Zadanie do rozwiązania

Chemia - Szkoła ponadgimnazjalna - 2 klasa zobacz inne zadania z chemii
0


W magazynie znajduje się niepodpisana beczka z białym proszkiem. W celu identyfikacji tej substancji przeprowadzono następujące próby:
a) rozpuszczono próbkę w wodzie i uzyskany roztwór badano dalej
b) uzyskany roztwór zmieszano ze stężonym roztworem NaOH - stwierdzono powstawania specyficznego zapachu.
c) uzyskany roztwór zmieszano z roztworem BaCl2 – nie pojawił się osad.
d) uzyskany roztwór zmieszano z roztworem azotanu ołowiu(II) – pojawił się biały osad.
e) uzyskany roztwór zmieszano z rozcieńczonym roztworem azotanu(V) srebra(I) – pojawił się biały osad, stopniowo ciemniejący na świetle.
Wiedząc, że w magazynie mógł się znajdować chlorek sodu, fosforan(V) sodu, siarczan(VI) magnezu, siarczan(VI) potasu, chlorek potasu, siarczan(VI) amonu, chlorek amonu, azotan(V) amonu lub kreda, zidentyfikuj nieznany proszek z beczki i napisz równania reakcji, które zaszły w punkcie b), d) i e)

zgłoś naruszenie
pytanie zadano 8 miesięcy temu
Kinga202020
10 pkt
Dodaj komentarz
Twoja odpowiedź:
Nie jesteś zalogowany, ale możesz odpowiedzieć anonimowo.

Jeżeli chcesz wstawić wzór matematyczny, możesz to łatwo zrobić. Sprawdź tutaj jak to zrobić.

włącz/wyłącz podgląd