Definiowanie limitu wykorzystania pamięci dyskowej

Informatyka - Szkoła ponadgimnazjalna - 1 klasa zobacz inne zadania z informatyki
0


 1. Utworzyć konto Student należące do grupy Użytkownicy.
 2. W oknie programu Eksplorator Windows (Windows Explorer) otworzyć okno Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego a następnie wybrać zakładkę Przydział (Quota).
 3. "Zakreślić" pole wyboru umożliwiające włączenie zarządzania przydziałami a następnie pole wyboru uaktywniające odmawianie miejsca na dysku użytkownikom przekraczającym limit przydziału.
 4. Ustawić ograniczenie przydziału do 10 MB, a poziom ostrzeżenia na 6 MB.
 5. "Zakreślić" oba pola wyboru uaktywniające rejestrowanie zdarzeń związanych z limitowaniem przestrzeni dyskowej.
 6. Wybrać przycisk Wpisy przydziałów (Quota Entries)i wprowadzić wpis dla konta STUDENT ograniczający dostępną przestrzeń dyskową do 20 MB i ustawiający poziom ostrzeżenia na 15 MB.
 7. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej.
 8. Zalogować się na konto STUDENT.
 9. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej. Dlaczego wartośćta różni się od odczytanej poprzednio?
 10. Na dysku ćwiczebnym utworzyć folder o nazwie QUOTAxx (gdzie x jest numerem komputera, na którym realizowane jest ćwiczenie). i poprzez kopiowanie umieszczać w nim pliki aż do momentu przekroczenia limitu.
 11. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej.
 12. Wylogować się a następnie zalogować jako administrator.
 13. W oknie programu Eksplorator Windows (Windows Explorer) otworzyć okno Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego a następnie wybrać zakładkę Przydział (Quota).
 14. Wybrać przycisk Wpisy przydziałów (Quota Entries) i dokonać przeglądu wykorzystania przydzielonych limitów.
 15. Skasować folder QUOTAxx i opróżnić kosz.
 16. Ponownie dokonać przeglądu wykorzystania przydzielonych limitów.
 17. Wyłączyć system limitowania przestrzeni dyskowej (patrz pkt. 2).
 18. Wylogować się a następnie zalogować na konto STUDENT.
 19. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej. Dlaczego wartość ta różni się od wartości uzyskanej poprzednio.
zgłoś naruszenie
pytanie zadano 17 miesięcy temu
gariolek123
80 pkt
Dodaj komentarz
Twoja odpowiedź:
Nie jesteś zalogowany, ale możesz odpowiedzieć anonimowo.

Jeżeli chcesz wstawić wzór matematyczny, możesz to łatwo zrobić. Sprawdź tutaj jak to zrobić.

włącz/wyłącz podgląd