Sprawdzian z matematyki gimnazjum 3 klasa

Matematyka - Gimnazjum - 3 klasa zobacz inne zadania z matematyki
1


zadanie 9
Uzupełnij poniższe zdania, tak aby były prawdziwe. Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednim określeniom.
I Dany jest sześcian o krawędzi x. Jeżeli każdą krawędź tego sześcianu zwiększymy k razy, to objętośc tego sześcianu zwiększy się .... razy.
II Jeżeli jedną z krawędzi danego sześcianu zwiększymy 2 razy, drugą zmniejszymy 4 razy, a trzecią zwiększymy 8 razy, to objętosc otrzymanego prostopadłościanu bedzie .... razy mniejsza/większa od objętości sześcianu.
zadanie 10
Połącz każdy pierwiastek z wyrażeniem o tej samej wartości. Przy każdym numerze wpisz odpowiednia liczbę.
podpis pod obrazkiem


źródło: Zestaw 4 Pierwiastki, Zestaw 6 wyrażenia algebraiczne gimnazjum 3 klasa
zgłoś naruszenie
uaktualniono 4 lata temu
luna
87786 pkt2
pytanie zadano 5 lat temu
amusiador
357 pkt
Dodaj komentarz

Autor pytania wybral te odpowiedz jako najlepsza

1

zadanie 8
Wskaż poprawne dokończenie zdania: Wartość wyrażenia (a^8*a^2:a^3)/(a^5:a^3) dla a = 2 jest równa
A. 16
B. 32
C. 128
D. 256
\\frac{a^8*a^2:a^3}{a^5:a^3}=\\frac{a^{10}:a^3}{a^2}=\\frac{a^7}{a^2}=a^5=2^5=32

zadanie 10
Połącz każdy pierwiastek z wyrażeniem o tej samej wartości. Przy każdym numerze wpisz odpowiednią literę. I \\sqrt{12} ; II \\sqrt{80} ; III \\sqrt{150} ; IV \\sqrt{45} ; V \\sqrt{108} ; \\sqrt{288}

I \\sqrt{12}=\\sqrt{4*3}=2\\sqrt3
II \\sqrt{80}=\\sqrt{16*5}=4\\sqrt5
III \\sqrt{150}=\\sqrt{25*6}=5\\sqrt6
IV \\sqrt{45}=\\sqrt{9*5}=3\\sqrt5
V \\sqrt{108}=\\sqrt{36*3}=6\\sqrt3
VI \\sqrt{288}=\\sqrt{144*2}=12\\sqrt2

zadanie 12
rozwiązanie http://pracadomowa24.pl/zadanie/22498-dane-sa-dwa-szesciany

zadanie 13
Uzupełnij poniższe zdania, tak aby były prawdziwe.
Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednim wyrażeniom lub liczbom.
I
Kwadrat sumy liczby 6 oraz iloczynu liczb 12 i a można zapisać za pomoca wyrażenia
A. 6^2 + 12a
B. (6+12a)^2
odpowiedż B

II
Iloraz kwadratu liczby 6 i liczby 18 jest równy
C. 2
D. 1/9
\\frac{6^2}{18}=\\frac{36}{18}=2?

III
Wyrażenie 3x^2(2-x)+x^2 jest równe wyrażeniu
E. x^2(7-3x)
F. 3x^2+7x^2
3x^2(2-x)+x^2=6x^2-3x^3+x^2=7x^2-3x^3=x^2(7-3x)

zadanie 15
Wskaż poprawną odpowiedź.
Działka ma kształt kwadratu o boku x metrów. Na ogrodzenie działki wydano kwotę a złotych. Które wyrażenie opisuje cenę (w złotych) jednego metra bieżącego tego ogrodzenia?

Ob=4x liczba metrów
\\frac{a}{4x} <--odpowiedź

link | zgłoś naruszenie
uaktualniono 5 lat temu
odpowiedzi udzielono 5 lat temu
luna
87786 pkt2
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
1

11.

\\sqrt[3]{6\\sqrt{2\\frac{7}{9}}+(4\\frac{2}{5}-5*0,(3))^0*\\sqrt[3]{-8}}=\\sqrt[3]{6\\sqrt{\\frac{25}{9}}+1*(-2)}=\\sqrt[3]{6*\\frac{5}{3}-2}=\\sqrt[3]{10-2}=\\sqrt[3]{8}=2

link | zgłoś naruszenie
uaktualniono 5 lat temu
odpowiedzi udzielono 5 lat temu
eliza_sz5
16891 pkt1
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
1

9.

x
V_1=x^3

kx
V_2=(kx)^3=k^3x^3

\\frac{V_2}{V_1}=\\frac{k^3x^3}{x^3}=k^3

....

a=2x

b=\\frac{x}{4}

c=8x

V_p=abc=2x*\\frac{x}{4}*8x=4x^3

V_{sz}=x^3

C. 2^2

link | zgłoś naruszenie
uaktualniono 5 lat temu
odpowiedzi udzielono 5 lat temu
eliza_sz5
16891 pkt1
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
1

12.

V_{1,2}=(5x)^3+(4x)^3=125x^3+64x^3=189x^3

x=\\sqrt[3]{189}=\\sqrt{27*7}=3\\sqrt[3]{7}

link | zgłoś naruszenie
odpowiedzi udzielono 5 lat temu
eliza_sz5
16891 pkt1
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
1

Zestaw 4 Pierwiastki
Zadanie 1.
Oblicz wartość podanych pierwiastków kwadratowych. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbe wybraną z podanych. 32 ; 2,25 ; 16 ; 3/5 ; 5 i 1/4 ; 1,6 ; 8 ; 9/25
\\sqrt{64}=8

\\sqrt{5\\frac{1}{16}}=\\sqrt{\\frac{81}{16}}=\\sqrt{\\frac{9^2}{4^2}}=\\frac{9}{4}=2,25

\\sqrt{2,56}=1,6

\\sqrt{\\frac{18}{50}}=\\sqrt{\\frac{3^2*2}{5^2*2}}=\\frac{3}{5}

Zadanie 2.
Oblicz wartość podanych pierwiastków kwadratowych. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę wybraną z podanych.
3/5, 4, 0,3 ; 0,09 ; 2/3 ; 1 i 2/3 ; 8 ; 8/27
I.
\\sqrt[3]{64}=\\sqrt[3]{4^3}=4

II.
\\sqrt[3]{4\\frac{17}{27}}=\\sqrt[3]{\\frac{125}{27}}=\\sqrt[3]{\\frac{5^3}{3^3}}=

\\frac{5}{3}=1\\frac{2}{3}

III.
\\sqrt[3]{0,027}=\\sqrt[3]{\\frac{27}{1000}}=\\sqrt[3]{\\frac{3^3}{10^3}}=\\frac{3}{10}=0,3

IV.
\\sqrt[3]{\\frac{24}{81}}=\\sqrt[3]{\\frac{2^3*3}{3^4}}=2\\sqrt[3]{8*3^{-3}}=

\\sqrt[3]{8*\\frac{1}{27}}=\\sqrt[3]{\\frac{2^3}{3^3}}=\\frac{2}{3}

Zadanie 3 Połącz każde wyrażenie z jego wartością. Przy każdym numerze wpisz odpowiednia literę.
I.
\\sqrt{144}-\\sqrt{64}=12-8=4 odpowiedź D
II
\\sqrt[3]{0,008}+\\sqrt[3]{1000}=\\sqrt[3]{0,2^3}+\\sqrt[3]{10^3}=0,2+10=10,2 odpowiedź C
III
\\sqrt{16\\frac{1}{3}}*\\frac{\\sqrt3}{3}=\\frac{\\sqrt{49}}{\\sqrt3}*\\frac{\\sqrt3}{3}=\\frac{7}{3}=2\\frac{1}{3} odpowiedź A

IV.
\\sqrt[3]{0,125}:\\sqrt[3]{2\\frac{10}{27}}=\\sqrt[3]{0,5^3}:\\sqrt[3]{\\frac{64}{27}}=

\\frac{1}{2}:\\frac{4}{3}=\\frac{1}{2}*\\frac{3}{4}=\\frac{3}{8} odpowiedź G

A. 2 i 1/3 ; B. 4\\sqrt5 ; C. 10,2 ; D. 4 ; E. 4i 1/3 ; F. 2/3 ; G. 3/8 ; H. 2

link | zgłoś naruszenie
uaktualniono 19 miesięcy temu
odpowiedzi udzielono 5 lat temu
luna
87786 pkt2
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
0
link | zgłoś naruszenie
odpowiedzi udzielono 19 miesięcy temu
luna
87786 pkt2
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
Twoja odpowiedź:
Nie jesteś zalogowany, ale możesz odpowiedzieć anonimowo.

Jeżeli chcesz wstawić wzór matematyczny, możesz to łatwo zrobić. Sprawdź tutaj jak to zrobić.

włącz/wyłącz podgląd