0
Rozwiązywanie równań - 1 klasa gimnazjum (11 kwietnia 2017 16:57:33)

15
0
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (11 kwietnia 2017 12:25:40)

0
-15
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (11 kwietnia 2017 12:25:37)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (11 kwietnia 2017 12:25:22)

15
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (11 kwietnia 2017 12:25:21)

10
0
Losujemy bez zwracania dwie karty do gry spośród wszystkich kart (11 kwietnia 2017 12:25:02)

15
0
Losujemy bez zwracania dwie karty do gry spośród wszystkich kart (11 kwietnia 2017 12:25:01)

10
0
W jaki sposób można obliczyć resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian (x-p). (11 kwietnia 2017 12:24:19)

15
0
W jaki sposób można obliczyć resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian (x-p). (11 kwietnia 2017 12:24:17)

10
0
Jakie zdarzenie nazywamy niewykluczającymi się. (11 kwietnia 2017 12:24:01)

15
0
Jakie zdarzenie nazywamy niewykluczającymi się. (11 kwietnia 2017 12:24:00)

15
0
Który układ równań nie ma rozwiązań (11 kwietnia 2017 12:13:49)

10
0
Rozwiąż równanie x+1/x-1=x+1 (10 kwietnia 2017 22:07:31)

10
0
Rozwiąż równanie x+1/x-1=x+1 (10 kwietnia 2017 22:07:30)

10
0
Rozwiąż równanie x+1/x-1=x+1 (10 kwietnia 2017 21:42:58)

10
0
Kiedy wielomian jest podzielny przez dwumian. (10 kwietnia 2017 17:35:37)

15
0
Kiedy wielomian jest podzielny przez dwumian. (10 kwietnia 2017 17:35:36)

10
0
Podaj definicję trójmianu kwadratowego . (10 kwietnia 2017 17:33:33)

15
0
Podaj definicję trójmianu kwadratowego . (10 kwietnia 2017 17:33:32)

10
0
Kiedy dwa wielomiany nazywamy równymi ? (10 kwietnia 2017 17:18:52)

15
0
Kiedy dwa wielomiany nazywamy równymi ? (10 kwietnia 2017 17:18:51)

10
0
Dane są zbiory A={2,3,4,9,10,12,13} oraz B={3,9,12} (10 kwietnia 2017 17:14:47)

15
0
Dane są zbiory A={2,3,4,9,10,12,13} oraz B={3,9,12} (10 kwietnia 2017 17:14:46)

10
0
Jakie zdarzenia nazywamy wykluczającymi się . (10 kwietnia 2017 17:11:23)

15
0
Jakie zdarzenia nazywamy wykluczającymi się . (10 kwietnia 2017 17:11:22)

10
0
Suma cyfr pewnej liczby trzycyfrowej wynosi 18 (10 kwietnia 2017 16:20:06)

15
0
Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy dwa asy. (10 kwietnia 2017 14:18:02)

0
-15
Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy dwa asy. (10 kwietnia 2017 14:18:01)

15
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (10 kwietnia 2017 14:09:23)

0
-15
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (10 kwietnia 2017 14:09:22)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (9 kwietnia 2017 08:11:51)

10
0
Uzasadnij, że liczba 10^500 -5 jest podzielna przez 5 (8 kwietnia 2017 22:46:39)

10
0
Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej reszki (8 kwietnia 2017 22:46:30)

15
0
Każdy z boków prostokąta zwiększono o 70% (8 kwietnia 2017 22:34:37)

10
0
Każdy z boków prostokąta zwiększono o 70% (8 kwietnia 2017 22:34:36)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (8 kwietnia 2017 21:51:11)

15
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek mniejszych od 5 (8 kwietnia 2017 21:51:10)

15
0
Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy dwa asy. (8 kwietnia 2017 21:50:49)

10
0
Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy dwa asy. (8 kwietnia 2017 21:50:48)

0
-15
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:19:02)

15
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:19:02)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:19:00)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:18:59)

15
0
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 4 (8 kwietnia 2017 21:18:55)

10
0
Losowo wybrana liczba trzycyfrowa ma cyfrę setek mniejszą (8 kwietnia 2017 01:21:34)

10
0
Losowo wybrana liczba trzycyfrowa ma cyfrę setek mniejszą (8 kwietnia 2017 01:21:31)

15
0
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (7 kwietnia 2017 19:14:19)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (7 kwietnia 2017 19:12:19)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (7 kwietnia 2017 19:12:09)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (7 kwietnia 2017 19:12:04)

15
0
Rozłóż trójmian kwadratowy na czynniki jak najniższych stopni (7 kwietnia 2017 19:02:27)

15
0
Oblicz pierwiastki wielomianu W (x) wiedząc , że jest podzielny (7 kwietnia 2017 19:02:16)

15
0
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (7 kwietnia 2017 19:01:54)

10
0
Rozłóż trójmian kwadratowy na czynniki jak najniższych stopni (7 kwietnia 2017 18:42:56)

10
0
Oblicz pierwiastki wielomianu W (x) wiedząc , że jest podzielny (7 kwietnia 2017 18:31:40)

10
0
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (7 kwietnia 2017 18:17:30)

10
0
Określ dziedzinę wyrażenia wymiernego (7 kwietnia 2017 17:20:14)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 17:03:54)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 17:03:50)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 17:03:47)

10
0
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 17:03:43)

0
-2
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 13:44:54)

0
-2
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 13:44:52)

0
-2
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 13:44:49)

0
-2
Wyrażenia algebraiczne liceum 1 klasa, Test sprawdzający do rozdziału 3 (7 kwietnia 2017 13:44:47)

10
0
Ile jest liczb w zbiorze {1,2, ..., 4000} podzielnych przez 3 (7 kwietnia 2017 11:35:11)

10
0
Bardzo proszę o rozwiązanie tych 7 zadań jest to dla mnie strasznie ważne (7 kwietnia 2017 11:34:23)

10
0
Bardzo proszę o rozwiązanie tych 7 zadań jest to dla mnie strasznie ważne (7 kwietnia 2017 11:34:19)

10
0
Tworząca stożka o długości 10 cm jest nachylona do płaszczyzny (7 kwietnia 2017 11:34:02)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (7 kwietnia 2017 11:33:53)

10
0
Prawdopodobieństwo zdarzeń, że co najmniej raz wypadła szóstka (7 kwietnia 2017 11:33:46)

10
0
W pudełku znajduje się 15 losów, w tym trzy wygrywające (7 kwietnia 2017 11:33:38)

10
0
Z urny, w której znajduje się 5 kul białych i 3 czerwone losujemy (7 kwietnia 2017 11:33:32)

10
0
Zadanie powtórzone (7 kwietnia 2017 10:08:59)

0
-10
Zadanie powtórzone (7 kwietnia 2017 09:51:42)

15
0
Jaka jest część wspólna tych dwóch przedziałów? (6 kwietnia 2017 16:21:12)

10
0
Jaka jest część wspólna tych dwóch przedziałów? (6 kwietnia 2017 16:21:10)

10
0
Mama ma 0,5 litra octu o stężeniu 10%, a potrzebuje ocet (6 kwietnia 2017 02:05:29)

10
0
W urnie są tylko kule czarne i białe. Kul czarnych jest o 4 mniej (6 kwietnia 2017 02:05:18)

10
0
Dwóch równorzędnych przeciwników gra w szachy (6 kwietnia 2017 02:05:08)

10
0
Losujemy 2 liczby ze zbioru: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1,2,13,14,15,16,17} (6 kwietnia 2017 02:04:54)

10
0
Ile sześcioosobowych delegacji można utworzyć z klasy (6 kwietnia 2017 02:04:43)

10
0
Używając potęg o wykładniku dodatnim, zapisz wyrażenie (6 kwietnia 2017 02:04:35)

10
0
Używając potęg o wykładniku dodatnim, zapisz wyrażenie (6 kwietnia 2017 02:04:31)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 23:30:50)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 23:30:46)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 23:30:41)

0
-15
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 13:15:15)

15
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 13:15:15)

10
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 13:15:13)

15
0
Zadania z matematyki - powtórka do matury (5 kwietnia 2017 13:14:18)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (5 kwietnia 2017 02:49:13)

10
0
Na ile sposobów można wybrać 13 kart z talii 52 kart (5 kwietnia 2017 02:48:37)

10
0
Rzucono 8 razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (5 kwietnia 2017 02:48:27)

10
0
W pewnej klasie liczącej 35 uczniów wybrano samorząd (5 kwietnia 2017 02:48:17)

10
0
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa trójkątnego jest równe 175 pierwiastków z 3 (4 kwietnia 2017 23:57:59)

10
0
W pierwszej urnie są 2 kule białe i 3 czarne a w drugiej ... (4 kwietnia 2017 20:39:09)

10
0
Funkcja wykładnicza-zadania z rozwiązaniami (4 kwietnia 2017 20:02:32)

10
0
Funkcja wykładnicza-zadania z rozwiązaniami (4 kwietnia 2017 20:00:47)

0
-2
Do banku wpłacono 1000 zł na czteroletnią lokatę (4 kwietnia 2017 18:14:03)

10
0
Rzucamy kostką w kształcie dwunastościanu foremnego, na którego ... (4 kwietnia 2017 14:01:24)

10
0
Uzasadnij, że zbiorem wartości funkcji f(x)^2=2x^2-x+3 określonej (4 kwietnia 2017 14:01:10)

10
0
Cosinus kąta nachylenia przekątnej graniastosłupa do jego podstawy (4 kwietnia 2017 14:00:56)

10
0
Ile jest liczb w których cyfra setek jest o 3 większa od cyfry jedności (4 kwietnia 2017 14:00:46)

10
0
Prawdopodobieństwo-na każdej kostce wypadły co najwyżej 4 oczka (4 kwietnia 2017 07:21:29)

10
0
Rozwiąż nierówność kwadratową (3 kwietnia 2017 22:34:35)

10
0
Wykaż, że prosta przechodząca przez punkty P=(-1,-9) i Q=(2,6) (3 kwietnia 2017 22:34:27)

10
0
Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest nachylona (3 kwietnia 2017 22:34:15)

10
0
W loterii jest 50 losów ponumerowanych kolejno od 1 do 50 (3 kwietnia 2017 22:34:05)

10
0
Do badań zgłosiły się osoby o następujących wzrostach (3 kwietnia 2017 22:33:56)

1
0
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 20:14:14)

15
0
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 20:02:35)

10
0
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 20:02:34)

0
-1
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 19:44:06)

1
0
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 19:44:01)

0
-1
W ciągu geometrycznym (an) różnica wyrazów trzeciego i szóstego (3 kwietnia 2017 19:43:49)

10
0
Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 144 cm ^3 (3 kwietnia 2017 18:26:19)

10
0
Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych mniejszych od 900 (3 kwietnia 2017 16:26:35)

10
0
Dana jest funkcja y=x²-10x+6 (3 kwietnia 2017 16:26:19)

10
0
Ile jest liczb czterocyfrowych utworzonych z liczb: 0,1,2,3,4,5,6 (3 kwietnia 2017 16:26:02)

10
0
Ile jest liczb czterocyfrowych utworzonych z liczb: 0,1,2,3,4,5,6 (3 kwietnia 2017 16:25:59)

10
0
W urnie umieszczono po 6 kul: białych, czarnych i zielonych (3 kwietnia 2017 16:25:51)

10
0
W trójkącie równoramiennym kąt między dwusieczną kąta (3 kwietnia 2017 16:14:21)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia jednego orła (3 kwietnia 2017 00:59:35)

10
0
Równanie przekątnej. (3 kwietnia 2017 00:25:26)

10
0
Wartość wyrażenia W=|x-6|-3x+5 dla liczby x (3 kwietnia 2017 00:19:24)

10
0
Liczby dwucyfrowe, które mają więcej dzielników niż liczba 13 (3 kwietnia 2017 00:19:01)

10
0
Druga wylosowana liczba będzie liczbą parzystą (3 kwietnia 2017 00:18:51)

10
0
Spośród wszystkich uczniów klasy III a, w której jest 15 dziewcząt (3 kwietnia 2017 00:18:04)

10
0
Mamy dwa pojemniki. W pierwszym są trzy kule białe (3 kwietnia 2017 00:17:55)

15
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia (2 kwietnia 2017 22:53:15)

15
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej trzech orłów (2 kwietnia 2017 19:27:01)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej trzech orłów (2 kwietnia 2017 19:27:00)

15
0
Równanie przekątnej. (2 kwietnia 2017 15:51:19)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. II (2 kwietnia 2017 13:37:27)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. II (2 kwietnia 2017 13:37:22)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. II (2 kwietnia 2017 13:37:18)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. II (2 kwietnia 2017 13:37:13)

10
0
Ułamki algebraiczne - wykonaj dzialania gr.2 zad 9 (2 kwietnia 2017 13:35:19)

10
0
W urnie są cztery kule białe i pewna ilość kul czarnych (2 kwietnia 2017 13:35:02)

10
0
Zbiór liczb naturalnych. Oblicz prawdopodobieństwo. (2 kwietnia 2017 13:29:03)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo. PILNE! (2 kwietnia 2017 13:28:31)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo. PILNE! (2 kwietnia 2017 13:28:28)

10
0
Z pudełka w którym są 2 kule białe i 3 czarne losujemy (2 kwietnia 2017 13:28:15)

10
0
Ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w których ... (2 kwietnia 2017 13:26:36)

10
0
Ile sześcioosobowych delegacji można utworzyć z klasy (2 kwietnia 2017 13:26:11)

10
0
Ile sześcioosobowych delegacji można utworzyć z klasy (2 kwietnia 2017 13:26:07)

10
0
W pudełku znajdują się lizaki w trzech kolorach (2 kwietnia 2017 13:25:56)

10
0
Obliczanie potęg (2 kwietnia 2017 13:25:48)

10
0
Kapitał 2000 zł wpłacono na lokatę półroczną z oprocentowaniem 2% (2 kwietnia 2017 13:25:35)

10
0
W zapisie występują co najmniej 3 cyfry nieparzyste (2 kwietnia 2017 13:25:22)

10
0
Przedstaw funkcję w postaci iloczynowej (2 kwietnia 2017 13:25:02)

10
0
Pole powierzchni sześcianu wynosi z^2 (2 kwietnia 2017 13:24:56)

10
0
Ułożyć w postaci tabeli plan spłaty długu 50 mln zł (1 kwietnia 2017 20:08:22)

15
0
Ułożyć w postaci tabeli plan spłaty długu 50 mln zł (1 kwietnia 2017 20:08:20)

10
0
Dana jest funkcja y=x²-10x+9 (1 kwietnia 2017 18:02:23)

10
0
Kredyt 90 mln oprocentowany jest w wysokości 7,5% w stosunku rocznym (1 kwietnia 2017 17:44:37)

15
0
Pożyczkę 100 mln zł należy spłacać rocznymi ratami 40 mln zł z dołu (1 kwietnia 2017 16:13:42)

10
0
Pożyczkę 100 mln zł należy spłacać rocznymi ratami 40 mln zł z dołu (1 kwietnia 2017 16:13:41)

10
0
Ile wynosza odsetki (1 kwietnia 2017 09:02:16)

15
0
Ile wynosza odsetki (1 kwietnia 2017 09:02:15)

10
0
Spłata długu (1 kwietnia 2017 09:00:45)

15
0
Spłata długu (1 kwietnia 2017 09:00:43)

15
0
Dług 80 mln oprocentowany na 10% rocznie ma być spłacony (31 marca 2017 19:32:49)

0
-15
Dług 80 mln oprocentowany na 10% rocznie ma być spłacony (31 marca 2017 19:32:48)

10
0
Dług 80 mln oprocentowany na 10% rocznie ma być spłacony (31 marca 2017 19:29:40)

15
0
Dług 80 mln oprocentowany na 10% rocznie ma być spłacony (31 marca 2017 19:29:38)

15
0
Udowodnij że dla każdej liczby naturalnej n większej od 1 (31 marca 2017 13:18:45)

10
0
Równania wymierne (31 marca 2017 10:50:11)

0
-15
Równania wymierne (31 marca 2017 10:50:09)

15
0
Równania wymierne (31 marca 2017 10:50:09)

10
0
Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma 6 cm długości (31 marca 2017 10:27:02)

10
0
Samochód przebył w pewnym czasie drogę 210 km (31 marca 2017 06:20:34)

0
-15
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:20:02)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:20:02)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:20:01)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:19:32)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 8-9 (31 marca 2017 06:19:31)

10
0
Dziadek założył w banku trzyletnią lokatę pieniężną (31 marca 2017 01:46:37)

10
0
Samochód przebył w pewnym czasie drogę 210 km (31 marca 2017 01:46:24)

15
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:44)

0
-15
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:43)

0
-15
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:22)

15
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:22)

10
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:21)

15
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:19)

10
0
Równania wymierne (30 marca 2017 23:53:17)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 1-2 (30 marca 2017 23:51:09)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 1-2 (30 marca 2017 23:51:08)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.II zad 1-2 (30 marca 2017 23:12:44)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.II zad 1-2 (30 marca 2017 23:12:43)

15
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 3-4 (30 marca 2017 22:47:21)

10
0
Ulamki algebraiczne gr.I zad 3-4 (30 marca 2017 22:47:19)

10
0
Ile jest liczb siedmiocyfrowych, w których zapisie cyfra 1 (30 marca 2017 22:40:16)

10
0
W grupie jest 5 chłopców i 6 dziewczynek. Wybieramy cztery osoby (30 marca 2017 22:39:35)

10
0
Udowodnij że dla każdej liczby naturalnej n większej od 1 (30 marca 2017 16:34:53)

10
0
Prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych kart będzie co najwyżej 1 trefl (30 marca 2017 16:31:28)

10
0
Prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych kart będzie co najwyżej 1 trefl (30 marca 2017 16:31:25)

10
0
Ciąg 1, x, y-1 jest arytmetyczny, natomiast ciąg: x, y, 12 geometryczny (30 marca 2017 16:31:16)

10
0
Ciąg 1, x, y-1 jest arytmetyczny, natomiast ciąg: x, y, 12 geometryczny (30 marca 2017 16:31:12)

10
0
Ciąg 1, x, y-1 jest arytmetyczny, natomiast ciąg: x, y, 12 geometryczny (30 marca 2017 16:31:08)

10
0
Funkcje trygonometryczne (30 marca 2017 16:30:54)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (30 marca 2017 16:30:44)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (30 marca 2017 16:30:41)

10
0
Udowodnij że dla każdej liczby naturalnej n większej od 1 (30 marca 2017 16:30:21)

10
0
Obliczanie potęg (30 marca 2017 07:19:31)

10
0
Działania na potęgach (29 marca 2017 21:49:36)

10
0
Działania na potęgach (29 marca 2017 21:49:33)

10
0
Działania na potęgach (29 marca 2017 21:49:30)

10
0
Działania na potęgach (29 marca 2017 21:49:24)

10
0
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 21:35:43)

10
0
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 21:35:38)

15
0
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 21:35:22)

10
0
Spośród liczb naturalnych od 1 do 100 losujemy jedną liczbę (29 marca 2017 20:48:09)

0
-2
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 20:47:14)

10
0
Wśród n losów na loterii jest 6 losów wygrywających (29 marca 2017 20:11:37)

10
0
Oblicz x - logarytmy (29 marca 2017 20:11:08)

10
0
Oblicz przybliżoną wartość logarytmu (29 marca 2017 20:10:59)

10
0
Oblicz przybliżoną wartość logarytmu (29 marca 2017 20:10:56)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (29 marca 2017 20:10:43)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (29 marca 2017 20:10:40)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (29 marca 2017 20:10:36)

10
0
Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie do matury cz. I (29 marca 2017 20:10:32)

10
0
Oblicz sumę wszystkich liczb dwucyfrowych podzielnych przez 4 lub przez 7 (29 marca 2017 20:10:12)

10
0
Obliczanie potęg (29 marca 2017 18:19:08)

15
0
Prosiłbym o rozwiązanie zadania domowego z Funkcji linowych od zad 1 do 3 (29 marca 2017 00:56:20)

10
0
Prosiłbym o rozwiązanie zadania domowego z Funkcji linowych od zad 1 do 3 (29 marca 2017 00:56:16)

10
0
Prosiłbym o rozwiązanie zadania domowego z Funkcji linowych od zad 1 do 3 (29 marca 2017 00:56:15)

10
0
Zad 3 str 36 (28 marca 2017 22:58:46)

10
0
Prawdopodobieństwo, że będzie to kier lub as (28 marca 2017 22:53:40)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej raz liczby większej od 4 (28 marca 2017 21:41:39)

10
0
Ile jest naturalnych dwucyfrowych liczb mniejszych od 63 (28 marca 2017 21:41:30)

10
0
Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy kartę pik, lub damę lub króla (28 marca 2017 21:41:20)

10
0
Zamawiając pizzę mamy do wyboru 12 dodatków, 2 rodzaje ciasta (28 marca 2017 21:41:08)

10
0
Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności (28 marca 2017 21:40:54)

10
0
Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach (28 marca 2017 21:40:39)

10
0
Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach (28 marca 2017 21:40:32)

10
0
Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach (28 marca 2017 21:40:29)

10
0
Spośród wszystkich jednocyfrowych liczb pierwszych (28 marca 2017 21:40:19)

10
0
Na początku roku pan Marek wpłacił na swoje konto 700 zł (28 marca 2017 21:40:11)

10
0
Na początku roku pan Marek wpłacił na swoje konto 700 zł (28 marca 2017 21:40:08)

10
0
Zad 3 str 36 (28 marca 2017 21:39:49)

10
0
Dwóch robotników wykonuje pewną pracę w ciągu 12 dni (28 marca 2017 21:39:20)

0
-1
Wykazać, że liczby x,y należą do liczb rzeczywistych (28 marca 2017 21:24:56)

10
0
Zadania powtórzeniowe z działu POTĘGI I PIERWIASTKI klasa 2 (28 marca 2017 21:08:51)

10
0
Oblicz prędkość , drogę , czas (27 marca 2017 21:18:38)

10
0
Jola ,Darek i Franek rzucają piłka do kosza. (27 marca 2017 19:29:28)

10
0
W pewnym zakładzie pracy w wyniku dwóch podwyżek (27 marca 2017 15:44:54)

10
0
Wyznacz x, dla którego ciąg (27 marca 2017 13:17:19)

10
0
Wyznacz ciąg arytmetyczny (27 marca 2017 13:15:11)

10
0
Nieskończony ciąg geometryczny jest określony wzorem (27 marca 2017 13:15:01)

10
0
Misie i maskotki (27 marca 2017 13:12:47)

10
0
Prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba jest podzielna przez 3 lub przez 4 (27 marca 2017 13:12:36)

10
0
W dziewięciowyrazowym ciągu arytmetycznym piąty wyraz jest równy 2 (26 marca 2017 21:06:40)

10
0
Łukasz zajął pierwsze miejsce. Przyjechał na metę (26 marca 2017 17:45:07)

10
0
Wyznacz x i y wiedząc,że podany ciąg (26 marca 2017 16:43:11)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że obie karty są treflami (26 marca 2017 16:36:52)

10
0
Optymalizacja-ciągi. (26 marca 2017 16:33:02)

15
0
Optymalizacja-ciągi. (26 marca 2017 16:33:00)

10
0
Optymalizacja-ciągi. (26 marca 2017 15:10:43)

0
-1
Wyznacz x, dla którego ciąg (25 marca 2017 17:34:31)

15
0
Prawdopodobieństwo-kule. (24 marca 2017 22:15:22)

10
0
Prawdopodobieństwo-kule. (24 marca 2017 22:12:54)

0
-2
Powtórki z plusem dla klasy 3 gimnazjum - zestaw zadań nr 6 (23 marca 2017 20:08:30)

10
0
Równania i nierówności (21 marca 2017 22:46:11)

10
0
Równania i nierówności (21 marca 2017 21:37:11)

10
0
Równania i nierówności (21 marca 2017 21:37:08)

10
0
Równania i nierówności (21 marca 2017 21:37:07)

0
-2
Zadania powtórzeniowe z działu potęgi i pierwiastki 2 klasa gimnazjum (21 marca 2017 20:46:32)

0
-15
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:24)

15
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:24)

10
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:23)

0
-15
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:21)

25
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:21)

10
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:19)

15
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:19)

15
0
Geometria analityczna - rozwiązywanie zadań (21 marca 2017 19:42:19)

10
0
Prawdopodobieństwo wyciągnięcia dokładnie jednego króla (21 marca 2017 19:37:18)

10
0
Prawdopodobieństwo - karty (21 marca 2017 19:37:00)

0
-15
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:42)

15
0
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:42)

10
0
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:41)

15
0
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:39)

10
0
Punkty A i B są symetryczne wzgledem osi x. Oblicz a i b (21 marca 2017 19:36:38)

15
0
Rzucamy jedną symetryczną monetą i jedną kostką do gry (20 marca 2017 22:53:40)

10
0
Układ równań y=-ax-2a , y=bx/3 -2 nie ma rozwiązania (20 marca 2017 22:26:51)

15
0
Układ równań y=-ax-2a , y=bx/3 -2 nie ma rozwiązania (20 marca 2017 22:26:50)

15
0
W pewnym zakładzie pracy w wyniku dwóch podwyżek (20 marca 2017 22:24:56)

10
0
W pewnym zakładzie pracy w wyniku dwóch podwyżek (20 marca 2017 22:24:56)

10
0
Liczby naturalne . (20 marca 2017 22:21:14)

15
0
Liczby naturalne . (20 marca 2017 22:21:13)

10
0
Rzucamy jedną symetryczną monetą i jedną kostką do gry (20 marca 2017 21:17:02)

10
0
Liczby całkowite . (20 marca 2017 17:57:44)

15
0
Liczby całkowite . (20 marca 2017 17:57:41)

15
0
Liczby 2x-3, x, 2x+3 w podanej kolejności tworzą ciąg (20 marca 2017 16:26:26)

15
0
Dla jakiej wartości x liczby: 2, x^2, x+10 (20 marca 2017 16:26:11)

0
-15
Dla jakiej wartości x liczby: 2, x^2, x+10 (20 marca 2017 16:26:09)

15
0
Dla jakiej wartości x liczby: 2, x^2, x+10 (20 marca 2017 16:25:42)

10
0
Liczby 2x-3, x, 2x+3 w podanej kolejności tworzą ciąg (20 marca 2017 16:24:11)

10
0
Dla jakiej wartości x liczby: 2, x^2, x+10 (20 marca 2017 16:23:53)

10
0
Kombinacje - Wyznacz n (20 marca 2017 12:31:15)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe funkcji (20 marca 2017 12:28:48)

10
0
Wyznacz dziedzinę i miejsce zerowe funkcji (20 marca 2017 12:28:33)

10
0
Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci, wiedząc, że n ∊ N (20 marca 2017 12:28:04)

10
0
Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych (20 marca 2017 12:25:38)

10
0
Sporządź sumę algebraiczną (20 marca 2017 12:24:18)

10
0
Dane są sumy algebraiczne (20 marca 2017 12:23:57)

10
0
Losujemy jednocześnie 3 kule z urny zawierającej (20 marca 2017 12:23:46)

10
0
Porównaj liczby 333^{222} i 222^{333} (20 marca 2017 12:23:34)

15
0
Układy równań - powtórka (20 marca 2017 01:42:50)

0
-15
Układy równań - powtórka (20 marca 2017 01:42:49)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:31:00)

15
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:30:33)

0
-15
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:30:32)

15
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:30:29)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (20 marca 2017 00:30:27)

15
0
Układy równań - powtórka (20 marca 2017 00:29:32)

10
0
Układy równań - powtórka (20 marca 2017 00:29:29)

15
0
Trójmian kwadratowy f(x)=mx^2+(m-2)x-2 ma dwa różne pierwiastki (19 marca 2017 21:24:27)

10
0
Trójmian kwadratowy f(x)=mx^2+(m-2)x-2 ma dwa różne pierwiastki (19 marca 2017 20:39:19)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 20:28:57)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 20:28:56)

10
0
Graniastosłupy prawidłowe zadania (19 marca 2017 18:12:20)

10
0
Aby zamontować parapet pod oknem, z prostokątnego arkusza (19 marca 2017 17:08:28)

10
0
Aby zamontować parapet pod oknem, z prostokątnego arkusza (19 marca 2017 17:08:27)

10
0
Aby zamontować parapet pod oknem, z prostokątnego arkusza (19 marca 2017 17:08:26)

10
0
Na płaszczyźnie zaznaczono n (n>2) punktów, z których dowolne (19 marca 2017 16:21:48)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:37:40)

0
-15
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:37:30)

15
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:37:22)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:05:38)

10
0
Wyrażenia algebraiczne układy równań (19 marca 2017 15:05:36)

15
0
Geometria analityczna. (19 marca 2017 09:22:18)

10
0
Wyznacz n, wiedząc, że n ∊ N (19 marca 2017 00:35:57)

15
0
Dodawanie i odejmowanie (17 marca 2017 22:12:49)

10
0
Dodawanie i odejmowanie (17 marca 2017 22:12:48)

15
0
Dodawanie odejmowanie (17 marca 2017 17:54:08)

10
0
Dodawanie odejmowanie (17 marca 2017 17:54:06)

10
0
Zbiór rozwiązań nierówności. (17 marca 2017 15:52:48)

15
0
Zbiór rozwiązań nierówności. (17 marca 2017 15:52:47)

10
0
Równanie - zadanie (17 marca 2017 15:43:22)

15
0
Równanie - zadanie (17 marca 2017 15:43:06)

15
0
Kule - prawdopodobieństwo. (17 marca 2017 11:51:15)

10
0
Kule - prawdopodobieństwo. (17 marca 2017 11:51:13)

10
0
Rzut kostką (16 marca 2017 17:49:15)

15
0
Rzut kostką (16 marca 2017 17:49:14)

15
0
Z pojemnika, w którym są trzy losy wygrywające i cztery puste (15 marca 2017 20:04:26)

10
0
Z pojemnika, w którym są trzy losy wygrywające i cztery puste (15 marca 2017 20:04:25)

15
0
Prawdopodobieństwo (15 marca 2017 19:53:33)

10
0
Prawdopodobieństwo (15 marca 2017 19:53:32)

15
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (15 marca 2017 14:26:25)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (15 marca 2017 14:26:16)

10
0
Przyjmijmy ze z kranu co sekundę spada kropla w kształcie kuli o średnicy 2 mm (14 marca 2017 22:58:37)

10
0
Funkcja kwadratowa o miejscach zerowych (-2) i 5 (14 marca 2017 22:58:30)

10
0
Wazon w kształcie stożka napełniono woda do ¾ wysokości (14 marca 2017 22:58:14)

10
0
Rzucamy siedmiokrotnie kostką do gry (14 marca 2017 22:57:34)

10
0
Czy prawdziwa jest nierówność (14 marca 2017 22:57:25)

10
0
Dwaj kolarze oddaleni o 105 km jadą naprzeciwko siebie (14 marca 2017 22:57:10)

10
0
Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których (14 marca 2017 22:57:01)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:56:28)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:56:25)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:56:20)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:56:02)

10
0
Geometria zadania (14 marca 2017 22:55:59)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (14 marca 2017 20:41:09)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (14 marca 2017 20:40:41)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (14 marca 2017 20:40:38)

0
-2
Prawdopodobieństwo, że suma oczek jest podzielna przez 2 lub przez 5 (14 marca 2017 19:47:08)

10
0
Działania na zdarzeniach. (13 marca 2017 18:28:22)

15
0
Działania na zdarzeniach. (13 marca 2017 18:28:21)

0
-2
Zuzia pierwsza zaczęła robić bańki, a Robert dołączył do niej 3 minuty później (13 marca 2017 16:48:43)

15
0
Działania na zdarzeniach. (13 marca 2017 14:50:23)

10
0
Działania na zdarzeniach. (13 marca 2017 14:49:22)

10
0
Zuzia o godz.17.05 zrobiła 10 baniek mydlanych. (13 marca 2017 12:49:11)

10
0
Zuzia o godz.17.05 zrobiła 10 baniek mydlanych. (13 marca 2017 12:48:14)

0
-2
Zuzia o godz.17.05 zrobiła 10 baniek mydlanych. (13 marca 2017 12:39:54)

15
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych długości 8cm (13 marca 2017 08:14:15)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych długości 8cm (13 marca 2017 08:14:14)

15
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicach 6,12 i 18 wykonano półkulę. (13 marca 2017 07:02:56)

0
-2
Z miedzianego walca o wysokości 1cm i średnicy 8cm ślusarz chciał wykonać... (12 marca 2017 18:46:27)

0
-15
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (12 marca 2017 15:47:18)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (12 marca 2017 15:47:18)

0
-15
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (12 marca 2017 15:47:16)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (12 marca 2017 15:47:16)

15
0
Z czterech kul o średnicy 12 zbudowano piramidę (12 marca 2017 15:28:35)

10
0
Z czterech kul o średnicy 12 zbudowano piramidę (12 marca 2017 15:28:34)

10
0
Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego (12 marca 2017 15:09:38)

10
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicach 6,12 i 18 wykonano półkulę. (12 marca 2017 14:53:49)

15
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicach 6,12 i 18 wykonano półkulę. (12 marca 2017 14:53:49)

10
0
Z czterech kul o średnicy 18 zbudowano piramidę, w taki sposób (12 marca 2017 14:44:37)

15
0
Z czterech kul o średnicy 18 zbudowano piramidę, w taki sposób (12 marca 2017 14:44:37)

10
0
Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego stanowi szóstą część (12 marca 2017 13:43:46)

15
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych (12 marca 2017 13:40:41)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych (12 marca 2017 13:40:40)

15
0
Współczynnik kierunkowy (12 marca 2017 12:57:06)

0
-15
Współczynnik kierunkowy (12 marca 2017 12:57:05)

15
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicy 4, 8 i 12 wykonano półkulę. (12 marca 2017 12:47:04)

10
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicy 4, 8 i 12 wykonano półkulę. (12 marca 2017 12:47:03)

10
0
Z trzech stopionych metalowych kul o średnicach 6,12 i 18 wykonano półkulę. (12 marca 2017 12:34:21)

15
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (12 marca 2017 11:19:43)

10
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (12 marca 2017 11:19:42)

10
0
Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma 6 cm długości (12 marca 2017 10:49:52)

10
0
Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma 6 cm długości (12 marca 2017 10:49:51)

10
0
Wyrażenia algebraiczne oraz nierówności (11 marca 2017 23:33:40)

0
-15
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 20:23:20)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 20:23:20)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długości 10,10,12 (11 marca 2017 20:22:30)

0
-15
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:09:36)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:09:36)

0
-15
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:05:17)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:05:17)

0
-15
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:05:15)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:05:15)

0
-15
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:09)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:09)

10
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:08)

15
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:07)

10
0
Wyznacz objętość kuli o polu powierzchni P (11 marca 2017 20:04:01)

10
0
Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek większej od 16 (11 marca 2017 16:38:07)

15
0
Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek większej od 16 (11 marca 2017 16:38:05)

10
0
Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek większej od 16 (11 marca 2017 16:19:31)

15
0
Wszystkich liczb dwucyfrowych nieparzystych, w których (11 marca 2017 15:41:11)

10
0
Wszystkich liczb dwucyfrowych nieparzystych, w których (11 marca 2017 14:58:26)

15
0
W zakładach Ciżemka wszystkim pracownikom przyznano (11 marca 2017 07:08:38)

10
0
W zakładach Ciżemka wszystkim pracownikom przyznano (11 marca 2017 07:08:37)

15
0
Obwód prostokąta jest równy 56. Oblicz pole (11 marca 2017 07:08:14)

10
0
Obwód prostokąta jest równy 56. Oblicz pole (11 marca 2017 07:08:13)

15
0
Mediana liczb 3,0,5,1,7,4,6,2,8,1,3,5,2,6,7,4,6,5,7,a jest równa dominancie (11 marca 2017 07:08:09)

15
0
W magazynie budowlanym "DOM" łącznie z szefem pracuje 25 osób. (11 marca 2017 07:08:04)

15
0
Ala, Basia, Celina, Dorota i Eliza wykonały serie rzutów kostką (11 marca 2017 07:07:59)

15
0
Udowodnij że odchylenie standardowe liczb 12,6,a,14,10 jest równe.. (11 marca 2017 07:07:53)

10
0
Udowodnij że odchylenie standardowe liczb 12,6,a,14,10 jest równe.. (11 marca 2017 07:07:52)

15
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. (11 marca 2017 07:07:46)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. (11 marca 2017 07:07:45)

15
0
Zmierzono wzrost uczniów pewnego liceum (11 marca 2017 07:07:38)

10
0
Zmierzono wzrost uczniów pewnego liceum (11 marca 2017 07:07:37)

15
0
Ocenę semestralną z matematyki oblicza się zaokrąglając (11 marca 2017 07:07:33)

10
0
W czworokącie ABCD miary kątów ADC oraz ABC są równe (11 marca 2017 07:07:26)

15
0
W czworokącie ABCD miary kątów ADC oraz ABC są równe (11 marca 2017 07:07:26)

10
0
Sprawdż czy punkt p (-3,3) jest punktem przecięcia się prostych (11 marca 2017 07:07:12)

15
0
Sprawdż czy punkt p (-3,3) jest punktem przecięcia się prostych (11 marca 2017 07:07:12)

15
0
Oblicz ułamek piętrowy (11 marca 2017 07:07:07)

10
0
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(1,1) oraz B(-2,7) (11 marca 2017 07:06:07)

15
0
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(1,1) oraz B(-2,7) (11 marca 2017 07:06:07)

10
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (11 marca 2017 07:06:01)

15
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (11 marca 2017 07:06:01)

15
0
Wysokość czworościanu foremnego jest o 4 cm krótsza od jego krawędzi (11 marca 2017 07:05:53)

10
0
Wysokość czworościanu foremnego jest o 4 cm krótsza od jego krawędzi (11 marca 2017 07:05:52)

0
-15
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:55)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:55)

15
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:54)

10
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:53)

10
0
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach długości 12 i 24 (11 marca 2017 07:04:51)

10
0
Przyjmując, że Ziemia i Księżyc są kulami oraz promień Księżyca (11 marca 2017 07:03:39)

15
0
Powierzchnia stożka po rozwinięciu na płaszczyźnie jest wycinkiem (10 marca 2017 20:00:58)

10
0
Powierzchnia stożka po rozwinięciu na płaszczyźnie jest wycinkiem (10 marca 2017 20:00:57)

10
0
Grupę 12 drużyn sportowych, wśród których są drużyny A, B, C (10 marca 2017 16:19:47)

15
0
Przekątna prostokąta ma długość 25 cm, a różnica długości (10 marca 2017 16:19:38)

10
0
Przekątna prostokąta ma długość 25 cm, a różnica długości (10 marca 2017 16:19:37)

10
0
Dla jakich wartości "a" funkcja f(x)=(4a+5) x+a-7 ma miejsce zerowe? (10 marca 2017 08:06:45)

10
0
Dla jakich wartości "a" funkcja f(x)=(4a+5) x+a-7 ma miejsce zerowe? (10 marca 2017 08:06:43)

10
0
Dla jakich wartości "a" funkcja f(x)=(4a+5) x+a-7 ma miejsce zerowe? (9 marca 2017 20:00:48)

10
0
Wykaż, że x liczba 2x^2+4x+10 jest podzielna przez 8. (9 marca 2017 16:20:22)

10
0
Funkcja liniowa z parametrem i wartością bezwględną (9 marca 2017 12:24:14)

15
0
Jaka jest odwrotność tej liczby? (8 marca 2017 17:31:06)

10
0
Obliczanie skali, zadanie z treścią (8 marca 2017 12:21:15)

0
-2
Obliczanie skali, zadanie z treścią (8 marca 2017 11:14:40)

10
0
Zadania z zalacznika (8 marca 2017 01:26:26)

10
0
Zadania z zalacznika (8 marca 2017 01:26:23)

10
0
Zadania z zalacznika (8 marca 2017 01:26:19)

10
0
Do banku wpłacono 5000 zł na 4 lata przy rocznej stopie (8 marca 2017 01:17:16)

10
0
Kąt alfa jest ostry i tg = 4. Oblicz sin alfa + cos alfa / sin alfa-cos alfa (8 marca 2017 01:16:14)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:25)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:22)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:16)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:13)

10
0
Określ przedziały monotoniczności funkcji y=x^2+8x oraz zbiór wartości (8 marca 2017 01:15:09)

10
0
Rozwiąż równania i nierówności (8 marca 2017 01:14:56)

10
0
Wartość kapitału Ko zainwestowanego w lokatę terminową (8 marca 2017 01:14:43)

10
0
W okrąg o promieniu 12 wpisano trójkąt prostokątny. Oblicz pole (8 marca 2017 01:14:00)

10
0
W okrąg o promieniu 12 wpisano trójkąt prostokątny. Oblicz pole (8 marca 2017 01:13:56)

10
0
W okrąg o promieniu 12 wpisano trójkąt prostokątny. Oblicz pole (8 marca 2017 01:13:53)

10
0
Pies, kot i Krzyś ważą razem 19 kg (8 marca 2017 01:09:29)

10
0
Wyznacz ostatnią cyfrę różną od zera liczby 125^40 * 3^4 * 8^42 (8 marca 2017 01:09:21)

10
0
Rozwiąż równanie 12x^3 - 8x^2 - x + 1 = 0 (8 marca 2017 01:09:10)

10
0
W urnie jest 10 kul zielonych i 8 żółtych. Losujemy jednocześnie (8 marca 2017 01:09:02)

10
0
Książka kosztowała początkowo 20 zł. Po dwukrotnej obniżce o p% (7 marca 2017 06:40:31)

10
0
Książka kosztowała początkowo 20 zł. Po dwukrotnej obniżce o p% (7 marca 2017 06:40:28)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długosci 37,37 i 24. (6 marca 2017 18:13:17)

10
0
Kto z was dobrze liczy? (6 marca 2017 13:48:45)

10
0
Wykresy funkcji liniowych (6 marca 2017 12:34:17)

10
0
Pierwiastkowanie (6 marca 2017 11:01:05)

15
0
O ile zwiększy się objętość kuli, jeśli promień zwiększymy 2 razy? (6 marca 2017 10:00:41)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe (o ile istnieją) funkcji kwadratowej f (6 marca 2017 00:01:00)

10
0
Krawędź czworościanu foremnego jest o 2 cm dłuższa od jego wysokości. (5 marca 2017 23:30:32)

10
0
Wysokość czworościanu foremnego jest o 4 cm krótsza od jego krawędzi (5 marca 2017 23:30:24)

10
0
Graniastosłupy (5 marca 2017 23:30:10)

10
0
Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 8 cm (5 marca 2017 23:29:51)

10
0
Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego stanowi szóstą część (5 marca 2017 23:29:40)

10
0
Dwie bryły: graniastosłup i ostrosłup, mają po tyle samo ścian (5 marca 2017 23:29:29)

10
0
Zdarzenie, że wartość bezwzględna różnicy oczek równa 5 (5 marca 2017 23:29:15)

10
0
Zdarzenie, że wartość bezwzględna różnicy oczek równa 5 (5 marca 2017 23:29:12)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe (o ile istnieją) funkcji kwadratowej f (5 marca 2017 17:44:28)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe (o ile istnieją) funkcji kwadratowej f (5 marca 2017 17:44:25)

10
0
Wyznacz miejsca zerowe (o ile istnieją) funkcji kwadratowej f (5 marca 2017 17:44:20)

10
0
Na świadectwie Agnieszki widnieje piętnaście ocen.... (5 marca 2017 17:08:43)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długosci 37,37 i 24. (5 marca 2017 17:08:15)

1
0
Oblicz średnią ważoną liczb (5 marca 2017 17:02:26)

0
-1
Oblicz średnią ważoną liczb (5 marca 2017 17:02:24)

0
-15
Oblicz pole zaznaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (5 marca 2017 11:39:01)

15
0
Oblicz pole zaznaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (5 marca 2017 11:39:00)

10
0
O ile zwiększy się objętość kuli, jeśli promień zwiększymy 2 razy? (5 marca 2017 03:12:30)

10
0
Z talii 52 kart losujemy 7 kart (4 marca 2017 01:23:22)

10
0
Pewna liczba przy dzieleniu przez 51 daje resztę 40 (4 marca 2017 01:22:37)

10
0
Wypisz jak najwięcej liczb trzycyfrowych, których suma ... (4 marca 2017 01:22:20)

10
0
Rzucamy kolejno monetą, następnie 2 razy kostką (4 marca 2017 01:22:10)

10
0
Ile jest różnych liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach (4 marca 2017 01:22:04)

10
0
Liczba dodatnia b jest większa od liczby a o 20% (3 marca 2017 01:52:42)

10
0
Z grupy dwóch kobiet i czterech mężczyzn losujemy 3 - osobową delegację (3 marca 2017 01:52:30)

10
0
Doświadczenie losowe polega na pięciokrotnym rzucie monetą (3 marca 2017 01:51:30)

10
0
Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt o bokach długości 10,10,12 (3 marca 2017 01:50:54)

10
0
Liczbę 946 przedstaw w postaci sumy 3 składników (3 marca 2017 01:50:43)

10
0
Masz 49 piłek, w tym 6 białych. Wyciągając 12 piłek (3 marca 2017 01:49:10)

10
0
Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno 2 razy po 1 liczbie (3 marca 2017 01:49:00)

10
0
Cenę książki obniżono o 10%. O ile procent należy podwyższyć ... (3 marca 2017 01:48:51)

10
0
Wyznacz wartość m, dla której proste są prostopadłe (2 marca 2017 21:56:53)

10
0
Wyznacz wartość m, dla której proste są prostopadłe (2 marca 2017 21:55:39)

10
0
Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego (2 marca 2017 20:37:33)

10
0
Pan Jan założył w banku lokatę na 2 lata w kwocie 100 zł (2 marca 2017 19:35:44)

10
0
Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego (2 marca 2017 19:15:23)

10
0
Spółka akcyjna "Korzyść" zakupiła na giełdzie akcje (2 marca 2017 18:54:51)

10
0
Na Warmii i Mazurach (2 marca 2017 18:46:25)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (2 marca 2017 00:39:43)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (2 marca 2017 00:39:39)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (2 marca 2017 00:39:36)

10
0
Z miejscowości A o godzinie 8:00 wyruszyli łódką dwaj turyści (2 marca 2017 00:39:15)

10
0
Aby wydrukować cały nakład gazety na dwóch maszynach (2 marca 2017 00:39:01)

10
0
Rowerzysta jadący z prędkością 16 km/h (2 marca 2017 00:38:36)

10
0
Kto z was dobrze liczy? (1 marca 2017 23:49:26)

0
-2
Kto z was dobrze liczy? (1 marca 2017 23:15:43)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (1 marca 2017 17:56:35)

15
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 17:21:09)

10
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 17:21:08)

10
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 17:21:06)

10
0
Długości trzech krawędzi prostopadłościanu wychodzących ... (1 marca 2017 16:14:13)

0
-1
Streszczenie (1 marca 2017 03:08:48)

0
-1
Streszczenie (1 marca 2017 03:07:27)

10
0
Oblicz, ile jest liczb czterocyfrowych podzielnych przez 25 (1 marca 2017 02:17:10)

10
0
Działania na potęgach i pierwiastkach - liceum (1 marca 2017 02:17:01)

10
0
Wyznacz odwrotność liczby - potęgi i pierwiastki (1 marca 2017 02:16:49)

10
0
Z grupy 9 osób 4 chłopców i 5 dziewcząt wybieramy losowo 2 (1 marca 2017 02:16:40)

10
0
Zadanie z treścią (1 marca 2017 02:16:29)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (1 marca 2017 02:05:44)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (1 marca 2017 02:05:29)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa (1 marca 2017 02:05:26)

10
0
Pan Jan założył w banku lokatę na 2 lata w kwocie 100 zł (1 marca 2017 02:05:14)

10
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 02:05:05)

10
0
Zwiastun reklamowy pewnego filmu trwa jedną minutę (1 marca 2017 02:05:01)

10
0
Sprawdzian długość okręgu i pole koła matematyka z plusem (28 lutego 2017 17:28:45)

15
0
Zadania 4 strona 59 (28 lutego 2017 17:25:06)

10
0
Zadania 4 strona 59 (28 lutego 2017 17:24:34)

10
0
Producent sprzedaje plecak za 450 zł. Hurtownik zwiększa (28 lutego 2017 15:28:17)

15
0
Producent sprzedaje plecak za 450 zł. Hurtownik zwiększa (28 lutego 2017 15:28:15)

15
0
Kasia ma 160 cm wzrostu . Adam jest o 6 1/4 % wyższy (28 lutego 2017 15:27:38)

10
0
Kasia ma 160 cm wzrostu . Adam jest o 6 1/4 % wyższy (28 lutego 2017 15:27:36)

15
0
Wielomiany - rozwiązywanie nierówności (28 lutego 2017 06:38:18)

10
0
Wielomiany - rozwiązywanie nierówności (28 lutego 2017 06:38:17)

15
0
Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 większej (28 lutego 2017 06:37:51)

10
0
Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 większej (28 lutego 2017 06:37:50)

10
0
Wielomiany - rozwiązywanie równań (28 lutego 2017 06:36:41)

15
0
Wielomiany - rozwiązywanie równań (28 lutego 2017 06:36:39)

10
0
Prawdopodobieństwo (28 lutego 2017 01:49:28)

10
0
Sprawdź, czy trójkąt o bokach długości: a,b,c jest ostrokątny (28 lutego 2017 01:48:51)

10
0
Producent sprzedaje plecak za 450 zł. Hurtownik zwiększa (28 lutego 2017 01:48:29)

10
0
Kasia ma 160 cm wzrostu . Adam jest o 6 1/4 % wyższy (28 lutego 2017 01:48:15)

10
0
Wielomiany - rozwiązywanie równań (28 lutego 2017 01:47:55)

10
0
Drewniany klocek w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 5cm x 4cm x 9cm (28 lutego 2017 01:47:42)

10
0
Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 większej (28 lutego 2017 01:47:30)

10
0
Wielomiany - rozwiązywanie nierówności (28 lutego 2017 01:47:06)

10
0
Jaką kwotę należy wpłacać corocznie (na początku roku) na konto (28 lutego 2017 01:46:44)

15
0
Wyznacz wartości parametru m, dla których punkt przecięcia (27 lutego 2017 17:02:55)

10
0
Iloczyn wylosowanych liczb jest nie mniejszy niż 18 (27 lutego 2017 14:28:33)

10
0
Iloczyn wyrzuconych oczek jest kwadratem liczby naturalnej (27 lutego 2017 14:28:22)

10
0
W ciągu tygodnia Janek zaoszczędził 83 grosze (27 lutego 2017 14:28:10)

10
0
Prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek większej od ich iloczynu (27 lutego 2017 00:14:04)

10
0
Jaki kapitał dostanie dziecko po 10 latach (27 lutego 2017 00:11:45)

10
0
Wyrażenie jest równe ? (27 lutego 2017 00:11:18)

10
0
Dziedzina wyrażenia (27 lutego 2017 00:10:27)

10
0
Zielony szlak obliczcie (27 lutego 2017 00:08:17)

10
0
Nierówności kwadratowe (27 lutego 2017 00:07:57)

10
0
Dzielenie i mnożenie wyrażeń wymiernych (27 lutego 2017 00:07:40)

10
0
Jaki kapitał dostanie dziecko po 20 latach (27 lutego 2017 00:06:32)

10
0
Kartki pocztowe ułożono w stosy (27 lutego 2017 00:06:07)

10
0
W urnie znajdują się 3 kule biała czarna i niebieska (27 lutego 2017 00:05:43)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa - Powtórka do matury (27 lutego 2017 00:05:15)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa - Powtórka do matury (27 lutego 2017 00:05:12)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa - Powtórka do matury (27 lutego 2017 00:05:08)

10
0
Rachunek prawdopodobieństwa - Powtórka do matury (27 lutego 2017 00:05:05)

10
0
W ciągu tygodnia Janek zaoszczędził 83 grosze (27 lutego 2017 00:02:40)

10
0
Rzucamy dwunastościenną kostką i monetą. Zapisz w tabeli (27 lutego 2017 00:00:07)

10
0
Rzucamy dwunastościenną kostką i monetą. Zapisz w tabeli (27 lutego 2017 00:00:00)

10
0
Rzucamy dwunastościenną kostką i monetą. Zapisz w tabeli (26 lutego 2017 23:59:55)

10
0
Przekątna podzieliła czworokąty na dwa trójkąty (26 lutego 2017 23:59:44)

10
0
Przekątna podzieliła czworokąty na dwa trójkąty (26 lutego 2017 23:59:41)

10
0
Na pokonanie tej samej drogi pierwszy samochód potrzebował 8 h (26 lutego 2017 23:58:42)

10
0
Droga z A do B wiedzie pod górę (26 lutego 2017 23:58:30)

10
0
Suma oczek w pierwszym i drugim rzucie będzie równa 7 (26 lutego 2017 23:58:20)

0
-1
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 kul czarnych (26 lutego 2017 18:20:59)

10
0
Przekątna podzieliła czworokąty na dwa trójkąty (26 lutego 2017 16:33:32)

0
-2
W ciągu tygodnia Janek zaoszczędził 83 grosze (25 lutego 2017 15:14:36)

10
0
Oblicz pole zaznaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (25 lutego 2017 12:08:57)

10
0
Oblicz pole zaznaczonego obszaru wiedząc, że |AB|=8. |BC|=10 (25 lutego 2017 12:08:55)

0
-15
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:10)

15
0
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:10)

0
-15
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:08)

15
0
Potęgowanie (25 lutego 2017 00:00:08)

0
-15
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:24)

15
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:24)

0
-15
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:22)

15
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:22)

15
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:19)

10
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:18)

10
0
Potęgowanie (24 lutego 2017 23:57:16)

15
0
Planimetria (24 lutego 2017 18:19:24)

10
0
Planimetria (24 lutego 2017 18:19:21)

10
0
Planimetria (24 lutego 2017 18:19:19)

10
0
Współczynnik kierunkowy (24 lutego 2017 16:26:28)

15
0
Współczynnik kierunkowy (24 lutego 2017 16:26:27)

10
0
Rozwiąż równanie: x^3+2x^2-8x-16=0 (23 lutego 2017 18:56:38)

15
0
Rozwiąż równanie: x^3+2x^2-8x-16=0 (23 lutego 2017 18:56:37)

10
0
Jakim procentem stada 40 owiec jest 6 czarnych owiec? (23 lutego 2017 11:53:30)

15
0
Jakim procentem stada 40 owiec jest 6 czarnych owiec? (23 lutego 2017 11:53:29)

10
0
Oprocentowanie lokat bankowych - matematyka (22 lutego 2017 23:37:51)

10
0
Oprocentowanie lokat bankowych - matematyka (22 lutego 2017 23:37:49)

10
0
Oprocentowanie lokat bankowych - matematyka (22 lutego 2017 23:37:48)

10
0
Które liczby nie należą do dziedziny wyrażenia? (22 lutego 2017 22:06:14)

10
0
Planimetria (22 lutego 2017 18:17:38)

15
0
Symetryczna, sześcienna kostka ma trzy ścianki niebieskie (22 lutego 2017 16:42:17)

10
0
Symetryczna, sześcienna kostka ma trzy ścianki niebieskie (22 lutego 2017 16:42:15)

10
0
Planimetria (22 lutego 2017 14:33:09)

10
0
Doświadczenie losowe (22 lutego 2017 14:18:46)

15
0
Doświadczenie losowe (22 lutego 2017 14:18:45)

10
0
Planimetria (22 lutego 2017 12:11:09)

0
-2
Przedstaw liczbę w postaci a^m, gdzie m jest liczbą całkowitą (22 lutego 2017 11:06:30)

10
0
Ciag arytmetyczny zadanie maturalne (21 lutego 2017 23:51:52)

15
0
Ciag arytmetyczny zadanie maturalne (21 lutego 2017 23:51:51)

10
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:32:06)

15
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:32:04)

0
-15
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:31:38)

15
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 18:31:37)

10
0
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 czarnych. Losujemy 2 razy (21 lutego 2017 15:40:39)

10
0
Tata Bartka i Jarka kupuje czapki dla synów (21 lutego 2017 15:26:18)

10
0
Pan Kowalski wziął kredyt na kupno samochodu w wysokości 40000 (21 lutego 2017 14:47:47)

10
0
Wartość liczbowa wyrażenia ... (21 lutego 2017 11:01:08)

10
0
Rozwiąż nierówności i zbiór rozwiązań zapisz (20 lutego 2017 21:37:04)

10
0
Ile jest liczb dwucyfrowych podzielnych przez 15 i przez 20 (20 lutego 2017 20:37:06)

15
0
Ile jest liczb dwucyfrowych podzielnych przez 15 i przez 20 (20 lutego 2017 20:37:05)

10
0
Wykaż że, suma odwrotności rozwiązań równania (20 lutego 2017 15:57:53)

10
0
Oprocentowanie (20 lutego 2017 15:30:05)

10
0
Oprocentowanie (20 lutego 2017 15:30:04)

10
0
Fukcja kwadratowa - parabola (19 lutego 2017 20:17:25)

10
0
Doświadczenie polega na dwukrotnym wylosowaniu piłki (19 lutego 2017 20:15:56)

10
0
Średnia zarobków w firmie liczącej 20 osób równa się 3400 (19 lutego 2017 20:15:39)

10
0
Dany jest ciąg (x, 2x+y, y, 18). Wyznacz x i y (19 lutego 2017 20:15:28)

10
0
Dany jest ciąg (x, 2x+y, y, 18). Wyznacz x i y (19 lutego 2017 20:15:23)

10
0
Korzystając z własności wartości bezwzględnej, oblicz (19 lutego 2017 20:14:59)

10
0
Korzystając z własności wartości bezwzględnej, oblicz (19 lutego 2017 20:14:55)

10
0
W sześciokącie foremnym połączono środki sąsiednich boków (19 lutego 2017 20:14:36)

10
0
Jeśli połączymy środki sąsiednich boków sześciokąta foremnego o polu 8 (19 lutego 2017 20:14:26)

10
0
Tata Bartka i Jarka kupuje czapki dla synów (19 lutego 2017 20:11:40)

10
0
W sondażu Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP) wzięło udział (19 lutego 2017 20:11:24)

10
0
Podziel tarczę zegara na trzy części tak, żeby suma (19 lutego 2017 20:10:59)

10
0
Wyznacz Prawdopodobieństwo (19 lutego 2017 20:10:41)

10
0
Wyznacz prawdopodobieństwo. (19 lutego 2017 20:10:30)

10
0
Oblicz prawdopodobienstwo. (19 lutego 2017 20:10:08)

10
0
Wykaż że, suma odwrotności rozwiązań równania (19 lutego 2017 20:09:56)

10
0
Wyznacz liczby. (19 lutego 2017 20:09:46)

10
0
Oprocentowanie (19 lutego 2017 20:08:43)

10
0
Oprocentowanie (19 lutego 2017 20:08:42)

10
0
Przystawanie i podobieństwo figur (19 lutego 2017 18:26:27)

15
0
Równania i Nierówności część 3 (19 lutego 2017 16:35:36)

10
0
W magazynie budowlanym "DOM" łącznie z szefem pracuje 25 osób. (18 lutego 2017 17:40:37)

15
0
Z badań wynika, że średnio 12% szpilek w opakowaniu jest wadliwych (17 lutego 2017 12:08:15)

10
0
Z badań wynika, że średnio 12% szpilek w opakowaniu jest wadliwych (17 lutego 2017 12:08:13)

15
0
Największa wartość funkcji kwadratowej f jest równa 9 (16 lutego 2017 18:16:42)

15
0
Rozwiąż równanie, nierówności podwójne (16 lutego 2017 18:12:52)

15
0
Prawdopodobieństwo zdarzeń - losowo wybrana karta jest kierem (16 lutego 2017 16:44:07)

15
0
Wśród dziesięciu losów loteryjnych znajduje się jeden los z wygraną (16 lutego 2017 15:39:19)

15
0
Iloczyn liczb oczek otrzymanych w trzech rzutach będzie równy 48. (16 lutego 2017 13:38:19)

15
0
Prawdopodobieństwo, że z 12 klientów urzędu 3 zostanie skontrolowanych (16 lutego 2017 13:25:04)

15
0
Prawdopodobieństwo, że otrzymamy piątkę , pod warunkiem ... (16 lutego 2017 12:02:43)

10
0
Zadanie 4 pomocy (16 lutego 2017 11:14:34)

10
0
Rzucamy 50 razy dwiema sześciennymi kostami do gry (16 lutego 2017 03:16:24)

10
0
W klasie Ia jest 10 dziewczynek i 20 chłopców (16 lutego 2017 03:13:16)

10
0
Kombinatoryka. (16 lutego 2017 03:12:29)

10
0
W czworokącie ABCD miary kątów ADC oraz ABC są równe (16 lutego 2017 03:11:02)

10
0
Klasa liczy 30 osób i każda osoba z tej klasy uczy sie co najmniej jednego języka obcego. (16 lutego 2017 03:10:50)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy jednego asa (16 lutego 2017 03:09:53)

10
0
Wykaż, że wyrażenie jest podzielne przez inne wyrażenie (16 lutego 2017 03:09:38)

10
0
W torebce jest 5 cukierków owocowych, 14 miętowych (16 lutego 2017 03:09:30)

10
0
Działania na zdarzeniach (16 lutego 2017 03:09:22)

10
0
Dwóch robotników z różną wydajnością miało wykonać pracę (16 lutego 2017 03:07:38)

10
0
Na jaki procent wpłacono do banku 10000 zł (16 lutego 2017 03:07:15)

10
0
Dane wyrażenie przedstaw w postaci potęgi o podstawie 4 (16 lutego 2017 03:07:06)

10
0
Mając dane sumy algebraiczne S=2x^4-1 i T=3x^2-2x+1 (16 lutego 2017 03:06:55)

10
0
Prawdopodobieństwo, że otrzymamy piątkę , pod warunkiem ... (16 lutego 2017 03:06:30)

10
0
Największa wartość funkcji kwadratowej f jest równa 9 (16 lutego 2017 03:06:04)

10
0
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(1,1) oraz B(-2,7) (16 lutego 2017 03:05:46)

10
0
Rozwiąż równanie, nierówności podwójne (16 lutego 2017 03:05:33)

10
0
Sprawdż czy punkt p (-3,3) jest punktem przecięcia się prostych (16 lutego 2017 03:05:20)

10
0
Z talii 52 kart w sposób losowy wyciągamy 2 karty (16 lutego 2017 03:04:56)

15
0
Wyznacz prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek równej 3 (15 lutego 2017 19:04:56)

10
0
Wyznacz prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek równej 3 (15 lutego 2017 18:55:33)

10
0
Wyznacz prawdopodobieństwo wyrzucenia sumy oczek równej 3 (15 lutego 2017 18:55:32)

10
0
Z cyfr ze zbioru B = {6,7,8,9} tworzymy wszystkie możliwe liczby (15 lutego 2017 18:37:53)

15
0
Z cyfr ze zbioru B = {6,7,8,9} tworzymy wszystkie możliwe liczby (15 lutego 2017 18:37:52)

10
0
Funkcje,wykres. (15 lutego 2017 18:24:54)

15
0
Funkcje,wykres. (15 lutego 2017 18:24:53)

10
0
Zadanie 24 strona 139 matematyka 2 . (15 lutego 2017 17:58:56)

10
0
Uzasadnij że funkcje f(x) = pierwiastek z x oraz g(x) ... (15 lutego 2017 17:52:02)

15
0
Uzasadnij że funkcje f(x) = pierwiastek z x oraz g(x) ... (15 lutego 2017 17:52:02)

15
0
Rzucamy 5 razy dwiema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo (15 lutego 2017 16:46:19)

0
-15
Rzucamy 5 razy dwiema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo (15 lutego 2017 16:46:17)

15
0
Rzucamy 5 razy dwiema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo (15 lutego 2017 16:46:15)

10
0
Rzucamy 5 razy dwiema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo (15 lutego 2017 16:46:13)

10
0
Mając dane sumy algebraiczne S=2x^4-1 i T=3x^2-2x+1 (15 lutego 2017 16:32:10)

15
0
Przy produkcji w zakładzie A powstaje 2% braków, zaś w zakładzie B 5% (15 lutego 2017 16:14:56)

10
0
Przy produkcji w zakładzie A powstaje 2% braków, zaś w zakładzie B 5% (15 lutego 2017 16:14:52)

15
0
Prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek jest mniejsza od 12 (15 lutego 2017 13:01:22)

10
0
Prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek jest mniejsza od 12 (15 lutego 2017 13:01:17)

10
0
Ile osób nie uczy się TYLKO języka niemieckiego? (14 lutego 2017 15:39:44)

15
0
Ile osób nie uczy się TYLKO języka niemieckiego? (14 lutego 2017 15:39:43)

15
0
Z urny, w której jest 13 losów, w tym 5 wygrywających, wyciągamy 3 losy (14 lutego 2017 12:42:30)

10
0
Z urny, w której jest 13 losów, w tym 5 wygrywających, wyciągamy 3 losy (14 lutego 2017 12:36:41)

10
0
Z urny, w której jest 13 losów, w tym 5 wygrywających, wyciągamy 3 losy (14 lutego 2017 11:21:12)

10
0
W urnie umieszczono po sześć kul białych, czarnych i zielonych (14 lutego 2017 11:21:03)

10
0
Działania na potęgach (13 lutego 2017 19:35:01)

10
0
Oblicz ułamek piętrowy (13 lutego 2017 19:17:03)

10
0
Na ile sposobów można umieścić 22 kule trzech w szufladach (13 lutego 2017 14:52:09)

15
0
Czy może ktoś mi sprawdzić to zadanie. Kombinatoryka) (13 lutego 2017 14:21:55)

15
0
Kombinatoryka (13 lutego 2017 14:16:59)

10
0
Kombinatoryka (13 lutego 2017 14:08:13)

10
0
Ile osób przywitało się, jeżeli nastąpiło 10 powitań (13 lutego 2017 10:05:34)

10
0
Marek i Jarek chcą dotrzeć z punktu A do punktu B (12 lutego 2017 22:41:09)

10
0
Dla jakich wartości parametru m dwa różne pierwiastki x1 i x2 (12 lutego 2017 22:30:46)

10
0
Czy może ktoś mi sprawdzić to zadanie. Kombinatoryka) (12 lutego 2017 22:19:11)

15
0
O ile procent więcej głosów otrzymała partia B niż partia C? (12 lutego 2017 22:12:37)

10
0
O ile procent więcej głosów otrzymała partia B niż partia C? (12 lutego 2017 22:12:33)

10
0
Czy może ktoś mi sprawdzić to zadanie. Kombinatoryka) (12 lutego 2017 17:45:46)

15
0
Urywek zadania maturalnego (wzory Viete'a). (12 lutego 2017 15:14:24)

10
0
Urywek zadania maturalnego (wzory Viete'a). (12 lutego 2017 15:14:22)

10
0
Zadanie z kombinatoryki (11 lutego 2017 21:59:28)

10
0
Kombinatoryka (11 lutego 2017 20:36:08)

10
0
Ocenę semestralną z matematyki oblicza się zaokrąglając (11 lutego 2017 16:40:23)

10
0
W pojemniku znajdują sie kule: 3 białe i 6 czarnych (11 lutego 2017 13:58:11)

10
0
Liczby x, 5-x, 18 tworzą ciąg arytmetyczny (11 lutego 2017 13:57:49)

10
0
Rzucamy czterokrotnie kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ... (10 lutego 2017 23:32:26)

10
0
Z cyfr ze zbioru B = {6,7,8,9} tworzymy wszystkie możliwe liczby (10 lutego 2017 23:31:04)

10
0
Rozwiąż nierówności i równanie wykładnicze (10 lutego 2017 23:30:11)

10
0
Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych większych od 555 (10 lutego 2017 23:29:42)

10
0
Wyznacz wszystkie pary liczb x, y takich, że ich suma, iloczyn (10 lutego 2017 23:29:26)

10
0
Zmierzono wzrost uczniów pewnego liceum (10 lutego 2017 23:29:16)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. (10 lutego 2017 23:29:05)

10
0
Średnia płaca w pięcioosobowej firmie wynosi 3800 (10 lutego 2017 23:28:26)

10
0
Liczby 12, x+y, y-1, -9 są kolejnymi wyrazami ciągu (10 lutego 2017 23:28:14)

10
0
Liczby 12, x+y, y-1, -9 są kolejnymi wyrazami ciągu (10 lutego 2017 23:28:09)

10
0
W pojemniku znajdują sie kule: 3 białe i 6 czarnych (10 lutego 2017 23:27:42)

10
0
W pewnej szkole obowiązuje w miarę jednolity strój (10 lutego 2017 23:27:13)

10
0
Prawdopodobieństwo, że za pierwszym ... liczba podzielna przez 3 (10 lutego 2017 23:26:52)

10
0
Wyrazami ciągu arytmetycznego (an) są kolejne liczby naturalne (10 lutego 2017 23:26:32)

10
0
Liczby wymierne (10 lutego 2017 22:41:30)

15
0
Liczby wymierne (10 lutego 2017 22:41:28)

10
0
Liczbą większą od zera jest liczba: (10 lutego 2017 16:23:46)

10
0
Zmierzono wzrost uczennic pewnego liceum. Najniższa z nich mierzyła (10 lutego 2017 16:10:02)

10
0
Liczbą większą od zera jest liczba: (10 lutego 2017 16:00:29)

15
0
Liczbą większą od zera jest liczba: (10 lutego 2017 16:00:27)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (10 lutego 2017 11:12:23)

15
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (10 lutego 2017 08:29:27)

0
-10
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (10 lutego 2017 08:03:14)

10
0
Na świadectwie Natalii widnieje piętnaście ocen (10 lutego 2017 08:02:56)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (10 lutego 2017 08:02:42)

15
0
Ile jest różnych liczb trzycyfrowych (9 lutego 2017 20:43:24)

10
0
Ile jest różnych liczb trzycyfrowych (9 lutego 2017 20:43:23)

10
0
Z cyfr ze zbioru x={0,1,2,3} tworzymy wszystkie liczby trzycyfrowe (9 lutego 2017 20:35:13)

15
0
Z cyfr ze zbioru x={0,1,2,3} tworzymy wszystkie liczby trzycyfrowe (9 lutego 2017 20:35:11)

10
0
Laptop kosztujący 2150 zł można kupić, rozkładając jego cenę (9 lutego 2017 18:46:10)

10
0
Oblicz miejsca zerowe funkcji f(x)=x^2+3x-10 (9 lutego 2017 16:46:40)

10
0
Dana jest funkcja kwadratowa f(x)= x^2 -6x+8 (9 lutego 2017 15:08:12)

10
0
W grupie 20 osób jest 12 kobiet. Ile jest sposobów wybrania ... (9 lutego 2017 15:07:55)

10
0
Dane są liczby 5,2,7,1,6,3,p. Niech M oznacza medianę (9 lutego 2017 15:07:11)

10
0
Na świadectwie Natalii widnieje piętnaście ocen (9 lutego 2017 15:06:29)

10
0
Udowodnij że odchylenie standardowe liczb 12,6,a,14,10 jest równe.. (9 lutego 2017 15:06:03)

10
0
Dany jest zestaw liczb z podanymi wagami. Oblicz m (9 lutego 2017 15:05:52)

10
0
Laptop kosztujący 2150 zł można kupić, rozkładając jego cenę (9 lutego 2017 15:05:11)

10
0
Dwie maszyny pracując równocześnie mogą wykonać pewną pracę (9 lutego 2017 15:04:57)

10
0
Dwie maszyny pracując równocześnie mogą wykonać pewną pracę (9 lutego 2017 15:04:46)

10
0
Co najmniej ile razy należy rzucić kostką, aby z prawdopodobieństwem (9 lutego 2017 15:04:33)

10
0
Na półce znajdują sie 4 kryminały, 4 powieści podróżnicze i 2 tomiki (9 lutego 2017 15:03:46)

10
0
Zadanie tekstowe (8 lutego 2017 21:02:19)

10
0
Z przystani wypłynęły jednocześnie parowiec pasażerski i kuter (8 lutego 2017 17:58:23)

10
0
Oblicz wartości wielomianu w dla: x=0, x=1/2, x=-2, x=-3 (8 lutego 2017 17:56:01)

10
0
Działania na potęgach gimnazjum 3 klasa (8 lutego 2017 16:39:25)

0
-2
Działania na potęgach gimnazjum 3 klasa (8 lutego 2017 15:29:02)

10
0
Ala, Basia, Celina, Dorota i Eliza wykonały serie rzutów kostką (8 lutego 2017 15:21:08)

10
0
Właściciel hurtowni Raj Łasucha zmieszał cztery rodzaje cukierków (8 lutego 2017 14:58:31)

10
0
Funkcje . Postać iloczynowa. (7 lutego 2017 18:01:55)

15
0
Funkcje . Postać iloczynowa. (7 lutego 2017 18:01:50)

10
0
Zadanie 3.9 figury geometryczne (7 lutego 2017 15:23:05)

10
0
Zadanie z prawdopodobieństwa (7 lutego 2017 11:02:30)

10
0
Zadanie z prawdopodobieństwa (7 lutego 2017 11:02:25)

10
0
Średnia arytmetyczna zestawu liczb 1,5,3,2,4,6,5,3,7,1,2,4,6,a,b (7 lutego 2017 11:02:10)

10
0
Producent zważył 100 puszek z kawiorem ... (7 lutego 2017 11:01:57)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że w rzucie dwiema sześciennymi kostkami (7 lutego 2017 11:01:43)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (7 lutego 2017 11:01:26)

10
0
Statystyka opisowa (7 lutego 2017 11:00:45)

10
0
Rozwiązywanie równań logarytmicznych (7 lutego 2017 11:00:36)

10
0
Statystyka opisowa (7 lutego 2017 11:00:13)

10
0
Na półce stoi 10 szklanek, w tym 3 pękniete. Losujemy ... (7 lutego 2017 02:28:41)

10
0
Niech x oznacza średnia arytmetyczną liczb a,b,c,d .Uzasadnij... (7 lutego 2017 02:28:03)

10
0
Rowerzysta wjechał pod górę z prędkością 10 km/h, a zjechał z góry (7 lutego 2017 02:27:42)

10
0
Funkcje . Postać iloczynowa. (7 lutego 2017 02:26:58)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach podzielnych przez 4? (7 lutego 2017 02:26:25)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych podzielnych przez 13? (7 lutego 2017 02:25:53)

10
0
W urnie jest 5 kul białych i 9 kul czarnych. Losujemy dwa razy (7 lutego 2017 02:25:38)

10
0
Ile wyrazów mających sens lub niemających sensu można utworzyć (7 lutego 2017 02:25:26)

15
0
Kombinatoryka. (6 lutego 2017 22:33:17)

10
0
Kombinatoryka. (6 lutego 2017 22:33:16)

10
0
Czy x jest liczbą całkowitą? Czy jest liczbą wymierną? (6 lutego 2017 20:10:17)

10
0
Figury na płaszczyźnie - gimnazjum 3 klasa (6 lutego 2017 19:18:37)

10
0
Ile jest różnych liczb trzycyfrowych których iloczyn cyfr jest równy 6 (5 lutego 2017 21:01:08)

10
0
Zamień jednostki objętości (5 lutego 2017 13:50:11)

15
0
Ile jest różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 2 lub 5 (4 lutego 2017 20:40:18)

10
0
Ile jest różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 2 lub 5 (4 lutego 2017 20:40:17)

10
0
Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (4 lutego 2017 17:37:29)

10
0
Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (4 lutego 2017 17:37:22)

15
0
Ile jest różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 2 lub przez 3? (4 lutego 2017 17:32:40)

10
0
Ile jest różnych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 2 lub przez 3? (4 lutego 2017 17:32:39)

15
0
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (4 lutego 2017 14:44:56)

0
-15
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (4 lutego 2017 14:44:53)

0
-1
Rozwiązywanie układów równań (4 lutego 2017 01:34:40)

10
0
Rozwiązywanie układów równań (4 lutego 2017 01:33:49)

10
0
W zespole tanecznym jest 7 dziewcząt i 7 chłopców (4 lutego 2017 01:20:30)

10
0
Na ile sposobów może ustawić się w szeregu grupa 4 chłopców i 3 dziewcząt (4 lutego 2017 01:19:51)

10
0
W pudełku znajdują się 2 kule czarne 3 białe i 5 niebieskich (4 lutego 2017 01:19:30)

10
0
Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (4 lutego 2017 01:19:18)

10
0
Ze zbioru liczb (1,2,3,4,5,6,7,8) losujemy trzy liczby bez zwracania (4 lutego 2017 01:19:08)

15
0
Na ławce ma usiąść 6 osób. Na ile sposobów jest to możliwe? (3 lutego 2017 23:11:47)

15
0
Kombinatoryka (3 lutego 2017 17:05:02)

10
0
Mediana liczb 3,0,5,1,7,4,6,2,8,1,3,5,2,6,7,4,6,5,7,a jest równa dominancie (3 lutego 2017 17:04:22)

10
0
Wyznacz równanie okręgu o środku S(-2,1) (3 lutego 2017 02:57:55)

10
0
Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, o której wiadomo (3 lutego 2017 02:57:46)

10
0
Doświadczenia losowe - rzuty kostką (3 lutego 2017 02:57:35)

10
0
Oblicz cztery początkowe wyrazy ciągu arytmetycznego (an) (3 lutego 2017 02:57:26)

10
0
Doświadczenie losowe polega na rzucie dwiema symetrycznymi monetami (3 lutego 2017 01:05:18)

10
0
Doświadczenie losowe polega na rzucie dwiema symetrycznymi monetami (3 lutego 2017 01:05:15)

10
0
Rzucamy raz sześcienną kostką. Czy zdarzenia są niezależne? (3 lutego 2017 01:05:02)

10
0
W czasie kontroli w zakładach mleczarskich zważono 120 kostek (3 lutego 2017 01:04:52)

10
0
W zakładach Ciżemka wszystkim pracownikom przyznano (3 lutego 2017 01:04:35)

10
0
Ile jest liczb pięciocyfrowych, w których zapisie pierwsza ... (3 lutego 2017 01:04:24)

10
0
Oblicz ile jest 10-cyfrowych liczb naturalnych o sumie cyfr równej 6 (3 lutego 2017 01:03:56)

10
0
Odejmowanie ułamków zwykłych - 5 klasa (3 lutego 2017 01:03:17)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A,B ⊂ Ω (3 lutego 2017 01:02:52)

10
0
Prawdopodobieństwo (3 lutego 2017 01:02:37)

10
0
Równanie okręgu zadania z rozwiązaniami (3 lutego 2017 01:02:28)

10
0
Równanie okręgu zadania z rozwiązaniami (3 lutego 2017 01:02:27)

10
0
Równanie okręgu zadania z rozwiązaniami (3 lutego 2017 01:02:23)

10
0
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub 10 (3 lutego 2017 01:02:13)

10
0
Mediana liczb 3,0,5,1,7,4,6,2,8,1,3,5,2,6,7,4,6,5,7,a jest równa dominancie (3 lutego 2017 01:02:04)

10
0
Znaczki i klaer (1 lutego 2017 22:50:09)

10
0
Oblicz przybliżoną wartość logarytmu, jeśli log 4 ≈ 0,6 oraz log 5 ≈ 0,7 (1 lutego 2017 22:49:48)

10
0
W magazynie budowlanym "DOM" łącznie z szefem pracuje 25 osób. (1 lutego 2017 22:48:12)

10
0
Kombinatoryka (1 lutego 2017 22:48:03)

10
0
Uczeń miał dwa jednakowe małe prostopadłościenne klocki (1 lutego 2017 22:31:57)

10
0
Uczeń miał dwa jednakowe małe prostopadłościenne klocki (1 lutego 2017 22:31:22)

10
0
Uczeń miał dwa jednakowe małe prostopadłościenne klocki (1 lutego 2017 22:30:19)

0
-2
Uczeń miał dwa jednakowe małe prostopadłościenne klocki (1 lutego 2017 21:22:48)

10
0
Rozwiązaniem równania -x^2(x-2)=64+2x^2 jest ... (1 lutego 2017 18:59:43)

15
0
Rozwiązaniem równania -x^2(x-2)=64+2x^2 jest ... (1 lutego 2017 18:59:41)

15
0
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (1 lutego 2017 18:57:33)

10
0
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (1 lutego 2017 18:57:31)

10
0
Jeśli liczba a jest równa 3-2 pierwiastek z 3 ... (1 lutego 2017 14:55:45)

10
0
Oblicz średnią prędkość - wyprowadzenie wzoru - matematyka (1 lutego 2017 14:55:24)

10
0
Uzasadnij, że jeśli ab > 2, to a^4 + b^4 > 8 (1 lutego 2017 14:55:08)

10
0
W urnie znajduje się 10 kul czarnych, ponumerowanych od 1do 10 (1 lutego 2017 14:54:56)

0
-1
Maria Kuncewiczowa "Cudzoziemka" (1 lutego 2017 10:44:29)

10
0
Oblicz średnią prędkość - wyprowadzenie wzoru - matematyka (31 stycznia 2017 23:23:55)

10
0
Samochód przebył trasę z Warszawy do Torunia ze średnią prędkością (31 stycznia 2017 23:22:35)

10
0
Oblicz średnią prędkość - wyprowadzenie wzoru - matematyka (31 stycznia 2017 23:22:18)

15
0
Rozwiąż nierówności wykładnicze (31 stycznia 2017 21:04:02)

10
0
Rozwiąż nierówności wykładnicze (31 stycznia 2017 21:04:00)

0
-10
Oblicz średnią prędkość - wyprowadzenie wzoru - matematyka (31 stycznia 2017 20:40:25)

10
0
Rzucamy dwa razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (31 stycznia 2017 19:50:56)

10
0
Ile można utworzyć kodów, w których na początku znajdują się cyfry (31 stycznia 2017 19:50:44)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych, w których zapisie ... (31 stycznia 2017 19:50:35)

10
0
Na ile sposobów mogą usiąść 2 osoby mając do wyboru pięć miejsc (31 stycznia 2017 19:50:13)

10
0
Logarytmy zadanie maturalne (31 stycznia 2017 19:20:44)

15
0
Logarytmy zadanie maturalne (31 stycznia 2017 19:20:43)

15
0
Ile jest liczb piętnastocyfrowych, w których suma cyfr jest równa 3? (31 stycznia 2017 16:49:27)

10
0
Ile jest liczb piętnastocyfrowych, w których suma cyfr jest równa 3? (31 stycznia 2017 16:49:23)

10
0
Ze zbioru 6 kart składającego się z 2 asów, 2 dam i 2 waletów (31 stycznia 2017 16:48:19)

10
0
Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 2 cm (31 stycznia 2017 16:48:02)

10
0
Promień kuli zmniejszono 2 razy (31 stycznia 2017 16:47:49)

10
0
Dany jest okrąg o środku S=(2,3). W punkcie A=(-1,-1) ... (31 stycznia 2017 16:47:14)

10
0
Jeden z gatunków bambusa rośnie z prędkością 4cm/h (31 stycznia 2017 16:47:03)

10
0
Matematyka z plusem (31 stycznia 2017 16:17:25)

0
-1
Matematyka z plusem gimnazjum 2 klasa, Sprawdź, czy umiesz str. 47 (31 stycznia 2017 14:40:37)

10
0
Skąd wzięło się to wyrażenie? (31 stycznia 2017 12:50:16)

0
-2
POTĘGI I PIERWIASTKI (31 stycznia 2017 06:55:12)

10
0
Ile razy zmniejszy się objętość kuli, jeśli promień zmniejszymy 2 razy? (30 stycznia 2017 20:27:37)

15
0
Ile razy zmniejszy się objętość kuli, jeśli promień zmniejszymy 2 razy? (30 stycznia 2017 20:27:35)

0
-10
Ze zbioru 6 kart składającego się z 2 asów, 2 dam i 2 waletów ... (30 stycznia 2017 20:01:19)

10
0
Potęgi i pierwiastki (30 stycznia 2017 15:01:09)

10
0
Potęgi i pierwiastki (30 stycznia 2017 15:01:06)

10
0
W płocie na który wskoczył kot jest 7 szlachetek o szerokości 8 cm (29 stycznia 2017 22:42:13)

10
0
Wyrażenia algebraiczne - Zapisz liczbę o 6 większą od kwadratu liczby a (28 stycznia 2017 20:21:29)

10
0
Zapisz w postaci sumy algebraicznej (28 stycznia 2017 20:20:43)

10
0
Wykonaj mnożenie (28 stycznia 2017 20:19:51)

15
0
Wyznacz liczby x i y wiedząc, że ciąg (4,x-y,x+y,19) jest arytmetyczny (28 stycznia 2017 18:41:56)

10
0
Wyznacz liczby x i y wiedząc, że ciąg (4,x-y,x+y,19) jest arytmetyczny (28 stycznia 2017 18:41:55)

15
0
Trzy liczby, których suma jest równa 21, tworzą ciąg arytmetyczny (28 stycznia 2017 18:41:39)

10
0
Trzy liczby, których suma jest równa 21, tworzą ciąg arytmetyczny (28 stycznia 2017 18:41:38)

10
0
Maciej roznosząc ulotki w pierwszym miesiącu zarobił 440 zł (28 stycznia 2017 18:41:31)

15
0
Maciej roznosząc ulotki w pierwszym miesiącu zarobił 440 zł (28 stycznia 2017 18:41:30)

15
0
Piotr zamierza zaoszczędzić pieniądze na zaplanowany w sierpniu urlop (28 stycznia 2017 18:41:19)

10
0
Piotr zamierza zaoszczędzić pieniądze na zaplanowany w sierpniu urlop (28 stycznia 2017 18:41:18)

10
0
Wykonaj mnożenie (28 stycznia 2017 15:48:50)

10
0
Oblicz wartość liczbową wyrażeń (28 stycznia 2017 15:44:56)

10
0
Zapisz w postaci sumy algebraicznej (28 stycznia 2017 15:41:01)

10
0
Zapisz w jak najprostszej postaci (28 stycznia 2017 15:40:37)

10
0
Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne (28 stycznia 2017 15:35:00)

10
0
Wyrażenia algebraiczne - Zapisz liczbę o 6 większą od kwadratu liczby a (28 stycznia 2017 15:28:14)

10
0
Funkcja kwadratowa f(x)=x^2+bx+c jest malejąca dla x ∊ (-∞,2> (27 stycznia 2017 19:52:31)

15
0
Funkcja kwadratowa f(x)=x^2+bx+c jest malejąca dla x ∊ (-∞,2> (27 stycznia 2017 19:52:27)

10
0
Zadanie 2 z matury próbnej (27 stycznia 2017 16:04:24)

15
0
Zadanie 2 z matury próbnej (27 stycznia 2017 16:04:22)

10
0
Zadanie 1 z matury próbnej, matematyka (27 stycznia 2017 15:25:43)

15
0
Zadanie 1 z matury próbnej, matematyka (27 stycznia 2017 15:25:41)

15
0
Z dwóch miast odległych od siebie o 105 km wyruszają jednocześnie dwa samochody (27 stycznia 2017 07:10:27)

10
0
Z dwóch miast odległych od siebie o 105 km wyruszają jednocześnie dwa samochody (27 stycznia 2017 07:10:24)

10
0
Krew stanowi 10% masy ciała człowieka, a osocze stanowi 50% masy krwi (26 stycznia 2017 19:45:34)

10
0
Komputer kosztował 2800 zł. W ciągu ostatnich dwóch tygodni (26 stycznia 2017 17:45:58)

10
0
Ile jest liczb, które zapisane są tylko za pomocą cyfr 0 i 1 mają (26 stycznia 2017 16:24:35)

10
0
Dany jest ciąg liczb: 3, 7, 11, 15, 19, ... Kolejne liczby tworzone są (26 stycznia 2017 16:24:18)

10
0
Rachunek Prawdopodobieństwa i Kombinatoryka, wzory i własności (26 stycznia 2017 16:20:57)

10
0
W sklepie jest n sztuk pewnego wyrobu, w tym 30% sztuk pierwszego gatunku i 70% − drugiego (26 stycznia 2017 16:18:50)

10
0
Średnica AB okręgu ma długość 10 cm. Cięciwa BC ma długość (26 stycznia 2017 16:18:32)

10
0
Rachunek Prawdopodobieństwa i Kombinatoryka, wzory i własności (26 stycznia 2017 15:49:55)

15
0
Oblicz ile jest wszystkich liczb dwudziestocyfrowych o sumie cyfr równej 8 (26 stycznia 2017 15:48:35)

10
0
Jeśli dla x=-2 wartość wyrażenia 1/4 x^3 - 1/2 x^2 + m jest równa 0 (26 stycznia 2017 15:35:17)

15
0
Jeśli dla x=-2 wartość wyrażenia 1/4 x^3 - 1/2 x^2 + m jest równa 0 (26 stycznia 2017 15:33:42)

10
0
Jeśli dla x=-2 wartość wyrażenia 1/4 x^3 - 1/2 x^2 + m jest równa 0 (26 stycznia 2017 15:33:41)

10
0
Rzucamy trzy razy sześcienną kostką do gry . Oblicz prawdopodobieństwo (26 stycznia 2017 07:27:38)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo , że wypadną co najmniej 4 orły (26 stycznia 2017 07:27:26)

10
0
Oblicz ile jest wszystkich liczb dwudziestocyfrowych o sumie cyfr równej 8 (26 stycznia 2017 07:26:49)

10
0
Jakie powinno być roczne nominalne oprocentowanie lokaty (25 stycznia 2017 17:22:47)

10
0
10 osób zajmuje miejsca w kinie w jednym rzędzie (25 stycznia 2017 17:22:24)

10
0
W pewnej populacji 30% mężczyzn i 45% kobiet ma wyższe wykształcenie (25 stycznia 2017 17:22:12)

10
0
W urnie znajdują się trzy kule białe i dwie kule czarne (25 stycznia 2017 17:21:51)

10
0
Działania na liczbach wymiernych (25 stycznia 2017 17:20:24)

10
0
Działania na liczbach wymiernych (25 stycznia 2017 17:20:20)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką, której dwie ścianki są zielone (25 stycznia 2017 17:20:07)

10
0
Do 5% roztworu soli dosypano taką ilość soli że otrzymano 95 gramów (25 stycznia 2017 17:19:03)

10
0
Patryk i Martyna jadą na wakacje tym samym pociągiem (25 stycznia 2017 17:18:27)

10
0
Ile jest liczb, które zapisane są tylko za pomocą cyfr 0 i 1 mają (25 stycznia 2017 17:15:40)

10
0
Matematyka obliczcie (25 stycznia 2017 17:15:26)

10
0
Liczba oczek na pierwszej kostce będzie wielokrotnością liczby oczek z drugiej (25 stycznia 2017 12:19:51)

10
0
Proszę pomóżcie (25 stycznia 2017 05:45:32)

15
0
Rozwiąż równania (24 stycznia 2017 17:13:12)

10
0
Rozwiąż równania (24 stycznia 2017 17:13:11)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:42)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:37)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:30)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:24)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:20)

10
0
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa (24 stycznia 2017 00:52:19)

10
0
Doświadczenia losowe (24 stycznia 2017 00:51:10)

10
0
Trzy liczby, których suma jest równa 21, tworzą ciąg arytmetyczny (24 stycznia 2017 00:50:53)

10
0
Wyznacz liczby x i y wiedząc, że ciąg (4,x-y,x+y,19) jest arytmetyczny (24 stycznia 2017 00:50:30)

10
0
Piotr zamierza zaoszczędzić pieniądze na zaplanowany w sierpniu urlop (24 stycznia 2017 00:50:08)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo że suma oczek jest większa niż 8 (24 stycznia 2017 00:49:36)

10
0
Oblicz wartość liczbową wyrażenia x^3 - y^2 ,x=1/2 y=1,5 (24 stycznia 2017 00:48:54)

10
0
Z urny w której znajduje się 6 kul białych i 4 czarne losujemy 3 kule (24 stycznia 2017 00:48:31)

10
0
Ze zbioru cyfr {5,6,7,8} losujemy kolejno ze zwracaniem dwie cyfry (24 stycznia 2017 00:47:59)

0
-1
Dodawanie liczb (23 stycznia 2017 20:15:20)

10
0
Rysunek przedstawia beczkę, której pojemność oblicza się (23 stycznia 2017 20:07:03)

10
0
Zbadaj czy zdarzenia A, B wykluczają się? (23 stycznia 2017 14:25:57)

0
-1
Trzy liczby, których suma jest równa 21, tworzą ciąg arytmetyczny (23 stycznia 2017 13:43:08)

0
-1
Maciej roznosząc ulotki w pierwszym miesiącu zarobił 440 zł (23 stycznia 2017 13:42:56)

0
-1
Piotr zamierza zaoszczędzić pieniądze na zaplanowany w sierpniu urlop (23 stycznia 2017 13:42:10)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (23 stycznia 2017 06:47:40)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (23 stycznia 2017 06:47:36)

10
0
Ze zbioru cyfr 1,2, ... , 8 losujemy dwie cyfry ze zwracaniem (23 stycznia 2017 01:26:52)

10
0
Ze zbioru cyfr 1,2, ... , 8 losujemy dwie cyfry ze zwracaniem (23 stycznia 2017 01:26:46)

10
0
W grupie jest 15 kobiet i 18 mężczyzn. Losujemy jedną osobę (23 stycznia 2017 01:22:44)

10
0
Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania ... (23 stycznia 2017 01:22:31)

10
0
Z pojemnika, w którym jest 5 kul białych i 3 czarne losujemy kolejno (23 stycznia 2017 01:22:03)

10
0
Z grupy 10 chłopców i 6 dziewczyn wybrano 3 osobową delegację (23 stycznia 2017 01:21:54)

10
0
40% mieszkańców pewnej wsi posiada telefon. Oblicz, że wśród 300 ... (23 stycznia 2017 01:21:44)

10
0
90% Włochów i 40 % Polaków to zwolennicy kawy (23 stycznia 2017 01:21:20)

10
0
Spośród wszystkich liczb dwucyfowych losujemy jedną liczbę (23 stycznia 2017 01:21:02)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:45)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:23)

0
-15
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:20)

15
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:20)

15
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:11)

10
0
Matematyka - Powtórka przed maturą (22 stycznia 2017 21:40:07)

10
0
Na górnej stacji wyciągu są 82 cm śniegu (22 stycznia 2017 14:57:47)

10
0
Rzucamy 9 razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo (22 stycznia 2017 14:39:39)

10
0
Rzucamy cztery razy monetą. Opisz zbiór zdarzeń doświadczenia (22 stycznia 2017 14:38:40)

10
0
W pudełku są dwie kule niebieskie, trzy czarne i pięć czerwonych (22 stycznia 2017 12:58:23)

10
0
Zadania dotyczące trójkątów. (22 stycznia 2017 10:18:39)

10
0
Napisz rownanie przechodzącej przez punkty A(1,1)B (-2,7) (21 stycznia 2017 21:37:18)

10
0
Napisz wzor funkcji liniowej (21 stycznia 2017 21:37:05)

10
0
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie (21 stycznia 2017 21:36:55)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek jest większa niż 8, jeżeli wiadomo ... (21 stycznia 2017 21:36:41)

10
0
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A+B (21 stycznia 2017 21:36:31)

10
0
Na górnej stacji wyciągu są 82 cm śniegu (21 stycznia 2017 21:36:21)

10
0
W pudełku znajdują się 2 kule czerwone, 3 zielone i 4 niebieskie (21 stycznia 2017 21:35:56)

10
0
Grzesiek urodził sie w 1995 roku. Ile różnych kodów może utworzyć (21 stycznia 2017 21:35:38)

10
0
Niech A i B będą zdarzeniami zawartymi w przestrzeni Ω (21 stycznia 2017 21:34:32)

10
0
Mamy 5 klocków z literami A, A, K, L, S. Ustawiamy je losowo (21 stycznia 2017 21:34:19)

10
0
Na ile sposobów można wybrać spośród 6 osób delegację trzyosobową? (21 stycznia 2017 21:34:09)

10
0
Pani Ania wpłaciła do banku 5000 zł. Oprocentowanie wynosi 5.5%. (21 stycznia 2017 21:33:45)

10
0
Powtórzenie do matury, zadania zamknięte (21 stycznia 2017 16:51:39)

10
0
Powtórzenie do matury, zadania zamknięte (21 stycznia 2017 16:51:36)

10
0
Powtórzenie do matury, zadania zamknięte (21 stycznia 2017 16:51:33)

15
0
Powtórzenie do matury, zadania zamknięte (21 stycznia 2017 16:51:32)

0
-15
Dane są sumy algebraiczne S=6x^3-3x^2+4x-2 i T=x^3-x^2-2x-2 (21 stycznia 2017 10:09:14)

15
0
Balon wzniósł się w pierwszej minucie na wysokość 8 m (20 stycznia 2017 18:59:12)

10
0
Balon wzniósł się w pierwszej minucie na wysokość 8 m (20 stycznia 2017 18:59:11)

10
0
Ze zbioru liczb {1,2,3,...15} losujemy jednocześnie dwie (20 stycznia 2017 02:04:01)

10
0
Uzupełnij tabelę walec (20 stycznia 2017 01:53:09)

10
0
Obwód prostokąta jest równy 56. Oblicz pole (20 stycznia 2017 01:52:39)

10
0
Balon wzniósł się w pierwszej minucie na wysokość 8 m (20 stycznia 2017 01:52:29)

10
0
Ze zbioru {8,9,10,11,12,13,14} wybieramy losowo liczbę. Rozpatrzmy zdarzenia (20 stycznia 2017 01:51:10)

10
0
Ze zbioru {8,9,10,11,12,13,14} wybieramy losowo liczbę. Rozpatrzmy zdarzenia (20 stycznia 2017 01:51:07)

10
0
W pojemniku znajdują się 3 kule białe i 6 czarnych. Losujemy 2 razy (20 stycznia 2017 01:50:57)

10
0
Ile jest liczb trzycyfrowych w których cyfra 3 występuje tylko raz? (20 stycznia 2017 01:50:46)

10
0
Ile jest różnych punktów o współrzędnych całkowitych (x,y) (20 stycznia 2017 01:50:37)

10
0
Rozwiąż nierówność (19 stycznia 2017 20:53:53)

10
0
Funkcja liniowa jest określona wzorem f(x)=-6x-3m+1 (19 stycznia 2017 19:35:13)

10
0
Punkt S (1,-1) jest środkiem odcinka AB (19 stycznia 2017 19:32:39)

10
0
Oblicz pole trójkąta równoramienego (19 stycznia 2017 19:27:11)

10
0
Funkcja liniowa jest określona wzorem f(x)=-6x-3m+1 (19 stycznia 2017 17:10:59)

10
0
Obliczyć sumę wszystkich liczb naturalnych od 1 do 100 jako sumę ciągu (19 stycznia 2017 00:56:27)

10
0
Z talii 24 kart losujemy jednocześnie 5 kart. Jakie jest prawdopodobieństwo (19 stycznia 2017 00:55:26)

10
0
Ile jest różnych liczb pięciocyfrowych, w których zapisie wykorzystano ... (19 stycznia 2017 00:54:55)

10
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (19 stycznia 2017 00:54:02)

10
0
Młode małżeństwo zamierza pobrać kredyt w wysokości 10 000 zł (19 stycznia 2017 00:52:56)

10
0
Młode małżeństwo zamierza pobrać kredyt w wysokości 10000 zł (19 stycznia 2017 00:47:16)

10
0
Obliczyć 6 początkowych wyrazów ciągu an=-2n+1, zbadać monotoniczność (18 stycznia 2017 23:58:38)

15
0
Obliczyć 6 początkowych wyrazów ciągu an=-2n+1, zbadać monotoniczność (18 stycznia 2017 23:35:56)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:12)

15
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:12)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:09)

15
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:09)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:07)

25
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 22:05:07)

0
-15
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:43:20)

15
0
Funkcja kwadratowa i ciągi liczbowe - powtórka (18 stycznia 2017 21:43:20)