Ile rozwiązań mają poniższe nierówności?

Matematyka - Gimnazjum - 1 klasa zobacz inne zadania z matematyki
0


Ile rozwiązań maja poniższe nierówności?
a)
4-(2x-5<x-(5+3x)

b)
7(x-3)+5(4-x)>4(2x-1)-2(3x+2
c)
\\frac{x-3}{2} - \\frac{x+3}{4}< \\frac{1}{4}(x+2)
d)
\\frac{x-1}{3} - \\frac{2x+5}{6}\\geq 1
e)
(x-1)do kwadratu - (x+2) do kwadratu \\leq 3(1-2x)
f)(x-3)(x+3)-6(x-3)\\leq(4-x)do kwadratu +2(x-5)

flag offensive
uaktualniono rok temu
luna
42595 pkt2
pytanie zadano rok temu
noktowizor
50 pkt
add comment
1 odpowiedź:
0

a)
4-(2x-5< x-(5+3x)
4-2x+5< x-5-3x
-2x+9< -2x-5
fałsz, nierówność nie ma rozwiązania
b)
7(x-3)+5(4-x)>4(2x-1)-2(3x+2
7x-21+20-5x>8x-4-6x-4

2x-1>2x-0 fałsz, brak rozwiązań
c)
\\frac{x-3}{2} - \\frac{x+3}{4}< \\frac{1}{4}(x+2) |*4

2(x-3)-(x+3)< x+2

2x-6-x-3< x+2

x-9<x+2
nieskończenie wiele
d)
\\frac{x-1}{3} - \\frac{2x+5}{6}\\geq 1|*18

6(x-1)-3(2x+5)\\geq 18

6x-6-6x-15\\geq 18

6x-6x-21\\geq 18
e)
(x-1)^2 - (x+2)^2\\leq 3(1-2x)
x^2-2x+1-(x^2+4x+4) \\leq 3-6x
x^2-2x+1-x^2-4x-4 \\leq 3-6x
-6x-3 \\leq 3-6x
-2x-1 \\leq -2x+1|+2x
-1\\leq1 niezależnie od x
x ∊ R zbiór liczb rzeczywistych

permanent link | flag offensive
uaktualniono rok temu
answered rok temu
luna
42595 pkt2
add comment


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
Your answer:
You are now not logged in but you can answer first and then login

Jeżeli chcesz wstawić wzór matematyczny, możesz to łatwo zrobić. Sprawdź tutaj jak to zrobić.

toggle previewTags

Askedrok temu
Last updatedrok temu
Seen393 times

Related questions