Praca kontrolna

Język polski - Szkoła ponadgimnazjalna - 3 klasa zobacz inne zadania z języka polskiego
0


Obraz starości w literaturze .Omów temat porównując
fragmenty Granicy Z.Nałkowskiej i wiersz Cz.Miłosza Wiek nowy.Zwróć
uwagę na postawę bohaterki oraz podmiotu lirycznego wobec własnej starości...

flag offensive
pytanie zadano 4 lata temu
wanessa
90 pkt
add comment
Your answer:
You are now not logged in but you can answer first and then login

Jeżeli chcesz wstawić wzór matematyczny, możesz to łatwo zrobić. Sprawdź tutaj jak to zrobić.

toggle preview