Powtórki z plusem dla klasy 3 gimnazjum zestaw zadań nr 2

Matematyka - Gimnazjum - 3 klasa zobacz inne zadania z matematyki
2


Zadanie 1
Diagram przedstawia udział procentowy poszczególnych odmian jabłek w całkowitych zbio-
rach jabłek w Polsce.

Informacja do zadań 5. oraz 6.
W pewnym szkolnym zespole szachistów wszyscy uczniowie dostają kieszonkowe. Ośmiu uczniów
dostaje kieszonkowe w kwocie 150 zł, pięciu – 100 zł, a trzech – 80 zł.

Zadanie 6
Średnia kwota kieszonkowego w zespole szachistów jest równa:

Zadanie 11
Udowodnij, że różnica liczby dwucyfrowej i liczby o tych samych cyfrach (od większej liczby odejmujemy mniejszą), lecz zapisanych w odwrotnej kolejności jest podzielna przez 9.

http://www.gimnazjum1-andrychow.pl/matematyka/zg2.pdf

Oto link z zadaniami , czy możecie je zrobić ??


źródło: Matematyka z plusem gimnazjum 3 klasa, kalendarz gimnazjalisty
zgłoś naruszenie
uaktualniono 4 lata temu
luna
88529 pkt2
pytanie zadano 4 lata temu
tomasz912345
135 pkt
Dodaj komentarz

Autor pytania wybral te odpowiedz jako najlepsza

4

Zad. 7
a=2x+2
b=3x+1
.........................
Dla x=1
2*1+2=4
3*1+1=4 Tak
.........................
Dla x=2
a=2*2+2=6
b=3*2+1=7
Ob=2a+2b=2*6+2*7=12+14=26 NIE
............................
Pole=(2x+2)*(3x+1)=6x^2+2x+3x+2=6x^2+5x+2 NIE
...............................................
OB=2(2x+2)+2*(3x+1)=4x+4+6x+2=10x+6 TAK
Zad. 8

n=8
p=\\frac{n(n-3)}{2}=\\frac{8*(8-3)}{2}=20

.............................................
p=35
\\frac{n(n-3)}{2}=35/2*
n*(n-3)=70
Na pewno jest to wielokąt o liczbie boków więcej niż 8
W gimnazjum w programie nie ma rozwiązywania równań kwadratowych.
Wstawiamy, więc
np. n=9
9*(9-5)=54
n=10
10*(10-3)=10*7=70
Odp.
Wielokąt o 10 bokach
Zad. 9

I - C
II - D

link | zgłoś naruszenie
uaktualniono 4 lata temu
odpowiedzi udzielono 4 lata temu
gosiabor
111580 pkt
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
3

Zad. 10
1320:40=33 tyle osób było na wycieczce
x liczba dzieci
y liczba dorosłych
x+y=33/*(-5)
5x+8y=174
................................

-5x-5y=-165
5x+8y=174
.............................. dodaję stronami
3y=9/;3
y=3
33-3=30
Odp. W wycieczce wzięło udział 30 dzieci i 3 dorosłych

link | zgłoś naruszenie
odpowiedzi udzielono 4 lata temu
gosiabor
111580 pkt
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
2

Zadanie 1
Diagram przedstawia udział procentowy poszczególnych odmian jabłek w całkowitych zbiorach jabłek w Polsce.
idared 18%
Zbiory niektórych odmian jabłek w Polsce (w tonach)
idared - 450 tys. , jonagold - 260 tys. , szampion - 240 tys.
Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak x w odpowiednią kratkę.

W Polsce zebrano 2 500 000 ton jabłek. TAK
\\frac{18\\%}{100\\%}=\\frac{450000}{x} |korzystam z własności proporcji-mnożę "na krzyż"

0,18x=450000
x=\\frac{450000}{0,18}=2500000[t] wszystkich jabłek
----------
Jonagoldy stanowią 9% wszystkich zebranych jabłek. NIE
\\frac{260000}{2500000}*100\\%=\\frac{52}{5}\\%=10,4\\%
-----------
20% masy wszystkich zebranych jabłek stanowiły łącznie jabłka odmian jonagold i szampion. TAK
260 000 + 240 000 = 500 000
\\frac{500000}{2500000}*100\\%=20\\%
------------
W Polsce zebrano 210 000 ton jabłek lobo. TAK
lobo 8,4% na diagramie kołowym
8,4% = \\frac{8,4}{100}=\\frac{84}{1000} = 0,084
0,084*2500000t=210000t

Zadanie 2
W koszu znajdowało się 9 jabłek odmiany idared, 6 jabłek jonagold, 5 jabłek lobo. Janek wybrał
jedno jabłko. Prawdopodobieństwo wylosowania przez niego jabłka lobo wynosi:
A. 5/9 , B. 5/6 , C. 1/4 , D. 1/5
A - Janek wylosował lobo
9+6+5=20 wszystkich jabłek
Prawdopodobieństwo wylosowania lobo jest jak pięć do dwudziestu.
P(A)=\\frac{5}{20}=\\frac{1}{4} <-- odpowiedź C

link | zgłoś naruszenie
uaktualniono 4 lata temu
odpowiedzi udzielono 4 lata temu
luna
88529 pkt2
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
2

Zadanie 3.
Jola za dwa zeszyty i długopis zapłaciła 21 zł. Antek za taki sam zeszyt i dwa długopisy zapłacił o 5,50 zł mniej. Który z układów równań opisuje daną sytuację?
21-5,50=15,50 zapłacił Antek (2 równanie)
A.
z+2d=21
2z+d=15,50
B.
2z+d=21
z+2d=15,50
C.
2z+d=21
z+2d=-5,50
D.
z+2d=21
2z+d=5,50
Odpowiedź B

link | zgłoś naruszenie
odpowiedzi udzielono 4 lata temu
luna
88529 pkt2
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
2

Zadanie 11
10x -- cyfra dziesiątek
y -- cyfra jedności
po przestawieniu:
10y -- cyfra dziesiątek
x -- cyfra jedności
10x+y-(10y+x)=10x+y-10y-x=9x-9y=9(x-y) jest podzielna przez 9

link | zgłoś naruszenie
uaktualniono 4 lata temu
odpowiedzi udzielono 4 lata temu
luna
88529 pkt2
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
2

Zad. 4
Obecnie
Ania --a lat

Basia --(a-7)lat
Po pięciu latach
Ania (a+5)lat
Basia (a-7)+5 lat
Razem po 5 latach
"Ania" + "Basia"

a+5+a-7+5 Odp. II
Zad. 5
80;80;80;100;100;100;100;100;150;150;150;150;150;150;150;150
\\frac{100+150}{2}=125
Odp. C
Zad. 6
\\frac{8*150+5*100+3*80}{16}=121,25
Odp. 121,25

link | zgłoś naruszenie
uaktualniono 4 lata temu
odpowiedzi udzielono 4 lata temu
gosiabor
111580 pkt
Dodaj komentarz


Czy ta odpowiedź Ci pomogła?   
Twoja odpowiedź:
Nie jesteś zalogowany, ale możesz odpowiedzieć anonimowo.

Jeżeli chcesz wstawić wzór matematyczny, możesz to łatwo zrobić. Sprawdź tutaj jak to zrobić.

włącz/wyłącz podgląd